Voedselveiligheid wetgeving: hoe blijft u actueel?

| Gemiddelde leestijd: 4 min
Dit bericht is 397 keer bekeken

Als u met voedingsmiddelen werkt binnen uw bedrijf, moet u voldoen aan voedselveiligheid wetgeving. Het is voor bedrijven vaak moeilijk om op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving en dit toe te passen in de praktijk. U hebt niet alleen te maken met Belgische, maar ook met Europese wetgeving die van toepassing is in België. Waar vindt u die wet- en regelgeving en hoe blijft u actueel?

Voedselveiligheid wetgeving in de Europese Unie

Europese wet- en regelgeving bestaat uit verschillende documenten, verordeningen, richtlijnen, beschikkingen/besluiten, verdragen, etc. Vragen die we krijgen van bedrijven gaan vrijwel altijd over de verordeningen en richtlijnen; in die documenten is vastgelegd waar producten of productieprocessen aan moeten voldoen. Verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in alle EU lidstaten. Gewoonlijk is in nationale voedselveiligheid wetgeving niet meer opgenomen dan dat voldaan moet worden aan een verordening. Europese richtlijnen moeten in nationale wetgeving opgenomen worden. Lidstaten kunnen, waar dat volgens de richtlijn toegestaan is, een eigen invulling geven aan hoe de eisen in de richtlijn gehaald gaan worden.

HACCP registraties app

Zoeken in wet- en regelgeving EU

In EurLex is de Europese wet- en regelgeving te vinden. U kan op verschillende manieren zoeken:

  • Met zoektermen. Bij het zoeken op zoektermen kan het aantal resultaten erg hoog zijn. Bij het gebruik van de mogelijkheid “Uitgebreid zoeken” kunnen extra zoekopties benut worden en is de lijst van resultaten beperkter.
  • Op documentnummer. Elke document heeft een nummer, bijvoorbeeld Verordening 2018/848 (de biologische verordening). Het nummer bestaat uit het jaar van publicatie en daarnaast een volgnummer, in januari wordt gestart met nummer 1. Documenten na 2015 hebben een nummer dat begint met het jaartal. Bij oudere documenten kan het volgnummer als eerste vermeld staan. Bij het zoeken op documentnummer is de lijst van resultaten beperkt en is het makkelijker de gewenste informatie te vinden.

Onderstaand is een voorbeeld van een document weergegeven die in de lijst van resultaten kan voorkomen. Als op de naam van het document geklikt wordt, ziet u de oorspronkelijke tekst. Omdat er vaak al wijzigingen hebben plaatsgevonden is het handiger de ‘huidige geconsolideerde versie’ aan te klikken. Dan ziet u het document waarin de wijzigingen zijn verwerkt die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. Consolideren is het verwerken van wijzigingen en rectificaties (taalkundige correcties).

Voedselveiligheid wetgeving in België en andere landen

Wet- en regelgeving van België is te vinden in het Belgisch Staatsblad. Het zoeken in de wetgeving gebeurt met zoektermen in de zoekfunctie. Gerectificeerde en geconsolideerde versies van wet- en regelgeving aangaande levensmiddelen kan u tevens terug vinden op de website van FOD volksgezondheid, waar u per onderwerp de geldende wet- en regelgeving kan terugvinden.

Elk EU land heeft een eigen website waar de nationale wetgeving te vinden is. Deze websites zijn via EurLex te vinden door te klikken onderaan de zoekpagina op N-Lex. Let op dat werkwijzen ten aanzien van consolidatie kunnen verschillen tussen landen.

Voedselveiligheid-wetgeving

Relevante wijzigingen in voedselveiligheid wetgeving

De Europese en Belgische wetswijzigingen worden gecommuniceerd in respectievelijk het Publicatieblad en het Belgisch Staatblad. Echter, daarin verschijnt alle wetgeving, waardoor het doornemen van deze documenten voornamelijk veel niet-relevante wetgeving oplevert. Diverse bronnen kunnen u attenderen op de wél relevante wetswijzigingen. Bijvoorbeeld nieuwsbrieven van vakbladen of brancheorganisaties. Om bedrijven op de hoogte te houden van wijzigingen in wet- en regelgeving in de levensmiddelenindustrie, hebben we het Kwartaalupdate abonnement opgezet. Per kwartaal ontvang je van ons een overzicht van de gewijzigde en/of nieuwe wet- en regelgeving die van toepassing is op jouw bedrijf en sector. Bovendien vullen we dit aan met specifiek advies hoe deze wijzigingen toe te passen in je eigen bedrijf en QA beleid.

De website van het FAVV geeft soms informatie over wetswijzigingen, maar richt zich daar niet specifiek op. De website geeft wel handvaten voor de interpretatie van wetgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van van omzendbrieven, zoals de Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector. (PCCB/S3/1140519) en Omzendbrief inzake toegelaten additieven in vleesbereidingen ( PCCB/S3/1300795 ).

U staat er niet alleen voor

U wil er zeker van zijn dat u geen voedselveiligheid wetgeving over het hoofd ziet. Blijf op de hoogte via het Kwartaalupdate abonnement . Of laat u helpen door onze QA-adviseurs. Zij weten precies waar je op moet letten en hoe je de wetgeving toepast in de praktijk.

Vraag je je af of een proces/product conform is geldende wet- en regelgeving of in je QA beleid de geldende wet- en regelgeving coherent wordt toegepast? Doe dan beroep op de Compliance audits uitgevoerd door onze compliance-experts.

cyrilla-kormelink
Auteur: Cyrilla Kormelink Senior adviseur QA
peter-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Peter Zirkzee.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

labeling

Wat is een clean label?

Clean labelling speelt een steeds grotere rol in zowel de productontwikkeling als de etikettering en marketing van voedingsmiddelen. Met clean labelling wordt ingespeeld op de behoefte van de consumen...
16 September 2021
foodlab test

Organische zuren in de strijd tegen Listeria monocytogenes

Het op een juiste manier invulling geven aan Listeria monocytogenes studies staat nog steeds volop in de belangstelling. Dit is namelijk verplicht voor ready to eat producten volgens Verordening (EG) ...
04 Januari 2021
management review

Hoe u een management review uitvoert

Het nieuwe jaar is van start. Dat betekent dat het weer tijd is om de jaarlijkse verificatie en management review uit te voeren. In deze blog leggen we uit wat een management review is en hoe u deze u...
11 November 2021

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

peter-juiste-formaat-website

Hulp nodig met uw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Peter Zirkzee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

peter-juiste-formaat-website

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief