Klokkenluidersregeling

voedselveiligheid controleren

Klokkenluidersregeling

Misstanden en afwijkingen in de productintegriteit moeten veilig gemeld kunnen worden door je medewerkers. Om dit te garanderen, kun je je aansluiten bij de klokkenluidersregeling van Normec Foodtrust. Met de klokkenluidersregeling kunnen medewerkers bij ons volledig anoniem melding maken om misstanden en/of afwijkingen te communiceren. Zo ondervindt de melder geen negatief effect.

Klokkenluidersregeling in het kort

  • Indien je de klokkenluidersregeling hebt afgesloten kun je misstanden en afwijkingen inzake productintegriteit telefonisch melden op het nummer 0800 – 3844000
  • Het melden van misstanden gebeurt altijd volledig anoniem, zodat de melder geen negatief effect ondervindt
  • Met jouw organisatie stellen we een overeenkomst op waarin staat vastgelegd dat je maatregelen treft na een melding
  • Hiervoor gebruik je ons gefaseerde stappenplan

Een effectieve klokkenluidersregeling heeft grote voordelen voor jouw organisatie. Zodra jouw organisatie zich aansluit bij de klokkenluidersregeling wordt er een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst is vastgelegd dat je bewerkstelligt om, zonder onnodig uitstel, alle noodzakelijke correcties en corrigerende maatregelen te treffen.

Een gefaseerd stappenplan

Komt er een melding binnen? Dan leggen we deze vast en communiceren we erover met het management van je organisatie. Daarvoor voeren we een gefaseerd stappenplan uit, zodat de melding in behandeling genomen wordt. Ten eerste voeren we een diepgaande oorzaakanalyse uit, waarna we correcties en corrigerende maatregelen treffen om afwijkingen betreffende de productintegriteit en hun oorzaken weg te nemen. Ter afsluiting verifiëren we of de juiste maatregelen zijn getroffen.

Wij helpen je om klokkenluiders veilig misstanden te laten melden

Neem contact op