banner sinaasappels

Hoe bereid ik me voor op een NVWA systeem audit?

23-01-2020 | Gemiddelde leestijd: 5 min
111 personen hebben dit bericht gelezen

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is de overheidsorganisatie die zich bezighoudt met voedselveiligheid. Elk bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie in Nederland heeft met deze organisatie te maken. Met name de bedrijven die dierlijke producten (vlees, zuivel, ei) verwerken, kunnen vanwege de EG-erkenning de NVWA regelmatig verwachten.

Wat doet de NVWA?

De NVWA controleert producten of deze voldoen aan de gestelde normen. Dit doen zij door steekproefsgewijs producten op te halen bij bedrijven of te kopen in de supermarkten. Ook worden producten die via import binnen komen gecontroleerd op verschillende wettelijke normen. Zodra hierbij overschrijdingen worden aangetroffen, worden bedrijven geïnformeerd en moeten zij over gaan tot recall.Ook schrijft de NVWA interpretaties op de Europese wetgeving, de zogenaamde infobladen. Hiermee laat de NVWA bedrijven weten hoe de wetgeving geïnterpreteerd moet worden en welke maatregelen moeten worden uitgevoerd. Momenteel is microbiologische veiligheid en Listeria bestrijding een belangrijk speerpunt en is infoblad 85 opgesteld.

Twee soorten controles

De NVWA controleert of bedrijven zich houden aan de wetgeving. Hierbij wordt zowel gecontroleerd op de Europese wetgeving (verordeningen) als op de Nederlandse wetgeving (warenwetbesluiten). Twee soorten controles worden uitgevoerd, te weten:

 • Hygiëne en bouwkundige inspecties
 • Systeem audits

Bij de inspecties wordt met name het pand gecontroleerd en de werkwijze in productie. Meestal worden ook registraties van CCP’s (kritische controle punten) beoordeeld en soms wordt naar recente microbiologische analyses gevraagd.Systeem audits zijn grotere controles waarbij het hele kwaliteitssysteem wordt beoordeeld. Procedures en werkinstructies worden beoordeeld, maar ook resultaten van analyses en validaties. Voor veel bedrijven is een systeemaudit niet nieuw, omdat deze bedrijven gewend zijn aan audits door certificerende instanties voor een kwaliteitsmanagement systeem. Toch zijn NVWA audits vaak spannend, omdat hier meer vanaf hangt. Als de NVWA afwijkingen ziet, worden waarschuwingen of zelfs boetes uitgedeeld. Dit wordt in veel gevallen direct gepubliceerd op de website van de NVWA wat de meeste bedrijven niet wenselijk vinden. De afwijkingen moeten ook snel worden opgelost (doorgaans binnen 3 maanden) waarna de NVWA nogmaals langskomt om de verbeteringen te beoordelen.

Wat is de basis van een systeem audit?

De meeste voedingsmiddelenproducenten zijn verplicht een eigen voedselveiligheidssysteem op te stellen. De wetgeving geeft aan dat dit systeem gebaseerd moet zijn op de HACCP methodiek. Dit houdt in dat deze stappen moeten worden uitgevoerd:

 1. Een HACCP-team samenstellen
 2. De te produceren producten beschrijven
 3. Het bedoeld gebruik van deze producten identificeren
 4. Processchema’s opstellen
 5. De processchema’s aan de lijn verifiëren
 6. Een gevarenanalyse uitvoeren waarbij alle potentiële gevaren bij de producten en processen worden benoemd. Bij elk gevaar moet worden bepaald wat de kans is dat het voorkomt en als het voorkomt hoe groot de ernst is van het gevaar.
 7. Elk gevaar met een gemiddeld tot hoog risico moet door de beslisboom worden gehaald om te bepalen of het gevaar een kritisch controle punt is (CCP).
 8. Per CCP moeten de kritische grenzen worden vastgesteld inclusief een monitoringsschema.
 9. Bij het monitoringsschema moeten correctieve acties worden vastgelegd.
 10. Voer een verificatie uit op de opgestelde documenten en CCP’s. Een verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de HACCP-aanpak effectief is.
 11. Documentatie en registraties moeten worden bijgehouden.

Welke voorbereiding is nodig?

De systeemaudit wordt door de NVWA met een bedrijf ingepland. De datum van uitvoering is dus van tevoren bekend. Doorgaans komt de NVWA met 2 personen langs. Eén auditor en één inspecteur die de productie beoordeelt.Deze zaken zijn belangrijk in de voorbereiding op de audit:

 • Beoordeel of recent zaken in het nieuws zijn geweest omtrent de productgroep waarmee jouw organisatie werkt. Denk hierbij aan een grote recall van een ander bedrijf. Neem deze zaken mee in een overleg of analyse zodat kan worden aangetoond hoe jouw organisatie hierin staat.
 • Zorg ervoor dat nieuwe zaken zoals nieuwe producten of nieuwe processen (onderdelen) zijn gevalideerd en opgenomen in het handboek.
 • Alle documentatie die vanuit de NVWA beschikbaar is zoals infobladen, moet zijn opgenomen in het voedselveiligheidssysteem.
 • Alle opmerkingen uit eventuele voorgaande audits moeten aantoonbaar zijn opgelost.
 • Beoordeel recente aanpassingen in de wetgeving en voer deze door indien het van toepassing is op de producten van jouww organisatie.

Zorg ervoor dat deze documenten op orde zijn en klaar liggen:

 • Een map met het volledige kwaliteitshandboek (procedures, werkinstructies, analyses, registratieformulieren).
 • Gevarenanalyse en CCP-tabel
 • Registraties van CCP’s
 • Validatie en verificatie verslagen, zoals de Listeria studie en/of challengetesten. Zie de blog over dit onderwerp “Listeria voorkomen is beter dan genezen”.
 • Een overzicht en trendanalyse van microbiologische analyses.

Het is aan te raden dat medewerkers met een sleutelfunctie aanwezig zijn bij de audit zodat zij kunnen uitleggen hoe het proces verloopt en waarom zaken op de bepaalde manier worden uitgevoerd. Het spreekwoord: “Een goede voorbereiding is het halve werk”, is zeker op audits van toepassing.

Hulp nodig?

Wil je meer weten over het voorbereiden van een NVWA audit? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

angelique-van-oostveen-1.jpg
Auteur: Angelique van Oostveen Senior adviseur QA
Roel-Botden.jpg

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Roel Botden.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

maza

Maza kiest voor trainingen van Normec Foodcare

Alle uitzendkrachten die voor Maza B.V. aan de slag gaan, starten met een e-learning. “Zo zijn ze goed voorbereid en weten wij vooraf wat zij in hun mars hebben”, vertelt QA-manager Martin de Wint...
13 Mei 2020
digitaal inspecteren

Hoe stel ik een eindproductspecificatie op?

Op basis van grondstofspecificaties en recepturen stellen producenten specificaties op van hun eindproducten. Dit kan soms een lastige klus zijn. Wat komt er allemaal bij kijken? Wij zetten alles op e...
16 Oktober 2019
pallet

BRC versie 8: leveranciersaudits

In november 2017 is de conceptversie* van de BRC Global Standard for Food Safety versie 8 gepubliceerd. Publicatie van de definitieve versie is op 1 augustus 2018. Vanaf februari 2019 zal tegen deze n...
19 Juni 2018

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

Roel-Botden.jpg

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Roel Botden

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Roel-Botden.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Menu