Mestanalyse

U moet aan de meststoffenwet voldoen, dus moet u een mestanalyse uitvoeren. Wij verzorgen deze mestanalyses conform AP05, zoals beschreven in bijlage H van de meststoffenwet. Naast de hoeveelheid fosfaat en stikstof in mest analyseren wij onder andere ook op droge stof, organische stof, as, ammoniumstikstof en kalium.

Het administratief verwerken van de mestanalyses vindt plaats via Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) en registratie aan RVO. Wij kunnen de administratie verzorgen van de verwerking van VDM’s voor de vervoerders.

Mestanalyse in het kort

  • Voldoe aan de meststoffenwet
  • Wij verzorgen de administratieve verwerking van mestanalyses
  • Onafhankelijke monsternemende organisatie

Wij helpen u te voldoen aan de meststoffenwet

mario-willems

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems

Neem contact op

Mestverwerking – hygiënisatie

Wanneer u mest wilt exporteren, moet deze in de meeste gevallen ‘gehygiëniseerd’ worden. Dit betekent dat eventueel aanwezige Salmonella en E. coli in de mest afgedood moeten worden tot onder de niveaus die zijn weergegeven in de veterinaire richtlijn 92/118/EEG. De benodigde microbiologische mestanalyses die hiervoor nodig zijn verzorgen wij voor u.

Mestverwerking – covergisting

Bij covergisting wordt dierlijke mest samen met covergistingsmaterialen vergist. Hierbij ontstaat vergistingsgas en als restproduct digestaat. Het ontstane digestaat mag je als dierlijke meststof gebruiken, indien bij het covergisten ten minste 50% dierlijke mest is gebruikt. Om aan te tonen dat de covergistingsmaterialen niet te veel zware metalen en organische microverontreinigingen moet een zogenaamde g-stoffen analyse worden uitgevoerd. Wij kunnen deze verplichte analyse voor je uitvoeren en hiervan een volledig, overzichtelijk en juist analyserapport aanleveren. Zo kunt u aan uzelf en aan de controlerende instanties eenvoudig laten zien dat het materiaal voldoet aan de geldende regelgeving.

Betrouwbare hulp bij mestanalyse

Hulp nodig bij het uitvoeren van mestanalyse? Onze specialisten helpen u graag. Op locatie of op afstand, wij staan voor u klaar.

mario-willems
Mario Willems

Commercieel Manager

Neem contact op

Onafhankelijke monsternemende organisatie

Door de overheid is bepaald dat vaste rundveemest (mestcode 13) en vaste varkensmest (mestcode 43) of een mengsel waarin mestcode 13 en/of mestcode 43 zit, door een onafhankelijke monsternemende organisatie bemonsterd moet worden. Als specialist in mestanalyses zijn wij erkend voor deze monsternames die worden uitgevoerd conform AP06, zoals beschreven in bijlage Ea van de meststoffenwet.

Meer over monstername >

Benieuwd wat wij nog meer voor u kunnen betekenen binnen Agro?

Vergroot jouw kennis

Kennisbank
Ik ben op zoek naar:

Ervaringen van onze klanten

Gerelateerde diensten

mario-willems

Hulp nodig met jouw product in de agrofoodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems

mario-willems

Een greep uit onze klanten

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief