• Nederlands
  • Engels
  • Duits

GFSI erkende standaarden: veelgehoorde voor- en nadelen

Vanuit de praktijk horen we regelmatig voor- en nadelen voor het certificeren  volgens bepaalde GFSI erkende standaarden. Voor de BRC, IFS en FSSC 22000 standaard hebben we enkele van deze voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet. Wellicht helpt dit je bij het maken van een keuze voor een passende voedselveiligheidscertificering.

BRC Global Standard for Food Safety

 • Zeer specifieke eisen. In de BRC standaard zijn de eisen zeer specifiek uitgewerkt. Dit geeft soms minder ruimte voor eigen interpretatie van de eisen. Anderzijds geeft dit wel inzicht in de eisen waaraan je dient te voldoen.
 • Verplichte indeling van productie- en opslagruimten in risicozones. Voor high risk, high care en ambient high care ruimten zijn specifieke aanvullende eisen gedefinieerd. Dit kan er in sommige gevallen voor zorgen dat je verplichte aanpassingen moet verrichten op bouwkundig vlak, in procesvoering of in de routing om aan de eisen te kunnen voldoen. Indien dergelijke aanpassingen hoge kosten met zich meebrengen, kan dit voor bedrijven een reden zijn om voor een andere certificeringsstandaard te kiezen.
 • Je mag zelf kiezen of je audits onaangekondigd wilt laten uitvoeren. Als je voor onaangekondigde audits kiest, wordt dit op het certificaat aangeduid met een ‘+’. De normering is verder gelijk aan de normering voor aangekondigde audits.
 • Tijdens de audit wordt gewerkt met ‘fundamentals’. Dit betekent dat een aantal eisen uit de standaard gekenmerkt zijn als ‘fundamental’ eisen. Als tijdens de initiële audit onvoldoende aan een eis wordt voldaan die als ‘fundamental’ is gekenmerkt, leidt dit direct tot het niet certificeren van het bedrijf. Als sprake is van een opvolgende audit, wordt het certificaat onmiddellijk ingetrokken. Er moet een nieuwe volledige audit worden uitgevoerd, waarbij dient te worden vastgesteld of de tekortkomingen voldoende zijn afgehandeld.

IFS Food

 • In een groot deel van de eisen wordt benoemd dat maatregelen dienen te worden gebaseerd op risicoanalyse. Dit geeft ruimte voor eigen interpretatie en wijze van implementatie. Aan de andere kant worden de eisen soms als ‘vaag’ gezien, waardoor minder duidelijk is wat je moet doen om 100% aan de eisen te voldoen.
 • Je mag zelf kiezen of je audits onaangekondigd wilt laten uitvoeren. Als je voor onaangekondigde audits kiest, wordt dit op het certificaat aangeduid met de tekst ‘Unannounced’. De normering is verder gelijk aan de normering voor aangekondigde audits.
 • Tijdens de audit wordt gewerkt met ‘knock-outs’. Dit betekent dat een aantal eisen uit de standaard gekenmerkt zijn als ‘knock-out’ eisen. Als tijdens de initiële audit blijkt dat onvoldoende voldaan wordt aan een eis die als knock-out is gekenmerkt, leidt dit direct tot het niet certificeren van het bedrijf. Daarnaast kan het scoren van ‘major’ tekortkomingen tijdens de initiële audit in combinatie met een te lage totaalscore leiden tot het niet certificeren van het bedrijf. In beide gevallen geldt dat als het een vervolgaudit betreft, het certificaat zal worden ingetrokken. Er zal dan een volledig nieuwe audit moeten worden uitgevoerd om weer in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat.

FSSC 22000

 • De norm is opgebouwd uit drie delen: de ISO 22000 norm, de ISO/TS-22002-1 norm waarin de basisvoorwaarden zijn beschreven en de aanvullende eisen zoals opgenomen in het document ‘Food Safety System Certification 22000, part II: Requirements for Certification’. Dit leidt bij sommige bedrijven tot onduidelijkheid ten opzichte van standaarden waarbij alles in één document is beschreven.
 • Aan de eisen van de ISO 22000 norm dient te worden voldaan door middel van risico-inschatting en de evaluatie hiervan. Dit geeft ruimte voor eigen interpretatie en wijze van implementatie. Aan de andere kant worden de eisen soms als ‘vaag’ gezien, waardoor minder duidelijk is wat je moet doen om 100% aan de eisen te voldoen.
 • De eisen van de ISO/TS-22002-1 norm zijn specifieker beschreven. Dit zorgt vaak voor duidelijkheid, maar dit geeft soms ook minder ruimte voor eigen interpretatie van de eisen.
 • In de opeenvolgende jaren na de initiële audit moet minstens één audit onaangekondigd worden uitgevoerd. Dit betekent dat je op ieder moment voorbereid moet zijn op een eventuele audit. Aan de andere kant geeft dit klanten mogelijk meer vertrouwen dat de kwaliteitszaken goed geregeld zijn als je dit vergelijkt met aangekondigde audits.
 • De initiële audit wordt opgedeeld in een documentatie audit en een praktijkaudit. Dit kan als voordeel geven dat je voorafgaand aan de praktijkaudit weet dat jouw kwaliteitshandboek in de basis goed is opgezet, zodat de praktijkaudit meer kans van slagen heeft. Een nadeel kan zijn dat je tijdens de handboekbeoordeling geen toelichting kunt geven, als deze bijvoorbeeld op afstand wordt uitgevoerd.
 • De beoordeling tijdens de audit verschilt voor een groot deel van de BRC en IFS certificering en gebeurt op basis van het toekennen van ‘minor’, ‘major’ en ‘critical’ tekortkomingen. Voor ‘minor’ tekortkomingen moet binnen drie maanden na de audit een plan met corrigerende maatregelen worden voorgesteld aan de auditor. Implementatie van de corrigerende maatregelen moet binnen 12 maanden na de audit worden uitgevoerd. Dit wordt door bedrijven vaak als voordeel gezien, omdat tekortkomingen bij de BRC en IFS audit over het algemeen binnen 28 dagen na de audit aantoonbaar dienen te worden afgehandeld. Corrigerende maatregelen naar aanleiding van een ‘major’ tekortkoming dienen daarentegen binnen 14 dagen na de audit te zijn geïmplementeerd. Tevens dient de auditor een heraudit uit te voeren om te controleren of de tekortkoming voldoende is afgehandeld.Als tijdens de audit een tekortkoming wordt waargenomen die een directe impact kan hebben op de voedselveiligheid zonder dat hiervoor de juiste acties worden ondernomen door de organisatie of wanneer legaliteit en/of integriteit van het certificaat op het spel staat, wordt een ‘critical’ tekortkoming toegekend. In dit geval zal het certificaat onmiddellijk worden geschorst voor een periode van maximaal 6 maanden. Binnen 14 dagen na de audit dient een corrigerend actieplan te worden verstuurd naar de auditor waarin de corrigerende maatregelen ter afhandeling van de tekortkoming zijn opgenomen. Binnen 6 maanden dient de auditor een heraudit uit te voeren om te controleren of de tekortkoming voldoende is afgehandeld. Als afhandeling onvoldoende is, wordt het certificaat ingetrokken. Als de ‘critical’ tekortkoming geconstateerd is tijdens een certificeringsaudit (initiële audit), dient de volledige audit opnieuw te worden uitgevoerd.

Welke standaard past bij mijn bedrijf?

Of een standaard bij jouw bedrijf past, is volledig afhankelijk van jouw bedrijfstype en de wensen die je hebt. Daarnaast hangt dit ook mede af van de klantvraag. Het is goed om je voorafgaand aan een keuze voor een certificeringsstandaard goed in te lezen of eventueel ondersteuning bij jouw keuze te vragen bij een partner in kwaliteit en voedselveiligheid, zoals Normec Foodcare. De projectmanagers van Normec Foodcare helpen je hier graag mee op weg.

BK20192BEW boxarrow-up

Datum

15-03-2018

Categorie

Blog | CareNet Online

Delen

© 2020 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten