Wanneer voert u migratietesten uit?

| Gemiddelde leestijd: 5 min
Dit bericht is 1122 keer bekeken

EU-wetgeving stelt eisen aan materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, zoals verpakkingen. U moet aantonen dat er voldaan wordt aan wetgeving, zodat het materiaal veilig gebruikt kan worden in contact met levensmiddelen. Wanneer dient u migratietesten op te vragen? En wanneer is een migratietest goed en hoe weet u dit?  

Verpakkingsmateriaal moet voldoen aan de eisen

In verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake voedselcontactmaterialen is een kaderverordening vastgelegd. Hierin worden de algemene regels beschreven en de grote principes die aan de basis liggen van de Europese reglementering voor materialen en voorwerpen bestemd om met LM in contact te komen.

De basisregels bestaan uit 3 punten. Contactmaterialen mogen:

  1. Geen gevaar voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren
  2. Niet tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen kunnen leiden
  3. Niet tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen kunnen leiden

Verder stelt deze verordening dat materialen en voorwerpen vergezeld moeten zijn van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat aan de basisregels is voldaan. Dit noemen we de VVO ofwel Verklaring Van Overeenkomst. In België is een VVO steeds verplicht voor alle contactmaterialen. Dit is niet het geval in bepaalde andere EU landen. Er dient adequate informatie beschikbaar te zijn waaruit blijkt dat aan de verplichting is voldaan. Deze informatie wordt op verzoek aan de autoriteiten verstrekt. Bijvoorbeeld resultaten van migratie analyses, berekeningen en migratiemodellen.

Migratielimieten

Verordening (EU) Nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 behandelt materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, ook “PIM” genoemd: “Plastic Implementation Measure’. Het gaat over voedselcontactmaterialen en -voorwerpen, alsmede delen daarvan, die uitsluitend uit kunststoffen bestaan. En die wet bepaalt welke stoffen precies gebruikt mogen worden en wat hiervoor de totale en specifiek migratielimieten zijn.

Met uitzondering van gerecycled plastic moeten alle materialen en stoffen genoemd in tabel 1 (onder andere) voldoen aan een totale migratielimiet en/of specifieke migratielimieten (SML). Om aan te tonen dat een materiaal voldoet, moet u  migratietesten uitvoeren. Met de totale migratie wordt de inertie van een materiaal gemeten, terwijl de specifieke migratie over een afzonderlijke stof gaat waarvoor vanuit toxicologisch oogpunt een limiet nodig is.

Tabel 1: Materialen en stoffen waarvoor in de EU en/of in België regelgeving is opgesteld.

EU wetgeving BE wetgeving
Over materialen:

–        Kunststoffen

–        Actieve en intelligente materialen

–        Gerecycled plastic materialen

–        Keramiek

–        Folie van geregenereerde cellulose

 

Over stoffen:

–        Bisphenol A in verven en coatings

–        Epoxyderivaten

–        N-nitrosamines en N-nitroseerbare stoffen r elastomeer- of rubberspenen en -fopspenen

–        Melamine in keukengerei geïmporteerd uit China of Hong Kong

 

Over materialen:

–        Kunststoffen

–        Paper en karton

–        Bisfenol A

–        Metalen

–        Glas en glaskeramiek

–        Keramische materialen en emaille

–        Tin

–        Folie van geregenereerde cellulose

–        Hout en kurk

 

Met andere woorden: een lepel voor de saus, een schepje voor de kruiden, een machine onderdeel, et cetera. De analysekosten voor de producent ervan gaan dus ook maal 3.  Dat geldt ook voor metalen. Hiervoor werd in België het KB metalen contactmaterialen uitgevaardigd in februari 2021. Concreet dient dus voor alle verkregen migratietesten nagekeken te worden of ze aan de nieuwe wetgeving voldoen. Anders moet een nieuwe opgevraagd worden.

Extra nationale eisen

Een afnemer in het buitenland kan eisen dat voldaan moet worden aan de in dat land geldende regelgeving. Hierdoor kunnen andere migratielimieten en/of testmethodieken van toepassing zijn, zoals dat voor de Verenigde Staten geldt. Daarnaast kunnen er migratielimieten zijn voor een materiaal dat noch in de EU, noch in België gereguleerd is.

Op welke migratietest moet ik letten?

Migratietesten worden uitgevoerd afhankelijk van de te verwachten gebruiksomstandigheden van het betreffende materiaal. De mate van migratie is namelijk afhankelijk van onder andere de contacttijd, de contacttemperatuur en het type levensmiddel. Er vindt meer migratie plaats bij een langere contacttijd, een hogere temperatuur, bij vette of zure levensmiddelen.

In verordening (EU) 10/2011 inzake kunststoffen (bijlage III) staan tabellen die aangeven welke simulant gebruikt kan worden voor welk levensmiddel of welke groep levensmiddelen. Ook zijn er tabellen met de te gebruiken testomstandigheden voor het te verwachten gebruik (bijlage V). Let op: er zijn daarnaast diverse uitzonderingen en alternatieven beschreven. Wilt u aan de hand van een analyserapport vaststellen of de uitgevoerde testen geschikt zijn voor een levensmiddel en de daarbij behorende omstandigheden (tijd, temperatuur, simulanten)? Gebruik dan daarvoor dezelfde tabellen uit verordening (EU) 10/2011. Neem ook dan de uitzonderingen en alternatieven mee. Voor een aantal materialen is de werkwijze voor het uitvoeren van de migratietesten vastgelegd in de betreffende wetgeving, bijvoorbeeld in de EU regelgeving voor spenen en keramiek.

Als levensmiddelenproducent dient u al de bovenvermelde informatie op te vragen aan de leveranciers van contactmaterialen. In sommige gevallen bijvoorbeeld wanneer je zelf veel informatie op de directe verpakking drukt, zal de verantwoordelijkheid van migratie bij u komen te vallen. Wees dus alert!

Hulp nodig?

Vragen over het uitvoeren/controleren van een migratietest of een risicoanalyse op verpakking uitvoeren? Onze QA-adviseurs staat u graag te woord. Neem contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al onze kennisartikelen, whitepapers en relevante ontwikkelingen in de foodindustrie? Volg ons op LinkedIn.

Tamara-Kee.jpg
Auteur: Tamara Kee Senior Adviseur QA
elena-juiste-formaat-website

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Technisch Commercieel Manager - Labo.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

Whitepaper Productontwikkeling in Food

In de whitepaper lichten we toe hoe productontwikkeling en kwaliteit hand in hand gaan. En in welke fase je waarmee rekening moet houden.
05 April 2022
carenet software op ipad

5 tips voor het verhogen van kwaliteitsbewustzijn

Het komt regelmatig voor in de praktijk: de kwaliteitsafdeling stopt veel energie in het uitvoeren van alle kwaliteitstaken, maar de medewerkers op de werkvloer zien kwaliteitszorg eerder als last dan...
06 Januari 2021
turf-analyse

TURF-analyse geeft inzicht in de beste productsmaken

Je hebt tijdens het productontwikkelingstraject meerdere smaken van een product ontwikkeld. Maar hoe weet je nu welke smaak het beste aanslaat in de markt? Met een TURF-analyse krijg jij inzicht in de...
17 Oktober 2023

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

elena-juiste-formaat-website

Hulp nodig met uw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Technisch Commercieel Manager - Labo

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

elena-juiste-formaat-website

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief