Kennis

IFS schorsing door GFSI opgeheven

IFS schorsing door GFSI opgeheven

IFS was door GFSI per 8 december 2022 voor 3 maanden geschorst als GFSI erkend. Op 8 maart 2023 is de schorsing opgeheven. Wat betekent dit voor je IFS-certificaat of aankomende certificering?

GFSI erkenning IFS-certificaten

De GFSI-erkenning van een huidig certificaat van je locatie is geldig tot de vervaldatum van het certificaat. Dat geldt voor IFS-certificaten gebaseerd op audits die vóór 8 december 2022 of na 8 maart 2023 uitgevoerd zijn. Een GFSI erkenning geldt uiteraard alleen voor de IFS normen die al een erkenning hebben. Certificaten gebaseerd op IFS-audits, die uitgevoerd zijn tijdens de periode van schorsing, vallen niet onder de GFSI erkenning.

GFSI

GFSI geeft in het schorsingsbesluit geen toelichting op de aanleiding voor de schorsing. IFS kon in beroep gaan tegen deze beslissing. Deze mogelijkheid ligt vast in de GFSI-regels. Voor belanghebbenden, zoals bedrijven met een IFS-certificaat, publiceerde GFSI een lijst met vragen en antwoorden (FAQ). Hierin wordt uitgelegd wat de consequenties zijn van de schorsing en welke acties betrokken bedrijven moeten uitvoeren.

  • Is je bedrijf IFS-gecertificeerd en is geen audit uitgevoerd tijdens de schorsingsperiode? Dan is geen actie nodig.
  • Als voor je bedrijf een IFS-audit is uitgevoerd tijdens de schorsingsperiode, dan is het certificaat dat je verkrijgt bij deze audit niet GFSI-erkend. In dit geval moet je met je afnemers overleggen wat voor hen acceptabel is. Als je afnemer het certificaat niet accepteert, zou je eventueel een extra audit in kunnen plannen nu de schorsing is opgeheven.
  • Mocht je in de schorsingsperiode overgestapt zijn naar een ander, wel GFSI erkend certificaat, informeer dan je afnemers over dit nieuwe certificaat.

De IFS certificaten uitgegeven op basis van audits uitgevoerd tussen 8 december 2022 en 8 maart 2023 zijn en blijven niet GFSI-erkend. IFS melde al dat de retailers en groothandelaren aangesloten bij het IFS netwerk hebben aangegeven dat zij de IFS certificaten verkregen tijdens de schorsingsperiode wel accepteren. Ook BRCGS accepteert IFS certificaten verkregen in de schorsingsperiode, zie het Position Statement.

IFS

Op de website van IFS en in een brief aan haar stakeholders staat dat de professionaliteit ten aanzien van voedselveiligheid niet ter discussie stond bij GFSI. Wel is er wrijving tussen de twee organisaties. IFS stelde de rechtmatigheid van de ‘GFSI-race-to-the-top’ werkwijze ter discussie en heeft deze op wettelijkheid laten beoordelen ten aanzien van de anti-trust en concurrentiewetgeving. Op basis van een audit bij IFS op 3 maart 2023 en het aanleveren van extra informatie, is de GFSI erkenning weer verleend. IFS blijft de schorsing onrechtmatig vinden.

Initiële audit

Had je een initiële IFS-audit gepland staan in de schorsingsperiode en heb je die audit uit kunnen stellen? Dan kan vanaf 8 maart 2023 weer gewoon een audit ingepland worden met als resultaat een GFSI erkend certificaat. Dat geldt uiteraard alleen voor de IFS standaarden met een GFSI erkenning.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
Webinar Listeria

Webinar Listeria

Externe audits: Hoe voorkom je tekortkomingen?

Externe audits: Hoe voorkom je tekortkomingen?

Levensmiddelenadditieven: de juiste wetgeving

Levensmiddelenadditieven: de juiste wetgeving