• nl
    • en
    • de

QS – quality scheme for food

Exporteert u producten naar Duitsland en verwacht uw afnemer dat u QS gecertificeerd bent? Of heeft u interesse in een QS certificering omdat de afzetmogelijkheden richting Duitsland dan vele malen groter worden? Wij hebben de belangrijkste feitjes over QS op een rijtje gezet.

QS, wat is dat nu precies?

QS is een Duits kwaliteitszorgsysteem. Doel van het systeem is de kwaliteit en voedselveiligheid binnen de gehele voedselketen te waarborgen; van boerderij tot winkel. Binnen de certificering staat de letter Q voor Qualität (kwaliteit) en de letter S voor Sicherheit (zekerheid). Centraal staan daarnaast transparantie en traceerbaarheid.

De QS-norm is in 2001 opgericht als reactie op de BSE crisis. Door de BSE-crisis werd binnen Europa duidelijk dat de Europese wetgeving aan vernieuwing toe was. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een onafhankelijke Europese Food Safety Authority (EFSA) en later verscheen de General Food Law (GFL). Daarnaast moest ook het vertrouwen van de consument terug gewonnen worden.

In Duitsland is toen het QS-systeem opgericht. Het QS-certificeringsmerk vertelt de consument dat in alle stadia van de productie en het op de markt brengen van het product aan de eisen van de QS-regeling is voldaan. De QS-norm is opgesteld voor de veevoeder industrie, veehouders, vleessector en de AGF industrie.

Stappenplan

  • 1. QS vereisten

In de QS-richtlijnen zijn voor alle afzonderlijke fasen het criterium en de inspectie richtlijnen vastgelegd. Voor deelname aan de QS-regeling moet men voldoen aan deze criteria.

De QS-richtlijnen zijn te vinden op de website.

  • 2. Deelname aan QS-regeling

Wanneer je wilt laten certificeren volgens de QS-norm, dien je je eerst te registreren middels de QS databank. Daar kun je een certificatie instelling kiezen voor het uitvoeren van een eerste audit, welke doorgaans in 6-8 weken uitgevoerd kan worden. In Nederland zijn een drietal certificerende instanties bevoegd om QS-inspecties uit te voeren, namelijk Kiwa Verin, MPS-Ecas en Vinçotte Isacert.

  • 3. Het contract

Na een succesvolle audit worden de resultaten in de QS-database ingevoerd en volgt de ondertekening van een QS-overeenkomst. Het bedrijf wordt dan opgenomen in de QS- database als deelnemer van het QS-systeem.

Audits en inspecties

In alle fasen van de QS-regeling worden onaangekondigde audits uitgevoerd. Er zijn twee opties:

  • onaangekondigde reguliere audits
  • onaangekondigde “spot” audits

Onaangekondigde reguliere audits worden uitgevoerd voor het verlopen van de geldigheidstermijn van het certificaat. Daarbij worden alle aspecten van de QS-regeling doorlopen.

Bij een onaangekondigde “spot” audit ligt de focus op het productieproces. Spot audits hebben alleen invloed op de QS status bij K.O. beoordelingen.

Inspecties in de QS-regeling worden op risicogerichte wijze uitgevoerd: dit betekent dat de periode tussen twee inspecties afhankelijk is van hoe een bedrijf in de audit presteert. Bedrijven waar afwijkingen en gebreken worden geconstateerd, worden vaker geïnspecteerd. Bedrijven die zeer goed presteren in de audit worden minder vaak bezocht door de auditor.

In geval van overtredingen van de eisen van de QS-regeling treedt een onafhankelijke sanctiecommissie op. Sancties kunnen waarschuwingen of boetes zijn of het bedrijf wordt uitgesloten van de QS-regeling.

Diverse internationale normen erkend door QS

QS-certificering wordt erkend door vele internationale kwaliteitsnormen. Omgekeerd herkent QS ook andere kwaliteitsnormen in de toeleveringsketen. Onderstaand een overzicht van de normen waar je aan kunt leveren als je QS gecertificeerd bent.

GMP+ Internationaal (GMP+ FSA)

De overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen GMP+ International en QS heeft betrekking op productie, handel, transport, opslag en overslag van diervoeders.

Voorwaarde voor leveringen in het GMP+ schema is dat, in afwijking van de QS-vereisten, de bedrijven jaarlijks een audit ondergaan. In ruil daarvoor kunnen GMP+ bedrijven op basis van hun audit deelnemer worden aan een QS-regeling en zich hiervoor registreren in de QS-database.

IKB Varken (CBD) / IKB Nederland varken (DGB)

QS erkent de audits van het Nederlandse standaard IKB-Varken. Bedrijven kunnen deelnemer worden aan een QS-regeling op basis van hun IKB-certificering. Hiervoor worden zij door de Nederlandse standaardeigenaar in de QS-database geregistreerd. Alle bedrijven die in aanmerking komen voor levering staan vermeld in de QS-database.

GlobalGAP

GlobalGAP en QS (met QS-GAP) hebben hun standaarden wederzijds erkend. Producenten die voor certificering volgens QS-GAP zorgen, zijn geregistreerd in de GlobalGAP database en kan leveren in het GlobalGAP schema. Bedrijven met een geldige GlobalGAP certificaat kunnen in het QS-systeem worden ingevoerd als zij zich registreren via een QS-coördinator en vervolgens deelnemen aan de verplichte QS-residubewaking.

Kosten QS keurmerk

Om deel te mogen nemen aan het QS systeem dient men bij start van elk contractjaar een vergoeding voor deelname te betalen. De vergoedingen voor deelname aan de regeling dekken de deelname van het keurmerk en de administratieve kosten van QS. De vergoedingen voor deelname aan de regeling zijn niet terug vorderbaar ingeval een contract wordt beëindigd. De jaarlijkse vergoeding is gebaseerd op de jaaromzet van een bedrijf en eventueel aantal locaties.

Gebruik van het QS keurmerk

Nadat de QS overeenkomst ondertekend is, mogen de producten worden voorzien van een QS-keurmerk of als een QS-product op de markt gebracht worden. Houd er rekening mee dat u alleen producten als QS-producten op de markt mag brengen als de grondstof ook  QS-gecertificeerd  is. Dit betekent dat zelfs de grondstoffen afkomstig moeten zijn van een QS-deelnemer.

Meer informatie?

Mocht u als bedrijf het keurmerk QS willen implementeren, dan ondersteunen wij bij het implementeren voor de van u toepassing zijnde normelementen van QS. Neem contact met ons op.

boxarrow-up

Datum

20-06-2019

Categorie

Blog | Quality Assurance

Delen

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten