Experts

Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor voedselfraude, maar ook voor food defense. Als voedselproducerend bedrijf is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van alle mogelijke risico’s binnen jouw bedrijf. Deze gevaren en bedreigingen breng onze experts graag voor je in kaart of ze helpen met een voedselfraude of food defense plan.