Quality Management Support

werken op laptop

Quality Management Support

Iedere kwaliteitsafdeling heeft een zeer uitgebreid takenpakket. Zowel documentair als op de werkvloer dient de kwaliteitsafdeling de kwaliteit te borgen, te trekken en te handhaven. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee en kan zeer tijdrovend zijn. Juist omdat het werkveld van kwaliteitsmedewerker zo uiteenlopend is en er vaak een tekort is aan handen en tijd, kan het nuttig zijn om een externe QA adviseur aan te trekken. Dit kan bij Normec Foodcare met Quality Management Support. Dit brengt meer stabiliteit en ruimte voor de interne kwaliteitsmedewerker.

Quality Management Support in het kort

  • Vastleggen van QA-jaarplanning op basis je wensen en noden
  • Ondersteuning die flexibel kan aangepast worden aan uw veranderende behoeften
  • Meteen continuïteit en kennis in huis
  • Je hebt een vast aanspreekpunt maar kan betrouwen op een volledig QA-team van experten
  • Je spreidt de investering over een volledig jaar

De voordelen van een externe consultant zijn talrijk. Ze zijn op de hoogte van huidige wet- en regelgeving, de ontwikkelingen in de markt en kunnen met een open blik meedenken over lopende vraagstukken. Verder kan de adviseur ondersteunen bij allerhande praktische werkzaamheden.

Ondersteuning op maat

Via de offerte worden de algemene grote lijnen van de verwachting uitgezet. Vervolgens wordt met de consultant een planning afgesproken zodat het voor beide partijen duidelijk is wat de verwachtingen en uit te voeren taken zijn. Na elk bezoek wordt er een kort verslag doorlopen en afgeleverd. De aard van de ondersteuning is op maat van de klant. Dit zowel op inhoud als frequentie.

Quality Management Support

Neem contact op

Continuïteit van ondersteuning

Je hebt steeds één vast aanspreekpunt voor uw dossier maar deze kan opgevolgd worden door meer dan één consultant. Je dossier wordt telkens behartigd door de consultant met het meest passende profiel voor de opdracht.

Hierdoor is ook de continuïteit van de ondersteuning gegarandeerd en worden onaangekondigde controles of audits opgevangen.

Betrouwbare hulp voor je QA-afdeling

Neem contact op