header oranje fruit en groenten

BRCGS 9: welke wijzigingen kun je verwachten?

13-12-2021 | Gemiddelde leestijd: 7 min
Dit bericht is 852 keer bekeken

De BRC Global Standard for Food Safety helpt levensmiddelenproducenten om zich te concentreren op onder andere HACCP, traceerbaarheid, preventie van voedselfraude en de voedselveiligheidscultuur. Recentelijk is de draft versie van BRCGS Food Safety versie 9 verschenen. In augustus 2022 wordt de publicatie van deze nieuwe versie verwacht. Audits volgens BRCGS 9 zullen plaatsvinden vanaf 1 februari 2023.  Tot 12 januari 2022 kan de industrie feedback geven op de draft versie. In deze blog hebben we de belangrijkste wijzigingen van deze draft versie op een rij gezet.

Let op: het betreft een draftversie van BRCGS 9, het is nog niet zeker of de wijzigingen in de definitieve standaard worden doorgevoerd.

Optie voor gemengde audit

Voor de eerste keer in een BRCGS Food Safety standaard is het mogelijk om een gemengde audit uit te laten voeren. Hierbij wordt de documentatie (in ieder geval) op afstand beoordeeld, waarna de productiefaciliteiten en -praktijken ter plaatse worden getoetst. In de huidige versie van de standaard (BRCGS 8) wordt, aan de hand van een kleurcode, onderscheid gemaakt tussen:

 • Eisen die worden beoordeeld als onderdeel van de productie(faciliteiten) en goede productiepraktijken (GMP)
 • Eisen die deel uitmaken van een audit van registers, systemen en documentatie

Eerstgenoemde vereisten zijn met oranje gecodeerd, terwijl laatstgenoemde met groen worden aangeduid. Vereisten die met een combinatie van groen én oranje zijn gemarkeerd, worden bij beide audits beoordeeld. In de draft versie van BRC 9 is aan deze kleurcode een extra niveau toegevoegd. Hierbij hebben de met oranje aangeduide vereisten, naast dat deze onderdeel zijn van een audit van de productie(faciliteiten) en goede productiepraktijken (GMP), betrekking op audits die enkel op locatie kunnen worden uitgevoerd. Daarentegen kunnen de met groen gemarkeerde vereisten, welke onderdeel zijn van een audit op registers, systemen en documentatie, op afstand worden beoordeeld. De met groen én oranje gecodeerde clausules kunnen bij een gemengde audit zowel online als ter plaatse door de auditor worden opgevraagd, afhankelijk van of de auditor dit nodig acht.

Opheldering aanvullende eisen

De draft versie van BRCGS 9 bevat zeven secties, welke in principe op alle activiteiten van toepassing zijn. Deze zijn als volgt:

 1. Betrokkenheid van het hoger management
 2. Het voedselveiligheidssysteem – HACCP
 3. Managementsysteem voor voedselveiligheid en kwaliteit
 4. Vestigingsstandaarden
 5. Productbeheersing
 6. Procesbeheersing
 7. Personeel

Echter zijn specifieke uitzonderingen opgenomen voor enkele onderdelen die onder deze secties vallen:

 • 5.8 Huisdiervoeding en diervoeding is alleen nog maar van toepassing op plaatsen waar voedsel voor huisdieren of diervoeder wordt geproduceerd, verwerkt of verpakt.
 • 5.9 Dierlijke primaire conversie (welke tevens nieuw is) geldt uitsluitend bij de primaire conversie van dieren.

Aanvullende eisen voor high-risk, high-care en omgevingstemperatuur high-care productierisicozone’s zijn opgenomen in sectie 8. Vereisten voor handelsproducten zijn opgenomen in sectie 9.

Extra aanmoedigen van een voedselveiligheidscultuur in BRCGS 9

In de vereisten is een duidelijke aanvulling terug te zien op het gebied van voedselveiligheidscultuur. Met name het hoger management wordt gestimuleerd om te zorgen voor een continue verbetering hiervan. Zo moet er, op basis van een aantal criteria, een plan worden opgesteld om de voedselveiligheidscultuur te verbeteren. Dit plan moet jaarlijks (onder andere op effectiviteit) worden herzien. De effectiviteit van de voedselveiligheidscultuur moet, tijdens een audit, ook worden besproken met de bedrijfsleider. Tot slot is de voedselveiligheidscultuur tevens opgenomen in de scope van interne audits.

Toevoeging van vereisten bij interne audits en inspecties om deze nog completer te maken

Aan de scope van interne audits zijn de voedselveiligheidscultuur en conformiteit van het voedselveiligheids- en kwaliteitsbeheerssysteem toegevoegd. Daarnaast dienen de minimale verwachtingen voor behandeling van non-conformiteiten te worden omschreven. Een samenvatting van de resultaten hiervan moet worden opgesteld en worden besproken tijdens de directiebeoordeling vergadering.

Aan de inspecties is toegevoegd dat deze, naast een op risico gebaseerde frequentie, dienen te worden uitgevoerd in het geval er wijzigingen plaatsvinden, die mogelijk effect hebben op de voedselveiligheid. Verder worden de resultaten teruggekoppeld aan voor de activiteit verantwoordelijk personeel. Daarnaast moeten correctieve acties (inclusief tijd voor implementatie en verificatie van effectieve implementatie) worden vastgesteld. Tot slot moet een samenvatting van de resultaten worden opgesteld en worden besproken tijdens de directiebeoordeling vergadering.

Toevoeging van VACCP en TACCP aan leveranciersaudits

De leveranciersaudit moet verzekeren dat de onderdelen VACCP en TACCP zijn opgenomen in het voedselveiligheidssysteem van de leverancier en dat resulterende acties zijn uitgevoerd.

Definiëring van uitbestede verwerking tot uitbestede productie, verwerking of opslag

Uitbestede verwerking is gedefinieerd als een bewerking, waarbij productie, verwerking, opslag of een andere stap in de vervaardiging van een product, wordt uitgevoerd in een ander bedrijf of op een andere plek. Concrete voorbeelden van uitbestede verwerking zijn productie, verwerking of opslag.

Uitbreiding op de vereisten omtrent apparatuur

De vereisten aangaande apparatuur zijn significant aangevuld. De vereisten zijn deels gericht op de inkoop en installatie van nieuwe apparatuur. Voor de apparatuur die al in het bezit is, zijn de eisen aangevuld op het gebied van monitoring.

Extra vereisten voor chemische en fysische product contaminatie

 • Toevoegingen bij chemische product contaminatie controle: procedures in het geval van morsen en procedures voor verwijdering of terugname van verouderde chemicaliën en lege chemische containers.
 • Toevoeging bij hout: vereisten voor hout dat bestemd is om met levensmiddelen in aanraking te komen.
 • Toevoegingen bij andere fysieke contaminanten: aanvulling op vereisten bij draagbare voorwerpen.

Toevoeging vereisten X-ray apparatuur en andere detectieapparatuur

 • Nieuw: er zijn specifieke eisen opgenomen voor test procedures voor x-ray apparatuur.
 • Vereisten zijn weergegeven voor ‘andere’ detectieapparatuur voor de opsporing en verwijdering van vreemde voorwerpen.

Specificering van allergenenbeheersing voor de fabrikanten van huisdiervoeding en diervoeder

Indien het land van verkoop geen wetgeving heeft aangaande allergenen, dan is dit onderdeel voor genoemde bedrijven niet van toepassing.

Aanvulling op VACCP plan en claims

Aan het VACCP plan is in de draft versie van BRC 9 toegevoegd dat deze door een bekwaam persoon of een team kan worden opgesteld. De persoon of het team moet inzicht hebben in de potentiële risico’s van voedselfraude. Dit omvat kennis van de door de locatie gebruikte grondstoffen en de principes van de kwetsbaarheidsbeoordeling. Ook is een aanvulling gedaan op de momenten waarop het plan moet worden herzien. Als een product is ontworpen conform een claim, dan dienen de product formulering en het productieproces gevalideerd te zijn.

