header oranje fruit en groenten

Privacyverklaring

Met onze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van jou en andere bezoekers. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we gegevens verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten je hebt.

Dit is de website van Normec Foodcare. Onderdeel van Normec Foodcare zijn: Normec Sensory, Normec Label & Specifications, Normec Quality Assurance, Normec Training & Education, Normec Foodlab, Normec Foodcare Online, Normec Foodtrust, Normec Audits & Inspections en Normec Product Quality Inspections. Het hoofdkantoor van Normec Foodcare is gevestigd aan de Balkweg 3, 5232 BT in Den Bosch. We zijn bereikbaar via info@normecfoodcare.com en +31 73 303 02 88.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Eventuele opt-ins

Op onze website houden wij algemene bezoekgegevens bij. Hiervoor registreren wij het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat we deze gebruiken.

Doeleinden van gebruik

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze maandelijkse nieuwsbrief en/of themamailing
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • We analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren

We verwerken persoonsgegevens alleen als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Normec Foodcare) tussen zit.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen de gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Normec Foodcare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Normec Foodcare en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies en webbakens (‘beacons’) om de website te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en geaggregeerde basis.

Als je cookies niet zelf uitschakelt, en gebruik maakt van onze website, gaan wij ervan uit dat je toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Ten alle tijden heb je zelf controle over het gebruik van cookies via de afzonderlijke browsers. Als je cookies weigert, kan je onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn.

Wil je meer lezen over het gebruik van cookies door ons, lees dan onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Normec Foodcare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van de gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@normecfoodcare.nl of +31 73 303 02 88. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd: 1 december 2020

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief