Normec NormBase

De Normec NormBase is een database met daarin alle door ons uitgevoerde onderzoeken. In deze database staan de gemiddelde scores van alle onderzoeken, waardoor wij over een ruime hoeveelheid vergelijkingsmateriaal beschikken. Dit is uniek in de markt.

Deze schat aan informatie geeft aan meer dan drieduizend specifieke productcategorieën een norm, want één norm voor alle producten volstaat naar onze inschatting niet. Elke productcategorie heeft haar eigen norm. Met behulp van deze normen kunnen verkregen resultaten uitstekend in perspectief worden geplaatst door de resultaten van de test af te zetten tegen deze normen. Zo kunnen wij je nóg beter adviseren over de kansen van een product(introductie).

De belangrijkste voordelen

  • Normen voor meer dan 3.000 categorieën
  • Sneller interpreteren van onderzoeksresultaten
  • Minder onderzoek naar referenten nodig
  • Norm wordt altijd bepaald door meerdere producten

De Normec Normbase biedt een belangrijk kostenvoordeel: aanvullende onderzoeken naar referenten zijn niet nodig. De Normec NormBase is gratis beschikbaar voor alle klanten. Daarnaast nemen wij het automatisch in de rapportage op.