BRC 9

Aanvulling op vereisten bij het testen van producten

Toegevoegd is dat procedures moeten worden opgesteld voor het verkrijgen van productmonsters indien deze aan een laboratorium worden geleverd. Verder is een aanvulling gedaan op de te documenteren en uit te voeren controles. Deze controles zijn aangevuld met het volgende:

 • Werkprocedures moeten ook laboratoriumactiviteiten omvatten
 • Er moeten regelingen zijn voor de hygiëne van beschermende kleding
 • Verplaatsing van materialen die een risico kunnen vormen voor producten, grondstoffen of het productiegebied, binnen en buiten het laboratorium
 • Het beheer en het toezicht op laboratoriumapparatuur

Tot slot is toegevoegd dat wanneer testactiviteiten worden uitgevoerd in productie- of opslagruimten (bijvoorbeeld bij de lijntests of snelle tests), deze zo moeten worden geplaatst, ontworpen of uitgevoerd dat verontreiniging van het product wordt voorkomen.

Toevoeging vereisten dierlijke primaire conversie

Hierbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van een risicoanalyse, inspectie bij aankomst van levende dieren, procedures voor traceerbaarheid van alle eetbare delen van het karkas en het vaststellen van tijd en temperatuur vereisten na de slachting.

Wijzigingen bij productierisico gebieden BRCGS 9

De focus wordt in deze sectie meer gelegd op beheersing van pathogenen in gebieden met een verschillend risiconiveau. Het onderscheiden van gebieden met een verschillend risiconiveau is verplaatst naar de paragraaf Lay-out, productstroom en scheiding (4.3). Deze wijziging leidt bij high-risk en high-care ruimtes tot meer vereisten voor schoonmaakapparatuur. Ook zijn vereisten voor apparatuur voor CIP (Cleaning in place) toegevoegd. Verder zijn verwijderbare muren, inclusief bijbehorende procedures, toegevoegd aan de vereisten voor high-risk en high-care ruimtes.

Wijzigingen/toevoegingen handelsproducten

Er wordt informatie gegeven over wat handelsproducten inhouden, wat een audit met handelsproducten in de scope inhoudt (inclusief de behandeling van non-conforme handelsproducten) en hoe een handelsproduct kan worden uitgesloten van een audit. Daarnaast moet een apart voedselveiligheidsplan worden opgesteld voor handelsproducten.

Op de hoogte blijven?

Zodra meer bekend is over BRCGS 9 laten we het je weten via onze website en LinkedInpagina. Wil je automatisch iedere maand op de hoogte zijn van relevante blogs, artikelen en laatste nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

logo-nf-vierkant
Auteur: Normec Foodcare Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
peter-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Peter Zirkzee.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

All your necessities stored in one place

Nutri-Score: status en toelating in Nederland en de EU

Eind november 2019 melde staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) dat Nutri-Score het nieuwe voedselkeuzelogo wordt voor Nederland. Met dit logo is het voor consumenten makkelijk om verschillende variante...
21 Juli 2020
handen-wassen

Hygiëne-inspecties als hulpmiddel naar ‘groene’ locaties bij de NVWA

De NVWA vermindert haar toezicht bij bedrijven die de wettelijke regels voldoende naleven. Wat houdt deze verminderde toezicht in en hoe kom je in aanmerking hiervoor? Door deelname aan het zelfco...
13 April 2021
Carenet gebruik

7 Voordelen van QA-software

Je wilt natuurlijk een goed en veilig product leveren aan je klanten. Daarvoor moet de kwaliteitsborging binnen je bedrijf top geregeld zijn. Wil je kwaliteitszaken beter borgen en als kwaliteitsmanag...
09 September 2021

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

peter-juiste-formaat-website

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Peter Zirkzee

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

peter-juiste-formaat-website

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief

Menu