Drinkwateronderzoek Food

vrouw in laboratorium

Drinkwateronderzoek Food

Goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in België. Water dat gebruikt wordt om te drinken of om in te zwemmen moet vrij zijn van schadelijke stoffen en mag niet te veel (schadelijke) micro-organismen bevatten. In verschillende wetgevingen is vastgelegd hoe de kwaliteit van water geborgd moet zijn. Wij hebben veel ervaring op het gebied van waterkwaliteit en voeren diverse soorten wateronderzoek uit.

Drinkwateronderzoek Food in het kort

 • Volgens de wet moet het drinkwater dat je gebruikt veilig zijn
 • Wij voeren wateronderzoek uit om het drinkwater te testen
 • Ook proceswater en afvalwater kunnen we analyseren voor je

Normec Foodcare onderzoekt graag voor je of de kwaliteit van het drinkwater voldoet aan de richtlijn (EU) 2020/2184. De aanwezigheid van bijvoorbeeld E. coli kan duiden op fecale verontreiniging. Dit kan ziektes veroorzaken bij mensen als de bacterie te laat wordt opgemerkt. Voorkom dat mensen ziek worden. Laat regelmatig een drinkwateronderzoek uitvoeren.

Standaard drinkwaterpakket

In ons standaard drinkwaterpakket kunnen wij je drinkwater conform de richtlijn (EU) 2020/2184 op onderstaande microbiologische parameters onderzoeken:

 • E.coli en coliformen volgens de ISO 9308-1
 • Het kiemgetal bij 22˚C / 36˚C volgens de ISO 6222
 • Enterococcen volgens de ISO 7899-2

Wij helpen je om de kwaliteit van drinkwater te onderzoeken

Neem contact op

Analyses van je overige watermonsters

Ook je overige watermonsters, zoals proceswater en afvalwater, kunnen wij analyseren op verschillende microbiologische parameters. Deze watermonsters kunnen wij testen op kiemgetal, E-coli, coliformen, clostridium perfringens en enterococcen. De analyses worden onder accreditatie uitgevoerd.

Wij beschikken over speciale monsterpotten voor de analyses.

 • Bij monsterneming is het belangrijk dat de monsterpotten volledig gevuld worden en koel bewaard worden bij een temperatuur < 7 °C.
 • Hierdoor wordt de kwaliteit van het monster gewaarborgd en zijn de resultaten van het onderzoek betrouwbaar.
 • Tevens dient een watermonster, afhankelijk van de analyse, binnen 6-18 uur na monstername op het laboratorium in behandeling te worden genomen.
 • Het is daarom belangrijk om de monstername van tevoren goed af te stemmen.
 • Voor de analyse ontvang je een uitgebreide omschrijving van de werkwijze en afstemming.

Betrouwbare hulp bij drinkwateronderzoek Food

Neem contact op