Alle levensmiddelen moeten veilig zijn om te consumeren. We willen niet iets eten wat besmet is met ziekmakers (micro-organismen) of schadelijke stoffen bevat. Wanneer een product voldoet aan de voedselveiligheidscriteria mag je er vanuit gaan dat u niet ziek wordt. Alle producenten van levensmiddelen moeten er daarom zorg voor dragen dat de voedselveiligheid goed geborgd is, bijvoorbeeld door het uitvoeren van labonderzoek. Wij helpen u daar graag bij!

De categorieën binnen Analyse

elena-juiste-formaat-website

Hulp nodig met uw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Technisch Commercieel Manager – Labo

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

elena-juiste-formaat-website