Checklist BRC8

Zoek binnen de checklist naar specifieke woorden.
status
status
Zie direct hoeveel van de actiepunten reeds voltooid zijn.
Door op deze knop te klikken, wordt een (.json) bestand gedownload welke u kunt opslaan op uw eigen computer. Hiermee kunt u de ingevoerde gegevens opslaan om op een later moment weer met de checklist verder te gaan.
Klik op bladeren om een back-up bestand (wat u gemaakt heeft door op de knop ‘Maak back-up’ te klikken) in te laden. Zo kunt u direct weer verder aan de slag met een eerder opgeslagen checklist.
Klik op deze knop om alle wijzigingen die u in de checklist heeft aangebracht te verwijderen. Als u de eerder gemaakte wijzigingen wilt opslaan, kunt u het beste eerst een back-up maken via de knop ‘Maak back-up’.
Senior management commitment.
Check Onder deze kolom kunt u aanvinken welke actiepunten reeds zijn afgerond. Normeis Dit is een verwijzing naar de normeis in de BRC standaard versie 8. Actiepunten Hier worden de actiepunten weergegeven die binnen uw bedrijf moeten worden uitgevoerd om aan de betreffende normeis te kunnen voldoen. Tijdspad Bekijk hier hoeveel tijd ongeveer benodigd is om de actie uit te voeren. 1 = Kleine aanpassing, vergt naar verwachting weinig tijdsinvestering. 2 =Gemiddelde aanpassing, mede afhankelijk van bedrijfssituatie. 3 = Grote aanpassing, vergt naar verwachting veel tijdsinvestering. Soort Bekijk hier welke soort aanpassing nodig is om aan de eis te kunnen voldoen. A = Aanpassing in kwaliteitssysteem. B = Implementatie op de werkvloer. C= Bouwkundige / technische aanpassing. D = Training en opleiding. Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van deze actie? Wij helpen u graag! Klik op het vraagteken om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn. Klik onder aan de pagina op ‘Neem contact op’ om direct onze hulp in te schakelen. Verbergen Door op het kruisje te klikken, kunt u een actie verbergen in de checklist. Hiervoor dient u nog wel de knop ‘0 van 116 verbergen’ naar rechts te schuiven.
1.1.1 Neem in het gedocumenteerde (bedrijfs)beleid op dat het voornemen van de site is om, naast veilige en wettelijke producten, ook authentieke producten te produceren. 1 A
1.1.2 Stel een een strategisch actieplan op voor de ontwikkeling en continue verbetering van de voedselveiligheidscultuur binnen je bedrijf. De gedefinieerde acties kunnen opgenomen worden aan de/een centrale actielijst. 2 A+B
1.1.2 Voeg het evalueren van de effectiviteit van afgeronde acties als vast punt toe aan de agenda van het periodieke overleg met het hoger management en van het jaarlijkse management review. 1 A
1.1.4 Gebruik de oorzaak van het niet behalen van doelstellingen en het toepassen daarvan als input voor nieuwe doelstellingen. Voeg deze als vast punt toe aan de agenda van het management review. 1 A
1.1.4 Beoordeel tijdens het management review de effectiviteit van de systemen voor HACCP, voedselbescherming en authenticiteit. 1 A
1.1.5 Voeg productintegriteit als vast punt toe aan de agenda van het periodieke kwaliteitsoverleg met het hoger management. 1 A
1.1.5 Beschrijf voor alle afdelingen aan wie medewerkers gevallen van onveilige producten of onjuiste producten moeten melden. 1 A
1.1.5 Train medewerkers voldoende, zodat zij weten wanneer, hoe en bij wie ze onveilige of onjuiste producten moeten melden. 2 D
1.1.6 Neem de werkwijze voor het melden en documenteren van misstanden met betrekking tot productveiligheid, integriteit, kwaliteit en wettelijke eisen aan het hoger management op in het kwaliteitssysteem. 2 A
1.1.6 Train je medewerkers voldoende, zodat zij precies weten wanneer, op welke wijze en bij wie misstanden gemeld moeten worden. 2 D
1.1.13 Let op: wanneer het BRC-logo en verwijzingen naar certificering gebruikt wordt, dat dit in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden zoals weergegeven in de standaard. 1 A
1.2.1 Wijs de verantwoordelijkheden voor het beheer van de activiteiten voor integriteit toe aan verantwoordelijke managers en zorg dat zij hiervan op de hoogte zijn. 1 A,B
The food safety plan - HACCP.
Check Onder deze kolom kunt u aanvinken welke actiepunten reeds zijn afgerond. Normeis Dit is een verwijzing naar de normeis in de BRC standaard versie 8. Actiepunten Hier worden de actiepunten weergegeven die binnen uw bedrijf moeten worden uitgevoerd om aan de betreffende normeis te kunnen voldoen. Tijdspad Bekijk hier hoeveel tijd ongeveer benodigd is om de actie uit te voeren. 1 = Kleine aanpassing, vergt naar verwachting weinig tijdsinvestering. 2 =Gemiddelde aanpassing, mede afhankelijk van bedrijfssituatie. 3 = Grote aanpassing, vergt naar verwachting veel tijdsinvestering. Soort Bekijk hier welke soort aanpassing nodig is om aan de eis te kunnen voldoen. A = Aanpassing in kwaliteitssysteem. B = Implementatie op de werkvloer. C= Bouwkundige / technische aanpassing. D = Training en opleiding. Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van deze actie? Wij helpen u graag! Klik op het vraagteken om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn. Klik onder aan de pagina op ‘Neem contact op’ om direct onze hulp in te schakelen. Verbergen Door op het kruisje te klikken, kunt u een actie verbergen in de checklist. Hiervoor dient u nog wel de knop ‘0 van 116 verbergen’ naar rechts te schuiven.
2.1.1 Zorg dat de teamleider van het voedselveiligheidsteam aantoonbaar getraind is op het gebied van de Codex HACCP principes (of aanverwant) en eventuele andere wettelijke specifieke training. 1 D
2.7.1 Neem in de gevareninventarisatie en risico analyse de volgende type gevaren op:
* microbiologische gevaren;
* fysieke verontreiniging;
* chemische en radiologische besmetting;
* fraude (bijvoorbeeld substitutie of opzettelijke vervalsing);
* schadelijke verontreiniging van producten;
* allergenenrisico's.
2 A
2.14.1 Neem bij de review van het HACCP- of voedselveiligheidsplan ook relevante, gepubliceerde informatie (bijvoorbeeld een recall van een soortgelijk product) mee bij het beoordelen van opkomende nieuwe risico's. 2 A
2.14.1 Beoordeel bij veranderingen aan het HACCP- of voedselveiligheidsplan of deze ook opgenomen dienen te worden in het bedrijfsbeleid en de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van voedselveiligheid. 1 A
Food safety and quality management system.
Check Onder deze kolom kunt u aanvinken welke actiepunten reeds zijn afgerond. Normeis Dit is een verwijzing naar de normeis in de BRC standaard versie 8. Actiepunten Hier worden de actiepunten weergegeven die binnen uw bedrijf moeten worden uitgevoerd om aan de betreffende normeis te kunnen voldoen. Tijdspad Bekijk hier hoeveel tijd ongeveer benodigd is om de actie uit te voeren. 1 = Kleine aanpassing, vergt naar verwachting weinig tijdsinvestering. 2 =Gemiddelde aanpassing, mede afhankelijk van bedrijfssituatie. 3 = Grote aanpassing, vergt naar verwachting veel tijdsinvestering. Soort Bekijk hier welke soort aanpassing nodig is om aan de eis te kunnen voldoen. A = Aanpassing in kwaliteitssysteem. B = Implementatie op de werkvloer. C= Bouwkundige / technische aanpassing. D = Training en opleiding. Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van deze actie? Wij helpen u graag! Klik op het vraagteken om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn. Klik onder aan de pagina op ‘Neem contact op’ om direct onze hulp in te schakelen. Verbergen Door op het kruisje te klikken, kunt u een actie verbergen in de checklist. Hiervoor dient u nog wel de knop ‘0 van 116 verbergen’ naar rechts te schuiven.
3.2.1
3.3.1
Zorg ervoor dat, wanneer documenten in elektronische vorm opgeslagen worden, deze documenten veilig opgeslagen worden en dat er van deze documenten back-ups worden gemaakt. 1 A,C
3.4.1 Neem in de jaarplanning ten minste 4 verschillende interne audit dagen op, verspreid door het jaar. 1 A
3.4.1 Zorg dat iedere interne audit een gedefinieerde scope heeft en dat deze betrekking heeft op een specifieke activiteit of onderdeel van het HACCP- of voedselveiligheidsplan. 1 A
3.4.1 Neem in de scope van het interne audit programma op dat ook de activiteiten omtrent het implementeren van het HACCP- of voedselveiligheidsplan, de food defence en voedselfraude preventieplannen worden beoordeeld. 1 A
3.4.3 Zorg dat er objectief bewijs van de bevindingen opgenomen wordt in de interne audit rapporten. 1 A
3.4.4 Neem productie inspecties op als een apart programma, naast het interne audit programma. 1 A,B
3.5.1 Neem bij het monitoren van de risico's van grondstoffen ook het primaire verpakkingsmateriaal mee. 1 A,B
3.5.1.1 Neem in de risicobeoordeling van grondstoffen ook de gevaren ten aanzien van het primaire verpakkingsmateriaal mee. 1 A
3.5.1.1 Neem in de risicobeoordeling van grondstoffen de potentiële gevaren mee op het gebied van ras-, kruisbesmetting en alle risico's van de grondstoffen die onderworpen zijn aan wettelijke controle. 2 A
3.5.1.1 Zorg dat de risicobeoordeling van grondstoffen geüpdate wordt:
* Wanneer er een verandering is in een grondstof, de verwerking van een grondstof, of de leverancier van een grondstof.
* Wanneer er een nieuw risico ontstaat.
* Na een product recall of intrekking van het product, waarbij een specifieke grondstof bij betrokken was.
* Ten minste om de drie jaar.
2 A
3.5.1.2 Wanneer grondstofleveranciers goedgekeurd worden aan de hand van een geldige certificering volgens een van toepassing van de BRC Standaard of een andere GFSI-benchmark standaard, dient de scope van de certificering het inkopen van grondstoffen te bevatten. 2 A,B
3.5.1.2 Wanneer grondstofleveranciers goedgekeurd worden aan de hand van een second of third party leveranciersaudit, dient te kunnen worden aangetoond dat de uitvoerende auditor competent is en dat de scope van de audit de volgende onderwerpen omvat: productveiligheid, traceerbaarheid, HACCP Review en GMP praktijken omvat. Tevens dient er een kopie van het volledige auditverslag opgevraagd en beoordeeld te worden. 2 A
3.5.1.2 Wanneer een geldig, op risico gebaseerde motivering wordt gegeven en de grondstofleverancier alleen als een laag risico wordt beoordeeld. Kan een ingevulde leveranciersvragenlijst worden gebruikt voor de eerste goedkeuring. De vragenlijst moet een reikwijdte hebben die productveiligheid, traceerbaarheid, HACCP-toetsing en GMP omvat en het moet door een aantoonbaar bevoegd persoon zijn herzien en geverifieerd. 2 A
3.5.1.3 Zorg dat er een gedocumenteerd proces is voor de lopende evaluatie van de leveranciersprestaties, op basis van risico en gedefinieerde prestatiecriteria. 2 A
3.5.1.3 Wanneer goedkeuring van leveranciers gebaseerd is op vragenlijsten, dienen deze om de drie jaar opnieuw uitgegeven te worden en dienen leveranciers belangrijke wijzigingen te melden 1 A
3.5.1.4 Zorg dat er een actuele lijst van erkende leveranciers is. Zorg dat deze lijst gemakkelijk in te zien zijn voor relevant personeel. 1 A,B
3.5.1.5 Grondstoffen (inclusief primair verpakkingsmateriaal) welke ingekocht worden bij bedrijven die niet de producent zijn mogen naast een BRC certificering, ook beschikken over een andere standaard welke GFSI-erkend is. 1 A
3.5.1.6 Zorg dat grondstofleveranciers (inclusief primair verpakkingsmateriaal) beschikken over een effectief traceringssysteem. 1 A,B
3.5.1.6 Wanneer goedkeuring van leveranciers gebaseerd is op vragenlijsten, dient een verificatie uitgevoerd te worden van het traceringssysteem van de leverancier voor de eerste goedkeuring en dan minimaal iedere drie jaar. Gebruik hiervoor een traceertest. 2 A
3.5.2 Neem bij de controles op grondstoffen ook controles op primair verpakkingsmateriaal mee. 2 A,B
3.5.2.2 Stel een procedure op om ervoor te zorgen dat goedgekeurde wijzigingen in grondstoffen (met inbegrip van de primaire verpakking) worden meegedeeld aan personeel van de ontvangst goederen en dat alleen de juiste versie van de grondstof wordt aanvaard. 1 A,B,D
3.5.2.3 Wanneer er ontvangst is van levende dieren, zorg dat er een inspectie uitgevoerd wordt door een voldoende bevoegde persoon om ervoor te zorgen dat de dieren geschikt zijn voor menselijke consumptie. 1 A,B
3.5.3.1 Zorg dat het goedkeurings- en controleproces van dienstenleveranciers gebaseerd is op risico's en houdt rekening met het risico voor de veiligheid en kwaliteit van producten, naleving van eventuele specifieke wettelijke eisen en potentiële risico's voor de veiligheid van het product. 1 A
3.5.4.2 Stel een goedkeurings-en controleprocedure op voor uitbestede verwerking. Hiermee zorgt u ervoor dat zij de risico's voor productveiligheid en -kwaliteit effectief beheren en beschikken over effectieve traceerbaarheids processen. 2 A
3.5.4.2 Wanneer uitbestede verwerkers goedgekeurd worden aan de hand van een geldige certificering volgens een BRC Standaard of een andere GFSI-benchmark standaard, dient de scope van de certificering het inkopen van grondstoffen te bevatten. 2 A
3.5.4.2 Wanneer uitbestede verwerkers goedgekeurd wordt aan de hand van een second of third party audit, dient te worden aangetoond dat de uitvoerende auditor competent is en dat de scope van de audit de onderwerpen omvat productveiligheid, traceerbaarheid, HACCP Review en GMP praktijken omvat. Tevens dient er een kopie van het volledige auditverslag opgevraagd en beoordeeld te worden. 2 A
3.5.4.3 Neem in contracten voor uitbestede verwerking naast verwerkingseisen en productspecificaties, ook verpakkingseisen op. 1 A
3.5.4.4 Zorg dat de frequentie van het uitvoeren van inspecties en tests op producten waarbij gedeelten van het proces uitbesteed zijn, gebaseerd zijn op een risicobeoordeling. 1 A
3.6.2 Zorg dat er up-to-date specificaties aanwezig zijn van alle eindproducten. Dit mag een geprint document, een elektronisch document zijn of een onderdeel van een online specificatie systeem zijn. 1 A
3.6.3 Wanneer er private-label producten worden geproduceerd, zal er formeel goedkeuring gevraagd dienen te worden voor de eindproductspecificaties 1 A
3.6.4 De beoordeling van de specificaties moet voldoende frequent zijn om ervoor te zorgen dat de gegevens actueel zijn of ten minste om de drie jaar, rekening houdend met productwijzigingen, leveranciers, regelgeving en andere risico's. 2 A
3.7.3 Stel een procedure op voor de voltooiing van de oorzaak analyse. Bij een minimale basisoorzaak wordt de analyse gebruikt om lopende verbeteringen door te voeren en herhaling van non-conformiteit te voorkomen wanneer:
* uit analyse van non-conformiteit voor trends blijkt dat er een significante toename is van een type non-conformiteit;
* een non-conformiteit plaatst de veiligheid, de wettigheid of de kwaliteit van een product in gevaar.
2 A
3.9.1 Stel een gedocumenteerde traceerbaarheidsprocedure op die is ontworpen om de traceerbaarheid in de gehele processen van het bedrijf te handhaven. Neem hier ten minste in op hoe het traceerbaarheidssysteem werkt en de vereiste etikettering en registratie. 1 A
3.9.3 Zorg dat de traceerbaarheidstest een samenvatting bevat van de documenten waarnaar tijdens de proef wordt verwezen en dat de onderlinge verbanden duidelijk aangetoond worden. 1 A
3.11.1 Neem in de procedure voor het rapporteren en effectief beheren van incidenten en mogelijke noodsituaties die van invloed zijn op de voedselveiligheid, de wettigheid of de kwaliteit, ook mogelijke beheersmaatregelen op in geval van falen van of aanvallen tegen, digitale cyber-beveiliging. 1 A
3.11.2 Neem in de blokkade en recall procedure een plan op om timing van de belangrijkste activiteiten vast te leggen. Tevens een dient u een plan op te nemen om oorzaakanalyse uit te voeren, om voortdurende verbeteringen te implementeren en om herhaling te voorkomen. 1 A
3.11.4 Neem in de recall procedure op dat in het geval van een belangrijk voedselveiligheidsincident, met inbegrip van een terugroeping van producten of regelgeving inzake voedselveiligheid (bijvoorbeeld een wettelijke handhavingsverklaring), de certificerende instantie binnen drie werkdagen geïnformeerd wordt. 1 A
3.12 Normonderdeel 'Klantgerichtheid en communicatie' is komen te vervallen.
Site standards.
Check Onder deze kolom kunt u aanvinken welke actiepunten reeds zijn afgerond. Normeis Dit is een verwijzing naar de normeis in de BRC standaard versie 8. Actiepunten Hier worden de actiepunten weergegeven die binnen uw bedrijf moeten worden uitgevoerd om aan de betreffende normeis te kunnen voldoen. Tijdspad Bekijk hier hoeveel tijd ongeveer benodigd is om de actie uit te voeren. 1 = Kleine aanpassing, vergt naar verwachting weinig tijdsinvestering. 2 =Gemiddelde aanpassing, mede afhankelijk van bedrijfssituatie. 3 = Grote aanpassing, vergt naar verwachting veel tijdsinvestering. Soort Bekijk hier welke soort aanpassing nodig is om aan de eis te kunnen voldoen. A = Aanpassing in kwaliteitssysteem. B = Implementatie op de werkvloer. C= Bouwkundige / technische aanpassing. D = Training en opleiding. Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van deze actie? Wij helpen u graag! Klik op het vraagteken om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn. Klik onder aan de pagina op ‘Neem contact op’ om direct onze hulp in te schakelen. Verbergen Door op het kruisje te klikken, kunt u een actie verbergen in de checklist. Hiervoor dient u nog wel de knop ‘0 van 116 verbergen’ naar rechts te schuiven.
4.1.2 Bevinden zich gras of beplante gebieden in de buurt van de gebouwen ? Dan dienen deze regelmatig verzorgd en goed onderhouden te worden. 1 A,B
4.2.1 Breid de food defense risico-inventarisatie uit met, naast interne, ook externe bedreigingen en implementeer waar nodig passende beheersmaatregelen. Leg het geheel vast in een food defense plan. 3 A+B+C+D
4.2.1 Neem het herbeoordelen van het food defense plan als vast punt op in de agenda van het jaarlijkse management review. 1 A
4.2.1 Implementeer een systeem voor het herbeoordelen van het food defence plan naar aanleiding van het opkomen van nieuwe risico's en wanneer indicenten plaatsvinden met betrekking tot productbeveiliging of food defense. 2 A
4.2.2 Ga naar aanleiding van de food defense risico-inventarisatie na of grondstoffen en producten een bijzonder risico vormen en implementeer waar nodig passende beheersmaatregelen. 3 A+B+C+D
4.2.2 Implementeer waar nodig systemen (inclusief monitoring en registratie van controles) om enige vorm van opzettelijke besmetting of schade te identificeren. 3 A+B+C+D
4.2.2 Neem de herbeoordeling van controles als vast punt op in de agenda van het management review en eventueel de periodieke overleggen met het hoger management. 1 A
4.2.3 Ga na of ruimten, inclusief interne en externe opslag en ontvangst punten voor producten en grondstoffen (inclusief verpakking) een significant risico vormen en zorg waar nodig voor monitoring en controles. 2 A+B+C+D
4.2.3 Voer beleidsmaatregelen en systemen in om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot productie- en opslagruimten en dat de toegang tot de site door werknemers, aannemers en bezoekers wordt gecontroleerd. Indien nog niet aanwezig, moet er een bezoekersregistratie worden ingevoerd. 2 A,B,D
4.2.3 Train het personeel op het gebied van veiligheidsprocedures en voedsel bescherming. 2 D
4.4.6 Is er sprake van loopbruggen die grenzen aan productielijnen of deze passeren? Zo ja, controleer het hygiënisch ontwerp en onderhoud zodat verontreiniging van producten en productielijnen voorkomen wordt. 2 C
4.5.1 Zorg dat, naast water, ook ijs en stoom dat gebruikt wordt, drinkbaar zijn op het punt van gebruik of geen risico van besmetting vormen volgens de toepasselijke wetgeving. 1 A
4.7.4 Implementeer een systeem waarbij apparatuur en machines door een bevoegd personeelslid worden geïnspecteerd om de verwijdering van verontreinigingsrisico's te bevestigen voordat zij weer in bedrijf worden genomen. 2 A,B,D
4.7.5 Zorg dat materialen en onderdelen die voor de uitrusting en het onderhoud van de installatie worden gebruikt, van een passende graad of kwaliteit zijn. 1 A,C
4.9.2.1 Stel een beleid op omtrent het gecontroleerd gebruik en opslaan van scherpe metalen voorwerpen. 1 A,B,D
4.9.3.3 Train het personeel op het gebied van de opgestelde procedures omtrent glas en hardplastic beheersing. 2 D
4.9.3.4 Ga na of glasramen een risico voor het product vormen. Bescherm zo nodig de glasramen tegen breuk. 1 A,C
4.9.3.5 Ga na of lampen en stripverlichting (met inbegrip van elektrische vliegenlamp) een risico voor het product vormen, zorg zo nodig voor adequate bescherming.
Indien geen volledige bescherming kan worden geboden, moet er een alternatieve beheersing worden uitgevoerd.
1 A,C
4.9.6.1 Stel een procedure op voor het voorkomen van fysieke verontreiniging van grondstoffen door middel van grondstoffen verpakkingen (bijvoorbeeld hoe tijdens deboxing de verpakking verwijderd dient te worden). 2 A, B, D
4.9.6.2 Breng het risico van fysieke verontreiniging van pennen die in open productgebieden gebruikt worden in kaart en implementeer waar nodig passende beheersmaatregelen. 1 B
4.10.1.3 Zorg dat in geval van een storing van de detector en/of verwijderingsapparatuur van productvreemde delen, de te nemen corrigerende acties bekend zijn, uitgevoerd en vastgelegd worden. De actie omvat een combinatie van isolatie, quarantaine en herinspectie van alle producten die sinds de laatste geslaagde test of inspectie zijn geproduceerd. 2 A,B,D
4.10.3.4 Implementeer het testen van inline metaaldetectoren tijdens zowel het opstarten van de lijn als aan het einde van de productieperiode. 2 A,B,D
4.11.2 Ga na of de huidige reinigingsprocedures voor verwerkingsapparatuur en contactoppervlakken ook betrekking hebben op niet high-care/high-risk ruimten en of deze procedures aan dezelfde eisen voldoen.
Zo niet, stel ook voor deze ruimte soortgelijke reinigingsprocedures op.
2 A,B
4.11.3 Ga na of er voor alle voedselcontact oppervlakken en verwerkingsapparatuur limieten vastgesteld zijn voor aanvaardbare en onaanvaardbare reinigingsprestaties. Zo niet, stel deze vast. Zorg dat deze maxima zijn gebaseerd op de potentiële gevaren die relevant zijn voor het product-of verwerkingsgebied. 2 A,B
4.11.3 Stel, indien nog niet vastgesteld, corrigerende maatregelen vast die moeten worden genomen wanneer gecontroleerde reinigingsresultaten buiten de aanvaardbare grenzen vallen. 1 A,B
4.11.7.1 Indien er gebruik gemaakt wordt van CIP-installaties, zorg dat alle CIP-apparatuur zodanig is ontworpen en gebouwd dat een doeltreffende werking wordt gewaarborgd. Dit omvat:
* validatie bevestiging van het juiste ontwerp en de werking van het systeem;
* een up-to-date schematisch schema van de lay-out van het CIP-systeem;
* waar spoeloplossingen worden teruggewonnen en hergebruikt, een beoordeling van het risico van kruisbesmetting.
2 A,C
4.11.7.1 Benoem een persoon, welke bevoegd is om wijzigingen of toevoegingen aan het CIP-systeem goed te keuren voordat er veranderingen worden aangebracht. 1 A,B,D
4.11.7.1 Stel een register op waarin wijzigingen aan het CIP-systeem worden vastgelegd. 2 A
4.11.7.1 Neem in de validatieprocedure op en implementeer dat het CIP-systeem opnieuw gevalideerd dient te worden met een frequentie op basis van risico en na elke wijziging of toevoeging. 1 A,B
4.11.7.2 Stel limieten vast voor acceptabele en onacceptabele CIP-prestaties voor Key-procesparameters. Deze parameters moeten minimaal zijn:
* tijden voor elke fase;
* detergent concentraties;
* flow rate en druk;
* temperaturen.
Deze moeten worden gevalideerd en registers van de validatie gehandhaafd.
2 A
4.11.7.3 Train personeel op het onderhouden van de CIP-apparatuur om te zorgen dat een doeltreffende reiniging wordt uitgevoerd. 2 B,D
4.11.7.4 Stel een procedure op waarin (op basis van risico) de frequentie van controles op de CIP-installaties gedefinieerd worden. Neem hierin ook op welke maatregelen moeten worden genomen waneer de controle aangeeft dat de verwerking buiten de gedefinieerde grenzen valt. 2 A
4.11.8 Stel een milieu monitoringsprogramma op, op basis van risico, voor pathogenen of bederf organismen. Deze moeten ten minste alle productiegebieden met open en kant-en-klare producten omvatten. 3 A,B,D
4.11.8.1 Zorg dat het ontwerp van het milieu-monitoring programma is gebaseerd op risico en ten minste is voorzien van:
* bemonsteringsprotocol;
* identificatie van monsterlocaties;
* frequentie van de tests;
* doelorganisme(s) (bijvoorbeeld pathogenen, bederf organismen en/of indicatororganismen);
* testmethoden (bijvoorbeeld agar, rapid testen en swabs);
* opname en evaluatie van de resultaten.
Het programma en de bijbehorende procedures moeten worden gedocumenteerd.
3 A,B,D
4.11.8.2 Stel voor het milieu monitoringsprogramma passende beheersingsgrenzen vast. 3 A
4.11.8.2 Implementeer corrigerende maatregelen wanneer gecontroleerde resultaten wijzen op een niet-nakoming van een controlegrens, of wanneer gecontroleerde resultaten wijzen op een opwaartse trend van positieve resultaten op in de centrale actielijst. 2 A
4.11.8.3 Neem de evaluatie van het milieu monitoringsprogramma als vast punt op in het jaarlijkse management review.
Evalueer het programma tevens bij:
* veranderingen in de verwerkingscondities, processtroom of apparatuur;
* nieuwe ontwikkelingen in wetenschappelijke informatie;
* mislukkingen van het programma om een belangrijke kwestie te identificeren;
* product storingen (product met positieve tests);
* consequent negatieve resultaten.
1 A
4.12.2 Zorg dat interne en externe afvalinzameling containers en andere afvalvoorzieningsruimten beheerd worden om het risico te minimaliseren. Tevens dienen externe afvalcontainers afgedekt te zijn of, waar nodig, deuren gesloten te worden. Neem dit op in de afvalprocedure. 1 A,C
4.14 Pas het huidige ongediertebestrijdingsprogramma aan naar ongedierte management programma. 1 A
4.14 Zorg dat het huidige ongedierte management programma voldoet aan alle toepasselijke wetgeving. 1 A
4.14.2 Neem in de ongedierte management procedure op dat de risicobeoordeling, waarop de frequentie van ongedierte inspecties is vastgesteld, wordt herzien wanneer:
* Er wijzigingen zijn in de bouw-of productieprocessen die gevolgen kunnen hebben voor het ongedierte management programma.
* Er een plaag probleem geconstateerd is.
1 A
4.14.7 Implementeer adequate maatregelen om te voorkomen dat vogels gebouwen kunnen betreden of rustplaatsen bouwen boven laad/los gebieden. 1 C
4.16.2 Zorg dat alle voertuigen of containers die worden gebruikt voor het vervoer van grondstoffen en de verzending van producten geschikt zijn voor het beoogde doel. 1 C
Product control.
Check Onder deze kolom kunt u aanvinken welke actiepunten reeds zijn afgerond. Normeis Dit is een verwijzing naar de normeis in de BRC standaard versie 8. Actiepunten Hier worden de actiepunten weergegeven die binnen uw bedrijf moeten worden uitgevoerd om aan de betreffende normeis te kunnen voldoen. Tijdspad Bekijk hier hoeveel tijd ongeveer benodigd is om de actie uit te voeren. 1 = Kleine aanpassing, vergt naar verwachting weinig tijdsinvestering. 2 =Gemiddelde aanpassing, mede afhankelijk van bedrijfssituatie. 3 = Grote aanpassing, vergt naar verwachting veel tijdsinvestering. Soort Bekijk hier welke soort aanpassing nodig is om aan de eis te kunnen voldoen. A = Aanpassing in kwaliteitssysteem. B = Implementatie op de werkvloer. C= Bouwkundige / technische aanpassing. D = Training en opleiding. Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van deze actie? Wij helpen u graag! Klik op het vraagteken om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn. Klik onder aan de pagina op ‘Neem contact op’ om direct onze hulp in te schakelen. Verbergen Door op het kruisje te klikken, kunt u een actie verbergen in de checklist. Hiervoor dient u nog wel de knop ‘0 van 116 verbergen’ naar rechts te schuiven.
5.2.5 Wanneer kookinstructies worden verstrekt om de productveiligheid te waarborgen, moeten deze volledig worden gevalideerd om ervoor te zorgen dat er een veilig, gebruiksklaar product constant wordt geproduceerd. 1 A
5.3.3 Benoem, naast de risico's op kruisbesmetting, ook de risico's op kruiscontact. 1 A
5.4.2 Stel, na het uitvoeren van een kwetsbaarheidsbeoordeling, een gedocumenteerd kwetsbaarheidsbeoordelingsplan op. 3 A
5.4.4 Indien producten worden geëtiketteerd of aanspraken worden gedaan op eindverpakkingen die afhankelijk zijn van de toestand van een grondstof, dient een verificatie van de status van elke partij van de grondstof uitgevoerd te worden. 2 A,B
5.5.3 Stel een procedure op voor het beheer van verouderde verpakkingen (inclusief etiketten). Neem hierin op:
* mechanismen om accidenteel gebruik van verouderde packagin te voorkomen;
* controle en verwijdering van verouderde verpakkingen;
* passende procedures voor de verwijdering van verouderde gedrukte materialen.
1 A
5.6.2.5 Stel een procedure op waarin passende maatregelen omschreven zijn voor onvoldoende laboratoriumresultaten, zodat eventuele onbevredigende resultaten of tendensen aangepakt kunnen worden.
Wanneer er wettelijke beperkingen van toepassing zijn, moeten deze worden begrepen en moeten passende maatregelen worden genomen om eventuele overschrijding van deze grenzen te verhelpen.
1 A
5.8
5.8.1
Indien van toepassing, dienen er systemen opgezet te worden die borgen dat de geproduceerde voeding voor gezelschapsdieren veilig en geschikt is voor het beoogde gebruik. Benoem het beoogde gebruik in een procedure of productspecificatie. 1 A
5.8.2 Wanneer het productassortiment voedsel voor gezelschapsdieren voor verschillende diersoorten omvat, stel specifieke procedures op voor het beheer van alle ingrediënten, grondstoffen, producten of herwerking die schadelijk kunnen zijn voor onbedoelde ontvangers. 1 A
5.8.3 Wanneer voedsel voor gezelschapsdieren geproduceerd, verwerkt of verpakt wordt met daarin medicinale stoffen, stel specifieke procedures op voor het beheer van de medicinale grondstoffen en eindproducten. 1 A
Process control.
Check Onder deze kolom kunt u aanvinken welke actiepunten reeds zijn afgerond. Normeis Dit is een verwijzing naar de normeis in de BRC standaard versie 8. Actiepunten Hier worden de actiepunten weergegeven die binnen uw bedrijf moeten worden uitgevoerd om aan de betreffende normeis te kunnen voldoen. Tijdspad Bekijk hier hoeveel tijd ongeveer benodigd is om de actie uit te voeren. 1 = Kleine aanpassing, vergt naar verwachting weinig tijdsinvestering. 2 =Gemiddelde aanpassing, mede afhankelijk van bedrijfssituatie. 3 = Grote aanpassing, vergt naar verwachting veel tijdsinvestering. Soort Bekijk hier welke soort aanpassing nodig is om aan de eis te kunnen voldoen. A = Aanpassing in kwaliteitssysteem. B = Implementatie op de werkvloer. C= Bouwkundige / technische aanpassing. D = Training en opleiding. Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van deze actie? Wij helpen u graag! Klik op het vraagteken om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn. Klik onder aan de pagina op ‘Neem contact op’ om direct onze hulp in te schakelen. Verbergen Door op het kruisje te klikken, kunt u een actie verbergen in de checklist. Hiervoor dient u nog wel de knop ‘0 van 116 verbergen’ naar rechts te schuiven.
6.1.2 Train en machtig bepaalde medewerkers, zodat zij wijzigingen in de instellingen van apparatuur kunnen uitvoeren, wanneer apparatuurinstellingen van cruciaal belang zijn voor de veiligheid of rechtmatigheid van het product. 2 A,D
6.2.1 Indien offline codering of afdrukken van verpakkingsmateriaal plaatsvindt, train en machtig bepaalde medewerkers in het instellen en wijzigen van de printerparameters. 2 A,D
6.2.4 Implementeer een systeem voor het testen van online visuele apparatuur (bijvoorbeeld barcode scanners). Neem hierin de minimale controlemomenten op. 1 A,B
6.2.4 Stel procedures vast wat te doen in geval van een storing in de online verificatie apparatuur (bijvoorbeeld een gedocumenteerde en getrainde handmatige controleprocedure) en implementeer deze. 2 A
6.3.3 Stel, waar gebruikt, procedures vast voor het gebruik en het testen van online-check wegers. Neem hierin de minimale controle momenten in op. 2 A, B, D
Personnel.
