Uitdagingen voor de QA-manager bij digitalisering

| Gemiddelde leestijd: 3 min
Dit bericht is 181 keer bekeken

QA-managers vinden het digitaliseren van een kwaliteitssysteem het meest uitdagend. Dat bleek uit de poll die we onlangs hielden op LinkedIn. Voor het grootste deel van de respondenten is dit onderwerp meer uitdagend dan vraagstukken als listeriabeheersing, etikettering en business continuity management. Maar wat zijn dan precies de uitdagingen op gebied van digitalisering en hoe overwin je deze?

LinkedIn poll

Onlangs hielden we op LinkedIn een poll om inzicht te krijgen in de uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid. Maar liefst 33% van de respondenten gaf aan dat het digitaliseren van het kwaliteitssysteem de grootste uitdaging is. Om te begrijpen met welke uitdagingen de sector zoal te maken heeft, is een aanvullende poll opgezet. Ook deze is veelvuldig beantwoord en de resultaten zijn te vinden in deze grafiek. Een belangrijke conclusie is dat er nauwelijks twijfel is aan de meerwaarde of voordelen van een digitaal kwaliteitssysteem. De uitdagingen zitten vooral in een gebrek aan tijd of middelen, onvoldoende kennis of draagvlak binnen de organisatie. De verschillende uitdagingen worden hieronder verder toegelicht.

Uitdaging 1: meerwaarde/voordelen van een digitaal kwaliteitssysteem (5% van de respondenten)

Inde blog ‘Trends voor digitalisering in food’ is de noodzaak voor digitalisering in de foodsector al aangehaald. Deze noodzaak geldt in zekere mate ook voor de digitalisering van kwaliteitssystemen. Onder andere gedreven door de behoefte aan efficiency, toenemende regeldruk en de behoefte aan productinformatie. Voor producenten vormt digitalsering een essentiële stap om kwaliteit en voedselveiligheid van producten zo veel mogelijk te garanderen en zo competitief te blijven in de voedingsindustrie. Samengevat zijn deze voordelen onder andere:

  • Realtime diepgaand inzicht in kwaliteitsinformatie;
  • Transparantie van keteninformatie;
  • Duidelijke en dwingende workflows die resulteren in een goede procesborging.

Uitdaging 2: onvoldoende kennis (24% van de respondenten)

24% van de respondenten geeft aan dat onvoldoende kennis een drempel vormt voor de implementatie van een digitaal kwaliteitssysteem. Een voor de hand liggende verklaring is dat het implementeren en onderhouden van een digitaal kwaliteitssysteem vraagt om aanvullende skills. Deze IT-gerelateerde skills zijn onder andere essentieel voor een goede inventarisatie van behoeften, leveranciersselectie en aansturing van medewerkers bij het implementeren en gebruiken van het digitale kwaliteitssysteem. Het onderliggende risico is dat er geen voortgang wordt geboekt of dat systemen niet succesvol worden geïmplementeerd.

Uitdaging 3: het creëren van draagvlak (33% van de respondenten)

Het implementeren van een digitaal kwaliteitssysteem raakt vaak alle afdelingen van een organisatie. De toenemende aandacht voor ‘food safety culture’ principes en de verbreding van de rol van de QA-manager hebben hier recent sterk aan bijgedragen. Om tot succesvolle implementatie te komen, is daarom draagvlak nodig binnen de organisatie. Het in beeld brengen en communiceren over de meerwaarde, projectaanpak en benodigde investering is daarvoor vaak nodig. Maar, zoals in de bovenstaande alinea is beschreven, is hiervoor kennis nodig is, welke niet altijd aanwezig is.

Uitdaging 4: gebrek aan tijd of middelen (38% van de respondenten)

38% van de respondenten ziet het gebrek aan tijd of middelen als de grootste uitdaging voor het implementeren van een digitaal kwaliteitssysteem. De structurele onderbezetting waar veel QA-afdelingen in de afgelopen jaren mee te maken hebben, draagt hier waarschijnlijk sterk aan bij. Het gebrek aan middelen is mogelijk te verklaren, doordat rendementen op investeringen in digitale kwaliteitssystemen mogelijk niet goed inzichtelijk zijn gemaakt.

Conclusie

De diverse uitdagingen zoals hierboven beschreven, kunnen een nauwe samenhang met elkaar hebben. Bijvoorbeeld: er is te weinig capaciteit en daardoor is er te weinig kennis. Het directe gevolg is dat het lastig is om de meerwaarde van een digitaal kwaliteitssysteem inzichtelijk te maken of om draagvlak te creëren voor de implementatie daarvan. Al met al best een tegenstrijdige conclusie, aangezien een digitaal kwaliteitssysteem juist een sterke positieve bijdrage kan leveren wanneer er sprake is van onderbezetting. Het is dus van belang om de uitdagingen te overwinnen om juist de verbeterslag te kunnen maken.

Banner QA online

Hoe overwin je de uitdagingen?

Welke uitdaging op gebied van digitalisering je ook hebt binnen je bedrijf: om de efficiëntieslag te kunnen maken, moet je de uitdaging overwinnen. Advies en ondersteuning door een softwareleverancier kan je flinke stappen vooruithelpen. Zo kunnen de bezwaren of uitdagingen waar je tegenaan loopt wellicht op een eenvoudige manier weerlegd worden, zodat je toch de stap naar betere en efficiëntere kwaliteitsborging kunt zetten. Laat je dus goed adviseren door je leverancier op gebied van kwaliteitssoftware.

celine-juiste-formaat-website
Céline Dewitte

Commercial Manager Foodcare Online

Neem contact op

Hoe wij je verder helpen

Onze specialisten staan graag voor je klaar om je kwaliteitsprocessen te digitaliseren. Met kennis over de food sector, kwaliteitssystemen en uitdagingen die spelen in de praktijk gaan we graag vrijblijvend het gesprek met je aan. We denken mee met de belangen van diverse stakeholders binnen je organisatie, zodat je zonder zorgen tóch de stap kunt zetten naar een efficiëntere werkwijze. Plan een vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten.

Rick-Veldkamp.jpg
Auteur: Rick Veldkamp Business Unit Directeur Normec Foodcare Online
celine-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercial Manager Foodcare Online Céline Dewitte.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

uitvoeren analyse

Microbiologische risico’s beperken met procesvalidatie

Procesvalidatie speelt een steeds belangrijkere rol binnen de voedingsmiddelenindustrie. Zeker gezien de eisen rondom validatie steeds strenger worden in voedselveiligheidsnormen, zoals BRCGS, IFS en ...
25 November 2023
turf-analyse

TURF-analyse geeft inzicht in de beste productsmaken

Je hebt tijdens het productontwikkelingstraject meerdere smaken van een product ontwikkeld. Maar hoe weet je nu welke smaak het beste aanslaat in de markt? Met een TURF-analyse krijg jij inzicht in de...
17 Oktober 2023

Whitepaper Productontwikkeling in Food

In de whitepaper lichten we toe hoe productontwikkeling en kwaliteit hand in hand gaan. En in welke fase je waarmee rekening moet houden.
05 April 2022

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

celine-juiste-formaat-website

Hulp nodig met uw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercial Manager Foodcare Online Céline Dewitte

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

celine-juiste-formaat-website

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief