Legionella beheersplan

vrouw in laboratorium

Legionella beheersplan

De basis van legionellapreventie begint bij een risicoanalyse en legionella beheersplan (RABP), zoals opgenomen in het Vlaams Legionellabesluit van 4 mei 2007. Het is voor specifieke inrichtingen, inclusief natte koeltorens, namelijk verplicht te beschikken over een RABP. In dit plan staat vermeld welke  legionellarisico’s uw drinkwaterinstallatie heeft en welke maatregelen u volgens regelgeving moet uitvoeren om het risico tot een minimum te beperken. U bent bij ons aan het juiste adres voor het opstellen en uitvoeren van een Legionella beheersplan. 

Legionella beheersplan in het kort

  • Preventie door een Legionella beheersplan
  • Risicoanalyse en beheersplan (RABP)
  • Digitaal beheren

Wanneer uw inrichting in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest gelegen is, is er enkel legionellaspecifieke wetgeving van toepassing op koeltorens en zwembaden.  Voor andere inrichtingen (onder andere industriële bedrijven) is geen specifieke legionellawetgeving van toepassing, maar stamt het voort uit het Federaal Besluit van 4 augustus 1996: de Welzijnswet. Binnen dit Besluit wordt legionella geclassificeerd als biologisch agens van groep 2, waartegen werknemers beschermd moeten worden indien van toepassing. Ook voor deze locaties bent u bij Normec Foodcare aan het juiste adres voor het uitvoeren van een risicoanalyse en een op maat gemaakt Legionella beheersplan.

Risicoanalyse en beheerplan

Onze adviseurs onderzoeken visueel uw drinkwaterinstallatie op de kans dat er legionella kan groeien. Op basis daarvan wordt een risicoanalyse en beheerplan opgesteld. U krijgt advies over eenmalig te nemen technische aanpassingen en periodieke maatregelen inzake het beheer van uw installatie. Het beheerplan wordt vergezeld door logboeken waarin alle acties kunnen worden vastgelegd. Periodieke beheermaatregelen bestaan onder meer uit het nemen van de verplichte watermonsters, onderhoud van douchekoppen en keerklepcontrole.

Digitaal beheren

U kunt zich abonneren op Gebouw Online, een digitaal systeem voor het opslaan van logboeken en andere relevante informatie.

Hoe zorgt u er na de inspectie voor dat uw installatie aan de normen blijft voldoen?

Om uw installatie vervolgens op orde te houden, moet u periodiek een aantal acties ondernemen conform de geldende best beschikbare technieken (BBT’s). Denk onder meer aan onderhoud van de waterverzachters en controle van de keerkleppen.  Optioneel kunt u ervoor kiezen twee keer per jaar watermonsters te laten nemen om de waterkwaliteit te waarborgen. Deze watermonsters zijn door het legionellabesluit verplicht. Het aangewezen aantal en de frequentie kunnen afhankelijk van het risico afwijken.

Hulp nodig op het gebied van Legionella beheersplan?

Neem contact op

Geaccrediteerd laboratorium

Microbiologische en chemische analyses op food, feed en water moeten op een betrouwbare wijze uitgevoerd worden. Normec Foodcontrol (Servaco Food Control NV) is geaccrediteerd volgens ISO17025:2017 (080-TEst BELAC).