Data en goede interpretatie ervan essentieel voor duurzaam bodembeheer

| Gemiddelde leestijd: 4 min
Dit bericht is 1854 keer bekeken

Onlangs hadden we een interview met mevr. Dr. Judith van de Mortel bij de HAS Green Academy (voorheen HAS Hogeschool). Zij is één van de drie lectoren in Nederland die zich bezighouden met de bodem. Zij richt zich met het lectoraat vooral op het biologische aspect van de bodem: de interactie tussen plant en bodem, met de focus op het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. In dit interview zoomen we in op de visie omtrent duurzaam bodembeheer en de rol die Normec Foodcare hierbij kan spelen.

Een gezonde bodem

De aandacht voor het belang van een gezonde bodem groeit. Het ministerie van LNV heeft via Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) vastgelegd dat in 2030 alle landbouwbodems in Nederland duurzaam beheerd worden. Judith: ‘We moeten dus echt beter gaan nadenken over hoe we de bodem kwalitatief weer op orde kunnen krijgen. Bij een gezonde bodem draait het om de balans tussen drie aspecten: fysisch (structuur), chemisch (zoals pH-waarde en nutriënten) en biologisch (onder andere bacteriën en schimmels). Daarnaast zijn water en zuurstof in de bodem belangrijk voor een gezonde bodem.’

Het opzetten van goed bodembeheer is een traject van minimaal 5-10 jaar. Dat doe je echt voor de volgende generatie. Een belangrijke factor is de hoeveelheid organische stof en de samenstelling hiervan. Dat is de basis voor een gezonde bodem. Door organische materialen zoals mest, hout en maaisel terug te brengen naar het perceel, krijgt de bodem een betere structuur en komt er meer zuurstof in de grond. Als de bodem goed op orde is, heb je ook minder andere problemen. ‘Bij een goede natuurlijke bodemvruchtbaarheid is er minder kunstmest, water en grondbewerking nodig. Dit bespaart de aanvoer van eindige grondstoffen zoals kunstmest. Ook spoelen minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater uit.’ Het belang van een gezonde bodem mag duidelijk zijn.

agro

Een lange adem én geld

Voor het creëren van een gezonde bodem heb je een lange adem én geld nodig. De aanpak verschilt per perceel en soms zelfs per vierkante meter. Wat je veel ziet, is dat er dan te weinig geïnvesteerd wordt om het goed aan te pakken. Puntmetingen worden eens in de vier jaar gedaan, ondanks dat dit gezien de technologische ontwikkelingen veel frequenter en dus nauwkeuriger gedaan kan worden. De hoge kosten vormen echter een belemmering.
Er zijn momenteel leveranciers van bodemsensoren die continue zaken als zuurstof en vochtigheid in de bodem kunnen meten. In het project Duurzaam Bodembeheer uitgevoerd door HAS in samenwerking met onder andere Normec Robalab is duidelijk geworden dat een ondernemer in twee jaar zijn perceel beter leert kennen aan de hand van sensoren en bodemanalyses. Je hebt dan inzicht in de knoppen waar je aan kunt draaien. Normec Foodcare kan met de aanwezige expertises bij Normec Groen Agro Control en Normec Robalab nadenken hoe de metingen op lange termijn goedkoper en dus toegankelijker gemaakt kunnen worden, zodat de kleinere ondernemer hier ook baat bij heeft.

Naar beter begrip van de data

Stap 1 is het structureel verzamelen van data, stap 2 is een goed begrip ervan en deze vertalen naar de juiste adviezen. Tenslotte is het de uitdaging dat de ondernemer hiernaar gaat handelen. De Europese regelgeving wordt strenger: waar minder mag, ziet men minder opbrengst. Hier liggen nog veel kansen voor verbetering van de bodem om de opbrengsten gelijk te houden. Daarnaast is veredeling en het aanpassen van gewassen nog een optie. Een onderwerp waar nog veel over te leren valt.

Op weg in de transitie

In de toekomst zal landbouw en natuur meer en meer met elkaar verbonden zijn. Diensten, analyses, audits en inspecties zullen steeds integraler worden. Daarbij zal ook het borgingssysteem aangepast moeten worden, door een onafhankelijke partij. Vervolgens kan het naar de commerciële partijen. Al met al hebben we al veel inzicht in wat en hoe we naar een duurzaam bodembeheer kunnen transformeren, het is nu zaak om het te organiseren en te doen, zo sluit Judith af.

logo-nf-vierkant
Auteur: Normec Foodcare Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
mario-willems

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

Listeria monocytogenes challenge test

Nieuwe eisen voor Listeria monocytogenes challenge testen

De manier waarop Listeria monocytogenes challenge testen moeten worden uitgevoerd, is gewijzigd. We leggen uit wat challenge testen zijn, welke wijzigingen zijn doorgevoerd, hoe onze laboratoria zich ...
21 Februari 2022
ikb logo

IKB

IKB staat voor Integrale Keten Beheersing en is een Nederlands systeem voor de registratie van vee in alle stadia van de vleesproductieketen. Het is een kwaliteitskeurmerk “van boeren, voor consumen...
24 Februari 2020
leveranciersaudit

Wijnen Square Crops

‘Een betere en efficiëntere borging van het kwaliteitssysteem’, dat was in 2015 de missie voor de kwaliteitsafdeling van Wijnen Square Crops. Annsophie Johansson ging als Coördinator Kwaliteit o...
13 Mei 2019

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Zaki Al Salihi

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief