Nulmeting IFS PACsecure 3

productielijn sap

Nulmeting IFS PACsecure 3

Op 16 februari 2024 heeft IFS de nieuwe versie van IFS PACsecure gelanceerd, IFS PACsecure versie 3. Wil je snel een overzicht van alle wijzigingen die binnen jouw bedrijf moeten worden doorgevoerd? Dat kan met de nulmeting IFS PACsecure 3.

Deze IFS standaard is van toepassing op productie en verwerking van verpakkingsmateriaal bedoeld voor gebruik in de voedingsindustrie, verpakken van cosmetica en huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten. IFS PACsecure is een GFSI (Global Food Safety Initiative) erkende standaard.

Tijdens de 0-meting wordt getoetst op welke punten het kwaliteitssysteem van je bedrijf moet worden aangepast om te voldoen aan deze nieuwe norm. Ook wordt getoetst welke implementaties en aanpassingen in de praktijksituatie benodigd zijn. Door de juiste vragen te stellen hoeft een nulmeting niet lang te duren. Aan het einde van de nulmeting komt een rapportage met de bevindingen jouw kant op. Hierin zetten we een tijdspad uiteen voor het realiseren van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de nieuwe IFS-eisen.

Auditen is mogelijk vanaf 1 juli 2024 en verplicht vanaf 1 oktober 2024.

Nulmeting IFS PACsecure 3 laten uitvoeren

De nieuwe versie sluit aan bij de laatste wijzigingen en ontwikkelingen. Wijzigingen zijn doorgevoerd om het proces eenvoudiger, duidelijker en meer efficiënt te maken zowel voor de auditors als de geauditeerde bedrijven. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Minder vereisten door een geoptimaliseerde audit checklist + 4 nieuwe vereisten
  • Nieuw logo
  • Bedrijven moeten doelstellingen bepalen aangaande de 4 nieuwe pijlers van Food Safety culture
  • Afgestemd op de Codex Alimentarius en ISO/IEC 17065, GFSI-benchmarkingvereisten en houdt rekening met ISO22003-2.
  • De nieuwe IFS Star-status geeft aan dat de audit onaangekondigd was.
  • De B-score wordt opnieuw geclassificeerd als een afwijking, zodat bedrijven een correctie en corrigerende actie kunnen definiëren om hun prestaties continu te verbeteren.
  • Product defense is nu een onderdeel van hoofdstuk 4

Wil je meer weten over Nulmeting IFS PACsecure 3?

Neem contact op