Kennis

IFS Broker

IFS Broker

Handelaren, handelsagentschappen en importeurs vormen steeds vaker de schakel tussen producenten en retailers. Voor deze bedrijven die zelf niet fysiek met het product in aanraking komen, heeft IFS (International Featured Standards) een specifieke standaard ontwikkeld: IFS Broker. De IFS Broker standaard bevat kwaliteit- en voedselveiligheidseisen die worden gesteld aan de handel in levensmiddelen, verpakkingsmaterialen en producten voor huishoudelijk gebruik en persoonlijke verzorging.

Niet verplicht, vaak vereist

In 2009 is de IFS Broker standaard ontwikkeld om de voedselveiligheid en kwaliteit van producten te kunnen verzekeren en de kloof tussen productie en distributie te dichten. In juni 2019 is de derde versie van deze standaard gepubliceerd. Vanaf 2 januari 2020 is er voor het eerst (vrijwillig) geaudit tegen deze versie. Vanaf 1 juli 2020 is dit verplicht. In deze versie zijn de verantwoordelijkheden van de handelaar beter weergegeven. De volgende verantwoordelijkheden zijn hierin weergeven:

 • Gedetailleerde vereisten met betrekking tot het risicobeoordelingsproces.
 • Introductie van vereisten ter voorkoming van voedselfraude.
 • Afstemming van het auditprotocol in vergelijking met de andere IFS-normen.
 • Nieuwe definities in de woordenlijst (zoals voedselfraude).
 • Verplichte opname van een QR-code op het IFS-certificaat om de echtheid te achterhalen.

Het is niet verplicht om als handelaar, tussenpersoon of importeur IFS Broker gecertificeerd te zijn. Echter is dit vaak een vereiste opgelegd door handelspartners of afnemers die aan de retail willen leveren. De meeste retailers streven naar volledige transparantie van hun leveringsketen. Middels een IFS Broker certificaat toont een bedrijf aan te voldoen aan de eisen voor kwaliteit en voedselveiligheid.

Inhoud standaard

De IFS Broker standaard richt zich op de volgende onderdelen:

 • Verantwoordelijkheid van het hoger management
 • Productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem
 • Management van mensen en middelen
 • Planning en dienstenproces
 • Metingen, analyses en verbeteringen
 • Food/product defense-analyse

Deze onderdelen komen grotendeels overeen met de IFS Food. De werkwijze bij de audits is gelijk aan die van de andere IFS-normen. Er kan per onderdeel gescoord worden op A, B, C en D en er wordt gewerkt met een aantal ‘Knock-Out criteria’. De certificering dient te geschieden door een gekwalificeerde auditor en een geaccrediteerde en goedgekeurde certificerende instelling.Als een bedrijf naast handelsactiviteiten ook logistieke activiteiten wil laten certificeren, is een aanvullende IFS Logistics audit nodig. Logistieke activiteiten vallen niet onder de IFS Broker standaard.

Voordelen

Voor bedrijven die streven naar en belang hechten aan goede kwaliteit, voedselveiligheid en klanttevredenheid kan een IFS Broker certificering voordelen bieden op het gebied van inkoop, kwaliteit en marketing. Denk hierbij aan verbetering van vertrouwen in leverancier en producten, het verbeteren van de screening van leveranciers, minder inspecties door klanten, verbeterde zakelijke reputatie, etc. Daarnaast kan de certificering een concurrentievoordeel binnen de markt opleveren.

Meer informatie

Wil je meer weten over IFS Broker of wil je dit implementeren? Onze specialisten helpen jou graag. Neem contact met ons op.

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste kennisartikelen? Volg onze LinkedInpagina.

Auteur: Tamara Kee
Senior Adviseur QA