Check Onder deze kolom kunt u aanvinken welke actiepunten reeds zijn afgerond. Normeis Dit is een verwijzing naar de normeis in de BRC standaard versie 8. Actiepunten Hier worden de actiepunten weergegeven die binnen uw bedrijf moeten worden uitgevoerd om aan de betreffende normeis te kunnen voldoen. Tijdspad Bekijk hier hoeveel tijd ongeveer benodigd is om de actie uit te voeren. 1 = Kleine aanpassing, vergt naar verwachting weinig tijdsinvestering. 2 =Gemiddelde aanpassing, mede afhankelijk van bedrijfssituatie. 3 = Grote aanpassing, vergt naar verwachting veel tijdsinvestering. Soort Bekijk hier welke soort aanpassing nodig is om aan de eis te kunnen voldoen. A = Aanpassing in kwaliteitssysteem. B = Implementatie op de werkvloer. C= Bouwkundige / technische aanpassing. D = Training en opleiding. Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van deze actie? Wij helpen u graag! Klik op het vraagteken om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn. Klik onder aan de pagina op ‘Neem contact op’ om direct onze hulp in te schakelen. Verbergen Door op het kruisje te klikken, kunt u een actie verbergen in de checklist. Hiervoor dient u nog wel de knop ‘0 van 116 verbergen’ naar rechts te schuiven.
7.1.5 Train alle relevante medewerkers (met inbegrip van ingehuurd personeel, tijdelijk personeel en aannemers) over de etikettering en verpakkingsprocessen, die zijn ontworpen om de juiste etikettering en verpakking van producten te waarborgen. 3 A,D
7.1.6 Zorg dat er voor alle trainingen aantoonbare registraties zijn. Voor interne cursussen, zal dit een verwijzing naar het materiaal, de werkinstructie of de procedure die in de opleiding wordt gebruikt zijn. 1 A,D
7.2.1 Neem in de hygiëneregels op dat sieraden niet gedragen mogen worden, met uitzondering van een gewone trouwring, trouwarmband of medische alertsieraden. 1 A
High-risk, high-care and ambient high-care production risk zones.
Check Onder deze kolom kunt u aanvinken welke actiepunten reeds zijn afgerond. Normeis Dit is een verwijzing naar de normeis in de BRC standaard versie 8. Actiepunten Hier worden de actiepunten weergegeven die binnen uw bedrijf moeten worden uitgevoerd om aan de betreffende normeis te kunnen voldoen. Tijdspad Bekijk hier hoeveel tijd ongeveer benodigd is om de actie uit te voeren. 1 = Kleine aanpassing, vergt naar verwachting weinig tijdsinvestering. 2 =Gemiddelde aanpassing, mede afhankelijk van bedrijfssituatie. 3 = Grote aanpassing, vergt naar verwachting veel tijdsinvestering. Soort Bekijk hier welke soort aanpassing nodig is om aan de eis te kunnen voldoen. A = Aanpassing in kwaliteitssysteem. B = Implementatie op de werkvloer. C= Bouwkundige / technische aanpassing. D = Training en opleiding. Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van deze actie? Wij helpen u graag! Klik op het vraagteken om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn. Klik onder aan de pagina op ‘Neem contact op’ om direct onze hulp in te schakelen. Verbergen Door op het kruisje te klikken, kunt u een actie verbergen in de checklist. Hiervoor dient u nog wel de knop ‘0 van 116 verbergen’ naar rechts te schuiven.
8 De eisen voor high risk, high care en ambient high care productierisico
zones zijn op een andere manier ingedeeld en worden nu weergegeven in hoofdstuk 8.
3 A,B,C,D
Requirements for traded products.
Check Onder deze kolom kunt u aanvinken welke actiepunten reeds zijn afgerond. Normeis Dit is een verwijzing naar de normeis in de BRC standaard versie 8. Actiepunten Hier worden de actiepunten weergegeven die binnen uw bedrijf moeten worden uitgevoerd om aan de betreffende normeis te kunnen voldoen. Tijdspad Bekijk hier hoeveel tijd ongeveer benodigd is om de actie uit te voeren. 1 = Kleine aanpassing, vergt naar verwachting weinig tijdsinvestering. 2 =Gemiddelde aanpassing, mede afhankelijk van bedrijfssituatie. 3 = Grote aanpassing, vergt naar verwachting veel tijdsinvestering. Soort Bekijk hier welke soort aanpassing nodig is om aan de eis te kunnen voldoen. A = Aanpassing in kwaliteitssysteem. B = Implementatie op de werkvloer. C= Bouwkundige / technische aanpassing. D = Training en opleiding. Hulp nodig? Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van deze actie? Wij helpen u graag! Klik op het vraagteken om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn. Klik onder aan de pagina op ‘Neem contact op’ om direct onze hulp in te schakelen. Verbergen Door op het kruisje te klikken, kunt u een actie verbergen in de checklist. Hiervoor dient u nog wel de knop ‘0 van 116 verbergen’ naar rechts te schuiven.
9 Er is een nieuw (vrijwillig) hoofdstuk toegevoegd met de eisen voor
in- en verkoop van handelsproducten. Hierin zijn onder andere
eisen opgenomen ten aanzien van goedkeuring en beoordeling van
producenten en verpakkers van handelsproducten, omgang met
specificaties, product inspectiesk, laboratoriumtesten en wettelijke
eisen
3 A,B,C,D
Let op: Aan het gebruik van deze checklist kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De checklist is een vrijblijvend hulpmiddel om u op weg te helpen. Ingevulde informatie wordt niet naar ons verstuurd en wordt alleen op uw computer opgeslagen.

Benieuwd wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Neem contact op

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief