PFAS onderzoek

PFAS onderzoek

Sinds januari 2023 is nieuwe wetgeving van kracht voor de maximale hoeveelheid aan PFAS in bepaalde voedingsmiddelen. Om aan te tonen dat je voldoet aan deze wetgeving moet je PFAS onderzoek laten uitvoeren. Maar ook analyse van grond en water is essentieel. Als eerste commerciële laboratorium in Nederland analyseren wij onder accreditatie PFAS in voedingsmiddelen, diervoeder, grond en water.

PFAS onderzoek in het kort

 • Voldoe aan de wettelijke verplichtingen
 • Uitvoering door geaccrediteerd laboratorium
 • PFAS onderzoek in vis/schaaldieren, vlees, eieren, feed, grond en water

We helpen je bij iedere stap

De nieuwe en aankomende PFAS wet- en regelgeving roept veel vragen op in de agro sector en de voedingsmiddelenindustrie. Onze specialisten helpen je met alle vraagstukken omtrent PFAS. Denk hierbij aan:

 • Analyse van grondstoffen en eindproducten op PFAS
 • Achterhalen van de bron van een PFAS-verontreiniging
 • Uitvoeren van een risicoanalyse
 • Opstellen van een monitoringsplan om risicoproducten te volgen

Wij helpen je te voldoen aan de PFAS wetgeving

Neem contact op

Wat is PFAS?

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, een groep chemische stoffen die al tientallen jaren worden gebruikt in industriële toepassingen en consumentenproducten vanwege hun water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen.

PFAS zijn zeer persistent, wat betekent dat ze niet afbreken in het milieu en zich ophopen in het lichaam van mens en dier. Sommige PFAS-stoffen worden geassocieerd met gezondheidsrisico’s, zoals verhoogde cholesterolgehaltes, afname van de afweer tegen ziekten en mogelijk kanker. Vanwege hun persistentie en potentiële gezondheidsrisico’s zijn PFAS de afgelopen jaren onderwerp van zorg en aandacht geworden bij regelgevende instanties en het grote publiek.

PFAS onderzoek laten uitvoeren?

Neem contact op

PFAS in voedingsmiddelen

PFAS kunnen in de bodem terechtkomen door bijvoorbeeld vervuild grondwater, vervuilde mest, compost en afvalwater. Ook kunnen ze zich verspreiden via lucht- en waterstromen en zo in de bodem terechtkomen. Hierdoor kan PFAS ook aanwezig zijn in de volgende voedingsmiddelen:

 • Aardappelen, groente en fruit
 • Vis en schaaldieren
 • Vlees
 • Eieren

Voor diverse productgroepen, waaronder in vis, schaaldieren, vlees en eieren is sinds januari 2023 wetgeving van kracht.

PFAS in verpakkingsmateriaal

Daarnaast wordt PFAS soms gebruikt in verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen vanwege hun water- en vetafstotende eigenschappen. Bijvoorbeeld in bakpapier, pizzadozen, popcornzakken en verpakkingen voor fastfood.

PFAS in feed

PFAS kunnen via verschillende wegen ook in diervoeder (feed) terechtkomen, zoals via de bodem, het water en de lucht. Bijvoorbeeld door de toepassing van verontreinigde compost of meststoffen op akkers waar gewassen voor diervoeder worden geteeld of door de aanwezigheid van PFAS in het grondwater dat wordt gebruikt om het gewas te irrigeren. De PFAS in samengestelde voeders kunnen afkomstig zijn van de grondstoffen die voor de diervoeders worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is vismeel.

Er zijn verschillende studies uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS in diervoeder en daarbij zijn in sommige gevallen hoge concentraties gevonden. Dit kan leiden tot een hoge blootstelling aan PFAS bij het vee dat dit diervoeder consumeert.

PFAS in grond en water

PFAS kan op verschillende manieren in de grond en het water terechtkomen. Dit kan niet alleen leiden tot schade aan milieu en natuur. Het kan ook risico’s met zich meebrengen voor de volksgezondheid. Grond en water zijn immers essentieel voor onze voedselproductie.

Normen richtlijnen en materialen

Vanwege de schadelijke effecten van PFAS worden internationale normen en richtlijnen ontwikkeld om de blootstelling aan PFAS in de bodem en drinkwater te beperken. Daarnaast worden maatregelen genomen om bijvoorbeeld de verspreiding van PFAS in de bodem te voorkomen of te verminderen, zoals het verminderen van het gebruik van PFAS-houdende producten en het uitvoeren van saneringsmaatregelen op verontreinigde locaties.

In verschillende landen worden daarnaast maatregelen genomen om de PFAS-blootstelling via voedsel te verminderen. In Nederland worden in bepaalde regio’s vanwege bodemvervuiling minder gewassen geteeld.