Diensten

Labanalyses

Alle levensmiddelen moeten veilig zijn om te consumeren. We willen niet iets eten wat besmet is met ziekmakers (micro-organismen) of schadelijke stoffen bevat. Wanneer een product voldoet aan de voedselveiligheidscriteria mag je er vanuit gaan dat je niet ziek wordt. Alle producenten van levensmiddelen moeten er daarom zorg voor dragen dat de voedselveiligheid goed geborgd is, bijvoorbeeld door het uitvoeren van labonderzoek. Wij helpen je daar graag bij!

Microbiologie

Microbiologie

Chemie

Chemie

Bodem & Water

Bodem & Water