Webinar IFS 8

De nieuwe versie van de IFS Food standaard is op 18 april 2023 gepubliceerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en nieuwe eisen? Kom erachter tijdens het gratis online webinar.

Tijdens het webinar brengt Grietje van Weert, Manager Knowledge & Projects, de belangrijkste wijzigingen in kaart en licht toe welke impact dit heeft in de praktijk.

Inhoud

 • Belangrijkste nieuwe/gewijzigde IFS Food 8-eisen
 •  Verschillen tussen IFS Food-versie 7 en 8
 • Impact in de praktijk

Inschrijven

Laat je gegevens achter en ontvang direct een link naar het webinar in je mail. Je kan deze dan bekijken om een tijdstip dat voor jou past.

Productkeur AGF

Of het nu gaat om containerkeur, productkeur voor retail en toeleveranciers, voorraadcontroles of inspectie bij verlading: onze AGF-keurmeesters voeren onafhankelijke kwaliteitscontroles uit in de groente- en fruitbranche. De kwaliteit van het product wordt beoordeeld aan de hand van Europese normen en aanvullende klantspecificaties.

Kwaliteitsbewaking van jouw AGF-producten

Wij bewaken de kwaliteit van jouw AGF-producten. Dit doen we onafhankelijk voor zowel importeurs, exporteurs als expediteurs. Daarnaast voeren wij kwaliteitscontroles uit voor retail en toeleveranciers, zodat in de hele keten het verschil kan worden gemaakt. Onze kennis van groente en fruit is van hoog niveau met als specialisatie exoten en overzees fruit. Hierbij inspecteren we de AGF-producten en evalueren we de kwaliteit samen met jou. Ook voorzien we je van passend aanvullend advies.

Gediplomeerde AGF-keurmeesters

De kwaliteitsinspecties worden uitgevoerd door onze gediplomeerde AGF-keurmeesters. Door onze flexibele manier van werken zijn onze keurmeesters altijd tijdig op de juiste plaats voor een inspectie. Hierbij wordt de kwaliteit van het product vergeleken met de kwaliteit van grote hoeveelheden groente en fruit die wij wereldwijd controleren. Dit stelt ons in staat om een onafhankelijke en marktconforme score toe te kennen aan de betreffende partij.

Met de juiste instrumenten en de kennis van de keurmeester worden onder andere producttemperatuur, hardheid, suikergehalte, gewicht, maat, in- en uitwendige kwaliteit en de staat van de pallets, dozen en labels beoordeeld. We adviseren vervolgens over de te verwachten houdbaarheid en de ontwikkeling van het product.

Productkeur AGF bij Normec Foodcare

 • Keuringen en advies binnen de hele keten
 • Beoordeling aan de hand van Europese normen
 • Productkeur door gediplomeerde controleurs
 • Ervaring in binnen-en buitenland
 • Real time gegevensverwerking in overzichtelijke rapportages

Vraag keuringen of advies aan

OscarKleppers

Neem contact op met onze Director Normec Maas Goodacre Oscar Kleppers

Neem contact op

Advies

Bij Normec Foodcare zien we het grote geheel, het totaalplaatje. We hechten waarde aan duurzaam klantcontact en open communicatie en zetten jouw wensen voorop. Samen komen we zo tot de best passende ondersteuning voor jouw bedrijf. Vanuit onze brede ervaring zijn we naast het uitvoeren van productkeuringen ook inzetbaar voor aanvullend advies. Bijvoorbeeld voor:

 • Advies over ompakken
 • Bewaaradviezen
 • Advies over opslagomstandigheden
 • Rijpingsadvies
 • Advies richting telers

Indien gewenst kijken we mee in het gehele proces van groei tot consumptie. Hierbij geven we met onze jarenlange ervaring en kennis van de markt en het proces adviezen die leiden tot een kwalitatief beter product. Onze specialisten bezoeken hiervoor bijvoorbeeld geregeld telers over de hele wereld. Alle adviezen worden besproken en verwerkt in een uitgebreid en op jouw bedrijf toegespitst rapport.

Second opinion

Twijfel je over de uitslag van een uitgevoerde controle? Ook voor een second opinion kun je bij ons terecht. Zo nodig gaan we in overleg met de keurende instantie van de eerste controle of de in- of exporterende partij. Hierbij bemiddelen we tussen de betrokken partijen. Wij zijn pas tevreden als alle betrokkenen zich kunnen vinden in de eindoplossing.

OscarKleppers

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Director Normec Maas Goodacre Oscar Kleppers.

Neem contact op

Whitepaper IFS Food versie 8

Op 18 april 2023 is IFS Food versie 8 gepubliceerd. Audits volgens IFS Food versie 8 kunnen plaatsvinden plaats vanaf 1 oktober 2023 en zijn voor alle gecertificeerde bedrijven verplicht per 1 januari 2024. De belangrijkste wijzigingen hebben onze experts voor je in kaart gebracht in de gratis whitepaper IFS 8. 

Onze experts van het Normec Foodcare Kenniscentrum leggen in deze whitepaper uit hoe het zit. Ontdek:

 • De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 7
 • Nieuwe eisen en aandachtspunten
 • Tips om te voldoen aan de nieuwe IFS 8 norm

Zo stoom je jouw bedrijf klaar voor de aankomende audit volgens IFS versie 8.

Download whitepaper IFS Food versie 8

Laat je gegevens achter en download direct de whitepaper.

IFS Food

IFS Food is gericht op voedselverwerkende bedrijven en bedrijven die losse voedselproducten verpakken. De standaard bevat veel eisen met betrekking tot de naleving van klantspecificaties. Daarom is de standaard belangrijk voor private label producerende bedrijven. De IFS (International Food Standard) is een GFSI-erkende standaard op het gebied van voedselveiligheid. De standaard werd opgesteld door de HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. Later hebben ook de Franse retail-brancheorganisatie FCD en Italiaanse organisaties als ANCC, ANCD en Federdistributione zich hierbij aangesloten.

Reden van wijziging

IFS geeft aan het essentieel te vinden om te blijven anticiperen op aankomende veranderingen in de markt. Gezien de update van de General Principles of Food Hygiene (CXC 1-1969, rev. 2020) van de Codex Alimentarius in november 2020 en raadpleging van de nieuwe ISO 22003-2 standaard voor product en proces standaarden is besloten om over te gaan tot een herziening van de IFS standaard van versie 7 naar versie 8. De herziening stelt IFS daarnaast in staat om waardevolle feedback van belanghebbenden over IFS Food versie 7 mee te nemen.

Inschrijven Kennisvideo FSSC 22000

De nieuwe FSSC 22000 norm versie 6.0 is op 31 maart 2023 gepubliceerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en nieuwe eisen? Kom erachter tijdens de gratis Kennisvideo FSSC 22000.

Grietje van Weert, Manager Knowledge & Projects, brengt de belangrijkste wijzigingen in kaart en licht toe welke impact dit heeft in de praktijk.

Inhoud

 • Belangrijkste nieuwe/gewijzigde FSSC 22000 -eisen
 • Verschillen tussen FSSC 22000 versie 5.1 en 6.0
 • Impact in de praktijk

Informatie

Schrijf je hieronder in en ontvang de Kennisvideo op 20 juni 2023 om 9.00 uur in je mailbox. Je kunt deze video bekijken op een moment dat voor jou uitkomt.

Nulmeting IFS 8

Op 18 april 2023 is versie 8 van de IFS Food Standard verschenen. Als je bedrijf gecertificeerd is voor deze standaard moet je de nodige wijzigingen doorvoeren in je kwaliteitssysteem en de implementatie hiervan. Wil je snel een overzicht van alle wijzigingen die binnen jouw bedrijf moeten worden doorgevoerd? Dat kan met de nulmeting IFS 8.

Nulmeting IFS 8 laten uitvoeren

Tijdens de 0-meting IFS 8 wordt getoetst op welke punten het kwaliteitssysteem van je bedrijf moet worden aangepast om te voldoen aan deze nieuwe norm. Ook wordt getoetst welke implementaties en aanpassingen in de praktijksituatie benodigd zijn. Door de juiste vragen te stellen hoeft een nulmeting niet lang te duren. Aan het einde van de nulmeting komt een rapportage met de bevindingen jouw kant op. Hierin zetten we een tijdspad uiteen voor het realiseren van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de nieuwe IFS-eisen.

Nulmeting IFS 8 in het kort

 • Documentatie- en praktijkonderzoek
 • Heldere rapportage met verbeterpunten
 • Overzicht van aanpassingen om te voldoen aan IFS Food Standard versie 8

Hulp nodig op het gebied van Nulmeting IFS 8?

jolien-juiste-formaat-website

Neem contact op met onze Commercieel Manager Jolien de Corte

Neem contact op

Bladstelenonderzoek in spruitkool

Bij de teelt van spruitkool is de stikstof bemesting belangrijk. Voldoende bemesting geeft een goede opbrengst van goede kwaliteit. Voor spruitkool betekent dit ook een gewas dat goed oogstbaar is.

Bladstelenonderzoek helpt u om de spruiten gecontroleerd naar de gewenste lengte te laten groeien. Het bladstelenonderzoek brengt het groeiverloop van de spruitenplant nauwkeurig in beeld. Het voordeel is dat we tijdig kunnen bijsturen met een stikstof overbemesting.

Tijdens de groei van het gewas kunnen weersomstandigheden heel gunstig zijn voor de groei. Waardoor de plant de werking van meststoffen en de mineralisatie van de bodem volledig benut. U meet dat in de bladstelen.

Aan de andere kant kan door regen of zelfs extreme neerslag het stikstofgehalte in de grond zeer laag worden. In dat geval binnen is dat binnen enkele dagen zichtbaar in de bladstelen.

Overbemesten wanneer het gewas het voor het oog laat zien is veelal te laat. De ‘conditie’ van de plant is dan vaak te ver teruggezakt om ongestoord in de lengte door te groeien. Met behulp van bladstelenonderzoek is de noodzaak van bij bemesten zo’n 10-14 dagen eerder vast te stellen.

Als u wilt gaan toppen, kan dat als de stand van het gewas dat toelaat, dat is wanneer het nitraatgehalte onder de 5.000 mg NO3/kg ds komt.

Opgeven voor het bladstelenonderzoek kan via de button hier beneden. Na opgave op de website van Normec Groen Agro Control ontvangt u van ons monsterzakjes en materiaal om uw monsters te versturen.

Meld je aan voor bladstelenonderzoek

Bladstelenonderzoek in spruitkool in het kort

 • Het in kaart brengen van het groeiverloop van de spruitenplant
 • Analyseren van bladstelen op stikstof
 • Passend advies

Hulp nodig op het gebied van Bladstelenonderzoek in spruitkool?

user-icoon

Neem contact op met onze Productmanager Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelten grasland Joke de Geus

Neem contact op

Bladstelenonderzoek in aardappel

Precisie bemesting door middel van bladstelenonderzoek in aardappelen

Bij de teelt van aardappelen is de stikstofbemesting belangrijk voor een constante groei van het gewas. De toegekende gebruiksnormen voor de stikstofbemesting worden veelal als krap ervaren. Om uit te komen met krappe gebruiksnormen zoeken we naar instrumenten die aanwijzen of de aardappelen voldoende bemest zijn. Door het plukken van bladstelen en het laten analyseren op stikstof en mogelijk ook andere mineralen krijgt u meer inzicht. Sommige telers volgen de groei van het gewas door satellietbeelden of drones. Vaak geven drones u niet voldoende informatie. Het bladstelenonderzoek helpt u met het interpreteren van beelden.

Tijdens de teelt kunnen weersomstandigheden heel gunstig zijn voor de groei. Waardoor de plant de werking van meststoffen en de mineralisatie van de bodem volledig benut. U meet dat in de bladstelen. Aan de andere kant kan door regen of zelfs extreme neerslag het stikstofgehalte in de grond zeer laag worden. In dat geval is dat binnen enkele dagen zichtbaar in de bladstelen. Het doel van bladstelenonderzoek is dan ook om de behoefte van het gewas aan bemesting en beregening af te lezen aan de bladstelen.

Normec Groen Agro Control beschikt voor diverse rassen en grondsoorten over ijklijnen voor de stikstof bemesting dat borg staat voor een passend bemestingsadvies. Bent u geïnteresseerd naar de concentraties van meer elementen in de bladstelen? De streefwaarden daarvan zijn echter nog niet voldoende in beeld. Wij kunnen ook de elementen K, Na, Ca, Mg, PO4, en de sporenelementen Fe, Mn, Zn, B, Mo en Cu in de bladstelen meten.

Meld je aan voor bladstelenonderzoek

Bladstelenonderzoek in aardappelen in het kort

 • Analyseren van bladstelen op stikstof en mineralen
 • Helpen met het interpreteren van dronebeelden
 • Passend advies

Hulp nodig op het gebied van Bladstelenonderzoek in aardappel?

user-icoon

Neem contact op met onze Productmanager Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelten grasland Joke de Geus

Neem contact op

Nutri-Score: status en toelating in Nederland, België en de EU

Het Nutri-Score logo verschijnt regelmatig in het nieuws. De afgelopen jaren waren er diverse ontwikkelingen rondom dit voedselkeuzelogo dat consumenten moet helpen een gezondere keuze te maken. Maar hoe zit het nu eigenlijk met het gebruik van dit logo in Nederland, België en de EU?

Nutri-Score in het kort

Nutri-Score beoordeelt producten op samenstelling door deze te vergelijken met andere producten binnen dezelfde productgroep. Een product krijgt een score A voor de meest gezonde keuze binnen een productgroep (donkergroen) tot score E voor de minst gezonde keuze (rood). Er worden punten toegekend aan ‘gunstige’ bestanddelen in het levensmiddel: eiwitten, vezels, groente, fruit, peulvruchten en noten en aan de ‘ongunstige’ bestanddelen: calorieën, suikers, natrium en verzadigde vetzuren.

Toepassing van het logo

Al geruime tijd wordt het logo in België toegepast, terwijl dit in Nederland enkel nog maar op kleine schaal wordt uitgeprobeerd. De verwachting was dat in 2021 het logo in Nederland zou worden toegelaten. Dit is niet gebeurd, mede omdat het logo niet afdoende aansloot op de Schijf van Vijf.

Nutri-Score Nederland

De Gezondheidsraad heeft dit nieuwe algoritme eind 2022 geëvalueerd. De raad beschrijft in haar advies dat volledige aansluiting bij aanbevelingen uit de Richtlijnen Goede Voeding en de Schijf van Vijf niet mogelijk is. Dit vanwege verschillen in doelstellingen en systematiek. Het is niet wenselijk dat een product een Nutri-Score A of B krijgt, terwijl het niet voorkomt in Richtlijnen Goede Voeding of de Schijf van Vijf. Voornamelijk deze ‘groene scores’ zijn nog niet in lijn met de voedingsaanbevelingen. Het herziene algoritme laat wel beter zien welke producten minder gezonde keuze zijn, zoals productgroepen sauzen, koek, gebak, snoep en chocolade. Ook is binnen deze productgroepen beter onderscheid zichtbaar tussen meer en minder ongezonde producten.

De Gezondheidsraad concludeert in haar advies dat Nutri-Score een meerwaarde heeft naast de bestaande voedingsvoorlichting. Het logo helpt consumenten om producten makkelijk met elkaar te vergelijken. Het is wel essentieel dat het algoritme wordt aangepast en de verschillen waarbij het niet goed aansluit op de voedingsaanbevelingen worden opgelost. Verder is goede uitleg van Nutri-Score belangrijk. Een gezond voedingspatroon is namelijk meer dan alleen het nuttigen van producten met een Nutri-Score A of B.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het advies van de Gezondheidsraad gedeeld met de Tweede Kamer. Het advies van de Gezondheidsraad zal worden meegenomen bij de besluitvorming over wettelijke invoering van Nutri-Score in Nederland. Naar verwachting wordt hierover in de loop van 2023 meer bekend.

Nutri-Score België  

In België is toepassing van de Nutri-score geregeld in K.B. VAN 1 MAART 2019 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET LOGO “NUTRI-SCORE. Meer info over toepassen van de Nutri-score in België kan je terugvinden op de website van FOD volksgezondheid: Nutri-Score voor profesionals 

Tip: wil je meer leren over Nutri-Score? Volg dan de E-learning Nutri-Score.

Meer weten of hulp nodig? 

Heb je hulp nodig bij het uitvoeren van de Nutri-Scoreberekening, wil je aanvullend advies over je productetiket of wil je laten testen hoe consumenten je receptuuraanpassing ervaren? Onze specialisten helpen je graag. 

Neem contact met ons op

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste kennisartikelen? Volg onze LinkedInpagina.

In welke taal moet het etiket?

Maakt je bedrijf producten voor meerdere landen? Het is erg kostbaar om voor ieder land een nieuw etiket te maken. We krijgen daarom regelmatig de vraag of een etiket voor de Nederlandse of Belgische markt ook in het Engels mag of in een andere taal. In dit artikel behandelen we de vraag: in welke taal moet het etiket?

Begrijpelijk voor de consument

De informatie op het etiket moet begrijpelijk zijn voor de consument en moet eenvoudig te lezen zijn. Een consument moet bijvoorbeeld kunnen weten welk product hij of zij koopt, welke ingrediënten en allergenen het product bevat en hoe het bewaard moet worden. Dit is essentieel voor consumenten om voedingsmiddelen veilig te kunnen consumeren. 

Binnen de Europese Unie zijn taalvoorschriften voor de etikettering van levensmiddelen vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. In artikel 15 taalvoorschriften staat het volgende vermeld: 

 1. Onverminderd artikel 9, lid 3, wordt de verplichte voedselinformatie aangebracht in een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor de consumenten van de lidstaten waar het levensmiddel in kwestie in de handel wordt gebracht.
 2. De lidstaten waar een levensmiddel in de handel wordt gebracht, kunnen eisen dat op hun grondgebied voor de vermeldingen op de etikettering gebruik wordt gemaakt van één of meer talen die tot de officiële talen van de Unie behoren.
 3. De leden 1 en 2 vormen geen beletsel voor het aanbrengen van vermeldingen in meer dan één taal.

In deze verordening is dus vastgesteld dat de verplichte aanduidingen en vermeldingen op het etiket moeten staan in de taal die begrijpelijk is voor de consument van de lidstaat waar het product wordt verkocht. Dit geldt ook bij verkoop op afstand. Als bijvoorbeeld een product online wordt verkocht in Nederland, moet de verplichte voedselinformatie op de webshop én op het etiket van het product in het Nederlands worden vermeld.  

Lidstaten kunnen daarnaast nog eisen stellen aan de taal die op de etikettering wordt gebruikt op hun grondgebied. 

Welke eisen gelden in België?

In België geldt de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. Hierin staat:

De gegevens die in de etikettering voorkomen en die dwingend zijn voorgeschreven in uitvoering van deze wet of door de Europese verordening en beschikkingen of besluiten ter zake, zijn minstens gesteld in de taal of de talen van het taalgebied waar de producten op de markt worden aangeboden.

De taal op het etiket moet overeenkomen met de taal van de gemeenschap waar het product verkocht wordt, met andere woorden:

 • Tweetalig (Frans/Nederlands) in het Brussels Gewest
 • Nederlands in Vlaanderen
 • Frans in Wallonië (behalve in de Duitstalige gemeenschap)
 • Duits in de Duitstalige gemeenschap

Als producten in heel België verkocht worden, moet het etiket dus drie talen bevatten: Nederlands, Frans en Duits.

Andere talen

De informatie mag ook in andere talen worden aangebracht. Het gebruik van meerdere talen op een verpakking is toegestaan, ongeacht of deze in Nederland/ België begrepen worden. Wel moeten deze in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving. Een voedingswaardetabel die voldoet aan de Amerikaanse wetgeving is bijvoorbeeld niet toegestaan, omdat deze niet voldoet aan de Europese eisen.  

Hulp nodig?

Hulp nodig met het samenstellen van jouw etiket? Onze etiketteringsspecialisten ondersteunen je graag.

Neem contact met ons op

Whitepaper FSSC 22000

De nieuwe FSSC 22000 norm versie 6.0 is op 31 maart 2023 gepubliceerd. Audits volgens de vorige versie (5.1) van de norm kunnen nog plaatsvinden tot 31 maart 2024. Vanaf 1 april 2024 moeten alle audits worden uitgevoerd volgens versie 6.0 van de FSSC 22000 norm. De belangrijkste wijzigingen hebben onze experts voor je in kaart gebracht in de gratis whitepaper FSSC 22000. 

Onze experts van het Normec Foodcare Kenniscentrum leggen in deze whitepaper uit hoe het zit. Ontdek:

 • De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 5.1
 • Nieuwe eisen en aandachtspunten
 • Tips om te voldoen aan de nieuwe FSSC 22000 norm

Zo stoom je jouw bedrijf klaar voor de aankomende audit volgens FSSC 22000 versie 6.0.

Download whitepaper FSSC 22000

Laat je gegevens achter en download direct de whitepaper.

FSSC 22000

FSSC (Food Safety System Certification) 22000 is een GFSI-erkende standaard. Het FSSC 22000 schema bevat een certificeringsmodel dat te gebruiken is voor de hele voedselketen. De documenten bevatten eisen voor bedrijven in de voedselketen. Als voldaan wordt aan de eisen, kan het FSSC 22000 certificaat behaald worden. Het doel van FSSC 22000 is het effectief managen van de voedselveiligheidsverantwoordelijkheden van een bedrijf.

 

Reden van wijziging

De belangrijkste factoren die geleid hebben tot FSSC 22000 versie 6.0 zijn:

 • Opname van de eisen van ISO 22003-1:2022 omtrent de eisen voor de audit en certificering van een voedselveiligheidsbeheersysteem (FSMS)
 • Aanpassen van de eisen, zodat organisaties tegemoet kunnen komen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals)
 • Enkele wijzigingen voor continue verbetering van de standaard

Download whitepaper FSSC 22000

Laat je gegevens achter en download direct de whitepaper

Downloaden