Blog

5 veelvoorkomende vragen over IFS Logistics 3

5 veelvoorkomende vragen over IFS Logistics 3

De definitieve versie van IFS Logistics 3 is al geruime tijd uit. Audits volgens deze nieuwe versie kunnen al plaatsvinden, namelijk vanaf 1 juni 2024. Voor alle gecertificeerde bedrijven is dit verplicht per 1 december 2024 (met uitzondering van enkele specifieke situaties). Samen met Tamara Kee, Senior Adviseur QA bij Normec Foodcare behandelen we 5 veelgehoorde vragen die onze QA-Adviseurs krijgen omtrent IFS Logistics versie 3.

1. Moet Food Safety Culture duidelijker worden opgenomen in het kwaliteitssysteem?

Naast voedselveiligheid worden nu ook productkwaliteit en Food Safety Culture benoemd als eisen voor het bedrijfsbeleid. De focus van het bedrijfsbeleid ligt nog steeds op de klant en duurzaamheid. Daarbij moeten er minimaal doelstellingen worden geformuleerd over de volgende vier pijlers:

 1. Communicatie over het voedselveiligheidsbeleid en de verantwoordelijkheden;
 2. Opleiding (aantoonbaar en meetbaar in effectiviteit);
 3. Feedback van medewerkers over voedselveiligheidskwesties;
 4. Meting van de prestaties.

2. Moet elke wijziging worden gecommuniceerd aan de controlerende instantie?

Net zoals aan IFS Food versie 8 werd toegevoegd, is bepaald in welke omstandigheden de certifiërende organisatie op de hoogte moet worden gebracht. Je bent verplicht minimaal de volgende zaken binnen 3 werkdagen te rapporteren:

 • Verandering in officiële naam en gegevens van het bedrijf;
 • Verandering in locatie van het bedrijf;
 • Elke product recall/terugroeping veroorzaakt door het logistieke bedrijf dat eigenaar is van de betrokken producten;
 • Elk bezoek van autoriteiten dat resulteert in verplicht te ondernemen acties aangaande voedselveiligheid en fraude.

3. Kun je een minor krijgen als je de directiebeoordeling/managementreview niet binnen 1 jaar hebt uitgevoerd?

Ja, een directiebeoordeling of managementreview moet binnen een periode van 12 maanden worden uitgevoerd of bij een wijziging van:

 • Gebouw
 • Opslagruimte
 • Machines en materiaal
 • Transport
 • Omgevingscondities
 • Voor food scopes: werkplekwijziging waar een hogere hygiënecontrole nodig is.

4. Moet je als je geen eigenaar bent van het product de gevaren opnemen in de risico analyse?

Het is noodzakelijk om te weten wat er wordt getransporteerd en of dit mogelijk kruisbesmetting kan veroorzaken naar de andere goederen die in hetzelfde transportmiddel staan. Uiteindelijk ben je als logistieke partner verantwoordelijk voor de productveiligheid gedurende het transport onder condities die je hebt afgesproken met de producteigenaar. Je hebt dus ondertekende overeenkomsten van de klant waar je goederen voor transporteert, waarin de mogelijke gevaren en borging daarvan zijn opgenomen.

5. Ben je gedurende crossdocking verantwoordelijk voor de juiste aanlevering/opslag en transporttemperatuur van het product?

Bij producten die een risico kunnen opleveren voor de consument als deze niet op de juiste temperatuur zijn opgeslagen (denk bijvoorbeeld aan de groei van pathogenen micro organismen), dan ben je als logistiek partner verantwoordelijk voor de juiste temperatuur. Deze condities moeten worden gegarandeerd gedurende de gehele transporttijd, dus ook tijdens crossdocking. Controle hierop moet geregistreerd worden en frequentie van deze controle moet bepaald worden door middel van een risicoanalyse.

 

Whitepaper IFS Logistics 3

Wil je een overzicht van alle belangrijkste wijzigingen van IFS Logistics versie 3? In samenwerking met het Kenniscentrum van Normec Foodcare is er een whitepaper uitgebracht met daarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 2.3. Ook vind je tips om te voldoen aan deze nieuwe eisen. Zo stoom je jouw organisatie klaar voor de aankomende audits tegen versie 3.

Onze experts van het Normec Foodcare Kenniscentrum leggen in deze whitepaper uit hoe het zit. Ontdek:

 • De belangrijkste wijzigingen;
 • Nieuwe eisen en aandachtspunten;
 • Tips om te voldoen aan de nieuwe IFS Logistics versie 3 norm.
Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak