Challenge testen Listeria monocytogenes: al meer dan 10 jaar een begrip

Zijn de producten van je bedrijf veilig te eten binnen de houdbaarheidstermijn? De challenge test is een belangrijke tool om dit te ontdekken. Normec Foodcare voert al meer dan 10 jaar onder accreditatie challenge testen uit voor bedrijven in de food- en retailsector. Welke vraag je ook hebt over challenge testen, ons Expertiseteam staat voor je klaar. Aldo Evers en Stefan Coghe vertellen over de ontwikkelingen in challenge testen, wet- en regelgeving en hoe we bedrijven verder helpen.

Al meer dan 10 jaar geaccrediteerd voor challenge testen

Als erkend laboratorium voert Normec Foodcare dagelijks challenge testen uit. Inmiddels al meer dan 10 jaar onder accreditatie vanuit de overheid. Aldo Evers is Senior Technisch Specialist en Stefan Coghe Managing director voor de verschillende laboratoria in Nederland en België. Beiden zijn lid van het Expertiseteam Challenge testen bij Normec Foodcare en benadrukken het belang van deze test. Aldo: “Het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan de gevolgen van een Listeria-besmetting neemt helaas nog steeds toe. Daarom is het zo noodzakelijk dat bedrijven er alles aan doen om Listeriagroei in een product te beperken.” Stefan vult aan: “Bovendien wil je duidelijkheid hebben over het de risico’s van je product tijdens de houdbaarheidstermijn. Door het uitvoeren van een challenge test weet je hoe risicovol een Listeriabesmetting kan zijn en of je wel of geen recall moet uitvoeren bij een besmetting. Het resultaat van de test geeft namelijk aan of je kant-en-klaar product een voedingsbodem is voor de groei van Listeria monocytogenes.”

Challenge testen bij Normec Foodcare

 • Ervaren expertiseteam
 • Ondersteuning van A tot Z
 • Alle onderzoeken onder één dak
 • Al meer dan 10 jaar geaccrediteerd

Vraag hier je challenge test aan

elena-juiste-formaat-website

Neem contact op met onze Technisch Commercieel Manager – Labo

Neem contact op

Wet- en regelgeving voor challenge testen

De wet- en regelgeving voor Listeriabeheersing is in de loop der jaren flink aangescherpt. Normec Foodcare verricht challenge testen in lijn met de richtlijnen van de NVWA en het FAVV, waarmee onze rapportages in Nederland en België geaccepteerd zijn. Afgelopen jaar is vanuit Europa een nieuwe versie van het Listeria monocytogenes Technical guidance document verschenen. Stefan vertelt hierover: “De trend is dat bedrijven risico’s met betrekking tot Listeria monocytogenes steeds meer willen borgen door het beheersen van de producteigenschappen en het toevoegen van conserveermiddelen. Het Europese Technical Guidance document is onder andere hierop aangepast. Er zijn vooronderzoeken nodig als het gaat om gebruik van conserveermiddelen en het testen hiervan. Het product dat je onderzoekt in een challenge test moet representatief zijn voor de producten die je produceert. Je moet dat nu niet alleen theoretisch vastleggen met bijvoorbeeld de receptuur, maar ook verifiëren middels chemische analyses.”

Hoe Normec Foodcare je helpt

Normec Foodcare werkt al diverse jaren met het Expertiseteam Challenge testen. Hiermee helpen we bedrijven van begin tot eind bij het uitvoeren van een Listeriastudie. “Voor het uitvoeren van de test is een gedegen vooronderzoek nodig. Het begint al bij de receptuur en procesvoering. Je moet eerst in kaart brengen waar je naartoe wilt als het gaat om de houdbaarheid, productgroepindeling, verpakkingseigenschappen, risico-inschatting en testopzet. Doordat we met een multidisciplinair team werken, kunnen we bedrijven tijdens het volledige voortraject al ondersteunen. Zodra het vooronderzoek klaar is, gaan we over tot de onderzoeksfase waarbij indien nodig onze specialisten de challenge test uitvoeren en begeleiden,” vertelt Stefan. Aldo vult aan: “Ook het natraject is van belang. Als de testresultaten bekend zijn, dan moet het bedrijf echt aan de slag met de conclusies en waar nodig het doorvoeren van verbeteringen. Heel veel vraagstukken die voortkomen uit de testresultaten kunnen door onze QA-adviseurs getackeld worden. Zo ondersteunen we bedrijven tijdens het hele traject.”

Kennispartner op gebied van challenge testen

Het uitvoeren van een Listeriastudie vraagt om veel kennis en ervaring. Stefan: “Bij een aantal bedrijven zien we dat er al veel kennis aanwezig is. Zij komen zelf al een heel eind met het voortraject. Waar nodig schakelen ze met ons voor specifieke adviezen.” Normec Foodcare voorziet bedrijven daarnaast als kennispartner van de nodige informatie als het gaat om het voorbereiden, uitvoeren en begrijpen van Listeriastudies. Aldo legt uit: “Jaarlijks verzorgen wij samen met Wageningen University & Research (WUR) de Masterclass Listeria waar ook de NVWA als spreker aan deelneemt. Tijdens deze tweedaagse Masterclass leren cursisten alle ins en outs van Listeria monocoytogenes en zijn ze na afloop in staat om zelfstandig een studie uit te voeren. Daarnaast verzorgen we trainingen op maat voor bedrijven, afhankelijk van de vraagstukken die er spelen. Zo hebben medewerkers na afloop van een training voldoende kennis in huis om de producten van het bedrijf in te delen in productgroepen en Listeria te beheersen.” Aldo benadrukt daarnaast dat bedrijven zelf ook voldoende tijd moeten reserveren als zij een Listeriastudie laten uitvoeren. “Je moet veel gegevens verzamelen en dat kost tijd. Ons advies is dan ook altijd om een medewerker binnen het bedrijf voor een vast aantal uren dedicated met de studie aan de slag te laten gaan. Of om bijvoorbeeld een externe QA adviseur in te zetten die dit traject kan begeleiden. Zo zorg je dat het project ook goed wordt afgerond.”

Foodlab-1

Alle onderzoeken onder één dak

De challenge testen worden zowel in Nederland als België op één locatie uitgevoerd met bijna volledig geautomatiseerde processen. Dat brengt belangrijke voordelen met zich mee. Stefan: “Doordat we alle analyses, zowel microbiologisch als chemisch, op één locatie kunnen uitvoeren is er geen sprake van splitsing of transport. Dit levert tijdswinst op, verhoogt de nauwkeurigheid van de testen en reduceert de foutkans.” Aldo vertelt vol trots over de nieuwe challenge testlocatie in Nederland: “In Woerden mogen we binnenkort ons nieuwe lab in gebruik gaan nemen. Deze is voorzien van alle nieuwste technologieën, apparatuur en omgevingsomstandigheden. We hebben er bewust voor gekozen deze ‘clean room’ specifiek in te richten voor challenge testen, omdat we zien dat er steeds meer vraag is naar deze testen, zowel vanuit bedrijven als vanuit de overheid. We hebben alle tools en expertise in huis om klanten optimaal te helpen bij het beheersen van Listeria en samen te zorgen voor goed en veilig voedsel.”

Ga naar de dienst Challenge Test

Micro Smedt heeft een nieuwe naam

Per 1 april 2022 maakt Micro Smedt deel uit van Normec Foodcare. Hiermee hebben we onze dienstverlening, kennis en expertise uitgebreid. Vanaf 17 januari 2023 heeft Micro Smedt een nieuwe naam: Normec Micro Smedt.

Over Normec Micro Smedt

Normec Micro Smedt is de partner voor voedingsproducenten op het gebied van productveiligheid en gespecialiseerd in microbiologische labanalyses. Het laboratorium is gevestigd in Herentals (België) en werd in 1993 opgericht door Jozef De Smedt. Jozef was actief in de chocolade-industrie en vond hier zijn eerste klanten. Al snel konden ze verder uitbreiden naar de bredere voedingsmarkt door mond-aan-mond reclame van tevreden klanten. De dochter van Jozef, Katrijn De Smedt heeft sinds enkele jaren de dagelijkse leiding over Micro Smedt in handen. Jozef Smedt biedt wel nog dagelijks met veel passie de wetenschappelijke ondersteuning.

Over Normec Foodcare

Normec Foodcare is ontstaan vanuit een samenwerking tussen toonaangevende laboratoria, testcentra, expertise- en adviesbureaus, inspectie- en trainingsorganisaties in de foodsector. Allen met tientallen jaren ervaring. Samen vormen we Normec Foodcare: koploper in de hele keten en kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak. Door bundeling van onze expertises helpen we met allerhande vraagstukken en oplossingen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid, laboratoriumonderzoek, smaaktesten, productkeur, QA-automatisering, flexibele inzet van kwaliteitsmanagers en keurmeesters, opleidingen & trainingen, risicomanagement en label compliance.

Klantenlogin Normec Micro Smedt

Bent u klant van Micro Smedt en maakt u gebruik van een klantenportaal? Deze zal na de naamswijziging op dezelfde manier beschikbaar blijven. U kunt hier inloggen in ons klantenportaal waar u de kalender van uw ophalingen kunt raadplegen en de verslagen van de analyses kan downloaden. Heeft u nog geen login? Neem dan contact met ons op.

Inloggen klantportaal

 

Whitepaper Validatie en verificatie

Een up-to-date kwaliteitssysteem is essentieel om goed en veilig voedsel te produceren en te voldoen aan de verwachtingen van de klant. Maar hoe weet u of het kwaliteitssysteem van uw bedrijf up-to-date is? Het antwoord op deze vraag lijkt eenvoudig, namelijk door het uitvoeren van validaties en verificaties. Veelgebruikte termen die in de praktijk helaas regelmatig vragen oproepen. Hoogste tijd om duidelijkheid te scheppen.

Onze experts van het Normec Foodcare Kenniscentrum leggen in deze whitepaper uit hoe het zit. Ontdek:

 • De verschillen tussen validatie en verificatie
 • Wat het belang is van beide processen
 • Een stappenplan voor het uitvoeren van validaties en verificaties
 • Hoe u een op risico gebaseerde planning opstelt
 • Hoe validatie en verificatie bijdragen aan continue verbetering binnen de organisatie

Download whitepaper Validatie en verificatie

Laat uw gegevens achter en download direct de whitepaper.

Noodzakelijke processen voor een goed en veilig product

De termen validatie en verificatie worden in de praktijk veel door elkaar gebruikt voor diverse controle processen. Hoewel de methodes die in beide gevallen gebruikt worden gelijkwaardig kunnen zijn, bestaan er essentiële verschillen als het gaat om het doel en de timing. Beide processen maken deel uit van een effectief kwaliteitssysteem. En dat zorgt er weer voor dat de processen binnen een bedrijf optimaal werken én dat aan de klantverwachtingen wordt voldaan.

Download whitepaper Validatie en verificatie

Laat uw gegevens achter en download direct de whitepaper

Downloaden

5 onverwachte besmettingsbronnen binnen je productielocatie

Het is belangrijk om binnen je bedrijf de hygiëne op orde te hebben. Daarom doe je er waarschijnlijk alles aan om de hygiëne te borgen: je hebt goede schoonmaakprocedures, personeel is goed getraind, op papier klopt de routing en tóch heb je ineens een onverwachte kruisbesmetting. In een eerdere blog vertelden we al eens wat kruisbesmetting is en hoe je het voorkomt. In deze blog lees je met welke 5 onverwachte besmettingsbronnen je rekening moet houden binnen je productielocatie. En wat kun je doen om besmettingen via deze bronnen te voorkomen?

1. Grondstoffen

Grondstoffen kunnen altijd een besmettingsbron zijn. Met name bedrijven die werken met verse grondstoffen lopen een groter risico. Bijvoorbeeld kratten met prei of uien die op het land hebben gestaan en zo de productieafdeling in worden gereden. Hoewel versleping van buiten naar binnen onvermijdelijk is, kun je het risico op besmetting verkleinen. Denk aan overpakken van producten naar schonere kratten en een aparte voorbehandelingsruimte.

Let bij grondstoffen ook op de buitenzijde van de verpakkingen. Verpakkingen komen bij de leverancier of transporteur al met van alles in aanraking en kunnen dus besmet zijn. Maak van tevoren afspraken over de specificaties en controleer ook zelf regelmatig of volgens specificatie wordt geleverd. Ook bij wisseling van leverancier moet aan dezelfde of betere specificaties worden voldaan.

Tip: maak gebruik van duidelijke ontvangstcontrole registraties, zoals via onze online registratie app.

header digitale registraties

2. Looproutes

Kijk bij looproutes eens naar mogelijke short cuts (verkorte looproutes) die tijdens drukte toch snel even worden gebruikt. Zo kan de deur vanuit de directiekamer toegang geven tot de productieruimte zonder dat je langs een hygiënesluis moet. Observeer looproutes van mensen en bekijk waar mogelijke uitdagingen liggen.

3. Routing

Net zo belangrijk als de looproutes is de stroom van goederen door je bedrijf. Beantwoord onderstaande vragen:

 • Vindt er ergens kruiscontaminatie plaats tussen rauwe en bereide goederen?
 • Waar gaan bereide producten of halffabricaten heen als er een storing is aan een machine? Waar kunnen deze producten veilig worden weg gezet zonder dat er een mogelijkheid is op kruiscontaminatie?
 • Wat gebeurt er bij grote volumes en acties? Is de routing dan nog steeds logisch en zonder kruisbesmetting?

Overleg ruim van tevoren met sales en productie over tijdelijke grote pieken en welke acties je moet ondernemen om een veilig product te kunnen garanderen.

4. Medewerkers

Hoe goed een voedselveiligheidssysteem ook is, het valt of staat met de mensen die de instructies en procedures moeten opvolgen. Als medewerkers begrijpen waarom ze iets moeten doen, volgen ze de regels eerder op dan wanneer ze iets ‘moeten’. Organiseer, ook voor tijdelijke medewerkers, een goede training waarin je uitlegt waarom iets moet.

Tip: Onze QA- adviseurs kunnen je bijstaan in uitwerken en uitvoeren van gerichte, effectieve trainingen.

Besteed extra aandacht aan mensen die net zijn begonnen binnen je bedrijf of wegens drukte even bijspringen op een andere afdeling. Zij kennen de ‘regels’ misschien wat minder goed en kunnen een helpende hand goed gebruiken.

Daarnaast zorgt een goede Food Safety Culture ervoor dat medewerkers op de werkvloer zelf al mogelijke knelpunten gaan aangeven. Ze zien jou als uitvoerder voor het oplossen van hun probleem in plaats van als politieman/-vrouw.

Tip: waarom is een sterke voedselveiligheidscultuur belangrijk en wat komt erbij kijken? In de whitepaper Food Safety Culture beschrijven we stap voor stap hoe je een sterke voedselveiligheidscultuur binnen jouw organisatie ontwikkelt.

Whitepaper Food Safety Culture

Lees hoe je een sterke voedselveiligheidscultuur binnen jouw organisatie ontwikkelt

Download de whitepaper
Food safety culture

5. Machines

Sommige plaatsen in – voornamelijk oudere – machines zijn moeilijk schoon te maken. Denk aan een kraantje om een monster af te tappen. Dit is vaak een korte loze leiding die alleen wordt gebruikt als een monster wordt getapt. Vuil en biofilm kan zich hier ophopen en elke keer de machine opnieuw besmetten. Let ook op de koppelringen die slangen of machines aan elkaar bevestigen. Deze zijn vaak gemaakt van poreus materiaal waar zich in de holtes zeer makkelijk bacteriën kunnen ophopen. Wanneer de machines aan elkaar worden gekoppeld, ontstaat druk op het materiaal. Hierdoor worden bacteriën naar buiten geduwd en wordt de schone lijn besmet. Regelmatig desinfecteren en tijdig vervangen van onderdelen is dus van groot belang.

Laat je goed informeren

Een goede schoonmaakcontrole is essentieel om voedselveilig te produceren. Onvoldoende schoonmaak kan grote gevolgen hebben, zoals een gevaar voor de volksgezondheid en een recall. Onze Quality Assurance adviseurs helpen je hier graag bij. Laat onderzoeken, zoals microbiologisch onderzoek, uitvoeren door een geaccrediteerd laboratorium. Controleer daarnaast regelmatig of de regels binnen het bedrijf juist worden nageleefd. Door het uitvoeren van digitale inspecties heb je op ieder moment inzicht in de probleempunten binnen je bedrijf. Neem contact met ons op en we helpen je bij iedere stap.

Normec Foodcare wint de Klantbeleving Award 2022 

Met trots mogen we vertellen dat we de Integron Klantbeleving Award 2022 hebben gewonnen. Een mooie kers op de taart na de hoge klanttevredenheidsscores die we als organisatie samen met onze 900 medewerkers afgelopen jaar behaalden.

Uitreiking Beleving Awards 2022

Op donderdag 23 juni 2022 vond de uitreiking van de Beleving Awards plaats. Normec Foodcare was genomineerd voor de Klantbeleving Award in de categorie Dienstverlening. Namens alle trotse medewerkers van Normec Foodcare mocht onze Commercieel Manager Zaki Al Salihi de winnende award in ontvangst nemen. Zaki vertelt:

“In 2021 gaven klanten ons tijdens het klanttevredenheidsonderzoek een hele mooie score van een 8,2 gemiddeld en een Net Promoter Score van +23. Als organisatie staan wij heel dicht bij onze klanten door persoonlijke betrokkenheid en we gaan heel ver op het gebied van service en flexibiliteit. Iedere dag streven al onze specialisten ernaar om het morgen nog beter te doen dan vandaag. We zijn als organisatie trots op dit resultaat dat we samen met alle medewerkers hebben bereikt. De Klantbeleving Award geeft ons een extra bevestiging dat onze samenwerking zich vertaalt in de positieve beleving van onze klanten. Ondertussen werken we onverminderd hard om onze dienstverlening continu te blijven verbeteren, zodat we al onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn.”

Infographic klanttevredenheidsonderzoek

Bekijk de resultaten van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek in deze infographic. Dit najaar meten we de klanttevredenheid opnieuw tijdens het klanttevredenheidsonderzoek 2022.

Ondersteuning nodig?

Benieuwd wat Normec Foodcare voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op.

beleving award

QC One onderdeel van Normec Foodcare

Per 1 januari 2022 maakt QC One deel uit van Normec Foodcare. Door deze overname kan Normec Foodcare extra toegevoegde waarde bieden aan bedrijven in de hele (vers-)keten.

Maak kennis met QC One

Met gebruiksvriendelijke apps, onderscheidende inzichten en betrouwbare analyses voor productiebedrijven, logistieke spelers en retail is QC One een onderscheidende speler in de wereld van vers, agf en agro. GoodAcre en Maas Fruit Quality Inspections, beide onderdeel van Normec Foodcare, gebruiken de apps bij hun digitale inspecties en ook retailers rekenen op de softwareoplossingen van QC One.

Toegevoegde waarde in de hele keten

Alles is er op gericht dat onze klanten gezond en veilig voedsel kunnen produceren. Elke fase van de keten heeft hier invloed op en kent zijn eigen uitdagingen. De overname van QC One past in de ambitie van Normec Foodcare om als totaalaanbieder en specialist een nog betere bijdrage te leveren aan kwaliteit in de hele keten. De combinatie van (digitale) inspecties en analyses vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Alle krachten gebundeld

Normec Foodcare is ontstaan vanuit een samenwerking tussen toonaangevende laboratoria, testcentra, expertise- en adviesbureaus, inspectie- en trainingsorganisaties in de foodsector. Alle met tientallen jaren ervaring. Samen vormen we Normec Foodcare: koploper in de hele keten en kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak. Door bundeling van onze expertises helpen we met allerhande vraagstukken en oplossingen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid, laboratoriumonderzoek, smaaktesten, productkeur, QA-automatisering, flexibele inzet van kwaliteitsmanagers en keurmeesters, opleidingen & trainingen, risicomanagement en label compliance.

Neem bij vragen of voor meer informatie gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Whitepaper Ketenborging

Een up-to-date kwaliteitssysteem is essentieel om goed en veilig voedsel te produceren en te voldoen aan de verwachtingen van de klant. Maar hoe weet u of het kwaliteitssysteem van uw bedrijf up-to-date is? Het antwoord op deze vraag lijkt eenvoudig, namelijk door het uitvoeren van validaties en verificaties. Veelgebruikte termen die in de praktijk helaas regelmatig vragen oproepen. Hoogste tijd om duidelijkheid te scheppen.

Onze experts van het Normec Foodcare Kenniscentrum leggen in deze whitepaper uit hoe het zit. Ontdek:

 • De verschillen tussen validatie en verificatie
 • Wat het belang is van beide processen
 • Een stappenplan voor het uitvoeren van validaties en verificaties
 • Hoe u een op risico gebaseerde planning opstelt
 • Hoe validatie en verificatie bijdragen aan continue verbetering binnen de organisatie

Download whitepaper Validatie en verificatie

Laat uw gegevens achter en download direct de whitepaper.

Noodzakelijke processen voor een goed en veilig product

De termen validatie en verificatie worden in de praktijk veel door elkaar gebruikt voor diverse controle processen. Hoewel de methodes die in beide gevallen gebruikt worden gelijkwaardig kunnen zijn, bestaan er essentiële verschillen als het gaat om het doel en de timing. Beide processen maken deel uit van een effectief kwaliteitssysteem. En dat zorgt er weer voor dat de processen binnen een bedrijf optimaal werken én dat aan de klantverwachtingen wordt voldaan.

Download whitepaper Validatie en verificatie

Laat uw gegevens achter en download direct de whitepaper

Downloaden

Micro-Smedt maakt deel uit van Normec Foodcare

Met veel trots mogen we aankondigen dat Micro-Smedt per 1 april deel uitmaakt van Normec Foodcare.

Ontstaan

Micro-Smedt werd in 1993 opgericht door Jozef de Smedt. Jozef was actief in de chocolade-industrie en vond hier zijn eerste klanten. Al snel konden ze verder uitbreiden naar de bredere voedingsmarkt door mond-aan-mond reclame van tevreden klanten. De dochter van Jozef, Katrijn de Smedt heeft sinds enkele jaren de dagelijkse leiding over Micro-Smedt in handen.

Jozef Smedt biedt wel nog dagelijks met veel passie de wetenschappelijke ondersteuning.

Krachten bundelen

Met Micro-Smedt als deel van de Normec Foodcare-familie, versterken we onze dienstverlening en halen we heel wat extra kennis in huis. Het bedrijf telt 18 werknemers en onderscheidt zich binnen de concurrerende markt door middel van zijn enorme servicegerichtheid.

Door de samenwerking zien we veel kansen in het nog beter bedienen van onze gezamenlijke klanten. Enerzijds door de extra expertise en specialisaties die we in huis halen, anderzijds omwille van de geografische voordelen. Foodcontrol in Wetteren en Micro Smedt in Herentals zullen bepaalde klanten nu sneller en efficiënter kunnen bedienen.

We kijken er erg naar uit om samen de opportuniteiten te verkennen en onze klanten de best mogelijke klantbeleving te bezorgen!

Analyse

Alle levensmiddelen moeten veilig zijn om te consumeren. We willen niet iets eten wat besmet is met ziekmakers (micro-organismen) of schadelijke stoffen bevat. Wanneer een product voldoet aan de voedselveiligheidscriteria mag je er vanuit gaan dat u niet ziek wordt. Alle producenten van levensmiddelen moeten er daarom zorg voor dragen dat de voedselveiligheid goed geborgd is, bijvoorbeeld door het uitvoeren van labonderzoek. Wij helpen u daar graag bij!

elena-juiste-formaat-website

Hulp nodig met uw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Technisch Commercieel Manager – Labo

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

elena-juiste-formaat-website

Residuen analyse bestrijdingsmiddelen: waar moet u op letten?

Residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen achterblijven op levensmiddelen zoals groenten en fruit. Om te weten of er niet teveel residuen op de producten zitten, moet u residuen analyse laten uitvoeren. Welke analyses moet u uitvoeren, hoe zorgt u dat u de juiste analyseresultaten krijgt en wat doet u ermee?

Wat zijn bestrijdingsmiddelen?

Bestrijdingsmiddelen worden in de teelt en landbouw toegepast, met name om ziekten en plagen tegen te gaan en de opbrengst te verhogen. Residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen achterblijven op levensmiddelen, zoals groenten, fruit, granen, noten en zaden. Als de hoeveelheid residu te hoog is, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid van de consument. Bovendien vereist de overheid dat niet meer bestrijdingsmiddel wordt toegepast dan noodzakelijk is om een plaag te beheersen. Daarom zijn in de wetgeving limieten vastgesteld voor residuen van bestrijdingsmiddelen. U moet residuen analyse uit laten voeren om na te gaan of de limieten niet worden overschreden en het product veilig geconsumeerd kan worden.

landbouw

Hoe voert u een goede monstername voor residuen analyse uit?

De monstername zelf is een belangrijke stap. Is het monster niet goed genomen? Dan geeft de residuen analyse uitslag niet de informatie waar u naar op zoek bent. Bedenk bij het nemen van monsters dat residuen van bestrijdingsmiddelen niet homogeen verdeeld zijn over een partij. Een teler kan bijvoorbeeld maar een deel van een veld bespoten hebben. Door van verschillende pallets van een partij een deelmonster te pakken en die deelmonsters samen te voegen, krijgt u een representatief beeld van een partij. Kies niet altijd product bovenin pallets, maar pak ook materiaal uit lagen daaronder. Monstername kan door bedrijven zelf uitgevoerd worden. Voor een onafhankelijke monstername of monstername onder accreditatie schakelt u een laboratorium in.

Welke residuen analyse moet u uitvoeren?

Bij de analyse in het laboratorium wordt een multi-residuenanalyse uitgevoerd waarbij meer dan 700 stoffen in één keer geanalyseerd worden. Sommige stoffen vallen buiten de multi-residuenanalyse. Hun eventuele aanwezigheid moet met aparte analysemethoden onderzocht worden. Dit geldt voor bijvoorbeeld ethefon, dithiocarbamaten of glyfosaat. Ons laboratorium geeft advies over de aanvullende analyses die relevant zijn voor een bepaald product. Welke stoffen binnen de multi-residuenanalyse vallen en hoeveel stoffen geanalyseerd worden, kan per laboratorium verschillen.

Hoe beoordeelt u de analyseresultaten?

In Verordening (EG) nr. 396/2005 staan de Europese wettelijke maximale gehalten voor residuen in een bepaald product, de MRL (maximale residu limiet). Deze MRL’s zijn ook te vinden in de EU pesticides database, waar de informatie wat toegankelijker is.

Onze laboratoria geven bij de analyseresultaten aan voor welke stof sprake is van een overschrijding van de wettelijke MRL. Bovendien berekenen zij ook of er sprake is van mogelijke acute toxiciteit aan de hand van de zogenaamde ARfD waarde (Acute Referentie Dosis). Is het berekende ARfD percentage hoger dan 100%? Dan moet het levensmiddel beschouwd worden als schadelijk. Het is overigens zo dat veel stoffen gebruikt in bestrijdingsmiddelen geen acute toxiciteit hebben. Het berekenen van de ARfD is voor die stoffen niet van toepassing.

Omdat diverse retailers bovenwettelijke eisen stellen, stellen onze laboratoria op verzoek ook analyserapporten op per retailer. Hierbij worden de analyseresultaten getoetst volgens bovenwettelijke eisen. Het is dan direct te zien of een product aan een bepaalde retailer geleverd kan worden.

agro

Wanneer moet u overschrijdingen van de MRL melden?

Is er sprake van een overschrijding van een MRL waarde? Dan moet u uitzoeken of een melding gedaan moet worden bij het FAVV. De MRL’s zijn geen toxicologische limieten. Ze streven een tweeledig doel na:

 • de gezondheid van de consument beschermen
 • controle op toegestane landbouwpraktijken o.a. het gebruik van toegelaten producten, inachtneming van de doses, de wachttijd voor de oogst….

Overschrijding van de MRL is zelden een punt van ongerustheid voor de consument, maar is een teken van een niet-naleving van de goede landbouwpraktijken. Wanneer het analyseresultaat de MRL overschrijdt (X > MRL), wordt altijd een risico-evaluatie uitgevoerd om na te gaan of het levensmiddel een ernstig risico inhoudt voor de gezondheid van de consument. Het toxicologische risico voor de consument wordt geraamd door de inname in de loop van een maaltijd/één dag (PSTI) te berekenen en deze te vergelijken met de beschikbare toxicologische gegevens (ARfD – Acute Referentie Dosis, ADI – Aanvaardbare Dagelijkse Dosis). Het FAVV stelt een tool ter beschikking waarmee de PSTI kan berekend worden.

Als een ernstig toxicologisch risico voor de consument aangetoond wordt voor een levensmiddel of een diervoeder, worden maatregelen getroffen bij overschrijden van de MRL zonder dat de uitgebreide meetonzekerheid van de analysemethode in rekening genomen wordt. Als geen ernstig toxicologisch risico voor de consument aangetoond wordt voor een levensmiddel of een diervoeder, dienen ook maatregelen genomen te worden bij overschrijden van de MRL echter hierbij wordt wel de uitgebreide meetonzekerheid van de analysemethode in rekening gebracht. Artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005 verbiedt het op de markt brengen van levensmiddelen of diervoeders die niet voldoen aan de MRL.

Welke maatregelen moet u nog meer nemen bij overschrijdingen?

In het document “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles : chemische contaminanten, residuen en additieven” vermeldt het FAVV de te ondernemen acties zoals het waarschuwen van leveranciers en afnemers. Ook moet u passende maatregelen nemen om te voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet en het product uit de handel nemen. Raadpleeg zeker ook de beslissingsboom die in deze richtlijn van FAVV is opgenomen.

Meer informatie over residuen analyse?

Wilt u meer weten over residuen van bestrijdingsmiddelen? Onze specialisten helpen u graag bij ieder vraagstuk. Neem contact met ons op.