BRC 9

Workshop BRCGS Food Safety versie 9

In september gaven we reeds een webinar omtrent BRCGS Global Standard Food Safety versie 9 waarmee velen al de eerste stap hebben gezet om hun bedrijf klaar te stomen voor deze nieuwe BRCGS versie. Op woensdag 7 december gaan we dieper in op deze wijzigingen met een workshop volledig gefocust op de implementatie ervan.

Maak de vertaalslag naar de praktijk

Wil jij snel aan de slag met de wijzigingen binnen jouw bedrijf? Dan is de workshop BRCGS versie 9 een mooie volgende stap. Tijdens deze praktische workshop leer je:

 • De belangrijkste BRCGS 9 eisen
 • Verschillen tussen BRCGS versie 8 en 9
 • De impact in de praktijk
 • Praktische toepassingen binnen uw bedrijf

Deze workshop wordt gegeven door Kaat Van Oostveldt, onze Knowledge & Projects Expert.

Programma: 

 • 09:00 – 10:00 : Ontvangst
 • 10:00 – 12:00 : Workshop

Datum:  woensdag 7 december 2022

Locatie: Lokeren, België

Schrijf u snel via het formulier in, want de plaatsen zijn beperkt!

Schrijf u in voor de workshop

Voedselveiligheid wetgeving: hoe blijft u actueel?

Als u met voedingsmiddelen werkt binnen uw bedrijf, moet u voldoen aan voedselveiligheid wetgeving. Het is voor bedrijven vaak moeilijk om op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving en dit toe te passen in de praktijk. U hebt niet alleen te maken met Belgische, maar ook met Europese wetgeving die van toepassing is in België. Waar vindt u die wet- en regelgeving en hoe blijft u actueel?

Voedselveiligheid wetgeving in de Europese Unie

Europese wet- en regelgeving bestaat uit verschillende documenten, verordeningen, richtlijnen, beschikkingen/besluiten, verdragen, etc. Vragen die we krijgen van bedrijven gaan vrijwel altijd over de verordeningen en richtlijnen; in die documenten is vastgelegd waar producten of productieprocessen aan moeten voldoen. Verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in alle EU lidstaten. Gewoonlijk is in nationale voedselveiligheid wetgeving niet meer opgenomen dan dat voldaan moet worden aan een verordening. Europese richtlijnen moeten in nationale wetgeving opgenomen worden. Lidstaten kunnen, waar dat volgens de richtlijn toegestaan is, een eigen invulling geven aan hoe de eisen in de richtlijn gehaald gaan worden.

HACCP registraties app

Zoeken in wet- en regelgeving EU

In EurLex is de Europese wet- en regelgeving te vinden. U kan op verschillende manieren zoeken:

 • Met zoektermen. Bij het zoeken op zoektermen kan het aantal resultaten erg hoog zijn. Bij het gebruik van de mogelijkheid “Uitgebreid zoeken” kunnen extra zoekopties benut worden en is de lijst van resultaten beperkter.
 • Op documentnummer. Elke document heeft een nummer, bijvoorbeeld Verordening 2018/848 (de biologische verordening). Het nummer bestaat uit het jaar van publicatie en daarnaast een volgnummer, in januari wordt gestart met nummer 1. Documenten na 2015 hebben een nummer dat begint met het jaartal. Bij oudere documenten kan het volgnummer als eerste vermeld staan. Bij het zoeken op documentnummer is de lijst van resultaten beperkt en is het makkelijker de gewenste informatie te vinden.

Onderstaand is een voorbeeld van een document weergegeven die in de lijst van resultaten kan voorkomen. Als op de naam van het document geklikt wordt, ziet u de oorspronkelijke tekst. Omdat er vaak al wijzigingen hebben plaatsgevonden is het handiger de ‘huidige geconsolideerde versie’ aan te klikken. Dan ziet u het document waarin de wijzigingen zijn verwerkt die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. Consolideren is het verwerken van wijzigingen en rectificaties (taalkundige correcties).

Voedselveiligheid wetgeving in België en andere landen

Wet- en regelgeving van België is te vinden in het Belgisch Staatsblad. Het zoeken in de wetgeving gebeurt met zoektermen in de zoekfunctie. Gerectificeerde en geconsolideerde versies van wet- en regelgeving aangaande levensmiddelen kan u tevens terug vinden op de website van FOD volksgezondheid, waar u per onderwerp de geldende wet- en regelgeving kan terugvinden.

Elk EU land heeft een eigen website waar de nationale wetgeving te vinden is. Deze websites zijn via EurLex te vinden door te klikken onderaan de zoekpagina op N-Lex. Let op dat werkwijzen ten aanzien van consolidatie kunnen verschillen tussen landen.

Voedselveiligheid-wetgeving

Relevante wijzigingen in voedselveiligheid wetgeving

De Europese en Belgische wetswijzigingen worden gecommuniceerd in respectievelijk het Publicatieblad en het Belgisch Staatblad. Echter, daarin verschijnt alle wetgeving, waardoor het doornemen van deze documenten voornamelijk veel niet-relevante wetgeving oplevert. Diverse bronnen kunnen u attenderen op de wél relevante wetswijzigingen. Bijvoorbeeld nieuwsbrieven van vakbladen of brancheorganisaties. Om bedrijven op de hoogte te houden van wijzigingen in wet- en regelgeving in de levensmiddelenindustrie, hebben we het Kwartaalupdate abonnement opgezet. Per kwartaal ontvang je van ons een overzicht van de gewijzigde en/of nieuwe wet- en regelgeving die van toepassing is op jouw bedrijf en sector. Bovendien vullen we dit aan met specifiek advies hoe deze wijzigingen toe te passen in je eigen bedrijf en QA beleid.

De website van het FAVV geeft soms informatie over wetswijzigingen, maar richt zich daar niet specifiek op. De website geeft wel handvaten voor de interpretatie van wetgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van van omzendbrieven, zoals de Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector. (PCCB/S3/1140519) en Omzendbrief inzake toegelaten additieven in vleesbereidingen ( PCCB/S3/1300795 ).

U staat er niet alleen voor

U wil er zeker van zijn dat u geen voedselveiligheid wetgeving over het hoofd ziet. Blijf op de hoogte via het Kwartaalupdate abonnement . Of laat u helpen door onze QA-adviseurs. Zij weten precies waar je op moet letten en hoe je de wetgeving toepast in de praktijk.

Vraag je je af of een proces/product conform is geldende wet- en regelgeving of in je QA beleid de geldende wet- en regelgeving coherent wordt toegepast? Doe dan beroep op de Compliance audits uitgevoerd door onze compliance-experts.

6 tips voor het vertalen van etiketten

Als levensmiddelenbedrijf heeft u regelmatig te maken met het vertalen van etiketten. Retailers vereisen soms meerdere talen op een etiket en als u producten wil exporteren, moet de etiketinformatie in de juiste taal worden weergegeven. Ook moet het product voldoen aan de wetgeving in het land van verkoop. In deze blog geven we 6 tips voor etiketten vertalen.

Tip 1: Controleer of de ingrediënten zijn toegestaan

Controleer altijd eerst of de ingrediënten zijn toegestaan in het land van verkoop. Als tijdens het vertalen van het etiket blijkt dat een ingrediënt niet toegestaan is in het land waarin u het product wil verkopen, mag het product niet verkocht worden. Maak daarom de inkopers binnen uw bedrijf ervan bewust dat ingrediënten die buiten de EU verkocht worden niet altijd toegestaan zijn binnen de EU. Laat de ingrediënten van uw product bij twijfel vóór inkoop checken.

Regelmatig worden producten geïmporteerd uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Azië. Het additief magnesiumstearaat wordt in de VS vaak toegevoegd aan snoepgoed, maar in de EU is dit additief niet toegestaan. Ook is het gebruik van gebleekte tarwebloem niet toegestaan in de EU, terwijl dit in de VS vaak gebruikt wordt in koekjes. Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen van ingrediënten die niet toegestaan zijn in producten als deze binnen de EU verkocht worden.

Tip 2: Maak gebruik van vertalingen in de wetgeving

U kunt een EU Verordening op de EUR-Lex website in meerdere talen openen. Een aantal wettelijke teksten is letterlijk vastgelegd in de verordening. Als u per tabblad in uw browser de Verordening in een andere taal opent, vergelijkt u gemakkelijk de wettelijke teksten. Vertalingen voor additiefnamen en functiegroepen haalt u bijvoorbeeld uit Verordening 1333/2008. Allergenen en teksten als ‘Ten minste houdbaar tot’ haalt u uit Verordening 1169/2011.

Tip 3: Controleer of de wettelijke benaming vastgelegd is in nationale wetgeving

Een benaming die in België gebruikt mag worden, kan bijvoorbeeld in Duitsland onderhevig zijn aan nationale wetgeving. Zo heeft Duitsland nationale wetgeving voor snoepgoed waarin diverse benamingen vastliggen. Waar winegums in het Nederlands als wettelijke benaming aangeduid mogen worden als ‘Suikerwerk’, ligt dit in Duitsland vast als ‘Gummibonbons’. Houd daarom altijd de benaming aan zoals die in het land van verkoop in de wetgeving is vastgelegd.

dienst-etiketteren

Tip 4: Geef de voedingswaardetabel op de juiste wijze weer

In de EU wordt de voedingswaardetabel minimaal per 100 g of 100 ml uitgedrukt, eventueel aangevuld per portie. In bijvoorbeeld de VS of Indonesië wordt deze anders opgesteld, namelijk alleen per portie. Ook worden de koolhydraten anders berekend in de VS. De voedingswaardetabel kan daarom niet altijd letterlijk overgenomen worden voor andere landen en moet soms eerst omgerekend worden. Ook is het niet toegestaan om bijvoorbeeld een VS voedingswaardetabel samen met een EU voedingswaardetabel op de verpakking te vermelden. Houd hier rekening mee bij de ontwikkeling van het etiket en het labellen van het product.

Tip 5: Let op voor te letterlijke vertalingen

Het lijkt tijdens het etiketten vertalen misschien handig om voor losse woorden gebruik te maken van vertaaltools, zoals Google Translate. Let op dat sommige woorden hierbij te letterlijk worden vertaald. Woorden die in het Nederlands een dubbele betekenis hebben, zoals de ingrediënten bloem (bloemdragende plant, of het fijnste deel van meel) en munt (munteenheid of aromatische plant), kunnen nog weleens met de verkeerde betekenis vertaald worden. Raadpleeg dus altijd de juiste bronnen voor het opstellen van vertalingen. Roep waar nodig de hulp in van een etiketteringsspecialist.

Tip 6: Gebruik de juiste logo’s

Niet alle productlogo’s mogen internationaal gebruikt worden. In België kennen we bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk, maar in andere landen wordt dit logo niet gebruikt. Logo’s zoals Fairtrade en MSC/ASC mogen wel internationaal gebruikt worden, maar vaak moet de claim bij het logo dan wel vertaald worden. Daarnaast zijn er landen die bepaalde recyclinglogo’s verplichten op verpakkingen, zoals het Grüne Punkt-logo.

dvnutrion

Hulp nodig?

U wilt er natuurlijk zeker van zijn dat uw producten voldoen aan de wetgeving. Ook als u deze in andere landen gaat verkopen. Een fout etiket kan grote gevolgen hebben, zoals een mogelijk voedselveiligheidsgevaar of een recall. Vraag bij twijfel tijdig advies aan een etiketteringsspecialist. Deze helpt u met het opstellen van een correct etiket. Neem contact met ons op en onze specialisten helpen u zo snel mogelijk verder. U staat er niet alleen voor.

Stappenplan: zo kiest de consument voor uw product

U wilt dat zoveel mogelijk consumenten uw product kiezen in de supermarkt. Consumenten hebben ruimschoots de keuze en wisselen een product snel in als het gaat om factoren zoals productkwaliteit, verpakking en prijs. Een goede positionering van uw product is daarom essentieel om kansrijk te zijn in deze sterk verzadigde markt. Deze stappen helpen u bij een succesvolle productpositionering.

 Stap 1: stel de doelgroep vast

Wie wil u bereiken met uw product-idee? Is het een product voor de grote massa of juist voor een nichemarkt van consumenten, bijvoorbeeld consumenten met speciale dieetwensen? Beschrijf duidelijk wie uw doelgroep is.

