Seminar Digitalisering

Op 22 januari 2024 vindt het gratis Live Seminar Digitalisering plaats. Onze specialist/trainer praat je aan de hand van een interactief programma bij over de snel veranderende wereld van digitalisering van de voedingsmiddelenindustrie. Normec Foodcare verwelkomt je op dit seminar dat start om 10:00 uur in ons hoofdkantoor in Den Bosch (Balkweg 3 5232BT ‘s-Hertogenbosch). Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt tot 25, dus schrijf je snel in en verzeker je van deelname.

Inhoud

Binnen de voedingsmiddelenindustrie staan er in deze tijd veel zaken op scherp. De kwaliteit, voedselveiligheid en smaak van voedingsmiddelen heeft een hoge prioriteit. De daarvoor benodigde maatregelen en vereisten moeten vaak in een hoog tempo worden opgevolgd. Daarmee is voor de voedingsmiddelenindustrie een verandering ingezet, waarbij digitale oplossingen een belangrijke rol kunnen spelen. Met die digitalisering proberen bedrijven de vraag van de markt en de samenleving bij te houden.

We zien al dat verschillende organisatie steeds meer data inzichtelijk proberen te maken, met behulp van databases en slimme filters. Daarnaast worden verschillende bedrijfsprocessen met behulp van onze digitale oplossingen ondersteund. Dit alles met als doel de veiligheid en kwaliteit van voedingsmiddelen te garanderen. Normec Foodcare Online wil samen met jou deze mogelijkheden verkennen en bekijken wat digitalisering kan betekenen voor jouw organisatie.

Op locatie zal onze consultant/trainer je aan de hand van een interactief programma meenemen in de snel veranderende wereld van digitalisering van de voedingsmiddelenindustrie. Onze eigen ervaringen binnen het groot, middel en klein bedrijf willen we graag met je delen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laten we je kennismaken met trends binnen digitalisering en wat voor voordelen het kan brengen voor jouw organisatie.

Meld je aan voor dit Live Seminar!

Algemene informatie

 • Datum: 22 januari 2024
 • Tijdstip: 10:00 – 15:00 (Lunch wordt voorzien)
 • Locatie: Balkweg 3, 5232BT ‘s-Hertogenbosch
 • Kosten: Gratis (we rekenen wel een no-show fee aan van €49,99. Indien men verhindert is dit graag ten laatste 48u op voorhand laten weten.)
 • Aantal plaatsen: 25 plaatsen (plaatsen zijn beperkt dus snel inschrijven is de boodschap)

Vermelding land van oorsprong en plaats van herkomst

De begrippen land van oorsprong en plaats van herkomst worden op etiketten soms redelijk willekeurig gebruikt. Het lijkt niet altijd duidelijk te zijn wat het verschil is tussen het land van oorsprong en de plaats van herkomst. Het is bovendien niet altijd verplicht om dit te vermelden. Wat is het verschil tussen beide begrippen en wanneer moet je de begrippen wel en wanneer niet vermelden?

Definities land van oorsprong en plaats van herkomst

Land van oorsprong

In artikel 2 lid 2 onder g van Verordening (EU) nr. 1169/2011 wordt verwezen naar artikel 23 t/m 26 van Verordening (EEG) nr. 2913/92. Deze verordening is echter niet meer van kracht en is vervangen door Verordening (EU) nr. 952/2013. Hierin staat in artikel 60 het volgende over het land of gebied van oorsprong: het land of gebied waar goederen geheel zijn verkregen. Wanneer meer dan één land of gebied is betrokken bij de vervaardiging van goederen, dan is het land of gebied van oorsprong het land of gebied waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de laatste ingrijpende, economisch verantwoorde verwerking of bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw product heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt.

Plaats van herkomst

In artikel 2 lid 2 onder g van Verordening (EU) nr. 1169/2011 staat over de plaats van herkomst: De plaats waarvan een levensmiddel volgens de aanduiding afkomstig is en die niet het ‘land van oorsprong’ is. Aanduiding’ is hierbij een bredere term dan alleen de benaming. Het kan ook een afbeelding zijn, bijvoorbeeld van een vlag of nationaal symbool.

