Whitepaper Allergenenmanagement

etiket controleren

Allergenenmanagement

Allergeneninformatie op etiketten is niet altijd juist, vaak met voedselveiligheidsmeldingen en recalls tot gevolg. Allergenen vormen een belangrijke oorzaak voor het terugroepen van voedingsmiddelen. Uit een oorzaakanalyse blijkt dat verschillende allergenen-recalls door etiketverwisseling zijn veroorzaakt. Maar ook kruisbesmetting is een belangrijke oorzaak.

In de whitepaper Allergenenmanagement duiken we in de wereld van allergenen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Allergenenmanagement in de tijd
  • De impact van allergenen vanuit product en proces
  • Vijf stappen om tot een SimplyOk certificering tekomen

Aandacht voor product en proces

Allergenen kunnen via verschillende wegen in levensmiddelen terecht komen, bijvoorbeeld als ingrediënt, via een samengesteld ingrediënt, via een additief (draagstof), als hulpstof in het proces (smeer- of oplosmiddelen) en via primaire verpakkingsmaterialen. Ook door onbedoelde vermenging van landbouwproducten en fraude komen allergenen in producten. In de whitepaper beschrijven we daarom allergenen vanuit het product en vanuit het proces.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak

Gerelateerde diensten