header oranje fruit en groenten

“Onze kwaliteitsinspecteurs werken met QC One software op verschillende locaties wereldwijd”

Steeds meer retailers kiezen voor fruit en groenten van SanLucar in hun schappen. Dat heeft te maken met de hoge kwaliteitsstandaard van de producten. De Spaanse onderneming achter het premium merk heeft volledige controle over de productieketen door eigen teelt en hanteert een zeer strenge kwaliteitsrichtlijn. Antonio Soria, kwaliteitstechnicus bij SanLucar: “We laten niets aan het toeval over. Inmiddels werken we op verschillende locaties wereldwijd met QC One software.”

Een vers geplukt citrusvrucht uit oma’s tuin. Er is eigenlijk niets dat lekkerder smaakt. Dat stelde althans Stephan Rötzer toen hij in 1993 in het zonnige Valencia SanLucar oprichtte. Zijn droom was groenten en fruit te telen met de smaak alsof je hem net zelf geplukt hebt. Dertig jaar later heeft zijn onderneming in meer dan dertig landen zo’n 3.400 medewerkers en de breedste topkwaliteit assortiment in de markt, inclusief vers fruit, groente, smoothies, vers gesneden groenten, bloemen, planten en ijs.

Van het zaaien van de vruchten tot aan de levering bij supermarkten hanteert SanLucar zeer strenge kwaliteitseisen. Al hun producten worden na de pluk meerdere keren gecontroleerd. Alleen de beste worden verpakt en kunnen gelabeld volgens de strenge kwaliteitsstandaard hun reis naar de supermarkten beginnen.

Zorgvuldige selectie

Antonio Soria, kwaliteitstechnicus bij SanLucar die samen met het IT-team verantwoordelijk is voor de vertaling van procesoptimalisatie naar QC One, vertelt dat kwaliteit boven álles gaat bij SanLucar. “Ons bedrijf selecteert zorgvuldig haar partners om mee samen te werken. Van kwekers en verkoopkanalen tot externe partijen die onze productieprocessen ondersteunen.”

Volgens de Spanjaard hadden ze als groot internationaal bedrijf met productie over de hele wereld behoefte aan een krachtig en innovatiever systeem waarmee ze met het oog op de toekomst cyberveilig én datagedreven aan de kwaliteit van hun producten kunnen werken. “Via een wereldwijde tender kwamen we bij QC One uit.”

Slimme software

Op verschillende locaties heeft SanLucar het Nederlandse softwaresysteem QC One in gebruik. “Het aantal locaties dat er gebruik van maakt groeit, mede doordat wij verder groeien. Ook gebruiken we de software op kantoor voor de controle van de claims op labels en om te checken of alle kwaliteitscontroles juist zijn uitgevoerd. Het systeem voorziet ons van alle denkbare informatie over leveranciers en producten, wat naadloos aansluit op onze data-gedreven cultuur. Dankzij de app is het voor onze kwaliteitsinspecteurs op locatie mogelijk om export-, import- voorraad en houdbaarheidsinspecties uit te voeren. Tijdens de inspecties hebben zijn alle tools in de app aanwezig om een compleet en professioneel rapport op te maken. Een handige functionaliteit is een scanfunctie, die door middel van een barcodescan in de app, direct een inspectie aanmaakt vanuit ons ERP.

Antonio roemt verder het feit dat hij dankzij QC One (nieuwe) medewerkers kan trainen om de kwaliteitstaal te spreken en het jargon dat al die jaren al bestaat binnen SanLucar kon overnemen in de software.

Efficiënter werken

QC One is volgens Antonio een zeer flexibel systeem dat naar de geldende kwaliteitseisen is ingericht. Het systeem maakt het voor SanLucar bovendien mogelijk om datagedreven te werken. “We zijn van een reactieve naar een proactieve werkwijze gegaan. We hebben hierdoor meer grip op onze productkwaliteit”, weet hij.

QC One bepaalt voortaan de processtandaard. De app geeft een terugkoppeling rechtstreeks naar het ERP-systeem. “Dit alles maakt ons werk zoveel efficiënter dan voorheen. Het is ongelooflijk hoeveel wensen van ons in het systeem zijn geïntegreerd. En we blijven samen zaken optimaliseren. We kunnen ons al niet meer voorstellen dat we nog zonder dit systeem zouden moeten.”

Doelen najagen

Antonio sluit met de woorden dat hij iedereen de samenwerking met QC One kan aanraden. “De persoonlijke samenwerking met het team van QC One is fantastisch. We zijn een veeleisende partij, maar het werkt gewoon ontzettend goed tussen ons. De mensen van QC One weten precies waar onze prioriteit ligt. Dat is heel prettig werken. Het helpt ons in elk geval onze doelen na te jagen.”

Ontdek ook de voordelen van QC-software

Wil je ook meer grip krijgen op jouw afzetmarkt en profiteren van de voordelen van QC One voor jouw organisatie? Vraag nu een gratis demo aan en ontdek hoe de slimme QC One software jou kan helpen bij het optimaliseren van kwaliteit en het versterken van consumentenvertrouwen.

Ontdek de voordelen

GFSI-erkende standaarden versus digitalisering

Dit is een premiumartikel. Premiumartikelen maken deel uit van het Normec Foodcare Kenniscentrum abonnement.  Alle kennis en ervaring vanuit elke expertise komt samen in de Kennisbank. Je vindt hier alle relevante informatie over diverse productgroepen en wetgeving. Benieuwd? Lees wat het Normec Foodcare Kenniscentrum jou kan bieden.

Om een kwaliteitssysteem te kunnen laten certificeren heb je documenten nodig zoals procedures, registraties en werkinstructies. Daarnaast heb je ook systemen nodig voor verificatie om aan te tonen dat je de beoogde standaard hebt geïmplementeerd. Deze documenten en systemen kunnen zowel in fysieke vorm aanwezig zijn als in digitale vorm ter beschikking worden gesteld. Aan welke eisen moeten digitale systemen voldoen volgens de GFSI (Global Food Safety Initiative) erkende standaarden en hoe kan een digitaal systeem helpen bij implementeren en behalen van een GFSI-erkende standaard? We lichten het hieronder nader toe.

Voedselveiligheid en kwaliteitssysteem

Binnen het voedselveiligheids- en kwaliteitssysteem moet elk bedrijf kunnen aantonen dat er systemen zijn die consequent werken en die aantonen dat er aan de gestelde standaarden wordt voldaan. Deze gedocumenteerde informatie en systemen moeten consequent werken en je moet deze te allen tijde kunnen raadplegen. Je moet als bedrijf dan ook aantonen dat je dit goed beheerd. Hiervoor moet je aan volgende eisen voldoen:

 • Er moet een managementsysteem zijn om de gedocumenteerde informatie te beheersen;
 • Informatie moet in de laatste versie beschikbaar zijn;
 • Oude versies moeten gearchiveerd worden zodat misbruik wordt voorkomen;
 • Informatie moet begrijpbaar zijn en beschikbaar voor betrokken werknemers;
 • Wijzigingen aan documenten moeten worden geverifieerd en de reden van wijziging moet aantoonbaar zijn;
 • Informatie moet snel beschikbaar zijn, bijvoorbeeld tijdens een recall of crisissituaties;
 • Informatie en documentatie moet beschermd worden tegen niet geautoriseerde wijzigingen. Hiervoor moeten bijvoorbeeld registraties beveiligd worden opgeslagen.

Deze eisen gelden zowel voor een fysiek systeem als een digitaal systeem maar zijn met een digitaal systeem gemakkelijker te implementeren en te onderhouden.

Update en verificatie

Dit systeem en informatie moet te allen tijde up-to-date zijn en registraties moeten gecontroleerd worden door leidinggevenden en/of de kwaliteitsafdeling. Bij onderhoud van een systeem en verificatie worden de voordelen van een digitaal systeem snel duidelijk. Zo kunnen wijzigingen in documenten veel duidelijker worden bijgehouden en kunnen oude versies snel door de nieuwe worden vervangen. In geval van een fysiek systeem moet je alle plaatsen controleren waar de gewijzigde documenten beschikbaar zijn en dien je de oude versies te vervangen door de nieuwe versie. In een digitaal systeem kan je ook snel aantonen wanneer een update is uitgevoerd terwijl in een fysiek systeem je dit moet te registreren op een lijst of in de documenten zelf.

Verificatie is een belangrijke stap in elk systeem volgens een GFSI-erkende standaard. Tijdens verificatie check je immers zelf of je systemen en procedures effectief werken in praktijk en voldoen aan wettelijke en andere gestelde standaarden. Zo check je bijvoorbeeld ook regelmatig of je systeem nog up to date is. Verificatie dient minimaal jaarlijks te worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een interne audit en ter voorbereiding van de management review.

Traceerbaarheid en bewaren van informatie

Elk bedrijf moet kunnen aantonen dat de geproduceerde producten veilig, wettelijk en authentiek zijn. De informatie die je hiervoor nodig hebt zoals registraties van de CCP’s en analyseresultaten dienen dan ook minimaal 1 jaar na einde van de houdbaarheid van de producten te  worden bewaard. Zodat deze in geval recall, crisis, problemen of tijdens controles snel kan worden teruggevonden en worden getoond. Traceerbaarheid van goederen dient binnen 4 uur te worden uitgevoerd.

Ook de daaraan gelinkte informatie aangaande de veiligheid van de goederen zoals analyseresultaten en resultaten van product- en procescontroles moet zeer snel aantoonbaar zijn. Vaak wordt dit geëist binnen 24 uur. In geval van crisis moeten ook de certificatie instanties binnen 3 dagen worden ingelicht. Hierbij moet een volledig dossier kunnen worden overgedragen waarin alle nodige informatie aanwezig is om aan te tonen wat het probleem was, wat de oorzaak is en welke stappen zijn ondernomen om te voorkomen dat onveilige en/of onwettelijke producten bij de consument terechtgekomen. Hiervoor moet je dus zeer snel alle informatie beschikbaar hebben en moet ook duidelijk zijn welke informatie gelinkt is aan welke productiedag en/of productiebatch.

Wanneer deze informatie digitaal wordt gecreëerd en/of bewaard is het van belang een goed back-up systeem te hebben en dit regelmatig te testen. Het voordeel van informatie digitaal bewaren is het feit dat je minder ruimte nodig hebt en informatie sneller te doorzoeken en te raadplegen is. Uiteraard is het zowel binnen een digitaal als fysiek systeem van belang om de opslag van informatie gestructureerd te bewaren zodat een snelle link mogelijk is met de traceergegevens van de geproduceerde goederen, denk aan de productiedatum, lotnummer en/of houdbaarheidsdatum.

Beveiliging

Informatie en systemen moeten beveiligd zijn tegen niet-geautoriseerd gebruik. Dit om misbruik, fraude en sabotage te voorkomen. Digitaal kunnen systemen gemakkelijk worden beveiligd met inloggegevens en verificatiestappen. Verder is bij vertrek van personeel belangrijk dat je fraude of sabotage voorkomt. In een digitaal systeem is het gemakkelijk om inloggegevens te blokkeren. Bij een fysieke opslag van documenten kan fraude alleen voorkomen worden door sloten te vervangen indien sleutels niet zijn ingeleverd. Of als je niet zeker weet of er kopieën zijn gemaakt.

In digitale systemen die gebruikmaken van een account kan je ook zien wie wanneer welke acties heeft uitgevoerd, terwijl in een fysiek systeem dit onder toezicht moet gebeuren. Het is ook van belang om de digitale systemen te beveiligen en hiervoor een beheersysteem te hebben. Op deze manier kun je onveilige content en cyberattacks snel detecteren en tegenhouden om bedrijfsinformatie veilig te stellen en sabotage te voorkomen.

Validatie

Bij implementatie van een nieuw systeem is validatie een zeer belangrijke stap. GFSI-erkende standaarden eisen dat deze validatie wordt uitgevoerd alvorens het systeem effectief in de praktijk wordt toegepast. Validatie moet herhaald worden wanneer er wijzigingen zijn die een effect kunnen hebben op de werking van systemen, de productveiligheid, -kwaliteit en wettelijkheid.

Tijdens een validatie toon je de volgende zaken aan:

 • Kunnen alle wijzigingen goed worden bijgehouden?
 • Is informatie voldoende beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen en sabotage?
 • Kan informatie snel worden teruggevonden? Is duidelijk wanneer deze informatie een update heeft ondergaan?
 • Is alle nodige informatie duidelijk en beschikbaar voor betrokken werknemers?
 • Is de opslag van gegevens beveiligd en werkt het back-up systeem?
 • Is de voorziene informatie conform de wettelijke eisen en eisen gesteld door betrokken standaarden?

Crisismanagement

Elk systeem kan falen. In zo’n geval moet je snel actie kunnen ondernemen om te voorkomen dat onveilige producten bij de consument terechtkomen en/of de wettelijkheid en authenticiteit van de producten in gedrang komt. Het is belangrijk om in dergelijke situaties een crisisprocedure te implementeren. Zodat deze in geval van crisis snel in werking kan treden. Zo bepaal je dus op voorhand welke stappen je in dergelijke crisissituaties moet ondernemen. Werk deze stappen voor een aantal specifieke crisissituaties zoals een cyberaanval uit. Neem hierin de volgende zaken mee:

 • Crisisteam: wie moet in geval van problemen direct gecontacteerd worden?
 • Welke stappen moeten ondernomen worden om informatie veilig te stellen?
 • Wie moeten deze stappen ondernemen?
 • Contactgegevens van externe diensten.
 • Mogelijkheden voor back-up en tijdelijke systemen. Bijvoorbeeld welke delen kunnen geïsoleerd worden zodat andere delen nog wel kunnen verder werken? Zijn er noodoplossingen?
 • Wie zorgt voor de communicatie zowel intern als extern?

Test de werking van deze crisisprocedure met bijvoorbeeld een simulatietest.

Laat je adviseren

Heb je vragen of heb je behoefte aan ondersteuning op je kwaliteitsafdeling? Onze QA-adviseurs staan voor je klaar. Neem contact met ons op.

Je las een premiumartikel van het Normec Foodcare Kenniscentrum. Smaakt het naar meer? Bekijk dan de mogelijkheden van het Kenniscentrum abonnement. Hiermee heb je direct toegang tot alle kennis.

Landingspage QC software

Voordelen

 • Intuïtief

  Dankzij de intuïtieve gebruikservaring kan jouw team naadloos aan de slag met krachtige kwaliteitsbeheerstool en is er 24/7 support.

 • Kostenbesparend

  Bespaar waardevolle tijd en middelen met onze efficiënte QC One software.

 • Beveiligd

  Onze software voldoet aan de hoogste beveiligingseisen waardoor jouw gegevens altijd goed beveiligd en beschikbaar zijn.

 • Continu up-to-date

  Onze app geeft je direct toegang tot actuele gegevens, zodat je altijd op de hoogte bent.

 • Flexibele inrichting

  Onze software is volledig in te richten volgens jouw wensen. Laat je adviseren door onze specialisten.

 • Alles-in-één

  Alle aspecten van quality control zijn geïntegreerd in onze app, alles wat u nodig heeft binnen handbereik.

M01_Loods_068

Quality Control

Verbeter je kwaliteitscontrole met de innovatieve kracht van onze QC Software. Onze gebruiksvriendelijke interface maakt het gemakkelijk om de software moeiteloos te integreren binnen je bedrijf en processen. Met QC Software kun je vertrouwen op nauwkeurige en objectieve metingen, waardoor je de hoogste kwaliteit kunt handhaven. Bovendien helpt ons alles-in-één platform om je Quality Control-processen efficiënt te stroomlijnen.

 

Een greep uit onze klanten

Fun facts

18.479
Aantal gebruikers
67
Landen
1.092.224
Inspecties per jaar
Stefan029-ZW

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze BU Directeur QC One Stefan Droogendijk

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stefan029-ZW

Zo bespaar je snel tijd op de kwaliteitsafdeling

Hoge werkdruk op je kwaliteitsafdeling? Dan is de noodzaak om efficiënter te werken én kwaliteitszaken beter te borgen groot. Digitalisering biedt de oplossing. Maar hoe ga je digitaliseren als je er de tijd niet voor hebt? Patrick Strijker is Senior Implementatie Consultant bij Normec Foodcare Online en begrijpt met zijn achtergrond in kwaliteitsmanagement en de food sector precies waar de schoen wringt. Hij vertelt over zijn praktijkervaringen en hoe hij samen met zijn collega’s bedrijven helpt om sneller en efficiënter te werken.

Breder draagvlak en noodzaak voor betere kwaliteitsborging

Vol trots vertelt Patrick dat hij inmiddels vijf jaar werkzaam is bij Normec Foodcare Online. Als Senior Implementatie Consultant bezoekt hij bedrijven in de voedingsmiddelensector om online QA software modules te implementeren. Hij zorgt hierbij voor de systeeminrichting en geeft trainingen over het gebruik van de modules. Patrick ziet dat de vraagstukken van nu heel anders zijn dan die van vijf jaar geleden. Hij vertelt: “Toen ik begon bij Normec Foodcare Online was het digitaliseren van kwaliteitszaken voor veel bedrijven al een hele stap vooruit. Ik zie nu dat digitalisering veel breder gedragen wordt binnen de organisatie. Dit komt mede door de opkomst van Food Safety Culture. Maar ook de toename aan onaangekondigde audits speelt een belangrijke rol. Als je kwaliteitszaken op papier beheert, zie je de verbeterpunten vaak net te laat. Denk bijvoorbeeld aan het verlopen van certificaten en specificaties. Zonder actieve beheersing zie je pas dat je deze documenten moet vervangen als ze al verlopen zijn. En dat leidt tot tekortkomingen tijdens audits. Nu audits steeds vaker onaangekondigd plaatsvinden, zien bedrijven een nog grotere noodzaak van continue compliance en betere procesborging.”

Overzicht behouden en snel schakelen

Patrick ziet daarnaast dat schaalvergrotingen van productiebedrijven van grote invloed zijn op de uitdagingen waar kwaliteitsafdelingen op dit moment mee te maken hebben: “Door overnames en uitbreiding van bedrijven met meerdere locaties zijn kwaliteitsverantwoordelijken niet altijd op locatie aanwezig. De verantwoordelijkheid voor kwaliteitsgegevens ligt hiermee op meerdere plekken in de organisatie. Bij papieren registraties en controles bevinden de documenten zich verspreid over de verschillende locaties en mis je als kwaliteitsmanager het overzicht. Ook de snelheid van schakelen is voor de kwaliteitsafdeling soms niet bij te houden. Als op een andere locatie plotseling nieuwe uitzendkrachten ingezet worden, moeten deze ook vooraf getraind zijn om voedselveilig te werken.”

Toenemende behoefte aan consultancy

Voorheen bestond een implementatie voor Patrick grotendeels uit het trainen van de hoofdgebruikers van de software en het inrichten van de applicatie. Hij ziet binnen bedrijven een toenemende behoefte aan extra ondersteuning. Patrick legt uit: “Vanuit certificeringsnormen wordt steeds meer vereist dat je het hele jaar door de juiste gegevens inzichtelijk hebt, analyseert en verbeteringen doorvoert. Daardoor hebben bedrijven meer behoefte aan consultancy op gebied van digitalisering. Onze implementatie consultants hebben een achtergrond in het kwaliteitsvak en weten welke problemen en uitdagingen er spelen op de kwaliteitsafdeling. Ik zeg tijdens een implementatie weleens gekscherend ‘Ik ben geen IT-deskundige, maar wel een kwaliteitsspecialist’ en dan zie ik iedereen meteen gerustgesteld ademhalen. Men wil juist advies van een gelijkgestemde die de vertaalslag kan maken naar de praktijk.”

Volledige ontzorging om snel tijd te besparen

Patrick vertelt dat bedrijven vanwege de hoge werkdruk en onderbezetting op de kwaliteitsafdeling vaak voor een dilemma staan. “Kwaliteitsmanagers zijn ervan overtuigd dat digitalisering voor een efficiëntere werkwijze en betere kwaliteitsborging zorgt, maar gebrek aan tijd zorgt juist voor een drempel. Men denkt soms dat het implementeren van software om een flinke tijdsinvestering vraagt. Om deze zorg weg te nemen wordt daarom tijdens het offertetraject al nagegaan welke mate van ondersteuning gewenst is. Zelfs volledige ontzorging is mogelijk. We nemen de klant dan bij wijze van spreken aan de hand mee door het digitaliseringstraject en zorgen als voortgangsbewaker van het project dat het goed komt. Ook het overzetten van lijsten en documenten, trainen van medewerkers om registraties in te vullen en inrichten van een volledig E-learning systeem verzorgen we volledig als dat door de klant gewenst wordt. Zo profiteert het bedrijf al binnen enkele weken van de efficiëntieslag en kunnen de dagelijkse processen blijven doorlopen.”

De toekomst van digitalisering

Dat de digitaliseringsmogelijkheden de komende jaren alleen nog maar toenemen, is volgens Patrick een zekerheid. “Wat we nu al zien gebeuren, is dat digitalisering bedrijven helpt om proactief te handelen. Neem nou het digitaal invullen van registraties. Door in de registratie-app in te stellen dat de productiemedewerker bij een temperatuuroverschrijding een nieuwe meting moet doen en daarna het product dient te blokkeren, weet hij meteen wat er van hem verwacht wordt. Het gaat er niet meer om of het ingevulde antwoord goed of fout is, maar of de juiste acties zijn ondernomen. Zo krijgt de registratie meer een sturend karakter in het productieproces en integreer je werkinstructies direct in een registratielijst. Als je dit proces niet digitaliseert, bestaat de kans dat je te laat bent en het product de deur al uit is. Ik verwacht dat deze mate van digitalisering in de toekomst alleen nog maar toeneemt, waardoor het aantal fouten zal afnemen. Vanuit klanten krijg ik ook terug dat zij dit als een heel groot voordeel ervaren.”

Interne audit

Gratis demo

Wil je snel tijd besparen op je kwaliteitsafdeling en kwaliteitszaken beter borgen? Onze experts laten je tijdens een gratis demo graag zien hoe je dit realiseert met onze alles-in-één online QA-software. Kies bijvoorbeeld voor de modules: Inspecties, Registraties, E-learning, Handboek, Specificaties of Actielijst.

Vraag een demo aan

E-learning Cyber security awareness

Steeds vaker komt vertrouwelijke informatie van bedrijven op straat te liggen, doordat de beveiliging niet up-to-date is. Soms ligt de ‘fout’ bij IT-systemen, maar veel vaker is het een menselijke ‘fout’. Medewerkers zijn vaak de zwakste schakel in de veiligheidsketen. Hoe kunnen we dit voorkomen? Je leert in deze e-learning module wat jij kan doen om vertrouwelijke gegevens van jouw organisatie zo goed mogelijk te beschermen.

Deze e-learning module gaat over het beschermen en voorkomen van cyberaanvallen en over de gegevensbescherming bij jouw organisatie.
Hoe kan jij voor extra beveiliging zorgen tegen cybercrime? Je leert het in deze e-learning module!

Leerdoelen

 • Alledaagse informatiebeveiligingsrisico’s herkennen
 • Handelen bij online en offline risico’s
 • De gevolgen van onveilig handelen herkennen en voorkomenJezelf en jouw organisatie beter beschermen

De voordelen van E-learning

Een groot voordeel van online trainingen is dat je deze waar en wanneer je maar wilt, kan volgen. De E-learning wordt afgesloten met een toets en de deelnemer ontvangt bij goed gevolg een certificaat.

Volg direct de E-learning Cyber security awareness

Wil je direct de E-learning Cyber security awareness volgen of laten volgen door één of enkele medewerkers? Vul dan het formulier in om de training aan te schaffen. Je ontvangt een inlogcode per e-mail waarmee je direct toegang hebt tot de E-learning. Bedrijven kunnen ook op rekening bestellen.

Alle medewerkers trainen

Als je meerdere medewerkers binnen je organisatie wilt trainen, biedt deze training in combinatie met Normec Academy een mooie oplossing.

Met een maatwerk training kun je onbeperkt medewerkers én uitzendkrachten trainen en heb je op ieder moment inzichtelijk welke medewerkers geslaagd zijn voor de training. Neem voor meer informatie contact op met één van onze adviseurs voor een persoonlijk advies, via info@normectraining.com of vul onderstaand contactformulier in.

Klanten waarderen Normec Foodcare met 8

In november 2022 heeft onderzoeksbureau Integron het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van Normec Foodcare uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat klanten onze dienstverlening waarderen met een 8 gemiddeld. Onze snelle en vriendelijke service en het kennisniveau worden onder andere benoemd als sterke punten.

Een groot compliment voor al onze medewerkers. In een infographic hebben we de resultaten voor je samengevat. We zijn trots op het resultaat en danken alle deelnemers van het klanttevredenheidsonderzoek voor de gegeven waardering, verbeterpunten en complimenten. De komende tijd werken we onverminderd hard om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Bekijk de resultaten

Het belang van klanttevredenheid in 2022

2022 was een uitzonderlijk jaar met bij aanvang een lockdown en daarop volgend de oorlog in Oekraïne. Voor veel van onze klanten en zo ook voor Normec Foodcare was het een jaar met grote uitdagingen. Denk aan de hoge energie- en productiekosten, krapte op de arbeidsmarkt en een forse daling van het consumentenvertrouwen. Juist ook in dit jaar vol uitdagingen wilden we onderzoeken hoe klanten onze dienstverlening hebben ervaren. Door het meten van de klanttevredenheid kunnen we onze dienstverlening optimaliseren en de nodige verbeterpunten doorvoeren.

Zo voorkom je fouten in HACCP- en kwaliteitsregistraties

Het niet of onjuist noteren van acties bij afwijkingen staat op nummer één van de meest voorkomende fouten in HACCP- en kwaliteitsregistraties. Dit bleek uit de poll die we afgelopen jaar hielden op LinkedIn. Maar hoe voorkom je deze fouten? 

Resultaten poll

Afgelopen jaar stelden we op LinkedIn middels een poll de volgende vraag: “Food bedrijven moeten registreren, maar dit gaat nog weleens mis. Wat is de meest voorkomende afwijking in HACCP- en kwaliteitsregistraties?”.  Kwaliteitsmanagers- en medewerkers uit de voedingssector brachten hun stemming uit. Dit zijn de resultaten:

 • 62%: actie bij afwijking ontbreekt
 • 34%: onvolledig ingevulde lijsten
 • 4%: registratie niet (snel genoeg) vindbaar

Wat zijn de gevolgen van deze fouten in registraties?

Als een actie bij afwijking niet genoteerd is, wanneer registratielijsten onvolledig zijn ingevuld of zelfs onvindbaar zijn, kan dit grote gevolgen hebben. In alle gevallen betekent het dat de voedselveiligheid en/of productkwaliteit niet zijn gewaarborgd. De gevolgen kunnen onder andere zijn:

 • Blokkade van producten en extra controles en/of analyses
 • Mogelijk (ernstig) zieke consumenten
 • Uitvoeren van een recall
 • Producten zijn niet snel genoeg traceerbaar

Zo voorkom je fouten in registraties

Digitaliseer HACCP- en kwaliteitsregistraties met onze registratie software met registratie app.

 • Betere procesborging
 • Efficiëntere werkwijze
 • Meer overzicht en inzicht
 • Duurzamer: al het papier de fabriek uit!

Fouten in registraties voorkomen?

ramon-juiste-formaat-website

Neem contact op met onze Commercieel Manager Ramon Verwegen

Neem contact op
header digitale registraties

Hoe voorkom je deze fouten in registraties?

Het voorkomen van deze fouten lijkt soms een onmogelijke opgave. Je kunt immers als kwaliteitsmanager niet de hele dag naast de productiemedewerkers gaan zitten om formulieren te controleren. Toch is het in de huidige tijd goed mogelijk om deze fouten tot een minimum te beperken. Digitalisering van HACCP- en kwaliteitsregistraties biedt de oplossing.

Acties bij afwijkingen altijd registreren

Door gebruik te maken van software, zoals onze HACCP- en kwaliteitsregistratie app, benut je direct handige automatiseringen. Zo krijgt de medewerker die de online registratielijst invult meteen een in melding in geval van afwijkende registraties. Deze ziet welke actie ondernomen moet worden en kan hier snel naar handelen. Ook kan het invullen van een afwijkend antwoord leiden tot aanvullende vragen. Door dit proces te digitaliseren, onderneemt de medewerker snel de juiste acties. Als kwaliteitsafdeling zie je bovendien in één overzicht welke afwijkingen geconstateerd zijn en wat hiermee gedaan is.

Lijsten volledig invullen

Ook voor het volledig invullen van registratielijsten biedt software de oplossing. Via de Registratie-app verplicht je gebruikers om bepaalde velden in te vullen. De kwaliteitsafdeling heeft via de online omgeving op ieder moment inzicht in nog af te ronden en verlopen registraties. Zo stuur je de afdelingen snel bij waar dat nodig is.

Vindbaarheid van registraties

Hoewel de vindbaarheid van registraties volgens respondenten van de poll minder vaak als een probleem wordt gezien, komt het in de praktijk nog wel eens voor dat registraties ‘verdwenen’ zijn of niet tijdig vindbaar. Digitalisering helpt ook hierbij, doordat je snel zoekt naar en filtert op de uitgevoerde registraties.

Vraag een vrijblijvende demo aan

Demo aanvragen QC Software

Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vul het formulier in en wij bellen je op werkdagen binnen 24 uur terug.

Wat je van ons kan verwachten:

 • Gratis en vrijblijvende demonstratie op de door jou gewenste locatie of via een online meeting
 • Door accountmanagers die verstand hebben van kwaliteitszorg
 • We zetten jouw vraagstukken om tot concrete digitale oplossingen

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stefan029-ZW

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze BU Directeur QC One Stefan Droogendijk

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stefan029-ZW

Digitalisering

QA Software

Normec Foodcare Online

Borg kwaliteitszaken beter, sneller en efficiënter met de online alles-in-één QA Software.

 • Verbeter je kwaliteitsborging
 • Werk sneller en efficiënter
 • Behoud altijd het overzicht en de controle

QC Software

QC One

Registreer, distribueer en analyseer kwaliteits-informatie van producten door de gehele keten met QC Software.

 • Leg waardevolle informatie vast en deel deze
 • Voorkom claims en recalls
 • Ga voedselverspilling tegen

Software voordelen

 • Gebruiksvriendelijk

  Eenvoudig door alle medewerkers binnen je organisatie toepasbaar, snel geïmplementeerd en 24/7 support.

 • Bespaar of betaling naar gebruik

  Werk efficiënter, voorkom claims en recalls en stuur met objectieve informatie voor kwaliteitsverbetering.

 • Betrouwbaar

  Jouw gegevens zijn goed beveiligd en altijd beschikbaar. Onze software voldoet aan de hoogste beveiligingseisen.

 • Automatische updates

  Altijd voorzien van de nieuwste functionaliteiten met gratis automatische updates.

 • Flexibele inrichting

  Inrichting van de software volgens jouw wensen en geadviseerd door onze specialisten

 • Alles-in-één

  Volledig online kwaliteitsbeheer binnen één applicatie. Bepaal zelf welke modules je wilt gebruiken.

Een greep uit onze klanten

rob-juiste-formaat-website-1024x1024

Hulp nodig met digitaliseren?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Rob van Herwijnen

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

rob-juiste-formaat-website-1024x1024

QC software

QC One

Registreer, distribueer en analyseer kwaliteits-informatie van producten door de gehele keten met QC One.

 • Leg waardevolle informatie vast en deel deze
 • Voorkom claims en recalls
 • Ga voedselverspilling tegen
Vraag nu een demo aan Bekijk onze modules

QC software voordelen

 • Gebruiksvriendelijk

  Eenvoudig door alle medewerkers binnen je organisatie toepasbaar, snel geïmplementeerd en 24/7 support.

 • Automatische updates

  Altijd voorzien van de nieuwste functionaliteiten met gratis automatische updates.

 • Bespaar

  Werk efficiënter, voorkom claims en recalls en stuur met objectieve informatie voor kwaliteitsverbetering.

 • Flexibele inrichting

  Inrichting van de software volgens jouw wensen en geadviseerd door onze specialisten.

 • Betrouwbaar

  Jouw gegevens zijn goed beveiligd en altijd beschikbaar. Onze software voldoet aan de hoogste beveiligingseisen.

 • Alles-in-één

  Volledig online kwaliteitsbeheer binnen één applicatie. Bepaal zelf welke modules je wilt gebruiken.

Compleet platform
QC Software is een compleet platform dat bestaat uit drie primaire onderdelen, ondersteund met koppelingen om optimaal te integreren met ERP-systemen om processen te automatiseren. Alles staat in het teken om waardevolle informatie vast te leggen en te delen, claims en recalls te voorkomen en voedselverspilling tegen te gaan.

Voor wie is QC Software geschikt?
De software is geschikt voor productgeneralisten en specialisten, voor klein- en middelgroot bedrijf tot enterprise. Ons huidige klantenbestand bestaat uit telers, ex- & importeurs, onafhankelijke inspectiebureaus, logistieke serviceproviders, verpakkers en retailers. Kortom: ook jij kunt voordeel halen uit QC software.

Stefan029-ZW

Neem contact op met ons voor meer informatie

Stuur jouw gegevens naar onze Business Unit Directeur QC One Stefan Droogendijk.

Een greep uit onze klanten

Stefan029-ZW

Hulp nodig bij het inspecteren van verse producten?

Neem contact op met onze Business Unit Directeur QC One Stefan Droogendijk.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stefan029-ZW
Alles-in-één online applicatie Vraag direct een demo aan