Aankomende wijziging VO(EU) 2073/2005: Listeria

listeria

Aankomende wijziging VO(EU) 2073/2005: Listeria

De Europese Unie gaat de Listeria criteria in lijn brengen met de Internationale Codex Alimentarius. De wijziging heeft enkel betrekking op food categorie 1.2 Kant-en-klare levensmiddelen die als voedingsbodem voor Listeria monocytogenes kunnen dienen. De normen voor de andere categorieën nl. kant- en klare zuigelingenvoeding en kant- en, klare voeding voor medisch gebruik én kant- en klare levensmiddelen die niet als voedingsbodem kunnen dienen, blijven ongewijzigd.

In de huidige situatie mag Listeria binnen deze categorie niet aangetroffen worden in 25g voordat het levensmiddel de directe controle van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf die het geproduceerd heeft, heeft verlaten. Na de overgangsperiode zal Listeria niet mogen worden aangetroffen in 25g gedurende de gehele houdbaarheidstermijn tenzij een studie (in België en Nederland worden voor deze studie o.a. challengetesten gebruikt) goedgekeurd wordt door de autoriteiten (FAVV/NVWA) die aantoont dat de norm <100 CFU/gr op einde van de houdbaarheid niet zal worden overschreden.

Een overgangsperiode geeft exploitanten ruimte om nieuwe testen uit te zetten en eventuele maatregelen te nemen tot de wetgeving in werking treedt. Dit zal gaan gebeuren per 1 januari 2026. Onze adviseurs, in samenwerking met ons Listeria team, kunnen je hierbij ondersteunen.