Whitepaper Productontwikkeling in Food

Productontwikkeling in Food

Een productontwikkelingsproces begint vaak met een goed idee om aan een (nieuwe) behoefte te voldoen. Ook kan er een noodzaak zijn voor de ontwikkeling van producten door veranderende behoeften, wetgeving of eisen. Het flexibel ontwikkelen van producten door fabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie is een belangrijke sterkte en kan bijdragen aan een verhoogde afzetmarkt. In alle gevallen moet hierbij worden voldaan aan de vastgelegde kwaliteits- en voedselveiligheidseisen.

In de whitepaper ‘Productontwikkeling in Food’ wordt toegelicht hoe productontwikkeling en kwaliteit in de voedingsmiddelenindustrie hand in hand gaan. En in welke fasen je vanuit beide oogpunten rekening moet houden met de verschillende aspecten van het productontwikkelingsproces. Zo krijg je onder andere inzicht in:

  • Het belang van een goede voorbereiding
  • Het nut van testen van een ontwikkeld product vóór marktintroductie
  • De toegevoegde waarde van validatie en verificatie
  • De noodzakelijke aanwezigheid van de juiste wet- en regelgeving

Aanleiding voor een productontwikkelingstraject

Een productontwikkelingstraject in de voedingsmiddelenindustrie kent verschillende aanleidingen. Op hoofdlijnen zijn er drie noodzakelijke of wenselijke aanleidingen te onderscheiden:

  1. Wens voor het ontwikkelen van een nieuw product
  2. Ontwikkelen en produceren van een bestaand product
  3. Aanpassen en/of verbeteren van een product
Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak

Gerelateerde diensten