Nulmeting IFS 8

paprika in productiehuis

Nulmeting IFS 8

Op 18 april 2023 is versie 8 van de IFS Food Standard verschenen. Als je bedrijf gecertificeerd is voor deze standaard moet je de nodige wijzigingen doorvoeren in je kwaliteitssysteem en de implementatie hiervan. Wil je snel een overzicht van alle wijzigingen die binnen jouw bedrijf moeten worden doorgevoerd? Dat kan met de nulmeting IFS 8.

Nulmeting IFS 8 laten uitvoeren

Tijdens de 0-meting IFS 8 wordt getoetst op welke punten het kwaliteitssysteem van je bedrijf moet worden aangepast om te voldoen aan deze nieuwe norm. Ook wordt getoetst welke implementaties en aanpassingen in de praktijksituatie benodigd zijn. Door de juiste vragen te stellen hoeft een nulmeting niet lang te duren. Aan het einde van de nulmeting komt een rapportage met de bevindingen jouw kant op. Hierin zetten we een tijdspad uiteen voor het realiseren van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de nieuwe IFS-eisen.

Nulmeting IFS 8 in het kort

  • Documentatie- en praktijkonderzoek
  • Heldere rapportage met verbeterpunten
  • Overzicht van aanpassingen om te voldoen aan IFS Food Standard versie 8

Wil je meer weten over Nulmeting IFS 8?

Neem contact op