Normec Foodcare wint de Klantbeleving Award 2022 

Met trots mogen we vertellen dat we de Integron Klantbeleving Award 2022 hebben gewonnen. Een mooie kers op de taart na de hoge klanttevredenheidsscores die we als organisatie samen met onze 900 medewerkers afgelopen jaar behaalden.

Uitreiking Beleving Awards 2022

Op donderdag 23 juni 2022 vond de uitreiking van de Beleving Awards plaats. Normec Foodcare was genomineerd voor de Klantbeleving Award in de categorie Dienstverlening. Namens alle trotse medewerkers van Normec Foodcare mocht onze Commercieel Manager Zaki Al Salihi de winnende award in ontvangst nemen. Zaki vertelt:

“In 2021 gaven klanten ons tijdens het klanttevredenheidsonderzoek een hele mooie score van een 8,2 gemiddeld en een Net Promoter Score van +23. Als organisatie staan wij heel dicht bij onze klanten door persoonlijke betrokkenheid en we gaan heel ver op het gebied van service en flexibiliteit. Iedere dag streven al onze specialisten ernaar om het morgen nog beter te doen dan vandaag. We zijn als organisatie trots op dit resultaat dat we samen met alle medewerkers hebben bereikt. De Klantbeleving Award geeft ons een extra bevestiging dat onze samenwerking zich vertaalt in de positieve beleving van onze klanten. Ondertussen werken we onverminderd hard om onze dienstverlening continu te blijven verbeteren, zodat we al onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn.”

Infographic klanttevredenheidsonderzoek

Bekijk de resultaten van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek in deze infographic. Dit najaar meten we de klanttevredenheid opnieuw tijdens het klanttevredenheidsonderzoek 2022.

Ondersteuning nodig?

Benieuwd wat Normec Foodcare voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op.

beleving award

5 onverwachte besmettingsbronnen binnen je productielocatie

Het is belangrijk om binnen je bedrijf de hygiëne op orde te hebben. Daarom doe je er waarschijnlijk alles aan om de hygiëne te borgen: je hebt goede schoonmaakprocedures, personeel is goed getraind, op papier klopt de routing en tóch heb je ineens een onverwachte kruisbesmetting. In een eerdere blog vertelden we al eens wat kruisbesmetting is en hoe je het voorkomt. In deze blog lees je met welke 5 onverwachte besmettingsbronnen je rekening moet houden binnen je productielocatie. En wat kun je doen om besmettingen via deze bronnen te voorkomen?

1. Grondstoffen

Grondstoffen kunnen altijd een besmettingsbron zijn. Met name bedrijven die werken met verse grondstoffen lopen een groter risico. Bijvoorbeeld kratten met prei of uien die op het land hebben gestaan en zo de productieafdeling in worden gereden. Hoewel versleping van buiten naar binnen onvermijdelijk is, kun je het risico op besmetting verkleinen. Denk aan overpakken van producten naar schonere kratten en een aparte voorbehandelingsruimte.

Let bij grondstoffen ook op de buitenzijde van de verpakkingen. Verpakkingen komen bij de leverancier of transporteur al met van alles in aanraking en kunnen dus besmet zijn. Maak van tevoren afspraken over de specificaties en controleer ook zelf regelmatig of volgens specificatie wordt geleverd. Ook bij wisseling van leverancier moet aan dezelfde of betere specificaties worden voldaan.

Tip: maak gebruik van duidelijke ontvangstcontrole registraties, zoals via onze online registratie app.

header digitale registraties

2. Looproutes

Kijk bij looproutes eens naar mogelijke short cuts (verkorte looproutes) die tijdens drukte toch snel even worden gebruikt. Zo kan de deur vanuit de directiekamer toegang geven tot de productieruimte zonder dat je langs een hygiënesluis moet. Observeer looproutes van mensen en bekijk waar mogelijke uitdagingen liggen.

3. Routing

Net zo belangrijk als de looproutes is de stroom van goederen door je bedrijf. Beantwoord onderstaande vragen:

 • Vindt er ergens kruiscontaminatie plaats tussen rauwe en bereide goederen?
 • Waar gaan bereide producten of halffabricaten heen als er een storing is aan een machine? Waar kunnen deze producten veilig worden weg gezet zonder dat er een mogelijkheid is op kruiscontaminatie?
 • Wat gebeurt er bij grote volumes en acties? Is de routing dan nog steeds logisch en zonder kruisbesmetting?

Overleg ruim van tevoren met sales en productie over tijdelijke grote pieken en welke acties je moet ondernemen om een veilig product te kunnen garanderen.

4. Medewerkers

Hoe goed een voedselveiligheidssysteem ook is, het valt of staat met de mensen die de instructies en procedures moeten opvolgen. Als medewerkers begrijpen waarom ze iets moeten doen, volgen ze de regels eerder op dan wanneer ze iets ‘moeten’. Organiseer, ook voor tijdelijke medewerkers, een goede training waarin je uitlegt waarom iets moet. E-learning is bijvoorbeeld uitermate geschikt om de kennis van medewerkers snel en flexibel bij te spijkeren. Zo train je uitzendkrachten al voordat ze het bedrijf betreden. Bekijk ons E-learning aanbod. Wil je het gedrag van medewerkers trainen? Kies dan voor een klassikale training of blended opleidingstraject.

Besteed extra aandacht aan mensen die net zijn begonnen binnen je bedrijf of wegens drukte even bijspringen op een andere afdeling. Zij kennen de ‘regels’ misschien wat minder goed en kunnen een helpende hand goed gebruiken.

Daarnaast zorgt een goede Food Safety Culture ervoor dat medewerkers op de werkvloer zelf al mogelijke knelpunten gaan aangeven. Ze zien jou als uitvoerder voor het oplossen van hun probleem in plaats van als politieman/-vrouw.

Tip: waarom is een sterke voedselveiligheidscultuur belangrijk en wat komt erbij kijken? In de whitepaper Food Safety Culture beschrijven we stap voor stap hoe je een sterke voedselveiligheidscultuur binnen jouw organisatie ontwikkelt.

Whitepaper Food Safety Culture

Lees hoe je een sterke voedselveiligheidscultuur binnen jouw organisatie ontwikkelt

Download de whitepaper
Food safety culture

5. Machines

Sommige plaatsen in – voornamelijk oudere – machines zijn moeilijk schoon te maken. Denk aan een kraantje om een monster af te tappen. Dit is vaak een korte loze leiding die alleen wordt gebruikt als een monster wordt getapt. Vuil en biofilm kan zich hier ophopen en elke keer de machine opnieuw besmetten. Let ook op de pakringen die slangen of machines aan elkaar koppelen. Deze zijn gemaakt van poreus materiaal waar zich in de holtes zeer makkelijk bacteriën kunnen ophopen. Wanneer de machines aan elkaar worden gekoppeld, ontstaat druk op het materiaal. Hierdoor worden bacteriën naar buiten geduwd en wordt de schone lijn besmet. Regelmatig desinfecteren en tijdig vervangen van onderdelen is dus van groot belang.

Laat je goed informeren

Een goede schoonmaakcontrole is essentieel om voedselveilig te produceren. Onvoldoende schoonmaak kan grote gevolgen hebben, zoals een gevaar voor de volksgezondheid en een recall. Onze Quality Assurance adviseurs helpen je hier graag bij. Laat onderzoeken, zoals microbiologisch onderzoek, uitvoeren door een geaccrediteerd laboratorium. Controleer daarnaast regelmatig of de regels binnen het bedrijf juist worden nageleefd. Door het uitvoeren van digitale inspecties heb je op ieder moment inzicht in de probleempunten binnen je bedrijf. Neem contact met ons op en we helpen je bij iedere stap.

Per 1 juli 2022 accreditatie nodig voor monstername en analyse fosfaatdifferentiatie en derogatie

De overheid (RVO) heeft een wijziging doorgevoerd met betrekking tot bemonstering en analyse van grondmonsters die bedoeld zijn voor deelname aan fosfaatdifferentiatie en/of derogatie. Vanaf 1 juli 2022 moeten zowel de bemonstering als de analyses uitgevoerd worden door een RVA geaccrediteerd laboratorium.

Fosfaatdifferentiatie en derogatie

Deze wijziging heeft gevolgen voor de fosfaatdifferentiatie. Dat is de wettelijke regeling voor fosfaatbemesting en bepaald hoeveel fosfor toegediend mag worden aan de hand van de P-toestand van het perceel. Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor derogatie, wat inhoudt dat je met een vergunning meer stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mag gebruiken dan is afgesproken in de EU.

Geaccrediteerd laboratorium

Normec Robalab en Normec Dumea hebben de juiste accreditatie door de RVA toegekend gekregen, waardoor zij ook na 1 juli 2022 de monstername en analyse van fosfaatdifferentiatie en derogatie kunnen blijven aanbieden.

Micro-Smedt maakt deel uit van Normec Foodcare

Met veel trots mogen we aankondigen dat Micro-Smedt per 1 april deel uitmaakt van Normec Foodcare.

Ontstaan

Micro-Smedt werd in 1993 opgericht door Jozef de Smedt. Jozef was actief in de chocolade-industrie en vond hier zijn eerste klanten. Al snel konden ze verder uitbreiden naar de bredere voedingsmarkt door mond-aan-mond reclame van tevreden klanten. De dochter van Jozef, Katrijn de Smedt heeft sinds enkele jaren de dagelijkse leiding over Micro-Smedt in handen.

Jozef Smedt biedt wel nog dagelijks met veel passie de wetenschappelijke ondersteuning.

Krachten bundelen

Met Micro-Smedt als deel van de Normec Foodcare-familie, versterken we onze dienstverlening en halen we heel wat extra kennis in huis. Het bedrijf telt 18 werknemers en onderscheidt zich binnen de concurrerende markt door middel van zijn enorme servicegerichtheid.

Door de samenwerking zien we veel kansen in het nog beter bedienen van onze gezamenlijke klanten. Enerzijds door de extra expertise en specialisaties die we in huis halen, anderzijds omwille van de geografische voordelen. Foodcontrol in Wetteren en Micro Smedt in Herentals zullen bepaalde klanten nu sneller en efficiënter kunnen bedienen.

We kijken er erg naar uit om samen de opportuniteiten te verkennen en onze klanten de best mogelijke klantbeleving te bezorgen!

Nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn (EU) 2020/2184 

De Europese Drinkwaterrichtlijn (EU) 2020/2184 is geactualiseerd naar aanleiding van vastgestelde tekortkomingen door het Europees burgerinitiatief inzake het recht op water (The Right2Water Initiative) en de daaropvolgende evaluatie van de Europese Commissie. Verbeterpunten zijn doorgevoerd op verschillende aspecten: geheel risico gebaseerd werken, actuele grenswaarden voor parameters, verkleinen van verschillen tussen lidstaten in het goedkeuringssysteem voor materialen die in contact komen met drinkwater en consumentenvoorlichting. Met name de gewijzigde grenswaarden voor parameters kan van invloed zijn voor bedrijven. Hebben bedrijven zelf bronnen, dan kan ook de vereiste risico gebaseerde benadering van invloed zijn. 

Risico gebaseerde benadering 

De in de oude richtlijn 98/83/EG opgenomen beperkte risico gebaseerde benadering is uitgebreid tot een complete risico gebaseerde benadering, die het hele watervoorzieningsgebied bestrijkt, van bron tot tap. De risico gebaseerde benadering bestaat uit 3 onderdelen, de risicobeoordeling en risicobeheer van: 

 • onttrekkingsgebieden voor de onttrekkingspunten van voor menselijke consumptie bestemd water (artikel 8); 
 • het gehele watervoorzieningssysteem van inname tot punt van levering (artikel 9); 
 • potentiële risico’s van de huishoudelijke leidingnetten (artikel 10) en het beperken van deze risico’s door maatregelen met focus op lood en Legionella. Dit gaat onder andere over analyse en monitoring. 

Zeer kleine en kleine waterleveranciers (10 m³ per dag leveren of minder dan 50 personen per dag bedienend resp. 10-100 m³ per dag of 50-500 personen per dag) zijn uitgezonderd van de verplichting tot risicobeoordeling en risicobeheer. Wordt het drinkwater geleverd in het kader van een openbare of commerciële activiteit, dan moeten dergelijke (zeer) kleine collectieve watervoorzieningen wel voldoen aan de kwaliteitseisen, monitoringsverplichtingen, maatregelplichten en informatieplichten. 

Parameterwaarden 

Microbiologische parameters zijn niet gewijzigd. De belangrijkste paramaters voor de controle van drinkwater zijn Enterococcen en Escherichia coli, beiden indicatoren voor de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën.  

Nieuwe chemische parameters, waarop de EU lidstaten uiterlijk op 12 januari 2026 moeten gaan monitoren, zijn: 

 • chloraat, chloriet, en gehalogeneerde azijnzuren, om desinfectie en desinfectiebijproducten te controleren 
 • mycrocystine-LR en uranium op basis van natuurlijk voorkomen 
 • PFAS op basis van wijdverspreid voorkomen, persistentie en schadelijkheid. Lidstaten mogen kiezen tussen een som-norm voor PFAS, of een norm voor PFAS-totaal. Nederland kiest bij de implementatie van de richtlijn in de nationale wetgeving voor de PFAS-totaal norm van 0,10 µg/l volgens het ontwerpbesluit tot wijziging van het drinkwaterbesluit 
 • Bisphenol A vanwege de hormoon verstorende werking

De belangrijkste wijzigingen van chemische normen zijn:

 • De nu geldende norm van 50 µg chroom/l wordt verlaagd, binnen 15 jaar (voor 12 januari 2036) moeten de nodige maatregelen zijn genomen om aan de strengere norm van 25 µg/l te voldoen.  
 • Antimoon, seleen en boor krijgen waarden op basis van WHO-advies. De nieuwe parameterwaarden (resp. 10 µg/l, 20 µg/l en 1,5 mg/l) zijn gebaseerd op nieuwe toxicologische data en houden rekening met levenslange veilige consumptie.  
 • De huidige norm voor lood (10 µg/l) geldt tot 15 jaar na inwerkingtreding van de Drinkwaterrichtlijn. Daarna geldt de norm 5 µg/l. Voor huishoudelijke leidingnetten is 5 µg/l een streefwaarde, omdat de lidstaten niet altijd bevoegd zijn om de vervanging van loden leidingen op te leggen. Voor alle nieuwe materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water, ongeacht of ze bestemd zijn voor gebruik in een watervoorzieningssysteem of een huishoudelijk leidingnet, geldt een waarde van 5 µg lood/l aan de kraan.  
 • Voor pesticiden is bepaald dat lidstaten een richtwaarde moeten vaststellen om de aanwezigheid van niet-relevante metabolieten van pesticiden in voor menselijke consumptie bestemd water te beheersen. Nederland kiest volgens het ontwerpbesluit tot wijziging van het drinkwaterbesluit dd 24 mei 2022 voor 0,10 µg/l (per stof) en voor aldrin, dieldrin, heptachloor en heptachloorepoxide een maximum van 0,030 µg/l. 
 • In artikel 13 van het Drinkwaterbesluit is voorzien in een flexibele, aan nieuwe informatie aan te passen aandachtstoffenlijst. In de lijst, gepubliceerd in Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/679, staan stoffen die voorkomen in drinkwater en waarover bezorgdheid bestaat ten aanzien van de gezondheid van consumenten. Denk hierbij aan hormoonontregelende verbindingen, geneesmiddelen en microplastics. 

Voor chemische parameters mogen lidstaten derogaties (ontheffing op basis van nationaal recht) toestaan, maar alleen onder strengere voorwaarden voor derogaties. Er mag geen sprake zijn van een gevaar voor de gezondheid en de termijn waarin de derogatie geldt is beperkt. Voor microbiologische parameters is geen derogatie mogelijk. Voor indicatorparameters en de richtwaarden voor aandachtstoffen is geen ontheffingsmogelijkheid van toepassing; in geval van overschrijding moet onderzoek naar de oorzaak plaatsvinden en moeten herstelmaatregelen genomen worden (tenzij de toezichthouder oordeelt dat er geen risico voor de volksgezondheid is). 

Materialen en chemicaliën in contact met drinkwater 

Voor materialen die in contact komen met drinkwater zijn de eisen geharmoniseerd. Het type materiaal heeft bijvoorbeeld  invloed op het risico van lood en Legionella. Vastgelegd zijn o.a. positieve lijsten, beoordelingsmethodieken en conformiteitscriteria. Ook voor behandelingschemicaliën en filtermaterialen zijn eisen vastgelegd, o.a. dat zij beoordeeld moeten worden en dat zij duidelijk gemarkeerd moeten zijn zodat duidelijk is dat zij geschikt zijn voor contact met drinkwater. 

Overige wijzigingen 

Als aanscherping van de informatieverstrekking ontvangen burgers jaarlijks automatisch in toegankelijke vorm informatie over de kwaliteit van het drinkwater, de prijs per liter en per m³ en het verbruik. Op verzoek moet informatie gegeven worden over monitoringsresultaten. 

Lidstaten worden geacht maatregelen te nemen ter verbetering (of handhaving) van de toegang tot veilig en betaalbaar voor menselijke consumptie bestemd water. Daarnaast moeten zij  lekkages in het leidingnetwerk te voorkomen; op dit moment komt een deel van het geproduceerde drinkwater niet aan bij de consument. 

QC One onderdeel van Normec Foodcare

Per 1 januari 2022 maakt QC One deel uit van Normec Foodcare. Door deze overname kan Normec Foodcare extra toegevoegde waarde bieden aan bedrijven in de hele (vers-)keten.

Maak kennis met QC One

Met gebruiksvriendelijke apps, onderscheidende inzichten en betrouwbare analyses voor productiebedrijven, logistieke spelers en retail is QC One een onderscheidende speler in de wereld van vers, agf en agro. GoodAcre en Maas Fruit Quality Inspections, beide onderdeel van Normec Foodcare, gebruiken de apps bij hun digitale inspecties en ook retailers rekenen op de softwareoplossingen van QC One.

Toegevoegde waarde in de hele keten

Alles is er op gericht dat onze klanten gezond en veilig voedsel kunnen produceren. Elke fase van de keten heeft hier invloed op en kent zijn eigen uitdagingen. De overname van QC One past in de ambitie van Normec Foodcare om als totaalaanbieder en specialist een nog betere bijdrage te leveren aan kwaliteit in de hele keten. De combinatie van (digitale) inspecties en analyses vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Alle krachten gebundeld

Normec Foodcare is ontstaan vanuit een samenwerking tussen toonaangevende laboratoria, testcentra, expertise- en adviesbureaus, inspectie- en trainingsorganisaties in de foodsector. Alle met tientallen jaren ervaring. Samen vormen we Normec Foodcare: koploper in de hele keten en kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak. Door bundeling van onze expertises helpen we met allerhande vraagstukken en oplossingen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid, laboratoriumonderzoek, smaaktesten, productkeur, QA-automatisering, flexibele inzet van kwaliteitsmanagers en keurmeesters, opleidingen & trainingen, risicomanagement en label compliance.

Neem bij vragen of voor meer informatie gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Normec Foodcare genomineerd voor klantbeleving awards 2022

Klanten waarderen onze dienstverlening met een 8,2 gemiddeld. Dit bleek uit het klanttevredenheidsonderzoek dat afgelopen jaar werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Integron. Integron voert diverse opdrachten uit voor onder andere McDonald’s, Canon en DHL. Met trots mogen we vertellen dat Normec Foodcare door Integron genomineerd is voor de Klantbeleving Award 2022 in de categorie Professionele en Financiële Dienstverlening.

Over de Klantbeleving Awards

Integron zet organisaties die het beste presteren op gebied van klantbeleving jaarlijks in het zonnetje tijdens de Beleving Awards. Nominaties voor de Klantbeleving Awards komen voort uit ruim 220 door Integron uitgevoerde klantonderzoeken in 2021 en zijn gebaseerd op het hoogste gemiddelde klanttevredenheidscijfer en de hoogste Net Promoter Score (NPS) die de mate van aanbevelen aangeeft. Op 23 juni vindt de uitreiking van de awards plaats in Hal4 aan de Maas in Rotterdam.

We doen het samen

Onze missie is om alle mensen onbezorgd te kunnen laten genieten van goed en veilig eten. Onze specialisten zetten zich hier dagelijks voor in door het ondersteunen van bedrijven in de hele voedselketen. Door bundeling van onze expertises helpen we met allerhande vraagstukken en oplossingen op het gebied van procesbeheersing, kwaliteit en voedselveiligheid, laboratoriumonderzoek, smaaktesten, QA-automatisering, flexibele inzet van kwaliteitsmanagers en keurmeesters, opleidingen en trainingen, risicomanagement en etiketcontrole. We hebben aandacht voor kwaliteit en geloven in actieve samenwerking waarbij de behoefte van onze klant centraal staat.

Het klanttevredenheidsonderzoek

Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek ontvingen we een tevredenheidsscore van 8,2 gemiddeld en een Net Promoter Score (NPS) van +23. Bekijk de resultaten in deze infographic.

Verdiep je expertise van Listeria

‘Zero risk’ bestaat niet, maar je kunt wel degelijk de kans op een Listeria-uitbraak verkleinen. Dat begint met kennis. Immers, door goed op de hoogte te zijn van de maatregelen die je kunt nemen en te weten hoe te handelen bij een besmetting, verklein je de kans op een uitbraak aanzienlijk.

Jij bent aan zet

Als je te maken hebt met risicomanagement, voedselveiligheid, productkwaliteit of productontwikkeling, moet je de belangrijkste ins & outs van Listeria monocytogenes kennen. Maar het is een hele verantwoordelijkheid om zelfstandig een studie uit te voeren, waarbij je de juiste data gebruikt, verschillende typen analyses beheerst en gerichte voedselbemonstering toepast. Voorkom fouten en doe gerichte kennis en ervaring op tijdens de tweedaagse Masterclass Listeria van Wageningen University & Research, in samenwerking met Normec Foodcare. Data: 15 en 16 november.

Korting en STAP-regeling

Klanten van Normec Foodcare ontvangen nu € 150,- korting op de Masterclass Listeria. Vermeld de code NORMEC-LIS-22 bij de opmerkingen op het inschrijfformulier. Voor deze cursus is daarnaast aanvraag van het STAP-budget mogelijk. Lees meer over de STAP-regeling.

Direct inschrijven

Onderwerpen die aan bod komen

De onderwerpen van de masterclass worden door verschillende specialisten behandeld, waarbij ruime gelegenheid zal zijn voor interactie en de koppeling met de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kenmerken en wetgeving
 • Modelling en modelfit
 • Listeriastudies
 • Challengetesten
 • Bemonstering
 • Maatschappelijk perspectief
 • Data en analyses
 • Sequencing

In workshops en door overige sprekers wordt de link gelegd tussen theorie en praktijk. Bekijk het programma van de cursus voor meer informatie en een totaaloverzicht van onderwerpen.

Wanneer?

Dinsdag 15 november en woensdag 16 november 2022

Waar?

Campus Wageningen

Kosten

€1.495 per persoon, inclusief cursusmateriaal, lunches, koffie/thee, diner (dag 1) en afsluitende netwerkborrel (dag 2).

Klanten van Normec Foodcare ontvangen een korting van €150. Vermeld de code NORMEC-LIS-22 bij de opmerkingen op het inschrijfformulier. Voor deze cursus is daarnaast aanvraag van het STAP-budget mogelijk. Lees meer over de STAP-regeling.

Kom in actie

Direct inschrijven Download cursus flyer

Doelgroep

Heb je als kwaliteitsmanager, voedselveiligheidsspecialist, microbioloog, onderzoeker of professional in food te maken met risicomanagement, voedselveiligheid, productkwaliteit, onderzoek of productontwikkeling? Dan is deze masterclass je op het lijf geschreven.

Sla de brug tussen kennis, inhoud en praktijk

Na het volgen van deze masterclass ken je alle ins & outs van Listeria monocytogenes en ben je in staat om zelfstandig een studie uit te voeren. Je beschikt over een verdiepend inzicht in de rol van modellen en challengetesten, het gebruik van data, verschillende typen analyses en gerichte voedselbemonstering.

Whitepaper Ketenborging

Corona, de oorlog in Oekraïne en de klimaatverandering zetten de voedselketen meer dan ooit onder druk. Het zorgt voor tekorten aan grondstoffen, zoals zonnebloemolie, tarwe en verpakkingsmaterialen en daarmee hogere grondstofprijzen. Inkopen tegen zo laag mogelijke grondstofprijzen is belangrijk om als bedrijf zo optimaal mogelijk te blijven produceren, maar het belang van het inkopen van veilige grondstoffen moet altijd voorop staan. De kwaliteitsafdeling heeft de handen vol aan het borgen van productveiligheid in de keten en ziet de risico’s van het te snel inkopen van mogelijk onveilige grondstoffen: het creëren van een gevaar voor de volksgezondheid, consumentenbedrog en mogelijke recalls met verstrekkende gevolgen, zoals hoge kosten, imagoschade of zelfs fabriekssluiting.

Lees in de whitepaper  Ketenborging hoe een goede ketenborging zorgt voor veilig voedsel. Krijg inzicht in:

 • Het belang van goede ketenborging
 • De rol en verantwoordelijkheden van je bedrijf binnen de keten
 • Hoe je de juiste informatie van leveranciers verkrijgt en beoordeelt
 • Hoe je voldoet aan eisen van retailers

Download whitepaper Ketenborging

Laat je gegevens achter en download direct de whitepaper.

Het belang van een goede ketenborging

Een voedselveilig product is alleen te realiseren als alle schakels in de keten de juiste voedselveiligheidseisen nastreven. Inkopers moeten zich er bewust van zijn dat een goede ketenborging vele malen moeilijker is bij complexe en lange ketens. Een simpele grondstof kan soms al een hele reis met meerdere schakels hebben afgelegd, voordat deze het productiebedrijf bereikt. Ook met de bereikbaarheid van leveranciers moet rekening gehouden worden.

Download whitepaper Ketenborging

Laat je gegevens achter en download direct de whitepaper

Downloaden

Labanalyses

Labanalyses

Alle levensmiddelen moeten veilig zijn om te consumeren. We willen niet iets eten wat besmet is met ziekmakers (micro-organismen) of schadelijke stoffen bevat. Wanneer een product voldoet aan de voedselveiligheidscriteria mag je er vanuit gaan dat je niet ziek wordt. Alle producenten van levensmiddelen moeten er daarom zorg voor dragen dat de voedselveiligheid goed geborgd is, bijvoorbeeld door het uitvoeren van labonderzoek. Wij helpen je daar graag bij!

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Zaki Al Salihi

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

zaki-juiste-formaat-website.jpg