Onderzoek & Advies

Stilstand is achteruitgang. Handelshuizen, boeren en tuinders investeren daarom in innovaties op het gebied van duurzaamheid, hygiëne, productieverhoging en nieuwe producten. Maar hoe maak je producten duurzamer, beter en gezonder? Wij bieden je een one-stop onderzoekscentrum waarin alle kennisvelden bij elkaar zijn gebracht. Door middel van onderzoek en advies op maat staan we naast je in je innovatietraject. Bovendien kunnen wij je assisteren met het aanvragen van subsidie.

Wil je aan de slag met duurzame gewasbescherming zoals groene producten of biologische bestrijders? Of zie je mogelijkheden voor productie-, of teeltoptimalisatie, hergebruik van water of organische reststromen? Wij denken graag met je mee. Ook als het gaat om het voorkomen van besmettingen in teelt of handel en het testen of ontwikkelen van nieuwe producten voor een wettelijke toelating.

Ons onderzoeksteam ondersteunt jouw innovatietraject en beschikt over state-of-the-art kennis op diverse kennisgebieden. Van plagen en plantenziekten tot biotechnologie en algen, bemesting en teelt(systemen).

Onderzoek & Advies in het kort

 • Biotechnologie, fermentaties, algen en DNA-sequentie-analyse
 • Microbiële gewasbescherming, contaminanten in voedsel en bedrijfshygiëne
 • Teelt, sensoren, bemesting en inhoudstoffen
 • Plantenziekten, plagen en natuurlijke bestrijders

Op locatie of op afstand, wij staan voor je klaar.

Andre van der Wurff

Neem contact op met onze R&D Manager Andre van der Wurff

Neem contact op

Zo voorkom je een voedselinfectie door virussen

Besmetting van voedsel met virussen vormt een groot voedselveiligheidsprobleem. Bij een voedselinfectie denkt men vaak vooral aan pathogene bacteriën zoals Salmonella. Maar het norovirus was in 2020 en 2021 de veroorzaker van de meeste voedsel gerelateerde ziekte uitbraken. Hoe voorkom je dat voedsel besmet raakt met een virus?

Besmetting met voedselvirussen in de voedselketen

Voedsel kan in de gehele voedselketen besmet worden met virussen. Enkele voorbeelden van besmettingsroutes:

 • Het wassen van groenten en fruit met verontreinigd water;
 • Snijden van voedsel op besmette oppervlakken, zoals een snijplank of snijmachine;
 • Besmetting van voedsel via geïnfecteerde personen via hoesten, niezen en/of niet goed wassen van de handen.

De meest genoemde met virussen besmette producten zijn:

 • Schelpdieren zoals oesters en mosselen;
 • Landbouw producten zoals zacht fruit;
 • Ready-to-eat producten die onvoldoende verhit worden.

Meest voorkomende voedselvirussen

Verschillende soorten virussen zijn overdraagbaar via voeding. De virussen die het vaakst bij voedsel gerapporteerd worden zijn:

 • Norovirus
 • Hepatitis A virus
 • Hepatitis E virus

Welke klachten veroorzaakt het norovirus?

Het norovirus is de belangrijkste veroorzaker van buikgriep. Het norovirus is vooral bekend door de uitbraken die voorkomen in ziekenhuizen, zorginstellingen en op cruiseschepen. De ziekte is relatief mild maar bij onderliggend lijden kan de infectie toch ernstig worden (door uitdroging).

Hoe raakt voedsel besmet met hepatitus virus?

Het grote verschil tussen hepatitis A en E is dat hepatitis A erg besmettelijk is. In de eerste weken (ook al voordat er symptomen ontstaan), is er een grote kans op besmetting. De kans op besmetting van mens op mens is zeer klein bij hepatitis E. Besmetting met hepatitis E vindt vooral plaats door het eten van onvoldoende verhit varkensvlees. Bloedbank Sanquin heeft in het verleden varkensvleesproducten onderzocht. In 80% van de leverpatés en 78% van de onderzochte leverworsten is het hepatitis E virus aangetroffen. De NVWA heeft dit bevestigd. Het is dus van belang dat deze producten afdoende verhit worden om hepatitis E te inactiveren.

Welke klachten veroorzaakt het hepatitus virus?

Het woord hepatitis is afgeleid uit het Grieks. Hepar betekent lever en itis ontsteking. Hepatitis veroorzaakt leverontstekingen. Er zijn verschillende virussen die dit kunnen veroorzaken, namelijk hepatitis A en E. De klachten en het ziekteverloop van hepatitis A en E komen overeen. Bij een besmetting met het Hepatitis virus worden vaak aan het begin weinig symptomen ervaren. Vooral jonge kinderen hebben weinig tot geen klachten. Volwassenen voelen zich meestal zieker bij een besmetting. Klachten die kunnen ontstaan na verloop van tijd zijn: misselijkheid, gevoel van griep en geelzucht.

Beheersmaatregelen om voedselbesmetting met virussen te voorkomen

Het gevaar van virussen op voedsel is dat deze zich niet ophopen op het voedsel maar pas vermeerderen in het lichaam (door middel van een gastheercel). Dit maakt vroegtijdige detectie erg moeilijk. Virussen zijn beter bestand tegen verhitting en desinfectiemiddelen dan bacteriën. Dit betekent dat virussen aan het einde van het productieproces nog steeds in een voedingsmiddel aanwezig kunnen blijven en een risico voor de consument blijven vormen. Ook omdat virussen in zeer lage infectiedosissen al ziekmakend zijn.

De Codex Alimentarius Commission (FAO/WHO) heeft richtlijnen gepubliceerd om besmetting van voedsel met virussen te beperken bij bedrijven:

 • Persoonlijke hygiëne. Was na een bezoek aan het toilet grondig de handen en zorg ervoor dat het personeel dit naleeft.
 • Zorg voor genoeg sanitaire voorzieningen met een handenwasgelegenheid.
 • Medewerkers met buikgriep of geelzucht moeten tot een zekere periode na hun herstel thuis blijven.
 • Gebruik gevalideerde schoonmaak- en desinfectiemiddelen en -methoden.
 • Train personeel in het kader van goede handhygiëne en hygiënepraktijken.

Hulp nodig?

Heb je vragen over de beheersing van voedselvirussen? Onze Quality Assurance adviseurs staan graag voor je klaar. Ook voeren we hygiëne-inspecties voor je uit om te controleren of op al je locaties aan de hygiëne eisen wordt voldaan.

Hoe u een management review uitvoert

Het nieuwe jaar is van start. Dat betekent dat het weer tijd is om de jaarlijkse verificatie en management review uit te voeren. In deze blog leggen we uit wat een management review is en hoe u deze uitvoert.

Wat is een management review?

Een management review, ook wel directiebeoordeling genoemd, is een beoordeling van het kwaliteitssysteem door de directie. Het doel is dat de directie het kwaliteitssysteem beoordeelt op blijvende geschiktheid en effectiviteit om zo de voedselveiligheid te borgen.

Wanneer wordt een management review uitgevoerd?

In de meeste gevallen wordt de review aan het einde of aan het begin van een kalenderjaar uitgevoerd om alle kwaliteit gerelateerde zaken van het afgelopen jaar te beoordelen. Hoe vaak de review wordt uitgevoerd, is per bedrijf verschillend. In de GFSI erkende normen, zoals BRCGS, IFS en FSSC 22000, wordt vereist dat deze minimaal jaarlijks wordt uitgevoerd.

Wie voert de review uit?

De naam zegt het eigenlijk al: de management review wordt uitgevoerd door het management, oftewel de directie van je bedrijf. In de praktijk is het meestal zo dat alle gegevens door de kwaliteitsmanager worden verzameld en aan de directie worden voorgelegd. De input dient hiervoor te komen uit de diverse afdelingen binnen het bedrijf o.a. technische dienst, productie, aankoopdienst en HR. De kwaliteitsmanager/ externe QA adviseur kan adviseren over werkwijzen of verbeterpunten en de directie moet hier besluiten over nemen. Hierbij houdt de directie altijd het doel voor ogen: de missie en visie van het bedrijf, het engagement dat ze hebben vastgelegd in de beleidsverklaring waaronder het borgen van de productveiligheid en de strategische richting waarin ze met het bedrijf willen gaan. De verslaglegging van de review wordt meestal verzorgd door de kwaliteitsmanager of de externe QA adviseur.

Welke onderwerpen moeten aan bod komen?

Bent u gecertificeerd voor een kwaliteitsnorm? Dan staat in de norm vaak precies beschreven welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen tijdens de management review. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Follow-up acties uit voorgaande management reviews
 • Klachtenanalyse
 • Resultaten uit interne en externe audits en inspecties
 • Beoordeling van analyseresultaten
 • Food Safety Culture plan
 • Resultaten van de HACCP/HARPC verificatie
 • Wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Resultaten klantenbezoeken
 • leveranciersbeoordeling

Hoe zorg ik voor de juiste verslaglegging?

Maak een verslag van alle besproken punten. Noteer hierbij ook de resultaten, bevindingen, verbeterpunten en de besluiten van de directie, zodat u alles in één verslag bij elkaar hebt. Bij beoordeling van resultaten maak gebruik van grafieken en toon de vergelijking met de resultaten uit de vorige review. Noteer zowel wat goed is gelopen als waar verbetering gewenst is.

Wat is de output?

De managementreview resulteert in beoordelen van de beleids- en kwaliteitsdoelstellingen en bepalen van nieuwe (verbeter)doelstellingen voor de komende periode. Het is van belang te bepalen hoe deze doelstellingen zullen worden behaald ( acties) en door wie deze worden uitgevoerd/opgevolgd. Deze doelstellingen moeten in lijn zijn met de algemene beleidsverklaring en strategische missie van de organisatie.

Tip: maak de doelstellingen SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden.

De directie bepaalt dan ook welke middelen zullen worden voorzien om ervoor te zorgen dat de doelstellingen kunnen worden behaald.

Tijdens het opmaken van de managementreview kunnen ook vaststellingen worden gedaan die actie vereisen. We raden aan om deze acties op te nemen in het centrale systeem voor corrigerende acties en preventieve maatregelen.

En wat dan?

Om te voorkomen dat doelstellingen niet worden gehaald kan je deze best tussentijds opvolgen en monitoren. Monitoring kan door koppeling van een KPI plan aan de doelstellingen.

Allergenen demo e-learning in laptop

Uw management review snel compleet?

Heeft u behoefte aan een overzicht van gewijzigde wet- en regelgeving die van toepassing zijn voor uw bedrijf? Of kunt u advies gebruiken bij bepalen van gerichte doelstellingen en gekoppeld KPI-plan? Onze consultants staan graag voor u klaar! Neem contact met ons op.

Zo verkrijgt u meer inzicht in verbeterpunten

Digitaal inspecteren heeft veel voordelen. Naast tijdbesparing, krijgt u ook veel meer inzicht in verbeterpunten. Dit zorgt voor continue verbetering en een hoge kwaliteitsborging. In deze blog leest u hoe u met real-time trendanalyses snel meer inzicht krijgt en wat dit oplevert.

Real-time trendanalyses

Als u een inspectieronde loopt met behulp van onze inspectie app, voert u direct afwijkingen en opmerkingen in en maakt u foto’s van geconstateerde afwijkingen. Na afloop van de inspectieronde synchroniseert u de resultaten naar de online omgeving. Daarin download u direct een rapportage met al uw bevindingen en foto’s. Onder het onderdeel ‘statistieken’ zijn de bevindingen van uw inspectieronde meteen doorberekend. U heeft hiermee dus real-time inzicht in trendgrafieken.

Trendscore voor een algeheel beeld

Onderstaande grafiek toont een voorbeeld van de trendscore voor de productie hygiëne inspectielijst. Hierop is te zien dat de gemiddelde inspectiescore in de eerste week van 2020 beneden de ‘norm laag’ (rode lijn) was. Naar aanleiding van de eerste inspectierondes zijn via de online inspectie module acties uitgezet binnen de gehele organisatie. Door het organisatie breed oppakken van deze acties, was de score in week 3 al een stuk hoger en kwam deze boven de ‘norm laag’ uit.

 

trendscore digitale inspecties

Snel inzicht in de ‘pijnpunten’

Op basis van de gemiddelde scores per afdeling en groep in de eerste maanden van het jaar zijn diverse verbeteracties opgesteld. In onderstaande grafiek ziet u een voorbeeld van de gemiddelde scores per groep. Aangezien de groepen voor ieder bedrijf weer anders zijn, kunt u deze per bedrijf specifiek bepalen. Door concreet in beeld te hebben waar de ‘pijnpunten’ liggen binnen het bedrijf, kunt u corrigerende en preventieve verbetermaatregelen snel en doeltreffend formuleren.

Continue verbetering

Als de stap van het formuleren van verbetermaatregelen is gezet, bent u bezig met continue verbetering binnen de organisatie. De kwaliteitsborging wordt verhoogd en medewerkers worden meer en meer betrokken bij het belang van een hoge kwaliteitsborging. Wat levert dit op? Tevreden klanten, minder recalls en lagere kosten.

Ook meer inzicht in verbeterpunten?

Wilt u ook meer inzicht in verbeterpunten binnen uw organisatie? Maak direct een demo afspraak met één van onze commercieel managers.

Op de hoogte blijven van de nieuwste kennisartikelen? Volg onze LinkedInpagina.

Ervaringen van onze klanten