Drinkwateronderzoek Feed

water monster nemen

Drinkwateronderzoek Feed

Goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Water dat gebruikt wordt om te drinken of om in te zwemmen moet vrij zijn van schadelijke stoffen en mag niet te veel (schadelijke) micro-organismen bevatten. In verschillende wetgevingen is vastgelegd hoe de kwaliteit van water geborgd moet zijn. Wij hebben veel ervaring op het gebied van waterkwaliteit en voeren diverse soorten wateronderzoek uit.

Drinkwateronderzoek Feed in het kort

  • Advies, ondersteuning en nazorg vanuit 1 centrale Nederlandse partner
  • Korte doorlooptijden en kosten-efficiënt
  • Alle laboratoriumtesten in één hand

Wij helpen je Legionella te beheersen volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van Legionellabeheersing. Denk aan bemonstering en onderzoek op de aanwezigheid van Legionellabacteriën. Maar ook bij het opstellen of updaten van de risico-inventarisatie en het beheersplan Legionella helpen we graag.

Wij helpen je Legionella te beheersen

Neem contact op

Drinkwater en bronwater analyseren

Als eigenaar van een collectief waterleidingsysteem of een eigen bron, ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater dat aan gasten of personeel wordt aangeboden. In de Drinkwaterregeling staat beschreven welke onderzoeken in verschillende situaties uitgevoerd moeten worden. Zo moet water dat in eigen beheer wordt onthard jaarlijks worden bemonsterd en geanalyseerd, bronwater uit een eigen winning zelfs maandelijks. Wij doen dat graag voor je.

Zwembadwater maandelijks controleren

Als eigenaar van een zwembad in Nederland ben je verplicht om maandelijks de kwaliteit van het zwembadwater te laten controleren door een geaccrediteerd laboratorium. Dit staat beschreven in het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden. Behalve de maandelijkse controle van de bassins dient ook jaarlijks het suppletiewater te worden onderzocht.

Eén aanspreekpunt

Voor advies, ondersteuning en nazorg bij werkzaamheidstesten Biociden werken wij met één centraal aanspreekpunt. Hierdoor verzekeren wij je van snelle, eenduidige en effectieve communicatie.

Betrouwbare hulp bij drinkwateronderzoek Feed

Neem contact op

Geaccrediteerde diensten en laboratoria

Met jarenlange ervaring op het gebied van waterkwaliteit, voeren we de verplichte bemonsteringen en analyses uit volgens de juiste frequentie. Onze logistieke dienst is volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 (L610) geaccrediteerd, waardoor je verzekerd bent van betrouwbare monsterneming en transport van de monsters. De analyseresultaten worden in een heldere en overzichtelijke rapportage gedeeld. Onze experts helpen je graag om de waterkwaliteit in jouw organisatie op orde te krijgen en te houden.