• nl
    • en
    • de

Hoe gaat een audit in zijn werk?

Om het functioneren van een bedrijf te beoordelen, zijn audits een belangrijk instrument. Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek. Met een audit kan de effectiviteit van een kwaliteitssysteem worden bepaald. Ook kan worden bepaald in hoeverre er wordt voldaan aan eisen van klanten, van wet- en regelgeving of van zichzelf. Het is een bron van informatie om te beoordelen waar het bedrijf zich nog in kan verbeteren. Door middel van een audit kunnen mogelijke problemen en risico’s op tijd in beeld worden gebracht, voordat er incidenten of afwijkingen ontstaan.

Soorten audits

Audits zijn te verdelen in verschillende soorten, ook wel 1e, 2e en 3e partij audits genoemd:

  • Interne audit: audits binnen de eigen organisatie, uitgevoerd door een interne auditor of extern bureau.
  • Leveranciersaudits: audits bij een leverancier, uitgevoerd door een auditor van het bedrijf zelf of ingehuurde partij.
  • Externe audits: audits uitgevoerd door externe onafhankelijke organisaties, certificerende instellingen, maar ook bijvoorbeeld NVWA.

De verschillende soorten audits worden met een verscheidend doel uitgevoerd. Bijvoorbeeld om te beoordelen of een leverancier volgens de juiste richtlijnen werkt of om een bedrijf te certificeren. De certificering zorgt dat aantoonbaar is naar klanten dat wordt voldaan aan een bepaalde norm.

Werkwijze

Een audit dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijke auditor. Het is van belang dat de auditor geen processen beoordeelt waar hij zelf verantwoordelijk voor is en dus geen belang heeft bij de resultaten van de audit.

De werkwijze bij een audit kan per keer verschillen. In het algemeen bestaat het proces uit verschillende stappen:

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding wordt een auditprogramma opgesteld; de dagplanning wordt gemaakt. Het kwaliteitssysteem of delen daarvan worden doorgenomen en er wordt bekeken wat de resultaten waren van de vorige audits.

Uitvoering

Tijdens de audit onderzoekt de auditor of het bedrijf aan de eisen van een norm voldoet op basis van bewijs. De auditor verzamelt hiervoor informatie zoals documenten en registratieformulieren. Daarnaast kan informatie worden verkregen door waarnemingen van de auditor en interviews met werknemers. De informatie wordt gecontroleerd en beoordeeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de werkwijze die de werknemer heeft omschreven overeenkomt met de beschreven werkwijze in de documenten. Kan worden aangetoond dat je zegt wat je doet, en dat je doet wat je zegt?

Rapporteren

Alle bevindingen worden verzameld en vastgelegd in een auditverslag. Besproken onderwerpen, aandachtspunten en tekortkomingen worden beschreven. Ook worden corrigerende maatregelen vastgelegd. De uitkomst wordt gecommuniceerd met de directie en andere betrokkenen.

Opvolging

Als er in het auditverslag corrigerende maatregelen zijn voorgesteld, wordt bij de opvolging beoordeeld of de maatregelen zijn uitgevoerd en of ze het beoogde resultaat hebben opgeleverd. Dit kan schriftelijk gebeuren of door middel van een herhalingsaudit. Dit dient per geval bekeken te worden en is afhankelijk van de geconstateerde afwijking en corrigerende maatregel.

Heb je vragen over audits of hulp nodig bij het voorbereiden of uitvoeren van audits? Neem contact met ons op. Onze auditoren en inspecteurs zijn gedreven in hun vak en beschikken over ruime ervaring, kennis en kunde en weten exact hoe zij een inspectie, interne-, suppliersaudit moeten aanpakken. Dit beperkt jouw risico’s en verkleint de risico’s op onregelmatigheden tijdens certificeringsaudits, klantbezoeken en NVWA audits.

dienst-kwaliteitszorg boxarrow-up

Datum

28-11-2018

Categorie

Blog | Audits & Inspections

Delen

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten