Kennis

Residu analyse van PFAS in levensmiddelen

man in laboratorium

Residu analyse van PFAS in levensmiddelen

We krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dat blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Van PFAS is al langer bekend dat het verstorend werkt op het immuunsysteem en de hormoonhuishouding. Verwacht wordt dat de PFAS-problematiek de komende tijden acuut zal blijven. Daarom ontwikkelden we een eigen methode voor het analyseren en detecteren van PFAS in voeding. Ons laboratorium Normec Groen Agro Control is het eerste commerciële laboratorium in Nederland dat PFAS in voedingsmiddelen analyseert onder accreditatie.

Teveel blootstelling aan PFAS in Nederland

Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via drinkwater en voedsel, zoals vlees, vis, zuivel en AGF. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor kunnen er nadelige effecten op de gezondheid ontstaan. Het RIVM adviseert de overheid daarom ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS. Mensen kunnen zelf weinig doen om PFAS in voedsel en drinkwater te vermijden. Drinkwater en gevarieerde voeding zijn belangrijk om gezond te blijven, zelfs al krijg je er kleine hoeveelheden PFAS mee binnen. PFOS komen op twee manieren in omloop:

 • Enerzijds via de voeding. De organische componenten van PFOS zijn moeilijk afbreekbaar. Omdat ze zich ophopen (de zgn. bioaccumulatie), vind je ze in hogere concentraties terug in voedselsoorten aan de top van de voedselpiramide (zoals vis, vlees, eieren, enz.).
 • Anderzijds verspreiden PFOS zich ook via de atmosfeer en de oceanen. Zo komen ze in de bodem en in het water terecht en als gevolg hiervan ook in AGF.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat PFOS (en andere PFAS) het risico op gezondheidsschade verhogen. Om het gezondheidsrisico voor mensen en dieren in te perken, is het dus belangrijk om zowel de (vee)voeding, AGF, het water en de bodem te analyseren.

Wist je dat?

 • PFAS staat voor poly- en perfluoralkylverbindingen. Deze vormen een groep van stoffen van gedeeltelijk (poly-) of volledig (per)gefluoreerde verbindingen.
  Het is een specifieke verzameling persistent organic pollutants (kortweg POP’s).
 • PFAS worden onder meer gebruikt om materialen afstotend te maken voor water, vuil en vet/olie. Je vindt PFAS bijvoorbeeld in textiel, vuurbestrijdingsschuim en polymeren, maar ook in kookgerei (anti-aanbak) of schoonmaakmiddelen.
 • Er zijn honderden PFAS-verbindingen bekend, met uiteenlopende chemische structuren. De bekendste PFAS zijn PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFOA (perfluoroctaanzuur). PFOS is dus een component binnen de stoffengroep PFAS.
 • PFAS transfereren van de bodem naar planten en van diervoeders naar levensmiddelen van dierlijke oorsprong, zoals melk, eieren en vlees.
 • PFOS en PFOA hopen niet op in vetten, maar binden eerder aan eiwitten in het bloed en de lever.

Onze aanpak

Een belangrijke stap in het aanpakken van het PFAS-probleem is het in kaart brengen van de vervuiling. Er zijn meerdere redenen om de concentraties van PFAS te volgen.

Veelzijdig laboratorium voor de AGF-keten en de levensmiddelensector

Normec Groen Agro Control is een laboratorium en adviesbureau met focus op de land- en tuinbouw, de AGF-keten en de voedingsmiddelenindustrie.
Onze werkzaamheden richten zich op fysische, chemische en microbiologische aspecten in de teelt, handel en verwerking van aardappelen, groente, fruit, granen, levensmiddelen en siergewassen.

We beschikken over geavanceerde laboratoria en onderzoeksfaciliteiten. Hiermee kunnen wij een grote verscheidenheid aan analyses aanbieden. Met laboratoria in Nederland en Peru en agenten in diverse landen bieden wij onze services wereldwijd aan. Onze doelstelling is om de werkzaamheden van onze klanten te ondersteunen met betrouwbare en snelle meetresultaten. Expertise, laboratorium en onderzoek onder één dak:

 • Veelzijdig onderzoekspakket
 • Onpartijdig advies toegespitst op jouw bedrijf
 • Hygiëneprotocollen en beperking van risico’s
 • Toegang tot Residuweb om analyseresultaten van pesticiden te beheren
 • Cursussen en Masterclasses over residuen van pesticiden, microbiologie en hygiëne

Jouw product controleren op PFAS?

Onze geaccrediteerde monsternemers kunnen indien gewenst op locatie in Nederland onafhankelijk het monster komen nemen. Jouw product controleren op PFAS? Neem contact op met Michel Witmer.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak