Kennis

Voedselveiligheid wetgeving: hoe blijf je actueel?

Voedselveiligheid wetgeving: hoe blijf je actueel?

Als je met voedingsmiddelen werkt binnen je bedrijf, moet je voldoen aan voedselveiligheid wetgeving. Het is voor bedrijven vaak moeilijk om op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving en dit toe te passen in de praktijk. Je hebt niet alleen te maken met Nederlandse, maar ook met Europese wetgeving die van toepassing is in Nederland. Waar vind je die wet- en regelgeving en hoe blijf je actueel?

Voedselveiligheid wetgeving in de Europese Unie

Europese wet- en regelgeving bestaat uit verschillende documenten, verordeningen, richtlijnen, beschikkingen/besluiten, verdragen, etc. Vragen die we krijgen van bedrijven gaan vrijwel altijd over de verordeningen en richtlijnen; in die documenten is vastgelegd waar producten of productieprocessen aan moeten voldoen. Verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in alle EU lidstaten. Gewoonlijk is in nationale voedselveiligheid wetgeving niet meer opgenomen dan dat voldaan moet worden aan een verordening. Europese richtlijnen moeten in nationale wetgeving opgenomen worden. Lidstaten kunnen, waar dat volgens de richtlijn toegestaan is, een eigen invulling geven aan hoe de eisen in de richtlijn gehaald gaan worden.

Zoeken in wet- en regelgeving EU

In EurLex is de Europese wet- en regelgeving te vinden. Je kan op verschillende manieren zoeken:

  • Met zoektermen. Bij het zoeken op zoektermen kan het aantal resultaten erg hoog zijn. Bij het gebruik van de mogelijkheid “Uitgebreid zoeken” kunnen extra zoekopties benut worden en is de lijst van resultaten beperkter.
  • Op documentnummer. Elke document heeft een nummer, bijvoorbeeld Verordening 2018/848 (de biologische verordening). Het nummer bestaat uit het jaar van publicatie en daarnaast een volgnummer, in januari wordt gestart met nummer 1. Documenten na 2015 hebben een nummer dat begint met het jaartal. Bij oudere documenten kan het volgnummer als eerste vermeld staan. Bij het zoeken op documentnummer is de lijst van resultaten beperkt en is het makkelijker de gewenste informatie te vinden.

Onderstaand is een voorbeeld van een document weergegeven die in de lijst van resultaten kan voorkomen. Als op de naam van het document geklikt wordt, zie je de oorspronkelijke tekst. Omdat er vaak al wijzigingen hebben plaatsgevonden is het handiger de ‘huidige geconsolideerde versie’ aan te klikken. Dan zie je het document waarin de wijzigingen zijn verwerkt die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. Consolideren is het verwerken van wijzigingen en rectificaties (taalkundige correcties).

Voedselveiligheid wetgeving in Nederland, België en andere landen

Wet- en regelgeving van Nederland is te vinden op wetten.nl (ook te bereiken via de website overheid.nl). Het zoeken in de wetgeving gebeurt met zoektermen. De documenten zijn al gerectificeerd en geconsolideerd. Er hoeft dus niet specifiek gezocht te worden naar de actuele versie.

Wet- en regelgeving van België is te vinden in het Belgisch Staatsblad. Het zoeken in de wetgeving gebeurt met zoektermen in de zoekfunctie. Gerectificeerde en geconsolideerde versies van wet- en regelgeving aangaande levensmiddelen kan je tevens terugvinden op de website van FOD volksgezondheid, waar je per onderwerp de geldende wet- en regelgeving kan terugvinden.

Elk EU land heeft een eigen website waar de nationale wetgeving te vinden is. Deze websites zijn via EurLex te vinden door te klikken onderaan de zoekpagina op N-Lex. Let op dat werkwijzen ten aanzien van consolidatie kunnen verschillen tussen landen.

Relevante wijzigingen in voedselveiligheid wetgeving

Nederland

De Europese en Nederlandse wetswijzigingen worden gecommuniceerd in respectievelijk het Publicatieblad en De Staatscourant. Echter, daarin verschijnt alle wetgeving, waardoor het doornemen van deze documenten voornamelijk veel niet-relevante wetgeving oplevert. Diverse bronnen kunnen je attenderen op de wél relevante wetswijzigingen. Bijvoorbeeld nieuwsbrieven van vakbladen of brancheorganisaties. Om bedrijven op de hoogte te houden van wijzigingen in wet- en regelgeving in de levensmiddelenindustrie, hebben we het Normec Foodcare Kenniscentrum opgezet. Als lid van het kenniscentrum ontvang je maandelijks alle relevante wijzigingen in je mailbox. Bovendien heb je onbeperkt toegang tot belangrijke informatie over wet- en regelgeving, normen en standaarden voor jouw sector.

De website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft soms informatie over wetswijzigingen, maar richt zich daar niet specifiek op. De website geeft wel handvaten voor de interpretatie van wetgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van informatiebladen, zoals het informatieblad 85 (over de beheersing van microbiologische risico’s). Over specifieke onderwerpen, zoals etikettering en additieven zijn handboeken gepubliceerd. Deze geven een uitgebreide toelichting op de wetgeving met voorbeelden.

België

De Europese en Belgische wetswijzigingen worden gecommuniceerd in het Publicatieblad en het Belgisch Staatsblad. Echter verschijnt hierin alle wetgeving, waardoor het doornemen van deze documenten voornamelijk niet-relevante wetgeving oplevert. Er zijn diverse andere bronnen die je kunt raadplegen op relevante wetswijzigingen. Bijvoorbeeld nieuwsbrieven van vakbladen of brancheorganisaties.

Om bedrijven die diensten leveren in of met België op de hoogte te houden van wijzigingen in wet- en regelgeving in de levensmiddelenindustrie, hebben we het Kwartaalupdate Abonnement opgezet. Per kwartaal ontvang je van ons een overzicht van de gewijzigde en/of nieuwe wet- en regelgeving die van toepassing is op jouw bedrijf en sector. Bovendien vullen we dit aan met specifiek advies hoe deze wijzigingen toe te passen in je eigen bedrijf en QA-beleid.

De website van het FAVV geeft soms informatie over wetswijzigingen, maar richt zich daar niet specifiek op. De website geeft wel handvaten voor de interpretatie van wetgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van omzendbrieven, zoals de Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector. (PCCB/S3/1140519) en Omzendbrief inzake toegelaten additieven in vleesbereidingen ( PCCB/S3/1300795 ).

Je staat er niet alleen voor

Je wilt er zeker van zijn dat je geen voedselveiligheidwetgeving over het hoofd ziet. Blijf op de hoogte via de kenniscentrum nieuwsbrief  en het Kwartaalupdate Abonnement (BE). Of laat je helpen door onze QA-adviseurs. Zij weten precies waar je op moet letten en hoe je de wetgeving toepast in de praktijk.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
Webinar: Digitale Specificaties

Webinar: Digitale Specificaties

Eco-Score: wat is het en wat zijn de mogelijkheden?

Eco-Score: wat is het en wat zijn de mogelijkheden?

Hoe stel ik een eindproductspecificatie op?

Hoe stel ik een eindproductspecificatie op?