Kennis

De stap naar Business Continuity Management

De stap naar Business Continuity Management

Een brand in de productiehal, een (bacteriële) besmetting in één van je geleverde producten, verkeerd gelabelde producten, een pandemie. Scenario’s die niet ondenkbaar zijn, maar wel voor een crisissituatie kunnen zorgen waardoor de continuïteit van het bedrijf in gedrang komt. Wat kan je doen als bedrijf om je hierop voor te bereiden?

Door het implementeren en het onderhouden van een business continuity management systeem waarborg je de continuïteit in je bedrijf om financiële-, reputatie- en merkschade zoveel mogelijk te beperken in geval van een crisis. Normec Foodcare helpt bij het opstellen van een Business continuity systeem.

Zo snel mogelijk weer operationeel

Als je bedrijf over een beheerst business continuity management systeem beschikt, heeft dit als groot voordeel dat je bedrijf zo snel mogelijk weer operationeel is na een incident. Denk bijvoorbeeld aan de Corona-pandemie. Bijna niemand had zich hierop kunnen voorbereiden maar bedrijven die over een business continuity management systeem beschikten, schakelden snel. De bedrijfsactiviteiten konden zo goed mogelijk doorgaan met relatief weinig omzetverlies. Soms resulteerden dit in een betere marktpositie ten opzichte van achterop hinkende bedrijven die niet snel genoeg de productie konden herstarten.

Business continuity plan opstellen

Voor het opstellen van een business continuity management systeem moet je een aantal stappen doorlopen en dit volgens de gekende PDCA (plan, do, check, act) cyclus.

 1. Bedrijfsimpact en risico’s analyseren
  Uit de impactanalyse komen de kritische en niet-kritische activiteiten binnen het bedrijf naar voren in geval van een incident. In de risicoanalyse ga je de mogelijke risico’s in kaart brengen en berekenen wat de kans en de gevolgen zijn voor ieder genoemd risico. De risico’s met een hoge factor krijgen voorrang in het business continuity management systeem.
 2. Strategie opstellen
  Aan de hand van de analyse stel je een strategie op. Wat ga je doen om het risico te verkleinen? Welke strategieën moet je hiervoor implementeren? Wat zijn de vereisten? Wat in geval er toch een incident gebeurt? Wat heb je nodig om zo snel mogelijk terug operatief te zijn?
 3. Opstellen en implementeren van procedures
  De resultaten van stap 1 en 2 ga je documenteren in procedures waarin je onder andere specifiek de stappen beschrijft die nodig zijn om een heropstart van de productie te kunnen garanderen en rollen en verantwoordelijkheden toewijzen. Zo kan je direct handelen als een bepaald risico zich voordoet.
 4. Oefenen en testen
  Om te zorgen dat iedereen weet wat hij moet doen, moet een oefen- en testprogramma ingevoerd worden en onderhouden Dit geeft je de kans om procedures direct bij te sturen en te valideren.

ISO 22301:2019 Veiligheid en veerkracht

In de ISO-norm 22301:2019 zijn de eisen en de structuur opgenomen voor managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit. Het voldoen aan deze ISO-norm bevordert het vertrouwen bij klanten en leveranciers, maar ook bij banken en verzekeraars.

Normec Foodcare helpt

Wil je een business continuity management systeem opstellen en implementeren en/of voldoen aan de ISO 22301-norm? De experts van Normec Foodcare helpen je om alles in kaart te brengen en zorgen ervoor dat je niets vergeet. Zo weet jij precies wat je moet doen in geval van een crisis en beperk je de schade als gevolg van een incident.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
Aardbeien: nieuwe rassen

Aardbeien: nieuwe rassen

Online Specificatie Module inrichten en beheren

Online Specificatie Module inrichten en beheren

Hoe verifieer en valideer je allergenen?

Hoe verifieer en valideer je allergenen?