Listeria monocytogenes als bedrijfsrisico

| Gemiddelde leestijd: 4 min
Dit bericht is 1061 keer bekeken

Zowel in België als in Nederland is het aantal publieke recalls op het gebied van Listeria monocytogenes het afgelopen jaar toegenomen. Naast een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid zien we dat de aanwezigheid van Listeria monocytogenes steeds vaker een bedrijfsrisico vormt.

Moderne DNA technieken maken het mogelijk om bij ziektegevallen de effectieve besmettingen te koppelen aan het specifiek gecontamineerd voedingsmiddel en daarmee aan specifieke bedrijven. Imagoschade en zelfs rechterlijke stappen kunnen hier uit voortkomen.

Bescherming met drie ‘dijken’

Voor alle bedrijfsrisico’s geldt dat deze zo klein mogelijk moeten zijn. Ook als het gaat over Listeria monocytogenes is voorkomen beter dan genezen. Hiervoor kunt u het zogenaamde ‘drie-dijkenprincipe’ toepassen. Dit principe bestaat uit verschillende maatregelen die, afhankelijk van de situatie waarin een bedrijf of het risico zich bevindt, kunnen worden genomen. De dijken dienen ter bescherming van de omgeving, het proces en het product.

  • Beheersing en monitoring van de omgeving: opzet en invoering van processen (lay-out), flow van personeel en goederen, hygienic design van het equipment, effectiviteit van reiniging en desinfectiestappen, inkoop van en controle op grondstoffen.
  • Optimalisatie van het proces: inbouwen en onderbouwen van kiem-reducerende stappen, validatie en optimalisatie van procesparameters.
  • Beheersing en verbetering van producteigenschappen: het verder inbouwen van productveiligheid door het gebruik van conserveermiddelen te finetunen en de manier van verpakken te moderniseren.
listeria

Alles onder één dak

Vaak is het bouwen en onderhouden van deze dijken bij verschillende afdelingen belegd en zijn er diverse bedrijven bij betrokken. Dat maakt het lastig om een totaalbeeld te krijgen van de verantwoordelijkheden, de specifieke situatie en de risico’s. Normec Foodcare heeft alle expertise onder één dak. Uw eigen casemanager brengt in kaart waar de behoeftes liggen en sluit de juiste mensen aan. U hoeft dus niet langer zelf op zoek, maar wordt volledig ontzorgd.

Breng eerst de risico’s in kaart

De basis van Listeriapreventie en -beheersing begint bij de opmaak van een risicoanalyse en hieraan gekoppeld een beheersplan (RABP). In dit beheersplan worden bedrijfsspecifieke listeria-risico’s opgesomd op het vlak van de drie dijken: omgeving, proces en product. Daarnaast worden maatregelen aangereikt om het risico tot een minimum te beperken. Voor de opmaak van een dergelijk risicoanalyse en beheersplan bent u bij ons aan het juiste adres.  Onze adviseurs gaan tijdens een nulmeting op zoek naar juist die punten waar het risico op Listeria-uitgroei of harboring het grootst is. U krijgt advies over mogelijk eenmalig te nemen technische aanpassingen of periodieke maatregelen inzake het reinigings- en desinfectieproces van installaties en bedrijfsruimten.

foodlab test

Maak een plan

Op basis van het onderzoek en de resultaten van de nulmeting zetten we een monitoringplan op. Ook worden vaste monsternamepunten en testfrequenties bepaald. Dit plan stelt u in staat om bij afwijkingen onmiddellijk op de bal te kunnen spelen, nog voor het effectief de verkeerde kant op gaat. Als uw bedrijf al een uitdaging heeft op het gebied van Listeria monocytogenes kan de casemanager u ook volledig ontzorgen. Naast het nalopen en herzien van de drie dijken kan de casemanager diverse moderne DNA technieken inzetten om de oorsprong van de besmettingen in kaart te brengen (sourcetracking). Dit kan zowel intern als extern en eenmalig of als onderdeel van een omgevingsmonitoringplan. Tevens kan de casemanager diverse andere expertises van Normec Foodcare inzetten om zo snel tot de juiste, passende oplossingen te komen.

Inspecteer, analyseer en voer uit

Door het uitvoeren van inspecties bij leveranciers en daar met DNA onderzoek vast te stellen wat de huisflora zijn, kan worden vastgesteld of de insleping van Listeria monocytogenes via grondstoffen of langs andere kanalen plaatsvindt. Daarnaast kan er via modellering worden gekeken of het gebruik van conserveermiddelen, het veranderen van zout- en suikerpercentages of het op een andere manier verpakken tot een minder grote kans op uitgroei van Listeria monocytogens zal leiden. Als dit dan nog niet voldoende duidelijk is, kunnen producten worden onderworpen aan een challengetest.

Kortom, als u volledig ontzorgd wilt worden en de risico’s van Listeria monocytogenes wilt beperken, neem dan contact op voor een oplossing op maat.

logo-nf-vierkant
Auteur: Normec Foodcare Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
elena-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Technisch Commercieel Manager - Labo.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

labeling

Wat is een clean label?

Clean labelling speelt een steeds grotere rol in zowel de productontwikkeling als de etikettering en marketing van voedingsmiddelen. Met clean labelling wordt ingespeeld op de behoefte van de consumen...
16 September 2021
foodlab test

Organische zuren in de strijd tegen Listeria monocytogenes

Het op een juiste manier invulling geven aan Listeria monocytogenes studies staat nog steeds volop in de belangstelling. Dit is namelijk verplicht voor ready to eat producten volgens Verordening (EG) ...
04 Januari 2021
management review

Hoe u een management review uitvoert

Het nieuwe jaar is van start. Dat betekent dat het weer tijd is om de jaarlijkse verificatie en management review uit te voeren. In deze blog leggen we uit wat een management review is en hoe u deze u...
11 November 2021

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

elena-juiste-formaat-website

Hulp nodig met uw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Technisch Commercieel Manager - Labo

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

elena-juiste-formaat-website

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief