Duurzaamheidsadvies en begeleiding

twee vrouwen wandelend in het bos

Duurzaamheidsadvies en begeleiding

Het onderwerp duurzaamheid staat bij veel bedrijven in de voedselketen hoog op de agenda. Voedselsystemen stoten 29% van wereldwijde broeikasgassen uit en voedselproductie is gelinkt aan 70% biodiversiteitsverlies op het land. Dit zijn enkele cijfers uit het WWF Eetplan voor de planeet. Maar waar moet je beginnen en hoe levert je bedrijf een bijdrage aan een betere wereld?

Duurzaamheidsadvies en begeleiding in het kort

  • Maak het verschil bij een duurzame voedselketen
  • Realiseren van quick wins
  • Opstellen doelstellingen voor de langere termijn
  • In te zetten in de voedingsmiddelen-, verpakkingsindustrie en logistieke sector

Het leveren van een bijdrage aan een duurzame voedselketen, begint met het nemen van verantwoordelijkheid. Stap één is dat duurzaamheid een onderdeel vormt van het bedrijfsbeleid. Daarnaast moet je de reductie- en recyclemogelijkheden van je bedrijf onderzoeken en toepassen. Wij noemen dit ook wel ‘de drie R’en’: Responsibility, Reduce en Recycle. Met deze stappen zet je duurzaamheidsambities om tot concrete acties voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen in je organisatie. Je staat er niet alleen voor. Normec Foodcare helpt je bij iedere stap. Samen zorgen we voor goed en veilig voedsel én een duurzame voedselketen waarmee goed en veilig voedsel ook in de toekomst ook beschikbaar zal blijven.

Responsibility

Duurzaam ondernemen betekent ook verantwoord ondernemen. Je moet voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast worden vanuit afnemers specifieke certificaten gevraagd, zoals een milieumanagement certificaat of MVO-prestatieladder. Deze certificeringsnormen geven je daarnaast een richtlijn om diverse duurzaamheidsdoelstellingen binnen je bedrijf door te voeren. We helpen je bij het implementeren van wet- en regelgeving en certificeringsnormen, het uitvoeren van audits, begeleiding van het certificeringstraject en audits en inspecties vanuit overheidsinstanties. Verantwoord ondernemen heeft ook te maken met transparantie, bijvoorbeeld in de vorm van rapportages. Ook de ambitie om te werken aan een gezonde voedselketen is een vorm van verantwoord ondernemen. Ook hier kunnen wij je bij ondersteunen.

Reduce

Binnen de food sector wordt vaak veel water en energie verbruikt. Reductie speelt daarom een belangrijke rol. Maar hoe zorg je hiervoor? We helpen je bij het in kaart brengen en doorvoeren van reductiestappen met behoud van de voedselveiligheid en kwaliteit van je producten. Samen laten we goed en veilig voedsel én het verlagen van de CO2-voetafdruk van je bedrijf hand in hand gaan. Reductie heeft ook alles te maken met voedselverspilling. Een hardnekkig probleem voor vrijwel iedere partij binnen de hele voedselketen. Het tegengaan van voedselverspilling staat niet alleen bij de overheid, maar ook bij veel bedrijven hoog op agenda. Zo wil de Verenigde Naties (VN) wereldwijd de voedselverspilling met 50% verminderen in 2030. De mogelijkheden om verspilling tegen te gaan zijn divers waarbij wij u kunnen helpen. Van het optimaliseren van productieprocessen tot het verbeteren van informatie over bijvoorbeeld de houdbaarheid van producten, samen met onze adviseurs kijken we naar de mogelijkheden om te reduceren en te verduurzamen.

Recycle

Recycling is een belangrijke stap in het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering, maar ook van een duurzame voedselketen. Verpakkingsmaterialen en afvalstromen spelen hierbij een belangrijke rol. We adviseren je over mogelijkheden en kansen als het gaat om hergebruik van materialen, afvalstromen, rework en gebruik van recyclebare verpakkingsmaterialen. Ook blijven hierbij voedselveiligheid en kwaliteit bovenaan staan, zodat je klanten verzekerd zijn van goede en veilige producten.

Wij helpen je om je bedrijf te beschermen tegen opzettelijke voedselbesmetting

Neem contact op