Drinkwater (conform WAC/V/A/005)

vrouw in laboratorium

Drinkwater (conform WAC/V/A/005)

Zowel voor matigrisico- als voor hoogrisico-inrichtingen moet u  jaarlijks vanuit uw installatie watermonsters laten nemen om te controleren of ze vrij is van  Legionella. Alleen bij een daartoe geaccrediteerd laboratorium mag worden onderzocht of de monsters besmet zijn met de legionellabacterie en, zo ja, om welk type  Legionella  het gaat.

Drinkwater (conform WAC/V/A/005) in het kort

  • Jaarlijkse controle waterinstallatie
  • Preventie Legionella

Monstername ter preventie van Legionella

Voor de verplicht te nemen legionellamonsters worden de onderstaande aantallen als basis gehanteerd. Afhankelijk van de risicoanalyse kunnen ze afwijken.

Scroll naar rechts
Totaal aantal tappunten in uw leiding Aantal te onderzoeken tappunten
Tot en met 502
51 – 1004
101 – 2006
201 – 4008
401 – 80010
801 – 160012
Meer dan 160014

Klassieke plaatmethode

Standaard wordt de klassieke plaatmethode uitgevoerd. Daarbij wordt via uitgroei op specifiek ontworpen platen de groei na tien dagen onderzocht. Na deze periode van tien dagen kan een kwalitatief (welk serotype) en kwantitatief (aantal kolonievormende eenheden) worden gerapporteerd.

PCR-methode

Er kan verder worden gekozen om de PCR-methode (polymerase chain reaction) uit te voeren. Met deze techniek kan na 24 uur worden vastgesteld of Legionella  aanwezig is in het geanalyseerde monster. Deze techniek is onder andere bij bestaande problemen heel efficiënt doordat er heel snel resultaat beschikbaar is en de situatie van kortbij kan worden opgevolgd. Zo kunnen onder meer gereinigde tappunten sneller worden vrijgegeven.

Hulp nodig op het gebied van Drinkwater (conform WAC/V/A/005)?

Neem contact op

Mogelijke last van andere micro-organismen in uw waterleiding?

Deze analyse is raadzaam op het moment dat er twijfel is over de waterkwaliteit in uw installatie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat tijdens een legionella analyse blijkt dat er een overmaat van andere micro-organismen is. Deze overmaat kan zo sterk worden, dat de aanwezigheid van Legionella niet te bepalen is. Door te meten welke micro-organismen dit zijn, kunnen deze bestreden worden en kan uw installatie weer schoon worden gemaakt.

De volgende microbiologische parameters worden hiervoor gehanteerd:

  • Koloniegetal bij 22 graden celcius (grenswaarde <100 kve/ml)
  • Koloniegetal bij 36 graden celcius (grenswaarde < 10 kve/ml)
  • Bacteriën van de coli-groep en E. coli (<kve/100 ml)
  • Fecale entercoccen (<kve/100 ml)

Ondersteuning bij analyse van Drinkwater (conform WAC/V/A/005)

Neem contact op

Geaccrediteerd laboratorium

Microbiologische en chemische analyses op food, feed en water moeten op een betrouwbare wijze uitgevoerd worden. Normec Foodcontrol (Servaco Food Control NV) is geaccrediteerd volgens ISO17025:2017 (080-TEst BELAC).