header oranje fruit en groenten

Geaccrediteerd laboratorium Normec Robalab

Normec Robalab werkt conform een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op NEN-EN-ISO/IEC 17025, de internationale norm voor algemene eisen voor de competentie van laboratoria. Normec Robalab is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform deze norm.

ISO 17025

Binnen dit kwaliteitssysteem heeft Normec Robalab een geaccrediteerde scope aan analyses en monsternames. Voor meer informatie hierover zie onze verrichtingenlijst of de website van de Raad voor Accreditatie. Gedetailleerde informatie over de methodes is zichtbaar op de aanvullende toelichting.

Het accreditatie-certificaat geeft aan dat Normec Robalab voldoet aan de meest recente norm EN ISO/IEC 17025:2017 en geregistreerd is onder accreditatienummer L264.

AP05 en AP06

De mestwetgeving vereist een aanvullende accreditatie (AP05) om mestmonsters te mogen analyseren in het kader van deze wetgeving. Sinds 2017 geldt ook voor de monstername van specifieke vaste mestsoorten een aanvullende accreditatie (AP06). Normec Robalab heeft beide aanvullende accreditaties en is derhalve bevoegd om deze analyses en monsternames uit te voeren.

mario-willems

Hulp nodig met jouw product in de agrofoodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
mario-willems

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief

Menu