Stap 2: bepaal de behoeften van uw doelgroep

Onderzoek wat de specifieke behoeften zijn van uw doelgroep. Stel vast in welk opzicht uw product toegevoegde waarde biedt. Succesvolle producten zijn relevant en bieden klantvoordeel. Het is essentieel dat u voldoende kennis heeft over hoe de consument het product waarneemt. Probeer een antwoord te krijgen op onder andere onderstaande vragen:

 • Welke koopmotieven heeft mijn doelgroep?
 • Waar hoort het product in het schap?
 • Op welk tijdsmoment gebruikt de doelgroep het product?
 • Welke drijfveren heeft de doelgroep om mijn product te gebruiken?
 • Welke barrières zijn er?

Een usage & attitude studie is van grote meerwaarde om uw klanten te leren begrijpen. Deze studie helpt u bij het bepalen van uw doelgroep en de behoeftes, maar ook in het identificeren van nieuwe productkansen en het aanscherpen van de productstrategie. Tijdens online onderzoek wordt een dergelijke usage & attitude studie uitgevoerd. Het resultaat is een rapportage waarmee u direct meer inzicht hebt in de behoeften van uw doelgroep.

All your necessities stored in one place

Stap 3: breng de concurrentie in beeld

Om consumenten ervan te overtuigen voor uw product of merk te kiezen, moet u een helder beeld hebben van de concurrentie op de markt. Als u u wilt onderscheiden van concurrenten moet het duidelijk zijn waarop dat onderscheidend vermogen zich concentreert. Vraag u bijvoorbeeld het volgende af:

 • Zou uw product bekend moeten zijn om haar unieke en moderne uitstraling?
 • Moet uw product uitblinken op smaak, textuur of geur?
 • Is het belangrijk dat het product een gezonder of duurzamer alternatief biedt dan wat reeds verkrijgbaar is?

Denk goed na over welke aspecten u in kaart wilt brengen. Het uitvoeren van een vergelijkend consumentenonderzoek door middel van smaakonderzoek geeft een betrouwbare indruk over hoe uw product zich onderscheidt en uniek is ten opzichte van concurrerende producten als het gaat om factoren als presentatie, smaak en koopintentie.

Stap 4: benadruk uw onderscheidend vermogen keer op keer

Als u een productbelofte communiceert, moet u deze ook waar maken. Dit leidt tot duurzaam klantbehoud. Gebruik onderzoeksresultaten als objectieve input om uw product of merk te promoten. Onderscheidend zijn en een productpositionering innemen als merk of product betekent dat u niet alles kunt zijn. Kies een heldere focus en communiceer de meest relevante onderscheidende productfactoren aan de consument. Vertaal deze onderscheidende productfactoren naar voordelen voor de klant. Laat hierbij blijken dat u snapt welke behoefte wordt vervuld met uw product.

Een voorbeeld hiervan is een ontbijtproduct in een handige to-go verpakking. Voor de consument biedt dit een oplossing voor een drukke ochtend waarin weinig tijd is om te ontbijten. Herhaal de voordelen keer op keer, zodat de consument precies weet waarom deze voor uw merk of product moet kiezen.

Hulp nodig bij een succesvolle productpositionering?

Wilt u onderzoeken hoe u uw productidee het beste positioneert in de markt? Onze specialisten helpen u graag bij een succesvolle productpositionering. Neem contact met ons op.

Productontwikkeling in Food

Hoe u van een goed idee een veilig succes maakt

Download de whitepaper

Quality Management Support

Iedere kwaliteitsafdeling heeft een zeer uitgebreid takenpakket. Zowel documentair als op de werkvloer dient de kwaliteitsafdeling de kwaliteit te borgen, te trekken en te handhaven. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee en kan zeer tijdrovend zijn. Juist omdat het werkveld van kwaliteitsmedewerker zo uiteenlopend is en er vaak een tekort is aan handen en tijd, kan het nuttig zijn om een externe QA adviseur aan te trekken. Dit kan bij Normec Foodcare met Quality Management Support. Dit brengt meer stabiliteit en ruimte voor de interne kwaliteitsmedewerker.

De voordelen van een externe consultant zijn talrijk. Ze zijn op de hoogte van huidige wet- en regelgeving, de ontwikkelingen in de markt en kunnen met een open blik meedenken over lopende vraagstukken. Verder kan de adviseur ondersteunen bij allerhande praktische werkzaamheden.

Ondersteuning op maat

Via de offerte worden de algemene grote lijnen van de verwachting uitgezet. Vervolgens wordt met de consultant een planning afgesproken zodat het voor beide partijen duidelijk is wat de verwachtingen en uit te voeren taken zijn. Na elk bezoek wordt er een kort verslag doorlopen en afgeleverd. De aard van de ondersteuning is op maat van de klant. Dit zowel op inhoud als frequentie.

Quality Management Support in het kort

 • Vastleggen van QA-jaarplanning op basis uw wensen en noden
 • Ondersteuning die flexibel kan aangepast worden aan uw veranderende behoeften
 • Meteen continuïteit en kennis in huis
 • U heeft een vast aanspreekpunt maar kan betrouwen op een volledig QA-team van experten
 • Je spreidt de investering over een volledig jaar

Quality Management Support

manuella-juiste-formaat-website

Neem contact op met onze Commercieel Manager Manuella van Rijmenant

Neem contact op

Betrouwbare hulp voor je QA-afdeling

Hulp nodig om te bouwen aan je QA-systeem? Onze specialisten helpen je graag. Op locatie of op afstand, wij staan voor je klaar.

 

 

Veggie en vegan: blijvende trend vraagt veranderende producteisen

Geheel of gedeeltelijk overschakelen naar een plantaardig dieet: steeds meer consumenten wijzingen uit overtuiging hun voedingspatroon. Deze trend is al enkele jaren aan de gang maar nu krijgt veggie en vegan ook stilaan zijn vaste plek in de gemiddelde voedingsconsumptie van de Belg. Supermarkten breiden hun assortiment vleesvervangers stelselmatig uit, hippe vegan shops schieten als paddenstoelen uit de grond en dat ooit alleenstaande vegetarische alternatief op de menukaart is nu een aparte menukaart op zich…

Als voedingsbedrijf grijpt u uiteraard graag de opportuniteiten binnen dit groeiend segment en wil u graag ontdekken hoe u het best kan inspelen op deze trend. Bij het produceren van plantaardige voeding houdt u echter best rekening met enkele specifieke aandachtspunten naar voedselveiligheid en kwaliteit toe. Tenslotte wenst u ook een smaakvol en kwaliteitsvol product op de markt te brengen dat door zowel veganisten, vegetariërs, flexitariërs als doorwinterde vleeseters kan geapprecieerd worden.

Kom alles over veggie en vegan te weten op ons gratis event op 17 mei in het Smaakhuis te Antwerpen. Van advies over keurmerken tot chemische en microbiologische analyses tot een echte smaaktest. Kortom Normec Foodcare plant aardig wat interessante presentaties in om met u te delen:

 • 09u – 09u30: Ontvangst met koffie en thee
 • 09u30 – 09u35: Welkomstwoord Kathleen Malfroy
 • 09u35 – 10u: “Een keurmerk voor mijn veggie/vegan-product?” – door Kathleen Malfroy
 • 10u – 10u30: “Aandachtspunten bij een veggie/vegan-label” – door Grietje Van Weert
 • 10u30 – 10u45: Koffiepauze
 • 10u45 – 11u15: “Microbiologische en chemische analyse op plantaardige voeding” – door Stefanie Hamelink
 • 11u15 – 11u30: Vragenronde
 • 11u30 – 12u: “Smaaksessie: theorie en praktijk” – door Renée Klinkert en Lara van den Boorn
 • 12u – … : Gratis lunch en netwerkmogelijkheid

Schrijf u hieronder snel in, want plaatsen zijn beperkt!

In september gaven we reeds een webinar omtrent BRCGS Global Standard Food Safety versie 9 waarmee velen al de eerste stap hebben gezet om hun bedrijf klaar te stomen voor deze nieuwe BRCGS versie. Op woensdag 7 december gaan we dieper in op deze wijzigingen met een workshop volledig gefocust op de implementatie ervan.

Maak de vertaalslag naar de praktijk

Wil jij snel aan de slag met de wijzigingen binnen jouw bedrijf? Dan is de workshop BRCGS versie 9 een mooie volgende stap. Tijdens deze praktische workshop leer je:

 • De belangrijkste BRCGS 9 eisen
 • Verschillen tussen BRCGS versie 8 en 9
 • De impact in de praktijk
 • Praktische toepassingen binnen uw bedrijf

Deze workshop wordt gegeven door Kaat Van Oostveldt, onze Knowledge & Projects Expert.

Programma: 

 • 09:00 – 10:00 : Ontvangst
 • 10:00 – 12:00 : Workshop

Datum:  woensdag 7 december 2022

Locatie: Lokeren, België

Schrijf u snel via het formulier in, want de plaatsen zijn beperkt!

Schrijf u in voor de workshop

Whitepaper Productontwikkeling in Food

Een productontwikkelingsproces begint vaak met een goed idee om aan een (nieuwe) behoefte te voldoen. Ook kan er een noodzaak zijn voor de ontwikkeling van producten door veranderende behoeften, wetgeving of eisen. Het flexibel ontwikkelen van producten door fabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie is een belangrijke sterkte en kan bijdragen aan een verhoogde afzetmarkt. In alle gevallen moet hierbij worden voldaan aan de vastgelegde kwaliteits- en voedselveiligheidseisen.

In de whitepaper Productontwikkeling in Food wordt toegelicht hoe productontwikkeling en kwaliteit in de voedingsmiddelenindustrie hand in hand gaan. En in welke fasen u vanuit beide oogpunten rekening moet houden met de verschillende aspecten van het productontwikkelingsproces. Zo krijgt u onder andere inzicht in:

 • Het belang van een goede voorbereiding
 • Het nut van testen van een ontwikkeld product vóór marktintroductie
 • De toegevoegde waarde van validatie en verificatie
 • De noodzakelijke aanwezigheid van de juiste wet- en regelgeving

Download whitepaper Productontwikkeling in Food

Laat uw gegevens achter en download direct de whitepaper.

Aanleiding voor een productontwikkelingstraject

Een productontwikkelingstraject in de voedingsmiddelenindustrie kent verschillende aanleidingen. Op hoofdlijnen zijn er drie noodzakelijke of wenselijke aanleidingen te onderscheiden:

 1. Wens voor het ontwikkelen van een nieuw product
 2. Ontwikkelen en produceren van een bestaand product
 3. Aanpassen en/of verbeteren van een product

Download whitepaper Productontwikkeling in food

Laat uw gegevens achter en download direct de whitepaper

Downloaden

Wijziging bio-wetgeving

Op 1 januari 2022 verandert er veel in de huidige Europese regelgeving voor de biologische sector door wijzigingen in de bio-wetgeving.  De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe verordening betreffen de primaire productie, het gebruik van aroma’s en de etiketteringsregels. Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe bio-wetgeving van toepassing.

De nieuwe bio-wetgeving

De nieuwe bio-wetgeving vervangt drie verordeningen: Verordening (EG) nr. 834/2007 met de basiswetgeving, Verordening (EG) nr. 889/2008 inzake productieregels en Verordening (EG) nr. 1235/2008 met de import- en exportregels. Oorspronkelijk zou de nieuwe bio-verordening van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021, maar door de COVID-19 crisis is deze datum een jaar opgeschoven. Dit geldt ook voor veel andere (overgangs)data genoemd in de verordening (zie Verordening (EU) nr. 2020/1693).

Uitbreiding primaire productie

Op het gebied van primaire productie is de scope uitgebreid met een aantal nieuwe productiegroepen zoals zout, kurk, essentiële oliën en wijnbladeren. Ook de diergroepen zijn uitgebreid met onder andere herten, konijnen en insecten. De productieregels van deze nieuwe groepen zijn nog in ontwikkeling en worden kenbaar gemaakt via gedelegeerde verordeningen en uitvoeringsverordeningen. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd in de productie en verwerking van de biologische producten, zoals het reguleren van de schoonmaakmiddelen en het opstellen van massa-balansen.

etiket conform bio-wetgeving

Gebruik van aroma’s

Voor producenten van biologische producten wordt het gebruik van natuurlijke aroma’s strikter geregeld. De nieuwe verordening geeft twee opties: gebruik van aroma’s geschikt voor gebruik in biologische producten en het gebruik van biologische aroma’s.

Aroma’s zijn geschikt voor gebruik in biologische producten als ze geëtiketteerd kunnen worden volgens Verordening (EG) nr. 1334/2008 artikel 16, lid 4, bijvoorbeeld ‘natuurlijk aardbei aroma’. In de huidige bio-verordening mogen ook aroma’s die geëtiketteerd worden volgens Verordening (EG) nr. 1334/2008 artikel 16, lid 5 (bijv. ‘natuurlijk aardbei aroma met andere natuurlijke aroma’s’) en 6 (bijv. ‘natuurlijke aroma’s’) gebruikt worden in biologische producten.

In de nieuwe bio-verordening worden deze aroma’s gezien als niet-biologische landbouwingrediënten waarvan maximaal 5% in een biologisch product gebruikt mag worden.

Als aroma’s inclusief de dragers en alle aromatiserende bestanddelen geproduceerd worden volgens de biologische productiemethodes, mogen deze als biologisch gekarakteriseerd worden. In dat geval vallen deze biologische aroma’s onder de biologische landbouwingrediënten en niet onder de ‘maximaal 5% regel’.

Land van oorsprong

De mogelijkheden voor het vermelden van het land van oorsprong van ingrediënten worden uitgebreid. Als meer dan 95% van de ingrediënten van een product uit een bepaald land of een bepaalde streek komt, kan dit land of deze streek benoemd worden in de oorsprongsvermelding. In de huidige wetgeving mag dit pas indien meer dan 98% van de ingrediënten uit het betreffende land komen. In de huidige wetgeving is het niet mogelijk om een streek als oorsprongsvermelding te gebruiken.

Benaming producten

Een andere wijziging voor producenten van biologische producten heeft betrekking op het etiketteren van de producten. Bij producten die minder dan 95% biologische ingrediënten bevatten, mag in de benaming niet naar de term ‘biologisch’ verwezen worden maar mogen de betreffende biologische ingrediënten wel in de ingrediëntenlijst als biologisch gekenmerkt worden, mits aan de biologische productievoorschriften wordt voldaan. In de huidige verordening is het niet mogelijk om te verwijzen naar biologische ingrediënten als het product minder dan 95% biologische ingrediënten bevat.

Meer weten over de bio-wetgeving?

Als u biologische producten wilt verkopen, moet u kwaliteitssysteem aan specifieke eisen voldoen. Onze QA adviseurs helpen u bij iedere stap, zoals het aanpassen van u kwaliteitssysteem, implementatie van nieuwe procedures en de voorbereiding en begeleiding van de externe audit. Wilt u meer weten over de gewijzigde bio-wetgeving of het etiketteren van biologische producten? Neem contact met ons op en wij helpen u graag.

BRCGS versie 9: welke wijzigingen kunt u verwachten?

De BRCGS Global Standard for Food Safety helpt levensmiddelenproducenten om zich te concentreren op onder andere HACCP, traceerbaarheid, preventie van voedselfraude en de voedselveiligheidscultuur. Recentelijk is de draft versie van BRCGS Food Safety versie 9 verschenen. In augustus 2022 wordt de publicatie van deze nieuwe versie verwacht. Audits volgens versie 9 zullen plaatsvinden vanaf 1 februari 2023. Tot 12 januari 2022 kan de industrie feedback geven op de draft versie. In deze blog hebben we de belangrijkste wijzigingen van deze draft versie op een rij gezet.

Let op: op 1 augustus 2022 verscheen de definitieve versie van BRCGS versie 9. Bekijk de belangrijkste wijzigingen in de gratis Whitepaper BRCGS Global Standard Food Safety versie 9.

Verwachte wijzigingen BRCGS versie 9

In de draft versie zijn diverse wijzigingen voorgesteld voor de nieuwe BRCGS versie 9 norm, waaronder:

 • Nieuwe optie voor gemengde audits
 • De voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur wordt extra aangemoedigd
 • Toevoeging van vereisten bij interne audits en inspecties om deze nog completer te maken
 • Toevoeging van VACCP en TACCP aan leveranciersaudits
 • Uitbestede productie wordt opnieuw gedefinieerd en toegelicht
 • Uitbreiding van eisen voor apparatuur
 • Extra eisen voor fysische en chemische productcontaminatie
 • Toevoeging van eisen voor X-ray en andere detectie apparatuur
 • Aanvulling op het voedselfraudeplan
 • Aanvullende eisen voor het testen van producten
 • Wijzigingen voor productie risico gebieden
BRC 9

KWID: wanneer en hoe?

Een productnaam of afbeelding op een verpakking zegt vaak iets over één of meer ingrediënten die het product bevat. Van sommige ingrediënten moet u het percentage vermelden om de consument goed te kunnen informeren en in staat te stellen producten te vergelijken. Dit wordt de kwantitatieve ingrediëntendeclaratie genoemd, oftewel KWID. Maar wanneer is het wel en wanneer niet verplicht? En hoe moet het dan worden vermeld?

Wanneer is de vermelding van KWID verplicht?

Volgens artikel 9 van de Verordening (EU) Nr. 1169/2011 is het vermelden van de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten verplicht. In artikel 22 wordt aangegeven dat de vermelding verplicht is wanneer een ingrediënt of categorie ingrediënten:

 • voorkomt in de benaming van het levensmiddel of door de consument gewoonlijk met die benaming wordt geassocieerd. Bijvoorbeeld: chocolade-ijs, fruittaart of rundergehakt in chili con carne.
 • opvallend in woord of beeld of als grafische voorstelling op de etikettering is aangegeven. Bijvoorbeeld de vermelding ‘met room’ of een afbeelding van een koe om melk of boter te benadrukken.
 • van wezenlijk belang is om een levensmiddel te karakteriseren en het te onderscheiden van de producten waarmee het wegens zijn benaming of aanblik zou kunnen worden verward (bijvoorbeeld eigeel in ‘mayonaise’).

Wanneer hoeft KWID niet vermeld te worden?

In bijlage VIII, punt 1 staat aangegeven voor welke ingrediënten de kwantitatieve opgave niet is vereist nl. Ingrediënten:

 • waarvan het netto-uitlekgewicht is aangegeven overeenkomstig punt 5 van bijlage IX. Bijvoorbeeld tonijn in pekel en ananas in siroop. De hoeveelheid van het ingrediënt kan hierbij op basis van het netto-uitlekgewicht worden berekend. Als dit niet kan, geldt de vrijstelling niet.
 • waarvan de hoeveelheid reeds krachtens de bepalingen van de Unie verplicht op het etiket moet worden vermeld. Bijvoorbeeld bij vruchtensap en -jam.
 • die in kleine doses ter verhoging van het aroma worden toegevoegd. Voorbeelden zijn knoflook, kruiden en specerijen in: knoflookbrood, chips met kipsmaak, ..
 • die weliswaar voorkomen in de benaming van het levensmiddel, maar niet van dien aard zijn dat zij de keuze van de consument in het land van verkoop bepaalt omdat de variërende hoeveelheid niet van wezenlijk belang is om het levensmiddel te karakteriseren of het niet van soortgelijke levensmiddelen onderscheidt. Voorbeelden zijn sojasaus en zoute stokjes.

Daarnaast is KWID niet verplicht voor levensmiddelen die uit slechts één ingrediënt bestaan, voor niet-voorverpakte levensmiddelen, voor bestanddelen die van nature in levensmiddelen aanwezig zijn en niet toegevoegd zijn als ingrediënten, voor de toegevoegde suikers en zoetstoffen wanneer conform de wetgeving vermeldingen hierover zijn toegevoegd aan de benaming van het product zoals “bevat zoetstoffen”.

Meer informatie

Heeft u vragen over de kwantitatieve ingrediëntendeclaratie of andere vragen over etikettering? Onze etiketteringsspecialisten helpen u graag door het beantwoorden van uw vragen of het uitvoeren van een etiketcontrole. Neem gerust contact met ons op.