Driehoekstest: voor een succesvolle receptuurwijziging

Nieuwe grondstoffen, clean label of kostprijsverlaging? Dan is een receptuurwijziging vaak noodzakelijk. Maar je wilt natuurlijk wel dat de consument jouw product nog steeds blijft kiezen. Hoe weet je of het product met de nieuwe receptuur niet teveel afwijkt van de vorige variant? En hoe zorg je dat de consument je product blijft waarderen?

Sensorisch onderzoek

Door het uitvoeren van sensorisch onderzoek onder een consumentenpanel, weet je hoe je product door de consument ervaren wordt. Ook bij het doorvoeren van receptuurwijzigingen is het belangrijk om te onderzoeken of het product nog in de smaak valt. Een driehoekstest biedt uitkomst.

Driehoekstest

Een driehoekstest is een verschiltest onder een consumentenpanel, waarbij de respondent het afwijkende product moet aanwijzen. De methode maakt snel inzichtelijk of een nieuwe receptuur bijvoorbeeld niet teveel afwijkt van de huidige receptuur. Hiervoor wordt één vraag gesteld, namelijk: welk product wijkt naar jouw mening het meeste af?

Testmethode

Tijdens het onderzoek krijgt de respondent drie producten tegelijk uitgeserveerd, waarbij er twee gelijk zijn en één afwijkend is. De respondent beoordeelt de producten van links naar rechts. Producten worden in wisselende volgorde en samenstelling aangeboden. Ook krijgt een deel van de respondenten tijdens de test tweemaal het huidige product en het andere deel juist tweemaal de nieuwe receptuur.

Een 3 AFP test

Een driehoekstest geeft de respondenten geen inzage in waar de afwijking zit. Wil je tijdens het testen juist wel dat de respondent weet waar de afwijking zit? Dan is de 3 AFP test een goed alternatief. De opzet van deze vorm van testen is gelijk aan die van de driehoekstest. Alleen de vraag geeft meer sturing aan waar de afwijking in zit. Een vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: welk product wijkt het sterkst af op zout?

Tetrat-test

Naast de driehoekstest bestaat er ook een Tetrattest. Bij deze vorm van testen ontvangen de respondenten vier producten (2x product A en 2x product B) en wordt er gevraagd welke twee producten bij elkaar horen. Ook bij deze vorm van testen wordt een kansberekening gemaakt.

Een succesvolle receptuurwijziging?

Welke vorm van testen het beste past bij jouw receptuurwijziging is afhankelijk van je wensen en doelstelling. Onze specialisten op gebied van sensorisch onderzoek bekijken graag samen met jou welke testen we kunnen uitvoeren. Zo ben je verzekerd van een helder testresultaat en weet je of jouw receptuurwijziging succesvol kan worden doorgevoerd. Neem contact met ons op.  

TURF-analyse geeft inzicht in de beste productsmaken

Je hebt tijdens het productontwikkelingstraject meerdere smaken van een product ontwikkeld. Maar hoe weet je nu welke smaak het beste aanslaat in de markt? Met een TURF-analyse krijg jij inzicht in de beste productsmaken.

Berekening van de meest optimale reeks

Als je een product in meerdere smaken hebt ontwikkeld, is het van belang goed te onderzoeken welke producten het beste ‘in de smaak vallen’. Als voorbeeld nemen we een koek welke ontwikkeld is in de smaken aardbei, banaan, chocolade, vanille, mango en kokos. Door te onderzoeken welke smaken over het algemeen de voorkeur hebben bij de consument, weet je welke smaken je het beste in het schap kunt leggen. Zo vergroot je de kans op een succesvol product in de supermarkt. Consumentenonderzoek in de vorm van een TURF-analyse helpt je hierbij. TURF-analyse staat voor Total Unduplicated Reach and Frequency Analysis

TURF-analyse

Via een TURF-analyse wordt berekend welke reeks smaken het meest optimaal is, zodat de slagingskans van je product in de supermarkt zo groot mogelijk is. Een Turf-analyse kan onder andere gebruikt worden om:

 • Een keuze te maken uit nieuw te introduceren smaken;
 • Inzicht te geven in het te voeren assortiment bij beperkte schapruimte;
 • Meer inzicht te krijgen in de smaakvoorkeuren van de consument.

Zowel het bereik als de frequentie worden berekend. Het bereik geeft aan hoeveel unieke respondenten je met deze reeks behaalt. De frequentie geeft aan hoeveel producten uit deze reeks zijn gekozen. Bijvoorbeeld: respondent A zou 4 van de 6 smaken kopen, respondent B zou 2 van de 6 smaken kopen en respondent C zou 5 van de 6 smaken kopen. De frequentie is dan (4 + 2 + 5 =) 11 en het bereik is 3 (respondenten).

Een praktijkvoorbeeld

Een koekproducent heeft koekjes ontwikkeld in de smaken aardbei, banaan, chocolade, vanille, mango en kokos.. Er is binnen de supermarkt maar beperkte ruimte voor de koekjes, dus niet alle smaken kunnen gevoerd worden. Om erachter te komen welke smaken het beste scoren bij de consument, worden de koekjes getest door ons consumententestpanel. Hierbij wordt de koopintentie onderzocht. De resultaten verwerken we in een overzicht, waarbij we komen tot drie optimale reeksen:

Bij reeks 1 zie je een bereik van 300 respondenten en een frequentie van 1200. Dit betekent dat gemiddeld 300 respondenten interesse hebben in 4 producten uit deze reeks (300 x 4 = 1200). Vervolgens kan ook gekeken worden hoeveel elke smaak bijdraagt aan de reeks. Bij reeks 1 dragen de producten aardbei, banaan, chocolade en vanille het meeste bij aan de reeks. Reeks 2 geeft aan dat gemiddeld 295 respondenten interesse hebben in 4 producten uit deze reeks. De smaken aardbei, banaan, stracciatella en vanille dragen het meeste bij aan deze reeks. De meest optimale reeks van dit voorbeeld is reeks 1, omdat hierbij het hoogste bereik en de hoogste frequentie wordt behaald.

Betrouwbare productmonitoring met het kwaliteitsprogramma 

Als voedingsmiddelenproducent wil je dat de consument jouw producten blijft kopen, maar dat is een flinke uitdaging in de huidige markt. Consumenten zijn kritischer en kijken naar verschillende eigenschappen, zoals duurzaamheid, dierenwelzijn, clean label en gezondheid. Ook het aanbod en de concurrentie verandert continu. Hoe zorg je dat de consument jouw product blijft kopen in deze sterk veranderende markt?

Productmonitoring

Door consumentenbeleving, smaak en sensorische eigenschappen van producten te monitoren, weet je hoe je product ervaren wordt door de consument en wat de slagingskans van je product is in de markt. Bij veranderingen in de markt of toenemende concurrentie stuur je tijdig het productontwikkelingsproces bij. Door continu te blijven monitoren, bewaak je de kwaliteit van producten en zorg je ervoor dat dit op een zo prijsefficiënt mogelijke manier gebeurt.

Monitoring van stabiele productcategorieën

Hoe vaak een product gemonitord moet worden, is afhankelijk van de productcategorie. Sommige categorieën zijn heel stabiel en andere zijn juist wat dynamischer. In de volgende grafieken, die gebaseerd zijn op resultaten uit de Normec Normbase, is dit goed zichtbaar. Als voorbeeld zie je de schoolcijfers van melkchocolade hagelslag en pepercervelaat in de jaren 2020 tot en met 2023. (Bron: Normec Normbase. Gemiddeld schoolcijfer van alle onderzoeken uit de betreffende categorie voor elk van de jaren 2020 t/m 2023.)

Je ziet dat sommige categorieën zich in een hele stabiele markt bevinden, zoals bij melkchocolade hagelslag. Dit is een product wat al jaren bekend is bij de consument, wat waarschijnlijk door veel mensen gegeten wordt en waarin geen nieuwe innovaties meer zijn. Bij pepercervelaat zie je dat de markt in beweging is en dat de consument het product steeds meer gaat waarderen. Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals meer concurrentie op de markt, verbetering van gebruikte grondstoffen, meer aandacht voor kwaliteit of een consument die meer open staat voor het product.

Monitoring van dynamische productcategorieën

Andere productcategorieën kunnen te maken hebben met veel meer ontwikkelingen, zoals:

 • Momentopname. De ene grondstof is het hele jaar door vrij consistent en de andere grondstof is dat niet. Een zalm eet bijvoorbeeld niet het hele jaar hetzelfde. De kwaliteit is dan ook afhankelijk van de vis en de periode. Je hebt in dat geval aan één meting niet voldoende. Ga dus allereerst na of je grondstof of je product het hele jaar door consistent is.
 • Productinnovaties. Als je productcategorie zich in een verzadigde markt begeeft dan is het belangrijk om je product te blijven innoveren om op te vallen binnen de markt. Ook kan de markt zich zo snel ontwikkelen, waardoor het aantal concurrenten snel toeneemt. Door het monitoren van de producten kan de markt goed in de gaten worden gehouden.
 • Veranderingen op de markt en smaak van de consument. Sommige productcategorieën worden weer eens opgeschud en in een nieuw jasje gestoken door een fabrikant. Of er komt nieuwe bereidingsapparatuur (bijvoorbeeld Senseo, Airfryer) op de markt waar verschillende fabrikanten op inspelen. Ook zijn er voedingstrends die door een groter publiek geaccepteerd worden en waarop fabrikanten inspelen (superfood, karamel zeezout en mocktails).

Sensorische houdbaarheid

Ook de sensorische houdbaarheid is van invloed op de resultaten. Denk aan het gebruik van minder conserveringsmiddelen en aanpassingen van het verpakkingsmateriaal. Wat doet dit met de houdbaarheid en kwaliteit van je product? Maar, in geval van dierlijke producten, ook de voeding van het dier of de bemesting van het gewas en de kwaliteit hiervan.

Kwaliteitsprogramma

Een stabiele manier om te toetsen hoe het product zich verhoudt tot de markt is een kwaliteitsprogramma. Bij een kwaliteitsprogramma worden producten over meerdere jaren heen gevolgd. Het voordeel hierbij is dat het inzicht geeft in hoe de kwaliteit van een product zich in de loop van de jaren ontwikkelt. Ook kunnen concurrenten gevolgd worden, waarbij gemonitord wordt hoe het eigen product zich verhoudt tegenover dat van de concurrenten. Bij een kwaliteitsprogramma adviseren we het volgende:

 •  Test de producten monadisch. Hierbij test de respondent 1 product en worden de scores afgezet tegen de scores in de testdatabase. Het product kan daarna weer aangepast en opnieuw getest worden. Daarnaast kunnen latere concurrenten opgenomen worden zonder dat voorgaande resultaten overbodig worden.
 • Houd de vragenlijst zo stabiel mogelijk, zodat deze geen invloed kan hebben.
 • Gebruik producten uit de markt, waarbij de THT zo min mogelijk verschilt tussen de producten.
 • Bepaal de meest optimale momentopnames. Is het product afhankelijk van het seizoen, wisselt de kwaliteit per seizoen of zijn er veel ontwikkelingen binnen de markt? Overweeg dan het product in het seizoen of meerdere keren per jaar te monitoren.

Aan de slag met je kwaliteitsprogramma

Wil jij een kwaliteitsprogramma inzetten voor je producten? Wij helpen je met het opzetten en uitvoeren van een passend kwaliteitsprogramma. Het resultaat? Een helder rapport waar je direct mee aan de slag kunt en een hand-out waarin de producten en resultaten door de jaren heen overzichtelijk worden weergegeven. Neem contact met ons op en we gaan samen aan de slag.

Meer grip op productoptimalisaties met de Penalty Analyse

Wil je de sensorische eigenschappen van een nieuw of bestaand product verbeteren? Daar komt veel kennis en nauwkeurigheid bij kijken. Een aanpassing die bijvoorbeeld een positieve invloed heeft op de smaak, kan weer een negatieve invloed hebben op de structuur. En hoe weet je of de consument de productverbetering ook kan waarderen?

Sensorisch onderzoek helpt

Het uitvoeren van sensorisch onderzoek helpt om tot de juiste receptuur te komen. Dit onderzoek kun je bijvoorbeeld uitvoeren onder medewerkers binnen je bedrijf, maar hiermee zullen de resultaten deels subjectief van aard zijn. Door sensorisch onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijk consumentenpanel verkrijg je objectieve resultaten. Zeker als hierbij getest wordt onder Good Sensory Practices. Denk aan gebruik van het juiste licht, omgevingsgeluid en temperatuur. Ons Smaakhuis is voorzien van de juiste omstandigheden voor het uitvoeren van sensorisch onderzoek.

Probierhaus NL

Testen door een consumentenpanel

Als we sensorisch onderzoek (ook wel smaakonderzoek genoemd) voor je uitvoeren in ons Smaakhuis, wordt je product getest door een consumentenpanel. De consumenten beoordelen je product op diverse aspecten en zo krijg je dus inzicht in hoe je product gewaardeerd wordt. Het resultaat is een heldere rapportage waarmee jij direct inzicht hebt in de verbeterpunten voor je product. Een belangrijk onderdeel van het rapport is de Penalty Analyse.

Productoptimalisatie dankzij Penalty Analyse

Bij de Penalty Analyse wordt, op basis van een berekening tussen de diagnostische schalen en het algemeen oordeel, gekeken op welke aspecten een product geoptimaliseerd kan worden. De Penalty Analyse wordt weergegeven door middel van tabellen en grafieken. Om de Penalty Analyse verder toe te lichten hebben we een case study uitgewerkt over een drinkyoghurt met suikerreductie.

Case study: suikerreductie

Leverancier A heeft een drinkyoghurt ontwikkeld met minder suiker. Deze is getest in Het Smaakhuis om te kijken of het product al klaar is voor lancering of toch verder ontwikkeld moet worden. Het product blijkt een rapportcijfer te hebben van 5,4 en lijkt dus nog niet klaar te zijn voor lancering in de winkels. Gelukkig geeft de Penalty Analyse aanknopingspunten voor verbetering.

De Penalty Analyse laat voor de uitgevraagde aspecten zien wat de invloed is op het rapportcijfer. De verticale as is de aftrek op rapportcijfer en de horizontale as het percentage respondenten. Hoe meer de punten rechts bovenin staan, hoe belangrijker het is om deze te verbeteren. Verbeterpunten zijn in rood weergegeven en aspecten die in orde zijn, zijn groen.

Zo zien we dat sterkte van de smaak (b in de grafiek) een verbeterpunt is. De sterkte van de smaak is te zwak, aldus 47% van de respondenten, en dit leidt tot een aftrek op het schoolcijfer van 1,4. Daarnaast is het product niet zoet genoeg en is het te zuur. Dikte is oranje, wat betekent dat het een grensgeval is.

Het advies aan Leverancier A is om de sterkte van de smaak sterker te maken, het product zoeter en minder zuur te maken en eventueel de dikte iets dikker te maken.

Wisselwerking tussen diverse aspecten

Door productaspecten te verbeteren, kan het product positiever beoordeeld worden door het consumentenpanel. Hierbij is wel altijd sprake van een wisselwerking. Als een product bijvoorbeeld te zout is en hierop worden verbeterpunten doorgevoerd, dan kan de consequentie zijn dat het product vervolgens als te flauw wordt beoordeeld. Daarnaast zie je soms ook dat twee aspecten in de Penalty Analyse een invloed hebben op elkaar. Stel dat uit de beoordeling blijkt dat het product te sterk gekruid is en dat de totale smaak ook te sterk is. Er is dan een grote kans dat als je de sterkte van de kruiding aanpast, dit ook invloed heeft op de sterkte van de totale smaak. De Penalty Analyse geeft de productontwikkelaar diverse handvatten om het product verder te verbeteren. Onze specialisten voorzien je van een gedegen advies en helpen je ook bij het vervolgtraject. Bijvoorbeeld als je na productoptimalisatie opnieuw wilt laten testen of de consument het product ook echt als beter beoordeelt.

Meer grip krijgen op productoptimalisatie?

Wil je jouw product verbeteren en zorgen dat je de juiste aanpassingen doorvoert? Met een Penalty Analyse krijg je inzicht in de potentiële verbeterpunten. Onze specialisten op gebied van Penalty Analyse helpen je graag om een passend onderzoek voor je samen te stellen, zodat jij het inzicht krijgt waar je naar op zoek bent. Samen komen we tot een succesvol product.

Neem contact op

Klanten waarderen Normec Foodcare met 8

In november 2022 heeft onderzoeksbureau Integron het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van Normec Foodcare uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat klanten onze dienstverlening waarderen met een 8 gemiddeld. Onze snelle en vriendelijke service en het kennisniveau worden onder andere benoemd als sterke punten.

Een groot compliment voor al onze medewerkers. In een infographic hebben we de resultaten voor je samengevat. We zijn trots op het resultaat en danken alle deelnemers van het klanttevredenheidsonderzoek voor de gegeven waardering, verbeterpunten en complimenten. De komende tijd werken we onverminderd hard om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Bekijk de resultaten

Het belang van klanttevredenheid in 2022

2022 was een uitzonderlijk jaar met bij aanvang de naweeën van de pandemie en daarop volgend de oorlog in Oekraïne. Voor veel van onze klanten en zo ook voor Normec Foodcare was het een jaar met grote uitdagingen. Denk aan de hoge energie- en productiekosten, krapte op de arbeidsmarkt en een forse daling van het consumentenvertrouwen. Juist ook in dit jaar vol uitdagingen wilden we onderzoeken hoe klanten onze dienstverlening hebben ervaren. Door het meten van de klanttevredenheid kunnen we onze dienstverlening optimaliseren en de nodige verbeterpunten doorvoeren.

Claim-test: bewijs dat jouw product de beste is

Je wilt natuurlijk het liefste van de daken schreeuwen dat jouw product het beste product of lekkerste product is. Zodat de consument in de supermarkt eerder jouw product kiest dan dat van de concurrent. Maar welke claim kun je gebruiken voor jouw product?

Als beste getest

Wil je een claim op je product plaatsen, zoals ‘als beste getest’ of ‘als lekkerste getest’? Dat kan. Maar dan moet je wel zeker weten dat je claim klopt. Daar kom je achter met een claim-test. Als uit de test blijkt dat jouw product significant beter scoort dan dat van de concurrenten, kan een claim gevoerd worden.

Het belang van een claim-test

Een claim die gebaseerd is op onderzoeksresultaten kan een effectieve manier bieden om je product beter te verkopen. Als bedrijf en merk wil je betrouwbaar overkomen, zodat consumenten je product blijven kopen. Daarom is het belangrijk dat de claim die je voert op je product ook echt gebaseerd is op onderzoeksresultaten en niet zomaar ‘uit de lucht gegrepen’ is.

Eisen voor claim-testen

In ons Smaakhuis voeren we met ons uitgebreide consumententestpanel diverse claim-testen uit voor zowel food als non-food producten. Voor het verkrijgen van betrouwbare resultaten, houden we rekening met onder andere de volgende eisen:

 • Voor de claim-test moet minimaal 60 tot 70% van de markt worden meegenomen in het onderzoek. Hierbij is het belangrijk dat er sprake is van een goede afspiegeling van de markt. Denk aan de belangrijkste marktleiders en/of huismerken.
 • Om betrouwbare resultaten te verkrijgen worden claim-testen uitgevoerd onder een grote steekproef van minimaal n = 100, maar bij voorkeur n = 150 voor meer betrouwbaarheid. Daarnaast wordt met een dergelijk grote steekproef sneller een significant resultaat gevonden.
 • De testen worden uitgevoerd onder gebruikers van het product of de productgroep.
 • Er wordt blind getest, hierdoor heeft de merkbeleving geen invloed op de resultaten.
 • Voor de test wordt gebruik gemaakt van producten uit het schap. Een handproduct is immers geen eerlijke vergelijking ten opzichte van lijnproducten van referenten. Ook zorgen we dat de houdbaarheid geen invloed kan hebben op de resultaten. De THT van de producten zit dus zo dicht mogelijk bij elkaar.
 • Testen worden vergelijkend uitgevoerd. Bij een vergelijkende test worden de verschillen opgeblazen, waardoor de kans op zichtbare verschillen groter is.
kant-en-klaar-maaltijden-whitepaper-smaak

Aandachtspunten

Overweeg je om een claim te voeren voor je product? Houd dan rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Wil je meerdere claims voeren, zoals naast ‘als beste getest’ ook de claim ‘als lekkerste getest’? Geef dit dan altijd aan voorafgaande aan de claim-test. Door hier al meteen rekening mee te houden in de test, komen we tot de juiste resultaten.
 • Heb je de resultaten van de claim-test binnen en kun je een claim voeren? Overleg dan met de juridische afdeling op welke wijze deze claim in een communicatie-uiting kan worden verwoord.
 • Wil je in je uiting ook het testcentrum benoemen? Stuur de communicatie-uiting dan vooraf naar ons toe ter controle.
 • Voer de claim niet te lang. Door ontwikkelingen in de markt kan het zijn dat de claim na verloop van tijd niet meer geldt. We adviseren een uiting niet langer dan 6 maanden te voeren.

Claim-test laten uitvoeren?

Normec Sensory voert al meer dan 30 jaar consumenten- en sensorisch onderzoek uit voor bedrijven in de food en non-food sector. We horen graag welke claim je wilt plaatsen op je product, zodat we een passende claim-test voor je kunnen inplannen, uitvoeren en analyseren. Je ontvangt na afloop een heldere rapportage, zodat je precies weet hoe je product beoordeeld wordt en of je de claim kunt voeren.

Neem contact met ons op

In hoeverre is Food Safety Culture al geïmplementeerd in uw organisatie? Vul de checklist in en kom erachter

Cultuurverandering in een organisatie is een kwestie van een lange adem. Het gaat om een investering voor de lange termijn en mensenwerk. Om een goede Food Safety Culture te implementeren is betrokkenheid van het gehele management belangrijk, maar ook het trainen van medewerkers.

Hoe ver is uw organisatie met het implementeren van Food Safety Culture? Al aardig op weg of staat u aan het begin? Vul onderstaande checklist in en kom er achter.

Het belang van een aantrekkelijke productverpakking

Consumenten kiezen gemiddeld binnen 90 seconden een product in de supermarkt. Dit gebeurt hoofdzakelijk onbewust. Een juiste verpakking triggert de consument om uw product te kopen. Waar moet u op letten en hoe stemt u de verpakking af op uw doelgroep?

Waar moet u op letten bij het verpakkingsontwerp?

De verpakking is het eerste wat een consument ziet als hij met uw product in aanraking komt. Het is daarmee één van de belangrijkste factoren die een eerste aankoop bepalen. De verpakking geeft de consument belangrijke informatie, bijvoorbeeld over ingrediënten, allergenen en voedingswaarden. Maar uit onderzoek blijkt dat onder andere de kleur, de vorm en het type materiaal van de verpakking een belangrijke rol spelen in de verwachting van de productkwaliteit en smaak door de consument. De verpakking moet aansluiten op de verwachting van de consument om daarmee de kans op herhaalde aankopen te vergroten. Een goede verpakking kan worden ingezet als een effectieve marketing tool die bijdraagt aan een toename aan verkoop in de supermarkt. Door tijdens het productontwikkelingstraject goed verpakkingsonderzoek uit te voeren, vergroot u de verkoopkansen van uw product in de supermarkt.

Kleur van de verpakking

De kleur van een verpakking speelt een belangrijke rol bij de aankoopintenties van de consument. Zo’n 62-90% van de consumenten noemt kleur als één van de belangrijkste factoren in een aankoopbeslissing. Het is dus belangrijk om kleuren te kiezen met de juiste associatie tot uw merk, het product of de beoogde boodschap.

All your necessities stored in one place
Warme en koude kleuren

In onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen ‘warme’ en ‘koude’ kleuren. Onder ‘warme’ kleuren vallen de kleuren rood, oranje, bruin en geel. Deze kleuren worden geassocieerd met activiteit, stimulatie, positivisme, maar ook agressiviteit. Onder ‘koele’ kleuren vallen kleuren als blauw, groen en paars. Deze kleuren worden ook wel geassocieerd met kalmte, rust, stabiliteit, maar ook met negativisme en verdriet.

Verschillen tussen consumenten

De voorkeur voor kleur is niet universeel en wordt onder andere bepaald door cultuur en persoonlijke ervaringen van de consument. Onderzoek toont aan dat er wel verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Zo hebben vrouwen over het algemeen een andere kleurenvoorkeur dan mannen. Vrouwen hebben vaker de voorkeur voor zachtere kleuren, terwijl mannen eerder kiezen voor uitgesproken kleuren. Een aantal unisex kleuren zoals wit, zwart, blauw, rood, zilver en goud blijken goed gebruikt te kunnen worden in verpakkingen voor zowel mannen als vrouwen. Daarnaast speelt leeftijd een belangrijke rol in onze voorkeur voor kleur. Hoe ouder we worden, hoe meer we felle en primaire kleuren inwisselen voor ingetogen en verfijnde kleuren.

Relatie tussen kleur en merk

Kleur speelt een belangrijke rol bij het bouwen van een merknaam. Bijna 80% van de consumenten gelooft dat consistent gebruik van kleur de merkbeleving verhoogt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van de verpakkingskleur groen door 7UP of rood door Coca-Cola. Consistent kleurgebruik in verpakkingen is aan te raden om de merkherkenbaarheid onder consumenten te vergroten.

Relatie tussen kleur en smaak

De kleur van de verpakking is een belangrijk visueel signaal om aan de consument te communiceren welk product er in de verpakking zit. Onderzoek laat zien dat de verwachte smaak van een product onder andere wordt bepaald door associatie tussen de kleur van de verpakking en haar primaire productingrediënten. Denk hierbij aan een groene verpakking voor groene ice tea of een rode verpakking bij een pittig product.

Relatie tussen kleur en producteigenschappen

De associatie van kleur met bepaalde producteigenschappen zie je bijvoorbeeld als het gaat om de gezondheid van een product. Zo blijkt dat een candy bar in een groene verpakking wordt beschouwd als gezonder dan hetzelfde product in een rode verpakking. Daarnaast wordt het gebruik van heldere kleuren in verpakkingen geassocieerd met ongezondere producten.

productielijn sap

Aanvoelen van het verpakkingsmateriaal

Voor consumenten is het ook belangrijk dat een product fijn aanvoelt. Zo blijkt uit onderzoek dat verpakkingen met een zijdezachte hoogglans uitstraling, maar ook matte verpakkingenpositieve effecten hebben op het aankoopgedrag. Hetzelfde geldt voor producten die zacht en pluizig aanvoelen. Ook hierbij is het belangrijk dat wordt gekozen voor een verpakking die de juiste verwachtingen schept bij de consument. Wil je een robuuste uitstraling voor uw product? Kies dan materialen die aansluiten bij deze beleving.

Geluid van de verpakking

Het gekozen verpakkingsmateriaal kan naast voelen ook via het gehoor een positieve invloed hebben op de verwachte productbeleving van de consument. Zo deed Zampini en Spence een onderzoek naar het gekraak van verpakkingsmateriaal van chips en de productbeleving. Chips in een verpakking die het meeste geluid maakte tijdens het openen, werd beoordeeld als krokanter en zelfs 15% smaakvoller dan chips uit een geruislozere verpakking. Deze onderzoekers identificeerden vergelijkbare effecten voor koolzuurhoudende dranken bij het openen van een blikje. Hoe harder het geluid, hoe beter het drankje werd beoordeeld door de consument.

Verpakkingsvorm

De vorm van een verpakking is een andere belangrijke factor voor een onderscheidend product in de supermarkt. Hoekige lijnen wekken bij de consument gevoelens van dreiging, confrontatie en conflict op. Hoekige lijnen worden meer geassocieerd met mannelijkheid. Ronde vormen symboliseren daarentegen benaderbaarheid, harmonie en vriendelijkheid. Ronde vormen worden meer geassocieerd met vrouwelijkheid.

Verpakkingsvormen kunnen ook onze smaakverwachtingen beïnvloeden. Zo blijkt uit onderzoek dat bruisend water wordt geassocieerd met hoekige vormen, terwijl ronde vormen worden geassocieerd met plat water.

Verpakkingsonderzoek

Om de verkoopkansen van uw product in de supermarkt zo groot mogelijk te maken, moet u tijdens het productontwikkelingstraject tijdig onderzoek doen naar de verwachtingen van de consument ten aanzien van de verpakking. Een verpakkingsonderzoek helpt u hierbij. Uw verpakking wordt hierbij beoordeeld en vergeleken door een uitgebreid consumentenpanel. Het verpakkingsonderzoek kan online, op locatie of zelfs bij de consumenten thuis worden uitgevoerd. Het resultaat is een grondige analyse en rapportage, waarmee u direct inzicht hebt om de juiste verpakkingskeuzes te maken.

Inhome

Meer informatie?

Wilt u meer weten over een aantrekkelijke productverpakking of heeft u andere vragen over verpakkingsmaterialen? Neem contact met ons op. We helpen u bij graag verder.

Inspectie app: bespaar tot 60% van uw tijd

In wat voor bedrijf u ook werkzaam bent, als u te maken heeft met een kwaliteitssysteem moet u regelmatig inspecties uitvoeren. Bij bedrijven in de voedingssector zien we zelfs dat het aantal inspecties alleen maar toeneemt door steeds strengere eisen die gesteld worden door retailers. Als u inspecties handmatig uitvoert, bent u veel tijd kwijt met alle administratie die hierbij komt kijken. Dat kan makkelijker! Daarom hebben wij een inspectie app ontwikkeld. Deze is zeer flexibel in te richten en daarom toepasbaar binnen ieder bedrijf.

Inspecteer met de inspectie app op uw tablet of smartphone

Met onze software voert u voortaan inspecties uit via de inspectie app. De inspectie app is zo gemaakt dat inspecties offline uitvoerbaar zijn. Geen zorgen dus als u in een ruimte komt zonder Wifi verbinding. Na afloop is uw rapportage inclusief foto’s direct klaar en zijn statistieken meteen bijgewerkt. U bent dus geen tijd meer kwijt aan het uitwerken van rapportages, toevoegen van foto’s en opstellen van trendanalyses. Het uitvoeren van inspecties met de app wordt bovendien door gebruikers ervaren als een leuke en prettige manier van werken.

Unieke inspectie actie

Profiteer nu tijdelijk van een unieke actie en ontvang een gratis iPad en kosteloze implementatie. Bovendien implementeren we de module Inspecties morgen nog op uw locatie. Waar wacht u nog op? Bekijk de volledige unieke inspectie actie.

Direct aan de slag

Wilt u direct aan de slag met de inspectie app? Vul hieronder uw gegevens in of lees meer over het uitvoeren van online Inspecties.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

De voordelen van de inspectie app

 • Tot 60% Tijdbesparing
 • Rapportage inclusief foto’s, scores en afwijkingen direct gereed
 • Real-time statistieken en trendanalyses
 • Overzichtelijk beheer van openstaande en afgeronde acties
 • Optimale toepassing van de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus

Hulp nodig op het gebied van Inspectie app: bespaar tot 60% van uw tijd?

manuella-juiste-formaat-website

Neem contact op met onze Commercial Manager QA Manuella van Rijmenant

Neem contact op

Klantgerichtheid, organoleptische kenmerken en productkwaliteit zijn onderdeel van een kwaliteitssysteem

Als voedingsmiddelenbedrijf heb je veel te maken met het beheersen van voedselveiligheid. Echter is dit niet het enige wat belangrijk is bij de productie van voedingsmiddelen. Klantgerichtheid, organoleptische kenmerken en productkwaliteit zijn ook heel belangrijke factoren van het product en bedrijfsproces. Deze elementen vormen namelijk steeds meer een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Proces en receptuur van producten standaardiseren

Voedselveiligheid is vanuit de wetgeving de belangrijkste factor om voedingsmiddelen te produceren. Uiteraard vinden klanten de voedselveiligheid heel belangrijk, maar een goede kwaliteit van het product is óók van belang. De productkwaliteit zoals sensorische kenmerken is echter een factor welke lastiger te monitoren en meten is dan voedselveiligheid. Organoleptische eigenschappen van een product (sensorische kenmerken) worden door verschillende mensen op een andere manier ervaren. Sensorische factoren als smaak, geur, kleur en structuur is voor iedereen anders.

Door wensen van klanten en consumenten vast te leggen in contracten, recepturen en specificaties kun je afspraken maken over hoe een product sensorisch moet zijn. Door het proces en de receptuur van producten te standaardiseren, kunnen de sensorische factoren van een product bij elke geproduceerde partij worden gelijkgesteld.

normec vis

Standaarden en mogelijkheden

De GFSI standaarden zoals IFS, BRC en FSSC 22000 bevatten eisen met betrekking tot deze onderwerpen. Zo heeft de IFS Food standaard in normelement 1.1 in de bedrijfspolicy het onderwerp productkwaliteit opgenomen. Normelement 1.3 gaat over klantgerichtheid en dat wensen en verwachtingen van klanten moeten worden beheerst. Daaropvolgend gaat normelement 4.1 over contractovereenkomsten en 5.6.6 schrijft voor dat het bedrijf interne organoleptische testen op de geproduceerde producten moet uitvoeren.

Ook de BRC Food norm stelt in normelement 1.1 bij de bedrijfspolicy en management verantwoordelijkheid dat productkwaliteit naast voedselveiligheid moet worden meegenomen. Ook klantgerichtheid wordt hierbij als belangrijk punt genoemd. Normelement 3.6.3 schrijft daarnaast voor dat private label producten officieel moeten worden afgestemd met de klant. BRC vermeld ook in normelementen 5.1.4 en 5.6.1.1 dat organoleptische testen onderdeel moeten zijn van de houdbaarheidsbepaling van producten en de analyse planning.

FSSC 22000 stelt vergelijkbare eisen waaronder vanuit ISO 22000:2018 dat klantgerichtheid onderdeel moet zijn van het systeem.

Deze eisen laten duidelijk zien wat er van jou als bedrijf wordt verwacht. Klantgerichtheid, organoleptische eigenschappen en productkwaliteit moeten onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem en daarmee van de procedures en uitvoering van werkinstructies.

etiketten co

Beheersing in het kwaliteitsmanagementsysteem

De onderwerpen klantgerichtheid, organoleptische eigenschappen en productkwaliteit kun je gemakkelijk via het kwaliteitsmanagementsysteem beheersen. Denk hierbij aan:

 • Recepturen van te produceren producten vastleggen en controle op toepassing van de receptuur uitvoeren.
 • Afspraken met klanten maken en vastleggen in contracten.
 • Goede communicatie met klanten en relatiebeheer.
 • Sensorische keuringen op producten uitvoeren, zowel na productie als bij einde houdbaarheid.
 • Goede klachtenafhandeling waardoor het proces kan worden verbeterd en incidenten kunnen worden weggenomen.
 • Productontwikkeling goed uitvoeren zodat nieuwe producten gestandaardiseerd zijn en passen in het proces en bij klantenwensen.
 • Producten kunnen sensorisch worden beoordeeld door consumenten. U kunt ervoor kiezen om één product te onderzoeken (monadisch onderzoek) of om enkele producten vergelijkend met elkaar te testen. Onze specialisten helpen graag bij een smaakonderzoek.
 • Het gebruiken van projectmatige systemen zoals Lean Manufacturing en 5S om producten en processen verder te verbeteren en te standaardiseren.

Door deze onderwerpen op de juiste wijze mee te nemen in het systeem en de werkwijze wordt het proces en product beter gestandaardiseerd en zal de productkwaliteit beter zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over klantgerichtheid, organoleptische eigenschappen en productkwaliteit in het kwaliteitssysteem? Neem dan contact met ons op via info@normecfoodcare.com of bel naar 088 848 20 20. Wij helpen u graag.

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste kennisartikelen? Volg onze LinkedInpagina.