header oranje fruit en groenten

Recall: wat is het en hoe ga je er professioneel mee om?

23-09-2019 | Gemiddelde leestijd: 5 min
Dit bericht is 1128 keer bekeken

Levensmiddelenproducenten zijn verantwoordelijk voor de levensmiddelen die ze op de markt brengen. Breng je een levensmiddel op de markt die niet veilig is (bijvoorbeeld een product met een verkeerd etiket of een te hoog gehalte aan niet toegestane stoffen), dan moet je maatregelen treffen. Dit kan een product recall ofwel terughaalactie zijn. Dit betekent dat je onveilige producten moet terug roepen om te voorkomen dat deze producten op de handelsmarkt of bij consumenten terecht komen. 

Verantwoordelijk

In artikel 19 van de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV) zijn de verantwoordelijkheden van levensmiddelenproducenten voor het in de markt brengen van veilige levensmiddelen vastgelegd. Hier staat onder andere omschreven dat een exploitant van een levensmiddelenbedrijf procedures moet starten om een levensmiddel dat niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, uit de handel te nemen. Dit kan gaan om een ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd product. Als het product de consument al bereikt heeft, moet je (als dit nodig is) het al aan de consument geleverde product teruggeroepen.

Uit de handel nemen of terugroepen

In de praktijk lopen het uit de handel nemen en terugroepen van producten in elkaar over. Iedere partij die je bij de consument moet teruggeroepen, moet je ook uit de handel nemen. Omgekeerd is dit niet altijd het geval. Het uit de handel nemen gebeurt vaak al voordat het product aan consumenten is verkocht. Het verschil zit vooral in de maatregelen die moeten worden genomen om de consument te informeren over een gebrek. Bij een terugroepactie moeten consumenten het betreffende product terugbrengen of vernietigen.De Algemene Levensmiddelen Verordening maakt onderscheid tussen de maatregelen die de producent moet nemen en die distributeurs en retailers moeten nemen die geen invloed hebben op verpakking, etikettering, veiligheid en integriteit van het levensmiddel. Distributeurs en retailers moeten onder andere relevante informatie doorgeven om een levensmiddel te traceren.

Melden aan de NVWA

In Nederland moeten ondernemers die mogelijk onveilige levensmiddelen in de handel brengen of in opslag hebben, dat melden aan de NVWA. In andere landen van de EU gelden soortgelijke regels. Als er onterecht geen melding wordt gemaakt, beschouwt de NVWA dit als een overtreding. Na de melding bekijkt de NVWA samen met het bedrijf hoe groot het risico is en welke acties je moet ondernemen. De NVWA heeft een meldwijzer opgesteld die je als bedrijf kan gebruiken om te beoordelen of je een melding moeten maken. Download deze meldwijzer op de website van de NVWA. Het kan ook zijn dat een product recall verplicht wordt gesteld door de NVWA. Als er niet direct gehoor wordt gegeven aan een recall die de NVWA heeft opgelegd, kan dit leiden tot hoge boetes.

Wanneer is een product onveilig?

De meldwijzer van de NVWA geeft aan wat onder een onveilig levensmiddel wordt verstaan, dit kan een schadelijk, maar ook ongeschikt levensmiddel zijn. Onder een schadelijk levensmiddel wordt verstaan: “een levensmiddel met een afwijking dat gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid direct en/of op langere termijn.” Een ongeschikt levensmiddel is al zodanig (nog) niet schadelijk,  maar wel onaanvaardbaar voor de consument of voldoet niet aan de wettelijke norm. Enkele voorbeelden van onveilige producten die genoemd zijn:

 • te hoog gehalte of niet toegelaten chemische stof (contaminant, bestrijdingsmiddel, migratie uit verpakking, additief of (dier) geneesmiddel);
 • pathogene of te hoge aantallen ongewenste micro-organismen;
 • smaak/geurafwijking met onbekende oorzaak;
 • verkeerde etikettering, wanneer deze etikettering nadelig kan zijn voor de volksgezondheid in het algemeen of voor specifieke groepen.

Het bedrijf is in eerste instantie zelf verantwoordelijk om vast te stellen of een afwijking schadelijk of ongeschikt is voor de consument. Als de veiligheidsgrens niet duidelijk is, moet je samen met de NVWA een risicobeoordeling uitvoeren en beslissen of maatregelen noodzakelijk zijn.

Uitvoering van een product recall

Als het helaas niet anders is en je over moet gaan tot een terughaalactie, moet de producent verschillende acties zetten:

 • Verzamelen van informatie, zoals traceercodes, productiedatum, datum van levering, etc.
 • Vaststellen van de omvang
 • Achterhalen van de oorzaak
 • Inlichten NVWA
 • Inlichten medewerkers, betrokken klanten en leveranciers
 • Inlichten certificerende instelling
 • Publiceren van een publiekswaarschuwing
 • Producten blokkeren en coördineren van producten die terugkomen
 • Teruggekomen producten onderzoeken

Een recallteam met verschillende deskundigen voert de recall uit. Het is van belang dat de recall snel en nauwkeurig wordt uitgevoerd vanwege de voedselveiligheidsrisico’s. Maar ook om de schade zo klein mogelijk te houden. Een recall kan namelijk hoge kosten met zich meebrengen en imagoschade veroorzaken. Voor de reputatie van jouw merk is het dan ook van belang dat een recall professioneel wordt uitgevoerd. De traceerbaarheid is hier een belangrijk onderdeel bij. Hoe nauwkeuriger je kan bepalen welke batch grondstoffen in welk product is verwerkt, hoe gerichter je een recall kan uitvoeren. Het verspillen van ‘goede’ producten kun je hiermee voorkomen, net zoals dat je financiële risico’s beperkt.

Ken je verantwoordelijkheden

Het is voor een levensmiddelenproducent van groot belang dat je je verantwoordelijkheden kent. Zowel een recallprocedure, als andere procedures met betrekking tot traceerbaarheid moeten goed op orde zijn. Hierdoor kun je meteen de juiste maatregelen treffen indien er redenen zijn dat een product niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet of schadelijk kan zijn voor de menselijke gezondheid.

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig bij een recall? Of wil je voorkomen dat je een recall moet uitvoeren? Neem dan contact met ons.

Roel-Botden.jpg
Auteur: Roel Botden Commercieel Manager
Roel-Botden.jpg

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Roel Botden.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

header digitale registraties

Snel en makkelijk voedselveilig werken met een goedgekeurde hygiënecode

Door te werken met een goedgekeurde hygiënecode, kun je als levensmiddelenbedrijf snel en zonder grote investeringen in een bedrijfseigen voedselveiligheidsplan aan de wettelijke eisen voldoen. Hoe k...
11 Februari 2021
kwaliteitsmanagement software

Kwaliteitsmanagement software: waarom het jou helpt

Op je kwaliteitsafdeling heb je te maken met diverse eisen uit wet- en regelgeving en certificeringsnormen, zoals BRC, IFS en FSSC 22000. Met voortdurende veranderingen in deze eisen wordt het takenpa...
28 December 2020
etiket alcohol

Alcoholische dranken: wat moet er op het etiket?

In verordening (EU) nr. 1169/2011 is vastgelegd welke voedselinformatie verplicht vermeld moet worden op etiketten van levensmiddelen. Alcoholische dranken moeten hier ook aan voldoen. Echter zijn nie...
11 Augustus 2020

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

Roel-Botden.jpg

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Roel Botden

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Roel-Botden.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Menu