Om het verschil tussen deze definities verder uit te leggen gebruiken we een voorbeeld over gekookte Thaise rijst. De rijst komt ongekookt uit Thailand en wordt vervolgens verscheept naar Nederland. In Nederland wordt de rijst gekookt en verpakt, zodat deze alleen nog hoeft te worden opgewarmd door de consument. Dit betekent dat in Nederland de laatste belangrijke bewerking van het product heeft plaatsgevonden. Het land van oorsprong wordt hierdoor Nederland. In dit voorbeeld wordt ervoor gekozen om op het etiket van het eindproduct de volgende aanduiding te zetten: Thaise rijst 1 minuut. In dit geval wijkt het land van oorsprong (Nederland) af van de plaats van herkomst waar het artikel volgens de aanduiding afkomstig is (Thailand). Om misleiding te voorkomen moet op het etiket het volgende vermeld worden: Thaise rijst 1 minuut. Geproduceerd in Nederland. Gekookt in Nederland zou ook een optie zijn.

etiketten controleren

Wanneer is oorsprongs- en herkomstvermelding verplicht op het etiket?

Artikel 26 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 geeft aan dat in de volgende gevallen het land van oorsprong of de plaats van herkomst verplicht op het etiket vermeld moet worden:

 • Als het weglaten ervan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het levensmiddel. Vooral als de tekst of het beeld op het etiket een idee geeft van een ander land van oorsprong of plaats van herkomst. De naam, handelsnaam of het adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf die op het etiket staan vormen geen aanwijzing van het land van oorsprong en de plaats van herkomst. Het land van oorsprong of de plaats van herkomst moet dan expliciet op het etiket vermeld worden. Bijvoorbeeld: * Keniaanse koffiebonen. Gebrand in Nederland. * Griekse yoghurt. Geproduceerd in Nederland.
 • Vlees dat valt onder de codes van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) van bijlage XI van Verordening (EU) nr. 1169/2011. Het gaat om vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee. Naast de verplichting om het land van oorsprong of plaats van herkomst te vermelden, zijn er voor deze vleessoorten in de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1337/2013 nog verdere eisen vermeld zoals de vermelding waar het dier gehouden is en waar het geslacht is.

Verder is er voor een aantal specifieke producten eisen opgenomen in Europese regelingen met betrekking tot herkomstvermelding:

 • Rundvlees en rundvleesproducten: Verordening (EG) nr. 1760/ 2000 en Verordening (EG) nr. 1825/ 2000.
 • Honing: Richtlijn 2001/110/EG
 • Groente en fruit: Verordening (EU) nr. 543/2011
 • Visserij- en aquacultuurproducten: Verordening (EU) nr. 1379/2013
 • Olijfolie: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2022/2104 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2022/2105

Oorsprongs- en herkomstvermelding primaire ingrediënten

In oktober 2018  is Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/775 gepubliceerd met nieuwe regels omtrent de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van een levensmiddel. Het primaire ingrediënt is het ingrediënt dat meer dan 50% van het levensmiddel uitmaakt óf dat gewoonlijk met de benaming van het levensmiddel wordt geassocieerd en waarvoor in de meeste gevallen een kwantitatieve aanduiding vereist is.

Deze uitvoeringsverordening beschrijft wat er op het etiket vermeld moet worden als het primaire ingrediënt een ander land van oorsprong of plaats van herkomst heeft dan het vermelde land van oorsprong of plaats van herkomst van het levensmiddel. Hier zijn twee opties voor:

 • Verwijzing naar een geografisch gebied. In artikel 2 van de uitvoeringsverordening staan de verschillende opties om dit aan te geven. Bijvoorbeeld de lidstaat/lidstaten of ‘EU en niet-EU’. Een voorbeeld hiervan is: Hollandse tomatensoep met tomaten uit Italië. Of Hollandse tomatensoep met tomaten uit de EU.
 • Vermelding dat het primaire ingrediënt niet afkomstig is van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel. Dit moet gedaan worden middels de volgende zin, of een zin die naar verwachting dezelfde betekenis heeft voor de consument: ‘(naam van het/de primaire ingrediënt(en)) is/zijn niet afkomstig van (het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel)’. Dit zou dan worden: De tomaten in dit product zijn niet afkomstig uit Nederland.

Hulp nodig?

Kom je er niet helemaal uit met de oorsprongs- en herkomstvermelding? Wij denken graag met je mee. Neem contact op met ons.

Whitepaper Verpakkingen

Ontwikkeling van duurzame verpakkingen voor levensmiddelen

Consumenten zijn zich meer en meer bewust van de impact van hun keuzes op de omgeving. Hierdoor moeten bedrijven de focus steeds meer verleggen naar milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen die niet alleen hun producten beschermen, maar ook bijdragen aan een gezondere planeet. Waar moet je aan denken bij het selecteren en ontwikkelen van nieuwe duurzamere verpakkingsmethoden? En welke stappen moet je hierbij zetten?

Onze experts van het Normec Foodcare kenniscentrum leggen in deze whitepaper uit hoe het zit. Ontdek:

 • Kwaliteitsparameters voor de ontwikkeling van duurzame verpakkingen.
 • Een stappenplan om de houdbaarheid van duurzaam verpakte voedingsmiddelen zeker te stellen.
 • Welke claims je kunt plaatsen en hoe je dit communiceert.
 • Hoe consumentenonderzoek helpt bij de introductie van een succesvol duurzaam verpakt product.
 • De belangrijkste valkuilen bij de ontwikkeling van duurzame verpakkingen.

Download whitepaper Verpakkingen

Laat je gegevens achter en download direct de whitepaper.

Duurzame verpakking

Een duurzame verpakking. Wat betekent dat eigenlijk? Vaak ligt de nadruk vooral op de milieu-impact. Maar een verpakking is pas echt duurzaam als ook met alle andere eigenschappen van de verpakking rekening wordt gehouden. De verpakking beschermt namelijk niet alleen het product, maar is bijvoorbeeld ook een belangrijke bron van informatie voor de consument. Daarnaast moet de verpakking aantrekkelijk zijn voor de consument, zodat deze het product ook echt gaat kopen. Bovendien voorkomt een goede verpakking dat het product vroegtijdig bederft en daarmee wordt voedselverspilling voorkomen. In de whitepaper Verpakkingen wordt het spanningsveld rondom duurzame verpakkingen op verschillende manieren belicht.

Download whitepaper Verpakkingen

Laat je gegevens achter en download direct de whitepaper.

Downloaden

Duurzaam ondernemen: Responsibility

Als belangrijke schakel in de voedselketen ontkom je er niet meer aan: duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is de standaard. Dit vraagt om het maken van de juiste afwegingen en nemen van de juiste beslissingen. Maar waar moet je allemaal aan denken om als bedrijf de verantwoordelijkheden te nemen voor mens, milieu en maatschappij? Als je aan de slag gaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen, kom je al snel in een wirwar aan informatie en mogelijkheden terecht. We zetten daarom enkele mogelijkheden voor je op een rij.

Duurzaamheidscertificaten en -labels

Er bestaan diverse duurzaamheidscertificaten en hierin vinden veel ontwikkelingen plaats. Om een duurzaamheidscertificaat te behalen, moet je aan de eisen van een duurzaamheidsnorm voldoen. Dit kan een handige richtlijn bieden voor je bedrijf, zodat je concreet aan de slag gaat met verbeterpunten. Vervolgens kun je laten toetsen of je aan de richtlijnen voldoet middels een externe audit door een certificerende instantie. Bij een goed resultaat ontvang je het duurzaamheidscertificaat. Hiermee heb je als bedrijf een mooie stap gezet in de richting van duurzaam ondernemen en dit kun je dan ook richting klanten aantonen.

MVO-prestatieladder en CO2-prestatieladder

De MVO-prestatieladder is een managementsysteem. Hiermee kan in jouw bedrijf de juiste balans tussen People, Planet en Profit worden gevonden om zo duurzaam te ondernemen. Deze prestatieladder is internationaal erkend en levert een bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De MVO-prestatieladder sluit aan op de CO2-prestatieladder en deze ondersteunen elkaar. De CO2-prestatieladder helpt bedrijven bij het reduceren van de CO2-uitstoot en de kosten hiervan.

IFS Sustainability Check

De IFS Sustainability Check is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven die ESG in de bedrijfsstrategie willen integreren en continu willen blijven verbeteren. Het beoordeelt het duurzaamheidsbeheerssysteem van jouw bedrijf. Hierin wordt het volgende beoordeeld door een auditor:

 • Het duurzaamheidsbeleid
 • Het management dat hierbij betrokken is
 • Het duurzaamheidskader wat is opgesteld

Goed voorbereid de audit in

Als je een duurzaamheidscertificaat wilt behalen, komt er heel wat op je af. Allereerst moet je de richtlijnen begrijpen en je managementsysteem aanpassen, zodat je aan de eisen voldoet. Dit vraagt vaak om aanpassingen in documentatie en werkprocessen. En vergeet niet de training van medewerkers. Het systeem staat pas goed als iedereen op de hoogte is van de juiste werkwijze en hier ook naar handelt. Onze specialisten helpen je graag om processen op de juiste wijze te implementeren binnen je bedrijf. Zo ga je goed voorbereid de audit in.

Klaar voor de volgende stap?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je stap voor stap. We bespreken graag met jou welke stappen op dit moment het best passend zijn voor je bedrijf en bijvoorbeeld welk duurzaamheidscertificaat goed aansluit. Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen.

De investering meer dan waard

Met een ISO 14001-certificaat voldoe je als bedrijf in één klap aan minimaal zeven SDG’s*. Dus wil je verduurzamen, dan ligt het behalen van dit certificaat voor de hand. Maar daar moet je wél wat voor doen. Jurn Van Steenkiste weet er alles van. De eigenaar van Meco Group besloot vorig jaar voor het certificaat te gaan. Onder begeleiding van Normec Foodcare (BE) wisten hij en zijn medewerkers Meco Group naar een ander level te brengen.

Jurn Van Steenkiste, Managing Director Meco Group

‘Met Fréderique Henderickx van Normec Foodcare sprak ik vorig jaar over mogelijkheden ons nog meer te onderscheiden ten opzichte van andere marktspelers. Fréderique komt al tien jaar bij Meco. Zij kent ons bedrijf, de geschiedenis, de groei die we hebben doorgemaakt en die we nog willen doormaken. Haar voorstel: ga voor een ISO 14001-certificaat.

En zo startte een traject waarbij ik soms weleens dacht: waar zijn we aan begonnen? Maar altijd was het Fréderique die ons geruststelde, begeleidde en vertrouwen gaf. Ze kreeg gelijk: in oktober 2022 was de ISO 14001-certificering van Meco Group een feit.

De 7 SDG’s van ISO 14001

 • SDG 6 Schoon water en sanitair
 • SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
 • SDG 13 Klimaatactie
 • SDG 14 Leven in het water
 • SDG 15 Leven op het land

Hulp nodig op gebied van Duurzaamheid?

janna-juiste-formaat-website

Neem contact op met onze Sales Manager QA Janna Mestach

Neem contact op

Het was bijzonder om te merken dat onze klanten deze inspanningen waardeerden en ons feliciteerden met het behalen van het certificaat. Voor hen was dit het bewijs dat hun leverancier het vak serieus nam. Op hun beurt inspireerden we onze leveranciers om na te denken over hoe zij hun footprint naar beneden konden brengen. Dat is een mooie bijvangst van deze certificering: de hele keten wordt er beter van.

Tja, als je dan eenmaal met zo’n blik naar je bedrijf hebt gekeken blijf je dingen zien die anders, duurzamer, schoner, efficiënter kunnen. Daar word ik niet langer gek van, het is een positief motiverende prikkel. Beter kan het namelijk altijd. Laat dat nu net het motto zijn van Meco Group!’

Fréderique Henderickx, Business Unit Director Normec Foodcare (BE)

‘Het verhaal van Jurn laat zien hoeveel impact je kunt maken met een ISO 14001-certificaat. Je geeft er als bedrijf echt je visitekaartje mee af. Ik durf te stellen dat dankzij deze certificering Meco Group tot de voorlopers behoort van de sector in België. Minstens zo belangrijk is de kostenbesparing die Meco Group heeft gerealiseerd. Tijdens het certificeringstraject zijn ze met de neus gedrukt op de energieslurpers in het bedrijf, op inefficiënt gebruik van materialen of machines, van tijd, van grondstoffen. Ze hebben daar vervolgens alternatieven voor bedacht. Een ISO 14001-certificering is daarom de investering waard voor elk bedrijf dat zijn bedrijfsprocessen constructief duurzamer wil maken.’

