oranje fruit en groentes normec foodcare

Mestanalyse

Om aan de meststoffenwet te voldoen, is het noodzakelijk om een mestanalyse uit te voeren. Het kernpunt van de meststoffenwet is het stelsel van gebruiksnormen. Deze normen geven aan hoeveel fosfaat (P) en stikstof (N) jaarlijks in de vorm van dierlijke en andere meststoffen op het land mogen worden gebracht voor de bemesting van gewassen. Hiertoe dienen de gehaltes fosfaat en stikstof in dierlijke mest bekend te zijn. Wij verzorgen deze mestanalyses conform AP05, zoals beschreven in bijlage H van de meststoffenwet.

Naast de hoeveelheid fosfaat en stikstof in mest analyseren wij onder andere ook op droge stof, organische stof, as, ammoniumstikstof en kalium.

Mineralenconcentraat

Onder bepaalde voorwaarden mag de vloeibare mestfractie die vrijkomt na een proces van mestverwerking (ook wel ‘mineralenconcentraat’ genoemd) aangewend worden als kunstmestvervanger. Dit betekent dat de aangevoerde hoeveelheid fosfaat en stikstof in dit concentraat niet meegerekend hoeft te worden als dierlijke mest. Wanneer je hiervoor in aanmerking wilt komen dan betekent dit dat het concentraat per vracht moet worden geanalyseerd door middel van mestanalyses volgens de daarvoor geldende analysevoorschriften.

Mestanalyse in het kort

  • Voldoe aan de meststoffenwet
  • Verzorgen van administratief verwerken van mestanalyses
  • Onafhankelijke monsternemende organisatie

Hulp nodig op het gebied van Mestanalyse?

mario-willems

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems

Neem contact op

Mestverwerking – hygiënisatie

Wanneer u mest wilt exporteren moet deze in de meeste gevallen ‘gehygiëniseerd’ worden. Dit betekent dat eventueel aanwezige Salmonella en E. coli in de mest afgedood moeten worden tot onder de niveaus die zijn weergegeven in de veterinaire richtlijn 92/118/EEG. De benodigde microbiologische mestanalyses die hiervoor nodig zijn verzorgen wij voor u.

Mestverwerking – covergisting

Bij covergisting wordt dierlijke mest samen met covergistingsmaterialen vergist. Hierbij ontstaat vergistingsgas en als restproduct digestaat. Het ontstane digestaat mag je als dierlijke meststof gebruiken, indien bij het covergisten ten minste 50% dierlijke mest is gebruikt. Er mogen alleen covergistingsmaterialen worden gebruikt, die vermeld staan in bijlag Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Deze materialen mogen niet te veel zware metalen en organische microverontreinigingen bevatten. Om dit aan te tonen moet een zogenaamde g-stoffen analyse worden uitgevoerd. Wij kunnen deze verplichte analyse voor u uitvoeren en hiervan een volledig, overzichtelijk en juist analyserapport aanleveren. Zo kunt u aan uzelf en aan de controlerende instanties eenvoudig laten zien dat het materiaal voldoet aan de geldende regelgeving.

Betrouwbare hulp bij mestanalyse

Hulp nodig bij het uitvoeren van mestanalyse? Onze specialisten helpen u graag. Op locatie of op afstand, wij staan voor u klaar.

mario-willems
Mario Willems

Commercieel Manager

Neem contact op

Onafhankelijke monsternemende organisatie

Door de overheid is bepaald dat vaste rundveemest (mestcode 13) en vaste varkensmest (mestcode 43) of een mengsel waarin mestcode 13 en/of mestcode 43 zit, door een onafhankelijke monsternemende organisatie bemonsterd moet worden. Als specialist in mestanalyses zijn wij erkend voor deze monsternames die worden uitgevoerd conform AP06, zoals beschreven in bijlage Ea van de meststoffenwet.

Meer over monstername >

Benieuwd wat wij nog meer voor u kunnen betekenen binnen Agro?

Vergroot jouw kennis

Kennisbank
Ik ben op zoek naar:

Ervaringen van onze klanten

mario-willems

Hulp nodig met jouw product in de agrofoodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems

test
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
mario-willems

Gerelateerde diensten

Een greep uit onze klanten

Agro Limburg
Albers
Hushållningssällskapet
Kuunders Loonbedrijf
Terra Agribusiness
Tontrans
Van Rijsingen Source
van de Meerakker

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Menu