Houdbaarheidsonderzoek

vrouw in laboratorium

Houdbaarheidsonderzoek

Als producent van levensmiddelen moet je een onderbouwing hebben voor de houdbaarheid van de producten die je verkoopt. Het is daarom belangrijk om te weten hoe lang jouw product houdbaar is. Om de houdbaarheid te bepalen voeren wij een houdbaarheidsonderzoek uit. We gaan dan jouw product op microbiologische en organoleptische parameters onderzoeken. Op basis van de resultaten geven wij jou een advies over de houdbaarheid van het onderzochte product. Wil je liever weten of het mogelijk is om de houdbaarheid te verlengen? Ook daarover geven wij jou advies.

Houdbaarheidsonderzoek in het kort

 • Onderbouw de houdbaarheid van je levensmiddel
 • Voldoe aan de wettelijke verplichting
 • Voer een challenge test of voorspellende microbiologie uit

Waarom de houdbaarheid onderzoeken?

Het is wettelijk verplicht om een houdbaarheidsdatum te vermelden op voorverpakte levensmiddelen. De houdbaarheidsdatum geeft consumenten de zekerheid dat het product tot die datum zijn normale kwaliteitseigenschappen bezit (normaal van kleur, geur, consistentie en smaak), niet bedorven is en geen gevaar is voor de gezondheid. Een houdbaarheidsonderzoek geeft je al deze informatie, zodat je een kwalitatief veilig en goed product kunt aanbieden aan de consument

Voorspel de houdbaarheid van je levensmiddel en voldoe aan de wettelijke verplichting

Neem contact op

Verschillende onderzoeken om de houdbaarheid te testen

Een houdbaarheidsonderzoek kan zowel gericht zijn op de veiligheid (bijvoorbeeld Listeria monocytogenes), als op het bederf van een levensmiddel (bijvoorbeeld totaal kiemgetal). Er zijn daarom verschillende soorten onderzoeken mogelijk:

 • Een challengetest
  Bij een challengetest gaan we jouw product met een bekende concentratie van een micro-organisme besmetten. Vervolgens gaan we de groei daarvan volgen tijdens de houdbaarheid.
 • Voorspellende microbiologie
  Dit is het toepassen van voorspellende modellen waarbij we onder andere de potentiële groeisnelheid van micro-organismen berekenen. Bij deze modellering nemen we verschillende product- en procesparameters mee om een inschatting te maken van de houdbaarheid.
 • Effecten van verschillende variabelen
  Een onderzoek naar het effect van verschillende variabelen zoals temperatuur om het gedrag van het product te controleren. Ook is het mogelijk om diverse procestechnieken te vergelijken.

Laat een houdbaarheidsonderzoek uitvoeren

Neem contact op

Geaccrediteerd laboratorium

Microbiologische en chemische analyses op food, feed en water moeten op een betrouwbare wijze uitgevoerd worden. Normec Foodcontrol (Servaco Food Control NV) is geaccrediteerd volgens ISO17025:2017 (080-TEst BELAC).