 

BRCGS vs IFS certificaat

De BRCGS en IFS standaard zijn beide gericht op voedselveiligheid. Toch zit er veel verschil tussen deze twee standaarden. Moet je kiezen voor een BRC of een IFS certificaat? En waarom? Je leest het in deze blog.

Leveranciersaudits zijn al vele jaren een onderdeel van borgingsystemen en -procedures van retailers. De toenemende eisen van consumenten, de groeiende aansprakelijkheid van retailers, groothandels en food-servicebedrijven, de toename aan wettelijke eisen en de globalisering van leveringen van producten maakten het noodzakelijk uniforme standaarden te ontwikkelen voor de waarborging van de voedselveiligheid en kwaliteit. De standaarden BRCGS Food en IFS Food zijn onder andere gebaseerd op HACCP, kwaliteitsmanagement, klantfocus en inrichtingseisen. Voor beide certificaten geldt dat je als organisatie de voedselveiligheid voor jouw rol in de toeleveringsketen beheerst en dat je de juiste maatregelen hebt genomen op het gebied van voedselveiligheid. Beide normen zijn dus met name gericht op de voedselveiligheid. Maar wat is dan precies het verschil tussen beide kwaliteitsstandaarden?

IFS certificaat

De International Food Standard is een standaard die werd opgesteld voor de voedselveiligheid en kwaliteit van private label-producten door HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. Later hebben ook de Franse retail brancheorganisatie FCD en Italiaanse organisaties als ANCC, ANCD en Federdistribuzione zich hierbij aangesloten. De IFS standaard is ontwikkeld op basis van de BRC Global Standard for Food Safety, daarom wordt de IFS standaard ook wel de Duits-Franse tegenhanger van de BRCGS Food Safety genoemd. IFS Food is, net zoals BRCGS Food Safety, een GFSI erkende norm. Versie 8 is de meest recente versie van de IFS Food standaard. Deze is verschenen in april 2023. Audits volgens IFS Food versie 8 kunnen plaatsvinden plaats vanaf 1 oktober 2023 en zijn voor alle gecertificeerde bedrijven verplicht per 1 januari 2024. Wil je alles weten over deze nieuwe versie zoals wijzigingen en de nieuwe eisen en aandachtspunten? Download de gratis whitepaper IFS Food versie 8.

Kwaliteit

De BRCGS en IFS omvatten niet alleen criteria voor voedselveiligheid, maar ook voor de kwaliteit van de producten. Deze kwaliteitscriteria staan ​​in de norm, omdat de norm ook een weerspiegeling is van de private labels in de detailhandel. De reputatie van de detailhandel is verantwoordelijk voor deze merken. Het is dan ook logisch dat de winkeliers ervoor willen zorgen dat bijvoorbeeld de etikettering en het afvullen van hoeveelheden echt voldoen aan de norm.

BRCGS of IFS certificaat?

De richtlijnen van IFS en BRCGS komen in grote lijnen met elkaar overeen. Het verschil zit met name in het auditprotocol en de manier van het beoordelen van de criteria uit de standaard. Binnen IFS wordt bijvoorbeeld gewerkt met ‘knock-out criteria’. Indien aan één van deze criteria niet wordt voldaan, ontvangt het bedrijf automatisch geen IFS certificaat. Bij de BRCGS standaard worden sommige vereisten aangeduid als ‘fundamentals’. Mochten er tekortkomingen zijn op deze fundamentals, dan wordt er niet overgegaan op certificering of kan het certificaat worden ingetrokken. In Nederland wordt met name vanuit grote retail organisaties vereist dat je als toeleverancier gecertificeerd bent volgens een kwaliteitsstandaard. In de praktijk hebben retailers, producenten en zelfs hele marktsegmenten een bepaalde voorkeur voor een specifieke certificering, vaak een GFSI erkende certificering. Voordat producenten beslissen een specifieke norm toe te passen, dienen zij bij hun klanten na te gaan welke normen zij accepteren of aan welke normen zij de voorkeur geven.

Normec vis7818

Conclusie

Kortom; voor welke certificering je het beste kan gaan, is afhankelijk van je afzetgebied en eventuele vereisten van afnemers. Wil je BRCGS of IFS implementeren binnen jouw bedrijf? We adviseren je graag over de best passende certificering en ondersteunen je op ieder vlak. Van het schrijven van je handboek tot en met begeleiding tijdens certificering. Neem contact met ons op.

Normec scoort zilver

Onlangs ontving Normec mooi nieuws van duurzaamheidsplatform EcoVadis, hét onafhankelijke en internationaal erkende bureau dat duurzaamheidsprestaties beoordeelt van bedrijven wereldwijd. De inspanningen die wij afgelopen jaar op ESG-gebied hebben verricht heeft EcoVadis beloond met een zilveren rating!

Onze diensten in de TICC-sector hebben veel raakvlakken met de ESG- en mvo-criteria waar EcoVadis bedrijven op beoordeelt. Toch komt er, zo bleek afgelopen jaar, heel wat bij kijken om ook onze bedrijfsvoering integraal duurzamer te maken. Dat Ecovadis onze inspanningen heeft beloond met zilver stemt trots. Helemaal omdat we in het bijzonder goed hebben gescoord op het vlak van Arbeid & Mensenrechten en Milieu.

Dank aan iedereen die direct of indirect heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat! Benieuwd naar wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan op het gebied van ESG en mvo? In ons ESG-jaarverslag lees je er alles over.

HACCP cursus voor ieder niveau

Als je met voedingsmiddelen werkt, heb je vast weleens van de term HACCP gehoord. In deze blog lees je wat een HACCP cursus is en waarom het belangrijk is om deze te volgen. Ook lees je uit welke trainingsvormen en soorten HACCP cursussen je kunt kiezen.

Wat is HACCP?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem. Bedrijven die voedsel bereiden, bewerken en/of verkopen zijn wettelijk verplicht om te werken volgens de HACCP richtlijnen. Dit betekent dat je voedselveilige producten levert aan je afnemers. Voor elke fase in de productie analiseer (Analysis) je als bedrijf vast wat de gevaren (Hazards) zijn en wat er dus fout kan gaan. En hoe je kunt voorkomen dat deze gevaren zich voordoen (Critical Control Points). Bedrijven kunnen zelf een HACCP-plan maken of bijvoorbeeld werken volgens een goedgekeurde gids. In Nederland zijn dit door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) goedgekeurde Hygiënecodes. Belgische bedrijven zijn verplicht een autocontrole systeem te implementeren. Voor diverse sectoren zijn door het FAVV goedgekeurde Autocontrole gidsen beschikbaar.

Normec--vis8055-klein

Wat is een HACCP cursus?

Tijdens een HACCP cursus leer je alle belangrijke zaken rondom HACCP. Je leert hoe je voedselveilig kunt werken en waar je op moet letten. Ook leer je welke verschillende soorten gevaren er zijn en hoe je kunt voorkomen dat deze gevaren zich voordoen. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op onopzettelijke besmetting van producten, maar ook op moedwillige besmetting van producten.

Welke trainingsvormen zijn er?

HACCP cursussen zijn er in allerlei trainingsvormen. We hebben de meest voorkomende trainingsvormen en de verschillen ertussen voor je op een rij gezet:

 • Met E-learning volg je de HACCP cursus online. E-learning trainingen zijn zeer flexibel toe te passen. Je kunt op ieder moment een medewerker uitnodigen, waarna deze de HACCP cursus via een computer met internetverbinding volgt. Dit kan in iedere gewenste taal. Heb je regelmatig te maken met nieuwe medewerkers of uitzendkrachten dan is E-learning een ideale oplossing om de kennis van deze medewerkers flexibel bij te spijkeren. Klassikale trainingen zijn tussentijds minder gemakkelijk te realiseren.
 • Klassikale HACCP cursussen zijn op jouw locatie of extern te realiseren. Bij een klassikale training gaat het ook om het vergroten van de kennis, maar vooral om het aanleren van gewenst gedrag.
 • Met blended learning trajecten worden E-learning en klassikale trainingsvormen gecombineerd. Blended learning is een trainingsoplossing waarbij je E-learning trainingen en klassikale trainingen combineert. Hiermee kun je een optimaal opleidingstraject realiseren, waarbij je zowel de kennis van medewerkers als het gewenste gedrag aanleert. Je kunt bijvoorbeeld de kennis aanleren en toetsen met E-learning en vervolgens inspelen op de behoeften van de medewerkers tijdens de klassikale training. Ook kun je bijvoorbeeld één of meerdere malen per jaar een klassikale training verzorgen en nieuwe en tijdelijke medewerkers tussentijds trainen via E-learning.

Welke soorten HACCP cursussen zijn er?

HACCP cursussen zijn voor ieder niveau beschikbaar. Nieuwe medewerkers wil je bijvoorbeeld een basistraining laten volgen over HACCP en vaste medewerkers een verdiepende training. Wil je meer verdieping voor je kwaliteitsafdeling? Dan zijn de trainingen HACCP-teamleider en HACCP-methodiek een mooie optie. Zie onderstaand een aantal voorbeelden van HACCP cursussen.

 • Basis voedselveiligheid en HACCP
 • HACCP-teamleider
 • HACCP-methodiek: het opstellen en invoeren van een volledig HACCP-plan
 • Voedselfraude en product integriteit
 • Introductie kwaliteitsmedewerker
 • Coördinator voedselveiligheid

Hoe maak je de trainingsresultaten aantoonbaar?

In de voedingsmiddelen sector heb je regelmatig te maken met audits en inspecties. Bijvoorbeeld vanuit de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), FAVV (Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), retail organisaties of vanuit certificerende instellingen voor het behalen van het BRCGS, IFS of FSSC 22000 certificaat. Tijdens deze audits en inspecties moet je kunnen aantonen dat medewerkers getraind zijn. Dit realiseer je door zelf een (digitale) map bij te houden van alle gevolgde trainingen per medewerker en de behaalde resultaten. Ook moet aantoonbaar zijn wat de inhoud van de training is geweest. Wil je dit eenvoudig en automatisch inzichtelijk hebben? Dan is een online opleidingsplan de ideale oplossing voor jou.

Voor ieder bedrijf een passende HACCP cursus

Waar de trainingsbehoeften binnen jouw bedrijf ook liggen, wij bieden voor iedere situatie een passende trainingsoplossing. Plan onderstaand je HACCP cursus. Wil je de HACCP cursus online laten volgen? We beschikken over complete deskundige E-learning trainingen in iedere gewenste taal die je direct kunt aanschaffen. Ook ontwerpen we uitgebreide praktijkgerichte E-learning trainingen op maat. Wil je ook het gedrag van medewerkers trainen en ga je voor een optimaal resultaat op de werkvloer? Dan zijn klassikale trainingen of complete blended learning trajecten echt iets voor jouw bedrijf. Mogen wij je helpen om snel de gewenste HACCP cursus te vinden? Bekijk ons trainingsaanbod of neem vrijblijvend contact met ons op. Normec Foodcare is lid van het keurmerk Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO). In België kunnen opleidingen aangeboden worden met Alimento subsidies.

Waarom kiezen voor kwaliteitsmanagementsysteem software?

Als kwaliteitsafdeling heb je te maken met diverse eisen uit wet- en regelgeving, certificeringsstandaarden en klantenstandaarden waar je bedrijf aan moet voldoen. Met voortdurende veranderingen en uitbreidingen van deze eisen krijgt je kwaliteitsafdeling een steeds uitgebreider takenpakket. De opeenstapeling van administratieve handelingen en het dubbel invoeren van data kunnen ervoor zorgen dat je de grip op het kwaliteitsbeheerssysteem verliest. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Het gebruik van online kwaliteitsmanagement software is dé oplossing!

Automatiseer met kwaliteitsmanagement software

Met kwaliteitsmanagementsysteem software automatiseer je een groot deel van de administratieve handelingen en zet je data automatisch om tot informatie. Een voorbeeld hiervan is een digitale inspectielijst waarbij je ingevoerde afwijkingen en foto’s automatisch omzet tot een rapportage en trendgrafieken. Maar denk ook aan het online beheren van handboek documenten, zodat je documenten eenvoudig deelt met alle medewerkers binnen je organisatie.

QA software van Normec Foodcare Online

Normec Foodcare Online biedt met de software quality assurance oplossingen om je kwaliteitsbeheerssysteem te automatiseren. Je automatiseert hiermee zaken zoals inspecties en audits, e-learning, handboek, specificatiebeheer en registraties.

De QA online software is ontwikkeld naar aanleiding van de vraag vanuit kwaliteitsmanagers om kwaliteitswerkzaamheden sneller en efficiënter en binnen één online tool te kunnen uitvoeren en borgen. Zo is een pakket ontstaan van diverse samengestelde modules om kwaliteitsafdelingen optimaal te bedienen. Gezien de modulaire opbouw en unieke rechtenstructuur kun je met de software qa werkzaamheden volledig naar wens en gefaseerd digitaliseren.

Challenge test: wat, hoe en waarom?

Als levensmiddelenbedrijf moet je voldoen aan de eisen van de FAVV. Daar hoort ook een studie naar de houdbaarheid van je kant-en-klare voedselproduct bij. De challenge test is hierbij een onmisbaar onderdeel.

Met een challenge test onderzoekt ons ervaren expertiseteam in hoeverre een micro-organisme in jouw product kan groeien. Zo weet je bijvoorbeeld wat Listeria monocytogenes doet in jouw product bij een besmetting. We komen hier achter door opzettelijk micro-organismen toe te voegen en het daarna te meten.

Volgens welke richtlijnen wordt een challenge test Listeria uitgevoerd?

Bij Normec Foodcare voeren we challenge testen uit volgens het ‘EURL LM document Technical guidance document on challenge tests and durability studies for assessing shelflife of ready to eat foods related to Listeria monocytogenes’, kortweg TGD genoemd. Dit is de Europese leidraad voor challenge testen. Ook wordt gewerkt volgens aanvullende eisen van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) in Nederland en het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) in België. Een groot voordeel is dat je met challenge testen meteen voldoet aan de eisen die zijn beschreven in Informatieblad 85.

Onderbouwing van de productiebatches

Met alleen meten van de Listeria monocytogenes ben je er nog niet. Er wordt steeds strenger gekeken naar de onderbouwing van de productiebatches die gebruikt worden in de test. Voordat het levensmiddelenbedrijf een challenge test Listeria laat inzetten bij een laboratorium, moet het bedrijf over relevante informatie beschikken van het te onderzoeken product. Met deze informatie moet je onder andere aantonen dat de producten die onderzocht worden tijdens de challenge test representatief zijn voor de reguliere productiebatches die het bedrijf produceert. Zo wordt gevraagd naar productieprocessen en specifieke productkenmerken (zoals conserveermiddelen, zout, pH, etc.) van het te onderzoeken levensmiddel, inclusief de variabiliteit tussen en binnen productiebatches.

Momenteel worden voorafgaand aan de challenge test Listeria aan de hand van een vooronderzoek minimaal vijf pH en aw metingen gevraagd per batch en dit voor minimaal drie product batches (van verschillende productiedagen). Bij start van de challenge test kan een nieuwe batch afgekeurd worden als de meting op dag 0 niet binnen het 90% bereik van het vooronderzoek valt.

Meer weten? Meld je aan voor de cursus Listeria

Heb je als kwaliteitsmanager, voedselveiligheidsspecialist, microbioloog, onderzoeker of professional in food te maken met risicomanagement, voedselveiligheid, productkwaliteit, onderzoek of productontwikkeling? Schrijf je dan nu in voor de cursus Listeria. In samenwerking met Wageningen Academy worden in twee dagen verschillende onderwerpen behandeld, waaronder kenmerken en wetgeving, modelling en modelfit, listeriastudies, challenge testen, bemonstering, data en analyses en sequecing. Namens Normec Foodcare zullen Aldo Evers en Roxanne stoel de spreker zijn.

Meld je aan