• nl
    • en
    • de

IFS Broker

Handelaren, handelsagentschappen en importeurs vormen steeds vaker de schakel tussen producenten en retailers. Voor deze bedrijven die zelf niet fysiek met het product in aanraking komen, heeft IFS (International Featured Standards) een specifieke standaard ontwikkeld, IFS Broker. De IFS Broker standaard bevat kwaliteit- en voedselveiligheidseisen die worden gesteld aan de handel in levensmiddelen, verpakkingsmaterialen en producten voor huishoudelijk gebruik en persoonlijke verzorging.

Niet verplicht, vaak vereist

In 2009 is de IFS Broker standaard ontwikkeld om de voedselveiligheid en kwaliteit van producten te kunnen verzekeren en de kloof tussen productie en distributie te dichten. In oktober 2013 is de tweede versie van deze standaard gepubliceerd. Het is niet verplicht om als handelaar, tussenpersoon of importeur IFS Broker gecertificeerd te zijn. Echter is dit vaak een vereiste opgelegd door handelspartners of afnemers die aan de retail willen leveren. De meeste retailers streven naar volledige transparantie van hun leveringsketen. Middels een IFS Broker certificaat toont een bedrijf aan te voldoen aan de eisen voor kwaliteit en voedselveiligheid.

Inhoud standaard

De IFS Broker standaard richt zich op de volgende onderdelen:

  • Verantwoordelijkheid van het hoger management
  • Productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem
  • Management van mensen en middelen
  • Planning en dienstenproces
  • Metingen, analyses en verbeteringen
  • Food/product defense-analyse

Deze onderdelen komen grotendeels overeen met de IFS Food. De werkwijze bij de audits is gelijk aan die van de andere IFS-normen. Er kan per onderdeel gescoord worden op A, B, C en D en er wordt gewerkt met een aantal ‘Knock-Out criteria’. De certificering dient te geschieden door een gekwalificeerde auditor en een geaccrediteerde en goedgekeurde certificerende instelling.

Als een bedrijf naast handelsactiviteiten ook logistieke activiteiten wil laten certificeren, is een aanvullende IFS Logistics audit nodig. Logistieke activiteiten vallen niet onder de IFS Broker standaard.

Voordelen

Voor bedrijven die streven naar en belang hechten aan goede kwaliteit, voedselveiligheid en klanttevredenheid kan een IFS Broker certificering voordelen bieden op het gebied van inkoop, kwaliteit en marketing. Denk hierbij aan verbetering van vertrouwen in leverancier en producten, het verbeteren van de screening van leveranciers, minder inspecties door klanten, verbeterde zakelijke reputatie, etc. Daarnaast kan de certificering een concurrentievoordeel binnen de markt opleveren.

Meer informatie

Meer informatie over IFS Broker is te vinden op onze website. Mocht u als bedrijf IFS Broker willen implementeren, dan ondersteunen wij bij het implementeren voor de van u toepassing zijnde normelementen van IFS Broker.

dienst-kwaliteitszorg boxarrow-up

Datum

05-09-2018

Categorie

Blog | Quality Assurance

Delen

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten