Nieuws

Foodlab geaccrediteerd volgens nieuwe ISO 17025 norm

petri schalen

Foodlab geaccrediteerd volgens nieuwe ISO 17025 norm

Het laboratorium van Normec Foodcare in Woerden heeft de accreditatie van de nieuwe ISO 17025:2017 norm behaald.

Kwaliteit van diensten op niveau

De Raad voor Accreditatie (RvA) verleent een formele accreditatie als er is vastgesteld dat een organisatie aan een norm voldoet. Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. Door de accreditatie kunnen klanten van Normec Foodcare ervan uitgaan dat de kwaliteit van diensten op niveau is. De accreditatie van het laboratorium wordt jaarlijks door de RvA gecontroleerd om te beoordelen of er nog steeds wordt voldaan aan de gestelde eisen uit de ISO 17025 norm.

De accreditatie zorgt er dus voor dat onze klanten vertrouwen mogen hebben in de geleverde diensten. Dat is buitengewoon belangrijk. Met name als het gaat om producten en diensten die een risico vormen op het gebied van voedselveiligheid en de volksgezondheid.

Wijziging ISO 17025:2017 norm

Op 30 november 2017 is de norm EN ISO/IEC 17025:2017 “Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria” gepubliceerd. Deze norm vervangt de gelijknamige norm EN ISO/IEC 17025:2005. Naar aanleiding van de wereldwijde uitbraak van COVID-19 is op 11 juni 2020 besloten de overgangsperiode te verlengen van 30 november 2020 tot 1 juni 2021.

De belangrijkste wijzigingen in de ISO 17025:2017 norm zijn het onderwerp “onpartijdigheid” en de op risico gebaseerde benadering. De instelling wordt gestimuleerd om op basis van een risicoanalyse zelf de risico’s binnen het proces en de organisatie vast te stellen, deze te onderbouwen en adequaat te beheersen. Hierdoor is de norm minder voorschrijvend en is de uitwerking van de eisen een stuk maatwerk van het proces en de organisatie.

Wil je meer weten?

Neem contact op
Aankomende wijziging VO(EU) 2073/2005: Listeria

Aankomende wijziging VO(EU) 2073/2005: Listeria

Wijnetikettering: waar moet je op letten?

Wijnetikettering: waar moet je op letten?

Brightlands NovaBite: een uniek expertisecentrum voor sensorischonderzoek en productoptimalisatie

Brightlands NovaBite: een uniek expertisecentrum voor sensorischonderzoek en productoptimalisatie