Analyse microbiologisch plan

microbiologisch onderzoek

Analyse microbiologisch plan

Regelmatig krijgen wij vragen over het microbiologische analyse plan. Bijvoorbeeld over de (wettelijke) normen microbiologische parameters. Het vaststellen van microbiologische normen is afhankelijk van verschillende factoren en is daarom voor elk levensmiddelenbedrijf verschillend.

Analyse microbiologisch plan in het kort

  • We geven jou een complete analyse van het microbiologisch plan
  • Dit doen we door een risicoanalyse, kijken naar het productieproces en stellen de juiste normen vast

Verschillende analyses

Op basis van een risicoanalyse wordt bepaald welke micro-organismen een risico zijn in het eindproduct. Hierbij spelen de gebruikte grondstoffen en het productieproces een grote rol. Met een grondstoffenanalyse gaan we na welke micro-organismen er voorkomen in de grondstoffen.

Vervolgens kijken we of het productieproces deze micro-organismen kan elimineren tot een aanvaardbaar niveau. Dit zijn vaak stappen in het productieproces die erop gericht zijn om micro-organismen af te doden.

Als laatste gaan we na waar het (open) eindproduct middels kruisbesmetting vanuit de omgeving alsnog gecontamineerd kan worden.

Wij helpen je bij het analyseren van het microbiologisch plan

Neem contact op

Juiste normen vaststellen

Nadat bepaald is welke micro-organismen van toepassing zijn voor jouw eindproduct, is de volgende stap de normen vaststellen. De normen zijn bedoeld om te verifiëren of het productieproces goed is verlopen en dat het eindproduct veilig is voor de consument.

Om de juiste normen voor jouw product vast te stellen, moet als eerst de wetgeving worden geraadpleegd. Zo zijn in de EU wetgeving 2073/2005 per productgroep verschillende normen vastgesteld. Ook in de warenwet bereiding en behandeling van levensmiddelen zijn verschillende normen voor micro-organismen te vinden. Als er in de verschillende wetgevingen geen specifieke normen te vinden zijn voor jouw product, dan duiken we de literatuur in om tot een volledig plan te komen.

Betrouwbare hulp bij het analyseren van het microbiologisch plan

Neem contact op

Geaccrediteerd laboratorium

Microbiologische en chemische analyses op food, feed en water moeten op een betrouwbare wijze uitgevoerd worden. Normec Foodcontrol (Servaco Food Control NV) is geaccrediteerd volgens ISO17025:2017 (080-TEst BELAC).