Nieuws

Accreditatie organische zuren Normec Foodcontrol

petri schalen

Accreditatie organische zuren Normec Foodcontrol

Normec Foodcontrol in België, onderdeel van Normec Foodcare, is als een van de eerste laboratoria in de Benelux geaccrediteerd voor de enzymatische bepaling van de drie belangrijkste voedingszuren die werkzaam zijn tegen Listeria monocytogenes.

De enzymatische methode is geselecteerd aangezien deze een zeer betrouwbaar resultaat geeft. Leveranciers van kits claimen dat de enzymatische methoden nog steeds de standaard zijn, de methoden worden daarnaast erkend door verschillende internationale organisaties.

Succesvolle beoordeling van drie organische zuren

Op 17 februari 2021 heeft BELAC (de Belgische accreditatie commissie) bij Normec Foodcontrol in Wetteren een accreditatieaudit uitgevoerd. Tijdens deze audit zijn de drie organische zuren beoordeeld:

  • Azijnzuur
  • Melkzuur
  • Citroenzuur

De audit is met succes afgesloten voor de matrix ‘voeding met uitzondering van dranken’ en met ingang van heden wordt op de rapportage vermeld dat deze analyses vallen onder de scope van de accreditatie van Belac met nummer: BELAC 080-TEST.

Voordelen van enzymatische methoden

De belangrijkste voordelen van enzymatische methoden zijn:

  • Extractie afhankelijk van het zuur. Citroenzuur wordt anders geëxtraheerd dan azijnzuur en melkzuur, waardoor bij elk zuur de best passende extractie wordt uitgevoerd.
  • Geen probleem met scheiding van de componenten, aangezien de enzymen specifiek zijn voor het te analyseren zuur.
  • Geen probleem met interferenten zoals zout, vitamines, aminozuren en suikers. Ook hier is de reden dat er met enzymen wordt gewerkt die specifiek zijn voor het te analyseren zuur.

Werkwijze voor accreditatie

Voor het behalen van de accreditatie is een validatiedossier noodzakelijk en zijn succesvolle deelnames aan ringtesten wenselijk. Deze worden georganiseerd door ringtestorganisatoren die specifiek hiervoor erkend en geaccrediteerd zijn. In een eerste fase ontvangt een groep laboratoria hetzelfde monster dat op bepaalde parameters wordt onderzocht. Voorafgaand wordt op dit monster een homogeniteitstest uitgevoerd, zodat de ringtestorganisator zeker is dat de parameter die onderzocht wordt mooi homogeen verspreid is in het monster en dat deze geschikt is voor de vergelijkende studie.

Uit de ringonderzoeken bleek dat er een zeer hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid is gehaald bij Normec Foodcontrol. Organische zuren worden vaak gebruikt in modellen om bijvoorbeeld de groei van Listeria monocytogenes te beoordelen. Het is van groot belang om met waardes te werken die betrouwbaar, herhaalbaar en toepasbaar zijn, om een juiste inschatting te kunnen maken van het mogelijke gevaar van uitgroei. De accreditatie van deze analyses bevestigt dat Normec Foodcontrol aan deze voorwaarden heeft voldaan.

Alle krachten gebundeld

Normec Foodcare is ontstaan vanuit een samenwerking tussen toonaangevende laboratoria, testcentra, expertise- en adviesbureaus, inspectie- en trainingsorganisaties in de foodsector. Alle met tientallen jaren ervaring. Samen vormen we Normec Foodcare: kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak. Door bundeling van onze expertises helpen we met allerhande vraagstukken en oplossingen op het gebied van o.a. kwaliteit en voedselveiligheid, laboratoriumonderzoek, smaaktesten, QA-automatisering, flexibele inzet van kwaliteitsmanagers en keurmeesters, opleidingen en trainingen, riskmanagement en label compliance.

Heb je vragen of wil je meer informatie? We helpen graag.

Neem contact op
Aankomende wijziging VO(EU) 2073/2005: Listeria

Aankomende wijziging VO(EU) 2073/2005: Listeria

Wijnetikettering: waar moet je op letten?

Wijnetikettering: waar moet je op letten?

Brightlands NovaBite: een uniek expertisecentrum voor sensorischonderzoek en productoptimalisatie

Brightlands NovaBite: een uniek expertisecentrum voor sensorischonderzoek en productoptimalisatie