Kennis

opleidingen kmo-portefeuille en alimento

Vanaf heden is het bij Normec Foodcare mogelijk om verschillende opleidingen te volgen met de KMO-Portefeuille of Alimento. Hieronder vind je een overzicht terug van alle opleidingen die we aanbieden onder de KMO-Portefeuille. Bij extra vragen neem gerust contact met ons op en dan helpen we jou graag verder.

Opleidingen KMO-Portefeuille

HACCP voor HACCP teamleden

Met onze training HACCP theorie en  methodiek hebben alle HACCP-teamleden en het kwaliteitsteam de nodige kennis en vaardigheden in huis voor het opstellen en beheren van het HACCP-systeem. Samen behandelen we de 7 principes die in de ge-update Code of Practice: General Principles of Food Hygiene (2020) worden genoemd. Je krijg praktische handvatten om de risicoanalyse aan te vliegen. Daarnaast behandelen we diverse informatiebronnen die je kunt gebruiken om de kans-onderbouwing aantoonbaar te maken.

HACCP en Risicomanagement
 • De basisprincipes worden stapsgewijs uitgelegd en vertaald naar de praktijk. De focus ligt op het opstellen van een HACCP-plan voor het productieproces.
 • Een aantal tools worden meegegeven die het onderhoud en de verbetering van het systeem waarborgen.
 • Er wordt aandacht besteed aan de integratie van het HACCP-systeem als onderdeel van een voedselveiligheidsmanagementsysteem.
HACCP en GMP voor voedingsoperatoren en kwaliteitsmedewerkers

De voedselveiligheidsgevaren op de vloer kennen, correct inschatten en  beheersen staan centraal tijdens de opleiding. De focus ligt op het correct beheren van CCP’s, PVA, PRP’s  en het hands-on omgaan met de voedselveiligheidsrisico’s in je bedrijf.

HARA en Risicomanagement (verpakkingsindustrie)
 • De basisprincipes worden stapsgewijs uitgelegd en vertaald naar de praktijk. De focus ligt op het opstellen van een HARA-plan voor het productieproces.
 • Een aantal tools worden meegegeven die het onderhoud en de verbetering van het systeem waarborgen.
 • Er wordt aandacht besteed aan de integratie van het HARA-systeem als onderdeel van een voedselveiligheidsmanagementsysteem.
Basiskennis Microbiologie

Microbiologie speelt bij voedselveiligheid een zeer belangrijke rol. Basiskennis van microbiologie is daarom ook essentieel en onmisbaar voor bedrijven in de levensmiddelenindustrie. Deze kennis kan bijvoorbeeld goed van pas komen bij het interpreteren van de microbiologische onderzoeksresultaten van jouw producten. De basisworkshop Microbiologie geeft je inzicht in alle microbiologische risico’s die binnen jouw bedrijf kunnen voorkomen. Geldende wetgeving en interpretaties van het FAVV en tijdens deze workshop behandeld. Daarnaast geven we inzicht in hoe je microbiologische gevaren in jouw proces zo veel mogelijk kan beheersen.

Allergenenmanagement

De training is vooral gericht op het uitvoeren van risico analyses, opzetten van een allergenenmanagementsysteem en documentatie rond allergenen correct kunnen beoordelen teneinde de juiste informatie tot bij de consument te brengen.  Praktijkvoorbeelden worden besproken.

Allergenenmanagement met Vital®

In deze training leer je, door Allergen Bureau erkende trainers, hoe je VITAL® kan toepassen binnen jouw allergenenmanagement. Tijdens deze training wordt er aandacht besteed aan de laatste versie van VITAL®. Je leert hoe je een gedegen allergenenvalidatie uitvoert. Verder leer je meer over leveranciersbeheersing, voorkomen van kruiscontaminatie, opstellen allergenenplanning en inzichtelijk maken van aanwezige (kruis)allergenen, inclusief de juiste toepassing van allergenen analyses.

Interne Auditor

Deze training bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel waarbij gefocust wordt op o.a. de vereisten van wetgeving en normen, de structuur van een audit,  het opstellen van auditvragen, het auditplan, het verslag, opvolgingsaudits, de  valkuilen van audits, tips & tricks,….. Deze opleiding kan nuttig zijn voor de voedingsindustrie, verpakkingsindustrie en de logistiek.

Food Defense

Tijdens deze opleiding krijg je handvaten aangereikt om een  risicoanalyse , een plan en beheersmaatregelen op te stellen inzake Food Defense. Een intrusietest kan hier ook deel uitmaken van de opleiding.

Food Fraude / Product Fraude

Voedselfraude is jammer genoeg een actueel thema en vereist bijgevolg een gedegen kennis van het verschijnsel. Volgende elementen komen in de opleiding aan bod:

 • GFSI eisen rond voedselfraude.
 • Klanteneisen rond voedselfraude.
 • informatiebronnen rond voedselfraude.
 • hoe je een VACCP studie opzet.
 • welke maatregelen je kan / moet treffen om het risico te beperken.
Food Safety Culture

Tijdens deze training leren we je een positieve food safety culture te ontwikkelen. Je leert hoe je een meerjarige basis kan bouwen en deze kan promoten voor een effectieve en positieve voedselveiligheidscultuur.  Je leert een concreet stappenplan opbouwen waarbij de volledige organisatie, van hoger management tot productievloer meewerkt.

Etikettering

Staan alle verplichte vermeldingen op het etiket? Mogen er ook andere dingen worden vermeld?  Hoe stel ik de voedingswaardetabel op? Hoe zit verordening (EU) nr. 1169/2011 in elkaar? Wat is nou precies misleiding en hoe kan ik problemen hier mee voorkomen? Moeten bijvoorbeeld alle ingrediënten worden vermeld? Wanneer is een KWID percentage verplicht? Wat moet ik vermelden op de product specificatie? Ik heb een webshop, wat zijn de eisen daaraan? Deze praktische training met voorbeelden en oefeningen geeft je inzicht in de wettelijke eisen ten aanzien van het etiketteren van levensmiddelen en leert hoe je vanaf de grondstofinformatie tot de juiste etiketinformatie komt.

Claims

Claims zijn schering en inslag en kunnen in verschillende groepen worden onderverdeeld. Wat is een claim, wat zegt de wet, waar moet je mee rekening houden en  wat zijn de valkuilen  … allemaal vragen die tijdens de opleiding worden beantwoord. Tijdens de opleiding worden ook verschillende cases besproken.

PCQI Opleiding

Voldoe aan de FSMA-eisen!

Alle bedrijven die voeding naar de Verenigde Staten exporteren zijn verplicht te voldoen aan de specifieke eisen van de FDA, vastgelegd in de Food Safety Modernization Act (FSMA). Het bedrijf dient onder andere een gecertificeerde Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) for Human Food aangesteld te hebben. Door het volgen van het, door de FDA vastgestelde programma van 2,5 dag, wordt je tot PCQI opgeleid en ontvang je het certificaat vanuit Amerika.

GFSI-Normen

Deze cursus biedt een grondige introductie tot de Global Food Safety Initiative (GFSI) en de belangrijkste normen en standaarden die binnen de voedingsindustrie (en aanverante) worden toegepast. Leer alles over internationaal erkende normen BRCGS, IFS en FSSC22000. Ontdek hoe deze normen de voedselveiligheid bevorderen, kwaliteit waarborgen en vertrouwen opbouwen in de toeleveringsketen.

ACS

In België moet elke exploitant in de voedingsketen, uitgezonderd primaire productie, verplicht een systeem van autocontrole instellen, toepassen en handhaven dat de veiligheid van zijn producten behelst. Tijdens deze opleiding wordt besproken : was is het ACS, wat zijn de vereisten, de gevolgen, …. Hoe worden controles uitgevoerd en hoe ga je daarmee om.

Basiswetgeving Levensmiddelen

Tijdens deze opleiding wordt de basiswetgeving overlopen waar je frequent mee te maken hebt bij het opstellen en beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem.  De opleiding wordt aangevuld met  de voor jouw bedrijf specifieke wetgeving.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
Aardbeien: nieuwe rassen

Aardbeien: nieuwe rassen

Online Specificatie Module inrichten en beheren

Online Specificatie Module inrichten en beheren

Hoe verifieer en valideer je allergenen?

Hoe verifieer en valideer je allergenen?